Cumartesi , Ağustos 8 2020
Ana Sayfa / Taban Puanlar

Taban Puanlar

Göğüs Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016Nisan 2016
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (61,916)

YBU:1 (46,435)

SBA:1 (60,593)

YÖK:1 (60,440)

YÖK:1 (60,177)

YÖK:1 (61,767)

YBU:1

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:5

XXXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (68,191)

YBU:1 (49,032)

SBA:1 (65,788)

YÖK:1 (64,468)

YÖK:2 (66,010)

YBU:1 (66,010)

YÖK:1 (64,054)

YÖK:2 (63,939)

YÖK:2 (64,207)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

SBA:1 (64,094)

X

SBA:1 (56,113)

X

SBA:1 (59,946)

SBA:2 (59,701)

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

EAH:10

EAH:4 (58,899)

EAH:2 (55,453)

EAH:1

EAH:4 (59,119)

EAH:4 (56,185)

EAH:4 (59,881)

EAH:4 (59,077)

Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (59,208)

YÖK:1 (62,602)

YÖK:1 (61,366)

YÖK:1 (58,725)

XX
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

YBU:1 (58,336)

YÖK:1 (59,227)

YÖK:2 (57,692)

YÖK:1 (61,654)

YÖK:1 (61,546)

YÖK:1 (59,453)

Balıkesir Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (56,599)

YÖK:1 (59,100)

X
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (57,317)

YÖK:1 (57,332)

YÖK:1 (63,014)

X

YÖK:1 (58,502)

X
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (59,023)

YÖK:1 (61,055)

Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1 (62,495)

YÖK:1 (62,361)

YÖK:1 (57,215)

YBU:1 (57,215)

YÖK:1 (56,788)

YÖK:1 (60,206)

YÖK:1 (62,773)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (56,267)

X

YÖK:1 (57,320)

YÖK:1 (59,620)

X
Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (60,745)

SBA:1 (54,437)

X

YÖK:1 (59,816)

YBU:1

X
Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:1 (59,597)

YÖK:1 (60,274)

X

YÖK:1 (63,083)

YÖK:1 (62,339)

YÖK:1 (62,346)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:1

XX

EAH:1 (62,693)

EAH:2 (61,602)

EAH:2 (61,442)

EAH:1 (62,642)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,786)

SBA:1 (60,525)

YÖK:1 (62,793)

SBA:1 (56,160)

YÖK:1 (65,008)

YÖK:1 (63,234)

YÖK:1 (64,134)

YÖK:1 (63,924)

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

EAH:4

XXXXXX
Düzce Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (53,444)

YÖK:1 (55,359)

YÖK:1 (57,794)

X

YÖK:1 (58,164)

Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2 (63,615)

YÖK:1 (63,219)

SBA:1 (59,602)

YÖK:1 (66,272)

YBU:1 (66,272)

YÖK:1 (62,256)

YÖK:1 (66,176)

YÖK:1 (63,783)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (60,835)

SBA:1 (53,190)

YÖK:1 (62,343)

YBU:1 (62,343)

X

YBU:1

YBU:1

Erzincan Binali Yıldırım Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (55,901)

YÖK:1 (57,789)

YÖK:1 (57,123)

X
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (61,144)

YÖK:1 (57,210)

SBA:1 (53,465)

YÖK:1 (59,873)

YBU:1 (59,873)

YÖK:2 (57,332)

YÖK:1 (58,060)

YBU:1

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (57,120)

YÖK:1 (58,866)

X

YÖK:1 (57,511)

YÖK:1 (56,510)

Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (64,763)

YBU:1 (48,715)

YÖK:1 (60,867)

YÖK:1 (65,805)

YÖK:1 (64,054)

YBU:1 (64,054)

YÖK:1 (63,965)

YÖK:1 (64,025)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (60,756)

YÖK:1 (58,243)

YÖK:1 (57,993)

YÖK:1 (57,619)

YÖK:1 (61,416)

YÖK:2 (59,378)

Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2 (64,454)

YBU:1 (50,453)

YÖK:1 (58,482)

SBA:1 (55,243)

YÖK:1 (64,893)

YÖK:1 (62,504)

YBU:1 (62,504)

YÖK:1 (62,924)

YÖK:2 (60,616)

Harran Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (57,569)

XXX
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (57,238)

XXX
Hitit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
İnönü Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (59,135)

YÖK:1 (54,531)

SBA:1 (55,318)

YÖK:1 (59,885)

YÖK:1 (59,755)

YÖK:1 (62,313)

YÖK:2 (56,173)

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1 (60,272)

EAH:1 (59,244)

EAH:1 (59,639)

EAH:1 (59,965)

EAH:1 (61,806)

EAH:1 (60,610)

İstanbul Medipol Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (56,135)

YÖK:1 (59,886)

X

YÖK:1 (55,562)

XX
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:3 (56,783)

EAH:2 (56,021)

EAH:4 (59,013)

EAH:4 (59,164)

EAH:4 (59,959)

EAH:4 (59,970)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,049)

YBU:1 (52,766)

SBA:1 (59,760)

X

YÖK:2 (61,734)

YBU:1 (61,734)

YÖK:1 (63,028)

YÖK:2 (63,036)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.KX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2 (63,655)

YBU:1 (53,197)

YÖK:1 (59,498)

X

YÖK:1 (63,451)

YÖK:1 (63,484)

YÖK:1 (64,677)

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:4 (57,182)

EAH:3 (50,628)

EAH:4 (58,214)

EAH:3 (57,807)

EAH:4 (57,813)

EAH:3 (59,103)

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:4 (60,424)

EAH:2 (56,252)

EAH:3 (59,308)

EAH:3 (60,386)

EAH:4 (61,910)

EAH:3 (60,868)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:1 (61,736)

SBA:1 (56,351)

SBA:1 (59,704)

YBU:1

SBA:1 (60,375)

SBA:2 (60,713)

SBA:1 (59,288)

Kafkas Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (55,056)

X
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (51,917)

SBA:1 (49,315)

YÖK:1 (58,900)

XXX
Karabük Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (57,137)

X
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (57,529)

YÖK:1 (56,305)

YÖK:1 (59,059)

YÖK:1 (61,779)

YÖK:1 (58,139)

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (56,754)

SBA:1 (53,220)

YÖK:1 (53,428)

XXX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

X

SBA:1 (58,062)

SBA:1 (55,323)

X

YÖK:1 (62,704)

YBU:1 (62,704)

YÖK:1 (60,610)

Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1 (62,658)

YÖK:1 (58,089)

SBA:1 (57,298)

YÖK:1 (59,244)

X

YÖK:1 (60,857)

YÖK:1 (60,169)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:2 (63,959)

YBU:1 (50,878)

YÖK:1 (59,246)

YÖK:1 (64,355)

YÖK:1 (61,864)

YÖK:1 (64,238)

X
Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

XX

YÖK:1 (59,979)

X

YÖK:1 (61,091)

YÖK:1 (61,819)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (57,173)

Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

SBA:1

X

YÖK:1 (62,197)

YÖK:1 (54,904)

YÖK:1 (59,372)

X

YÖK:2 (60,206)

YÖK:1 (59,366)

Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (59,377)

YÖK:1 (59,765)

SBA:1 (51,834)

YÖK:1 (57,620)

YÖK:1 (57,749)

YÖK:1 (60,323)

YÖK:1 (60,174)

Ordu Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (55,497)

YÖK:1 (55,345)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

YÖK:1 (59,366)

YÖK:1 (58,455)

YÖK:1 (59,816)

YÖK:1 (59,312)

YÖK:1 (62,703)

X
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1 (61,004)

YÖK:1 (53,775)

YÖK:2 (53,969)

YÖK:1 (56,578)

YÖK:1 (55,537)

X
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.K

SBA:1

MAP:1

YÖK:1

MAP:1

YÖK:1 (60,052)

MAP:2

MAP:1

SBA:1 (57,886)

MAP:0

YBU:1

EAH:1

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Deniz Kuvvetleri KomutanlığıKXXXXXXX

GATA:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Jandarma Genel KomutanlığıKXXXX

İÇB:1

XXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Kara Kuvvetleri KomutanlığıKXXXXXXX

MAP:1

Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak. Sultan Abdülhamid Han SuamKXX

YÖK:1 (56,417)

YÖK:1 (53,110)

SBA:1 (55,442)

XXX
Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak., Sultan Abdülhamid Han SUAMK

SBA:1

YÖK:1

XXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (58,330)

YBU:1 (46,004)

SBA:1 (56,154)

YÖK:1 (54,201)

YÖK:1 (58,823)

YBU:1 (58,823)

YÖK:1 (58,893)

YÖK:1 (57,256)

X
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (60,175)

YÖK:1 (54,948)

YÖK:1 (55,034)

YÖK:1 (59,731)

YÖK:1 (59,023)

X
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (57,998)

YÖK:1 (53,032)

SBA:1 (51,734)

YÖK:1 (59,629)

YÖK:1

XX
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:4

EAH:5

XXXXXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (56,079)

YÖK:1 (53,965)

XX

YÖK:1 (64,446)

YÖK:1 (57,552)

Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (53,799)

YÖK:1 (51,837)

YÖK:1 (51,419)

YÖK:1 (59,979)

XX
Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (55,583)

YÖK:1 (59,339)

YÖK:1 (55,501)

X

YÖK:1 (59,178)

YÖK:2 (58,026)

Ufuk Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (58,153)

XX
Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1 (61,398)

YÖK:1 (50,668)

YÖK:1 (59,650)

YÖK:1 (62,065)

YÖK:1 (59,816)

X
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

EAH:7

XXXXXX
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

XX

YÖK:1 (54,961)

XXX


KISALTMALAR :
YÖK : Üniversite TIP Kontenjanları
SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanları
EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanları
MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanları
İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanları
ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
MAP : Misafir Askeri Personel
YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanları