Salı , Eylül 22 2020
Ana Sayfa / Taban Puanlar

Taban Puanlar

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:3

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (69,452)

SBA:1 (68,912)

YÖK:2 (67,475)

YÖK:1 (68,081)

YÖK:2 (67,537)

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:5

EAH:6

EAH:2 (67,511)

EAH:2 (66,354)

EAH:3 (66,878)

EAH:1 (66,659)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:2

EAH:2

XXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

SBA:3

YÖK:1

SBA:5

SBA:5

YÖK:2 (69,081)

SBA:1 (68,141)

YÖK:3 (67,016)

SBA:1 (66,677)

YÖK:1 (68,580)

X
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:4

SBA:2

SBA:1 (67,415)

SBA:2 (65,609)

SBA:1 (66,836)

X
Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

XX

YÖK:2

SBA:2

XXX

YÖK:1 (66,279)

Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

SBA:3

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1 (69,824)

SBA:1 (69,337)

YÖK:1 (66,425)

SBA:2 (65,671)

YÖK:1 (67,372)

X
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:5

EAH:5

EAH:10

EAH:5

XXXX
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiK

EAH:5

XXXXXXX
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (67,201)

XX

YÖK:1 (67,911)

Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:5

YÖK:3 (67,494)

YBU:1 (55,336)

SBA:1 (67,105)

X

YÖK:1 (69,485)

YÖK:1 (67,562)

Çukurova Ünv Tıp Fak.KX

SBA:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:1 (67,848)

SBA:1 (66,872)

YBU:1 (52,646)

YÖK:1 (68,151)

SBA:2 (64,976)

XX
Dicle Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:2 (64,578)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:2

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:3

YÖK:3 (70,782)

SBA:1 (70,679)

YÖK:3 (69,229)

SBA:1 (67,040)

YÖK:3 (69,224)

YÖK:1 (69,562)

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:4

EAH:9

XXXXXX
Düzce Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:3

XXXXXX
Ege Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:2

SBA:3

YÖK:1

SBA:8

YÖK:2 (72,626)

YBU:2 (57,948)

SBA:1 (70,910)

YBU:1 (59,702)

YÖK:1 (73,368)

SBA:7 (67,049)

YÖK:2 (69,617)

YBU:1 (69,617)

YÖK:1 (71,268)

YBU:2 (71,268)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:2

SBA:1

XX

YÖK:1 (66,916)

YÖK:1 (66,560)

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

EAH:6

XXXXXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (67,050)

X
Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

XXXXX

YÖK:1 (65,261)

Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:3 (68,473)

YÖK:2 (69,111)

YÖK:1 (68,818)

YÖK:1 (72,541)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

SBA:1

YÖK:2

XXXX

YÖK:1 (65,728)

YÖK:1 (67,996)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

EAH:5

XXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:4

X

YÖK:2 (71,445)

SBA:2 (67,719)

SBA:3 (65,976)

YÖK:4 (66,882)

YÖK:3 (69,915)

YÖK:4 (69,047)

Harran Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (65,362)

İnönü Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:2

XXX

YÖK:2 (66,503)

YÖK:1 (65,966)

SBA:1 (65,410)

X

YÖK:1 (66,133)

İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:5 (68,434)

X

EAH:9 (68,233)

X
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalık arı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXXX

EAH:1 (68,594)

İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:5 (66,666)

XX
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:1 (68,223)

EAH:1 (66,716)

İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:5

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

SBA:4

XXXXX
İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

SBA:5

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:4

YÖK:1 (69,920)

SBA:1 (67,910)

SBA:3 (65,862)

YÖK:2 (70,210)

YÖK:1 (71,830)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:6

YÖK:1

XX

SBA:1 (68,168)

YÖK:1 (70,857)

SBA:5 (65,063)

YÖK:1 (71,523)

YÖK:1 (69,940)

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:2 (66,814)

X
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

XXXXX

YÖK:1 (66,024)

Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:2

XX

YÖK:1 (67,259)

YÖK:1 (66,111)

Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:4

SBA:2

SBA:4

YBU:0

YBU:1

SBA:6

YÖK:1

SBA:6

SBA:1 (66,666)

X

YÖK:2 (67,648)

YBU:1 (67,648)

X
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:2 (66,682)

YÖK:1 (67,157)

YÖK:2 (67,663)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:4

SBA:4

SBA:3

SBA:2

SBA:1 (70,545)

X

YÖK:1 (72,533)

YÖK:1 (70,673)

Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:2

YÖK:1

XX

YÖK:1 (66,780)

X
Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

XXX

SBA:1 (66,469)

XXX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.KX

SBA:3

YÖK:2

YÖK:1

SBA:2

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2 (67,262)

XX

YÖK:1 (66,532)

Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1 (71,979)

X

YÖK:1 (69,759)

YÖK:1 (67,700)

YBU:1 (67,700)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

SBA:6

YÖK:1

XX

YÖK:1 (67,398)

XX

YÖK:1 (67,299)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KX

MAP:1

SBA:4

MAP:1

MAP:1

YÖK:1 (69,030)

MAP:1

MAP:1

SBA:1 (67,288)

MAP:0

YBU:2

EAH:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

MAP:1

XXXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

X

YÖK:1

SBA:1

XXXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:4

YÖK:2

XXXXX

YÖK:1 (65,584)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2 (67,026)

SBA:1 (66,149)

XXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (67,066)

XX

YÖK:1 (66,150)

Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XX

YÖK:2

YÖK:2 (67,122)

X

YÖK:1 (65,226)

YÖK:1 (68,823)KISALTMALAR :
YÖK : Üniversite TIP Kontenjanları
SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanları
EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanları
MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanları
İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanları
ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
MAP : Misafir Askeri Personel
YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanları