Salı , Ağustos 4 2020
Ana Sayfa / Taban Puanlar

Taban Puanlar

Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016Nisan 2016
Afyon Kocatepe Ünv Tıp Fak. (Yenisi: Sağ. Bilimleri Ünv. altta) KXXXXXX

YÖK:1 (68,687)

X
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

XXXXXXX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (75,565)

SBA:1 (70,347)

YÖK:1 (73,522)

YÖK:1 (70,635)

YÖK:1 (71,093)

YBU:1 (71,093)

YÖK:1 (70,966)

Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiK

KKTC:1

EAH:1

EAH:2

EAH:1 (73,021)

EAH:1 (70,643)

X

EAH:1 (70,512)

XX
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:2

EAH:1 (73,651)

EAH:1 (69,280)

XX

EAH:2 (71,132)

EAH:1 (74,560)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:2

XXXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (72,563)

YÖK:0

YBU:1

YBU:1

YÖK:1 (73,005)

YBU:1 (73,005)

YBU:1

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:1 (72,520)

SBA:1 (70,051)

SBA:1 (73,110)

XX

SBA:1 (69,537)

Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,889)

X

SBA:1 (71,735)

YÖK:1 (69,042)

XX
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

X

YÖK:1 (75,835)

YÖK:1 (71,399)

YÖK:1 (72,157)

YÖK:1 (70,288)

YÖK:1 (70,742)

X
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Balıkesir Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (68,887)

X

YÖK:1 (68,116)

Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (71,155)

YÖK:1 (70,266)

X

YÖK:1 (72,509)

Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (70,119)

YÖK:1 (69,803)

XX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (71,943)

X

YÖK:1 (69,555)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.KXXX

YBU:1 (61,284)

XX

YÖK:1 (69,428)

X
Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (72,289)

YÖK:1 (61,321)

SBA:1 (69,183)

X

YÖK:1 (69,128)

X

YÖK:1 (69,495)

Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,490)

YÖK:1 (69,568)

SBA:1 (69,189)

XX

YÖK:1 (68,321)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:1

YBU:0

YBU:1

EAH:1 (74,112)

EAH:1 (70,181)

EAH:0

YBU:1

X

EAH:2 (70,924)

EAH:1 (72,016)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (74,942)

YBU:1

YÖK:1 (71,236)

YÖK:1 (71,594)

Düzce Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (68,478)

X
Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1 (76,229)

YÖK:1 (74,600)

YÖK:1 (75,420)

YÖK:1 (75,069)

YÖK:1 (73,603)

YÖK:1 (71,638)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,008)

YÖK:1 (69,674)

YÖK:1 (70,628)

XXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (72,639)

X

YÖK:2 (69,740)

X
Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XXX

YÖK:2 (68,799)

X

YÖK:1 (68,243)

Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (75,976)

YBU:1 (67,201)

X

YÖK:1 (75,217)

YÖK:1 (72,564)

YÖK:1 (72,823)

YÖK:1 (75,208)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (70,696)

YÖK:1 (70,059)

YÖK:1 (70,637)

X

YÖK:1 (68,726)

YÖK:1 (68,388)

Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (77,906)

YÖK:1 (72,824)

XX

YÖK:1 (73,668)

YBU:1

Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.KX

SBA:1

YÖK:1 (71,135)

YÖK:1 (69,518)

YÖK:1 (69,997)

X

YÖK:1 (68,439)

YÖK:1 (67,440)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:1

EAH:1 (74,090)

EAH:1 (72,272)

XX

EAH:1 (72,368)

X
Hitit Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (68,465)

X
İnönü Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (72,627)

YÖK:1 (70,072)

YÖK:1 (70,701)

X

YÖK:1 (68,609)

YÖK:1 (68,381)

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1 (74,968)

EAH:1 (70,868)

XXX

EAH:1 (72,408)

İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1 (73,893)

EAH:1 (71,173)

XX

EAH:1 (72,823)

X
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1 (73,820)

X

EAH:1 (71,755)

EAH:1 (70,979)

XX
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

SBA:1

SBA:1 (73,448)

SBA:1 (70,285)

SBA:1 (71,535)

XXX
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

YBU:0

YBU:1

EAH:1 (73,837)

EAH:1 (71,760)

X

EAH:1 (71,164)

XX
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1 (73,336)

EAH:1 (71,235)

EAH:1 (73,918)

EAH:1 (70,384)

X

EAH:1 (71,340)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (75,886)

YÖK:1 (72,564)

YÖK:1 (77,609)

XX

YÖK:1 (74,440)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (75,126)

YÖK:1 (72,361)

XX

YÖK:1 (73,863)

X
İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

SBA:1 (75,610)

SBA:1 (73,971)

SBA:1 (70,701)

X

SBA:1 (72,016)

X
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (71,371)

X

YÖK:1 (69,915)

YÖK:1 (68,734)

XX
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,390)

X

YÖK:1 (71,597)

XX

YÖK:1 (68,328)

Kayseri Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1 (70,617)

EAH:1 (69,439)

EAH:1 (69,964)

XXX
Kayseri Şehir HastanesiKX

EAH:1

XXXXXX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (69,922)

X
Kocaeli Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XX

YÖK:1 (71,578)

YÖK:1 (69,423)

X

YÖK:1 (69,784)

Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (73,784)

X

YÖK:1 (70,248)

YÖK:1 (71,035)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (78,171)

YBU:1 (68,234)

YÖK:1 (71,311)

YÖK:1 (74,704)

YÖK:2 (72,423)

XX
Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (75,053)

SBA:1 (71,858)

YÖK:1 (71,239)

YÖK:1 (69,948)

YÖK:1 (69,257)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

XX

SBA:1 (69,683)

XXXX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1 (75,947)

YÖK:1 (71,287)

X

YÖK:1 (70,420)

X

YÖK:1 (71,263)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (70,294)

YÖK:1 (71,420)

YÖK:1 (70,384)

XX
Pamukkale Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XX

YÖK:1 (71,240)

X

YÖK:2 (69,701)

X
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (70,358)

YÖK:1 (68,599)

XXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.K

SBA:2

MAP:2

MAP:2

XX

MAP:0

YBU:3

EAH:1

MAP:3

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Deniz Kuvvetleri KomutanlığıKXXXXXXX

GATA:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Jandarma Genel KomutanlığıKXXXX

İÇB:1

XXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Kara Kuvvetleri KomutanlığıKXXXXXXX

GATA:1

Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak., Sultan Abdülhamid Han SUAMK

SBA:1

YÖK:1

XXXXXX
Sakarya Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

X

SBA:1 (71,759)

SBA:1 (68,852)

SBA:1 (69,564)

XXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

X

YÖK:1 (69,859)

YÖK:1 (70,820)

YÖK:1 (71,303)

XX
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (74,766)

YÖK:1 (69,199)

XXX

YÖK:1 (68,714)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (68,908)

YÖK:1 (68,855)

Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (68,677)

X
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (68,875)

XXXX
Trakya Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (70,018)

YÖK:1 (68,843)

X
Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1 (70,173)

YÖK:1 (69,415)

YÖK:1 (69,211)

X

YÖK:1 (68,661)

X
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.KXXXX

SBA:1 (69,745)

XX

YÖK:1 (67,928)KISALTMALAR :
YÖK : Üniversite TIP Kontenjanları
SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanları
EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanları
MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanları
İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanları
ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
MAP : Misafir Askeri Personel
YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanları