Perşembe , Mayıs 23 2019
Sanat ve Edebiyat hakkında aradığınız her şey burada...

 • 1
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 161
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4199753  gönderen drela64
 06.12.2018 - 16:31:20
Haydi Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalp ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4199883  gönderen senkop
 07.12.2018 - 10:17:32
Hangi gönül şehrine gittin de kapısından kovulmadın?
Hangi konar göçere gönül haneni açtın da yıkılmadın?
Şu gönüller arasından cevri cefadan gayri ne gördün?
Gel de artık şu gönlün sahibine danış
Yokluk kapısına gel,yalnız gel,seni bırakta sen gel,kendini bırak da gel,varlık yükünü çok çektin sırtından atta gel.
Yok ol da gel de birde birlenesin,bu cevri cefayı çekeni terk et de gel,Vahdette yok ol da cefanı bırakta gel.

Yok idin var oldun imdi şu hasreti dindir de gel .
Gönül hanende pür gam doldun haneyi bırak da gel.
Sen dost dost deyi inlersin nerelerde ararsın dost senin içindedir,şu meclisi bırak da gel.
Kendine aynamı ararsın ,kör gözün ile bakarsın,şu aynayı fırlat da gel.
Yar deyi bir surete meylettin ,sureti bırak da aslına gel.
Yari bırak da ey gafil şu sonsuz aşka gel.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201313  gönderen drela64
 12.12.2018 - 15:15:06
Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
Demedim mi senin uçmanı sağlayan ben'im,
senin kolun kanadın ben'im demedim mi?

Demedim mi yolunu vururlar senin,
demedim mi soğuturlar seni.
Oysa senin ateşin ben'im,
sıcaklığın ben'im demedim mi?
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201463  gönderen senkop
 13.12.2018 - 01:11:26
Bir an düştü şol gönüle suzan
Can içinde dirildi başka bir can
Yürekten boşalır oluk oluk kan
Kirpiğidir yarin ok gibi saplanan

Göze oldu ;kaşı kemane,kirpiği ok ayan
Olsun ol kirpikleri kalbimi vuran
Gözü ol nurdur cennetten doğan
Ol ışıkla ol yürek yan ha yan

Şu cana verdin sen başka bir can
Şol cesetten beni kurtardın sen canan
Ne olur yürekten boşalsa ol kan
Şol garibin olsun canı sana kurban

Ol cesetten kurtuldum oldum pür can
Gözlerinde seyreyledim ol cennet-i firdevsi ayan
Ne gam gözlerim gözlerinde dursa şol zaman
Ebediyen şu cenneti seyreylemeye gel de kan

Ne fark eder dursa,dönse bu devran
Şol gönül ister nur-i ziyanı her an
Neylesemde eylesem şol aşkı sana beyan
Ol söz hep gözümdedir bakıversen bir an

Gönül oldu sana çıkan her yola revan
Yokmudur şu garibe acıman,bir devan
Ne varsa gönder şu garibe çeksin ey cefan
İstemezük aşkından gayri ne vefan ne sefan

Sen candan ayri canlara meylettin ey canan
Artık ne gam ola yıkılsa bütün cihan
Ol aşkın dahi terketmedi bizi senin gibi bir an
Senden öte bir sen vardır bizde pinhan

Cana sordum söyledi ne ettiyse doğrudur canan
Sanırmısın tek senmisin o cennet-i firdevse yanan
Her kimesnesi vermesin ol şemsin yolunda can
Ol cananın muradına ne olur sen de yansan

Yanayım o cananın yolunda olayım alev-i nardan
Geçeyim o yar için ol candan tüm cihandan
Neylesin ki nasibin yoksa bu bahri umman
Ne olur geçsen de geçmesen de candan

Gözün geçse gönlün geçermi sandın yardan
Ol canım isterken artık terki bu diyardan
Hazret aldı ol sevgiliyi bu cihandan
Etti şol alemi bu garibe hep zindan

Mecnun-u bidert
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201496  gönderen akandemir
 13.12.2018 - 10:13:17
Kırılma sevdiğine darılma
yola çıkar devrilir kahrolursun
Sevdiğini söyle saklama
toprağa düşerse lal olursun
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201512  gönderen senkop
 13.12.2018 - 10:52:14
Ol aşk ile olur dil her azan
Vardır bunu gönlüne bir yazan
Maşuğun gönlüdür sana mizan
Ol gönül meyletmese alınmaz rızan

Esası aşkın dili gözdür
Yalanın pek çoğu sözdür
Gözün ol sözü özdür
Bunu işiten gören gözdür

Aşkı yitirmek hiç olmamaktan evladır
Şol aşkı gönüle boca eden Mevladır.
Hazretten umut kesilmez
Bu yolun sonu görmeden hüküm verilmez.
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201607  gönderen drela64
 13.12.2018 - 15:37:26
Ah aydınlıklardan uzaktayım
Kafamda dağılmayan sükûn.
Ölmedim lâkin, yaşamaktayım
Dinle bak vurmada nabzı ruhun.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201613  gönderen drela64
 13.12.2018 - 15:52:35
Dalgalanmış deniz bendim kendi içimde
Sonra yorgun düşmüş denizlere dönüşen
Ormandım,
Ağaçlarım düş ağaçlarından sıktı.
Tan yeriydim
Göğsüm bağrım payını aldı güneşten
Yanım yörem aydınlığa çıktı.
Gece de bendim
Uzak uzak yıldızları getiren
Su da bendim tarlanızda
Elinizin altında kitaptım
Penceredeydim odanızda
Kurşun geçmez dizeler çiçeği
Özgürlüğüm benim
Canımın saksılarında büyüdü
Ayıplara gömülen çağınızda
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4201742  gönderen senkop
 14.12.2018 - 04:40:19
Beni bana sordum bugün
Nasıl bilirsin beni ey ben
Onca yıl var birlikte geçen
Onca yol var yürünen

Korkaksın dedi bana ben
Ben korkaksam ya sen
Ana rahmine tohumdun ekilen
Bilmez idim beni ben

Beni tanıdım tanıyalı ben
Hep savaştım senin ilen
Şu kahpe dünya bana yetmen
En büyük düşmanım oldun ben

Bu yolda öyle yürür iken
Gölgem gibi geldin ben ilen
Celladımsın hep boğazıma çöken
Her an fikrimi büken

Bir bende kaç ben var
Hangisi zar hangisi yar
Bu yol nereye var
Bırak artık beni ben

Re: Re:

 #4202110  gönderen rachel
 15.12.2018 - 00:15:56
drsedax yazdı:
18.05.2012 - 12:43:57
Durmadan kurulup dağılan bu yerde
Hiç bir dost arama.
Güvenilir bir sığınak, hiç! ..

...Bırak acı yüreğinde konaklasın
Olmaza çare arama...
Kimse sana gülmeden sen acıya gülümse,
Yaşamana bak!

ÖMER HAYYAM
Güzelmiş

Re: Bir Şiir..

 #4202199  gönderen melekce
 15.12.2018 - 01:51:26
Kızaran nara benzersin, dalın tepesinde
En yüksek dalında unutulmuş, bir ağacın.
Hayır, unutulmuş değil, yetişilememiş.
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4202209  gönderen senkop
 15.12.2018 - 05:10:42
Olanlar oldu
Ölenler öldü
Kalanlar kaldı
Ya yananlar

Bir vardı bir yoktu
Ne vardı ne yoktu
Ha vardı ha yoktu
Var idi yok oldu

Olanlar oldu
Ölenler öldü
Kalanlar kaldı
Ya kananlar

Varanlar vardı
Geçenler geçti
Gidenler gitti
Gelenler gelmedi

Soranlar sordu
Söyleyenler söyledi
Dinleyenler dinledi
Ya bilenler

Zamanlar geçti
Ben kaldım
Vakitler doldu
Ben kaldım

Bir ben kaldım
Öksüz,yetim ,mahsun
Kalanlar kaldı
Bir ben kaldım
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4203283  gönderen drela64
 18.12.2018 - 15:17:55
Korkulu geceleri sayar gibi,
Deprem gecesinde bir yıldız,
Birdenbire kayar gibi;
Ellerim kurtulacak ellerinden,
Bir kuru dal, ağacından
Çatırdayıp kopar gibi...
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4203284  gönderen drela64
 18.12.2018 - 15:30:19
Yapayalnız bir ünlemsin
dünyayı ıslatan şu yağmurlarda.
Her şey çeker ve iter,
anlatamazsın...

Yaşam bir ıstaka,
gelir vurur işte ömrünün coşkusuna.
Sesinde çığlıklar boğulur ama,
bağıramazsın…
Kullanıcı avatarı

Re: Bir Şiir..

 #4203781  gönderen drela64
 20.12.2018 - 15:09:30
Küçük tasalara, tutkulara paydos
Çünkü evrenle aynı yaştayım
Başsız sonsuz doyumsuz
Bir başdöndürücü akıştayım
 • 1
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 161