Sanat ve Edebiyat hakkında aradığınız her şey burada...

 • 1
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4668590  gönderen eb21
 23.11.2022 - 12:01:37
"Susmakla konuşmak arasında nasıl ince çizgiler, hassasiyetler var. Bakarsın konuşmak şeytandan, bakarsın susmak."

| Cahit Zarifoğlu
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4668656  gönderen eb21
 23.11.2022 - 22:56:26
AbdulAziz Ət-Tarifi:

"İnsanların ən qafili yalnız ona zərər gəldiyində Allaha yönələndir.Ən ayığ olanı isə ona nemət verildikdə Allaha yönələndir.Müsibətlər ölü qəlblərdən başqa bütün qəlbləri oyadar, nemətlər diri qəlblərdən başqa bütün qəlblərin qəflətini artırar."
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4668673  gönderen eb21
 24.11.2022 - 01:03:46
Ali Ebu Dakkak "Bu yol Allah'ın, onun eliyle kirli işkembeleri temizlediği kimselere uygundur."
Kuşeyri Risalesi, s:312

BU yol onlardan gelecek kötü kokulara (sıkıntılara, çilelere, eziyetlere) rağmen onlardaki pislikleri (kötülükleri, çirkinlikleri, günahları) temizlemek için insanlara hoşgörü, merhamet, insaf, sabır ve sebat gösterebilenlerin yoludur. Ancak insanların çoğu ZOR yola değil, kolay olana; vermeye değil almaya taliptirler, diyor sanırım.

Ben de dahil, sanırım.

Ahmet Hakan Cakici
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4668705  gönderen eb21
 24.11.2022 - 12:51:03
Ağzı bozukların zamanla kalbi ve fiilleri de bozuluyor.
Önce ağzımızı korumamız, ağzımızdan çıkanı kulağımıza duyurmamız lazım!
Sonra başkalarının kötü fiilleri ve sözleri iyiliğe tebdil olsun diye çalışabiliriz, eğer kendimizi düzeltmekten vaktimiz kalırsa…
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4668832  gönderen eb21
 25.11.2022 - 01:50:26
---Çok iyi veya çok kötü her şey zamanla değişir.
Zamana zaman tanıyın.---
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4668929  gönderen eb21
 25.11.2022 - 23:11:19
Üzüntüyü ve Tasayı Götüren Hadis:

"Müsned" de ve Ebû Hatim'in "Sahih"in de Abdullah b. Mes'ud'un rivayet ettiği hadiste Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"Bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de:

"Allah'ım! Ben Senin kulunum, erkek ve kadın kullarının oğluyum. Benim canım senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir. "Kaza"n adaletlidir. Sana ait olan isimlerinle senden istiyorum. Nefsini isimlendirdiğin isimlerinle istiyorum. Kitabında indirdiğin, yaratıklarından birisine öğrettiğin isimlerinle istiyorum. Kur'an'ı kalbimin hayatı / baharı, gözlerimin nuru, üzüntümün cilası, tasamın şifası yapmanı istiyorum." derse, Allah onu hüzün ve tasasını alır ve bunların yerine sevinç verir."

diye buyurdu.

Bunun üzerine sahabe:

"Ey Allah'ın Resulü! Bunları öğretmeyelim mi?" dediler. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de:
"Elbette ki, bunları işitenin bunları öğretmesi gerekir." buyurdu.
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669002  gönderen eb21
 26.11.2022 - 22:38:11
"BEN BAŞARDIM" DEME!, "ALLAH LUTFETTİ" DE!

Çünkü;

Karun; "bu servet, bana bilgim sayesinde verildi" (Kasas 78) demişti, yerin dibine batırıldı.

Hz. Süleyman; "bu, Rabbimin lütfudur" (Neml 40) demişti, her şey emrine verildi.

***

İki tip insan vardır:

Birincisi, bir nimete kavuşunca bunu kendi çabasına, gayretine, bilgisine bağlayan. "Ben yaptım!", "ben başardım!", "buraya dişimle, tırnağımla geldim!", "bilgim sayesinde elde ettim", "siz beni ne sanıyorsunuz?" cümlelerini kuran.

İkincisi, bir nimete kavuşunca "bunu bana Rabbim lutfetti", "Allah verdi", "Veren de O, alan da O" diyen.

İlki, Allah'ı hesaba katmayan, sebeplerin sonuçları kendiliğinden doğuracağını zanneden, şükrü ihmal eden, kibir ve ucbe düşen bir kimsenin bakış açısı.

İkincisi ise her işinde Allah'ı hesaba katan. O dilemedikçe bir yaprak bile düşmeyeceğini bilen bir kimsenin bakış açısı.

Arada dağlar kadar fark var!

Kur'an'da Rabbimizin bize anlattığı Karun ilk insan tipine, Hz. Süleyman ise ikinci insan tipine örnektir. Birisi görülmemiş bir servete, diğeri ise görülmemiş bir devlete sahipti.

Karun "O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi" (Kasas 78) demişti. Evet serveti verenin Allah olduğunu biliyordu ancak zannediyordu ki bu, kendisinin bilgili, üstün bir insan olması sebebiyle verilmişti. Rabbimiz âyetin devamında buyurmuştu ki "Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti." Aynı âkıbet Karun'un da başına geldi. Serveti ile birlikte yerin dibine batırıldı.

Bir de Hz. Süleyman'a (a.s.) bakalım. Zamanın güçlü devletlerinden olan Sebelilerin kraliçesinin tahtını kendi sarayına getirmek istiyordu Hz. Süleyman. Bunu kimin yapabileceğini sordu. Kendisine ilim verilmiş yardımcılarından birisi, daha Hz. Süleyman gözünü açıp kapatıncaya kadar uzak diyarlardan bir anda Belkıs'ın tahtını getirdi. Olayın devamını Rabbimiz şöyle anlatıyor: "(Süleyman) onu (kraliçenin tahtını) yanıbaşına yerleşmiş olarak görünce: Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir." (Neml 40)

Allah, nimete şükretmeyip kendinden bilen Karun'u yerin dibine batırırken nimeti Rabbinin lütfu bilen Hz. Süleyman'ın şanını daha da yüceltti.

Öyleyse nimet elde edince kendimizde bir üstünlük vehmetmek, "demek ki buna layıkmışım, bu sebeple bana verildi" diye düşünmek, şükrü ihmal edip kendini beğenmek Karun'ca bir davranış. Nimet elde edince bunu bir imtihan kabul edip şükrederse nimetin daha da artacağını, nankörlük ederse nimetin elden gideceğini düşünmek ise Hz. Süleyman'ca bir davranış.

Rabbimiz, nimet elde edince Karun gibi şımaran değil Hz. Süleyman gibi şükreden kullardan olmayı bizlere nasip eylesin.

(Soner Duman/1.Cemâziyelevvel.1444/25.Kasım.2022/Cuma)
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669046  gönderen eb21
 27.11.2022 - 13:12:10
Mevcûtların hepsi, bitip tükenmeyen, Allâh'ın kelimeleridir.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669057  gönderen eb21
 27.11.2022 - 14:59:10
Zünnûn şöyle demiş: 'Dünya işlerinde akıllı ve zeki iken ahiret işlerinde ahmak olan biri zekâ ve akıl sahibi sayılmaz.'

İBN ARABİ KS. FÜTUHAT. C.18/S.350
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669178  gönderen eb21
 28.11.2022 - 09:49:11
"Allah’ın izniyle baras hastalarını iyileştirdim..
Anadan doğma körlerin gözünü açtım..
Hatta ölüleri dirilttim..
Ama ;
Ahmakları ikna edemedim."

- Hz İsa(as)-
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669280  gönderen eb21
 28.11.2022 - 23:27:09
Siz gerçekten hiç konuşmuyorsunuz!

Sadece yaşamanız için gerekli asgari sesleri çıkarıyorsunuz ağzınızdan.
Bu işi sadece diliniz ve ağzınız yapıyor. İçinizin derinliklerine kadar gitmiyor cümlelerin ucu. İçinizden gelmiyor söyledikleriniz.

Siz gerçekten birbirinizle hiç konuşmuyorsunuz!

Birinizin söylediği, diğerine dokunamadan suya, havaya, toprağa karışıyor. Boşa gidiyor, boşluğa düşüyor. Konuşma balonlarını dolduruyor. Konuşurken zorunlu bir görevi yerine getiriyorsunuz. Cümlelerinizin boynu kıldan ince. Anlamlarınız kaygan, ele gelmiyor. Konuştukça bir sessizliği büyütmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.

Siz gerçekten dünyayla hiç konuşmuyorsunuz!

Âlemin etrafında dönüşü sizi hiç ilgilendirmiyor. Toprağa söyleyecek bir şeyiniz yok. Suya söyleyecek bir şeyiniz yok. Havaya söyleyecek bir şeyiniz yok. Güle ve bülbüle seslenmiyorsunuz. Renge ve ışığa dokunmuyor sözleriniz. Görüntülerin dışında ve perdelerin içindesiniz. Nefesleriniz bile duyulmuyor. Alışmışsınız böyle yaşamaya; dışınızın içinde, içinizin dışında.

Gökhan Özcan/ Ruh Yordamı
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669297  gönderen eb21
 29.11.2022 - 09:11:50
Bunca ben ve biz arasında Acaba bir tane ben nedir ki İnleyiş sesimi dinle
Ağzımı kapatma Ben elden gittiğimde
Yoluma şişe atma
{ Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks) }

Direnen kimse gibi olma Ahlaklandığında efendisinin emrinden
Allah Rab, sen kul Alem de senden eski kul
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

İkiyüz batman bala, bir okka sirke döksen, balın içinde erir, gider.
Balı tattın mı sirkenin tadını bulamazsın fakat tartarsan bir okka fazla gelir.
Demek ki sirke, hem yok olmuştur, hem vardır.
{ Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks) }

"O insanlığın hakiki yönü (ve nefahtu fîhi min rûhî); öyle birşeydir ki, ona göre, ne cisim, ne de cismani olmak var…
Onun varlığı; Hakk'ın (CC) zatına karşı bir mahrem teşkil etmez."
{ Abdulkadir Geylani (ks) }

'Ben bir beşerim. İnsanların kızdığı gibi ben de kızarım. İnsanların hoşnut olduğu gibi ben de hoşnut olurum.'
{ sav }

"Öfke, etkisi bazen dışta görünen bazen görünmeyen gizli bir niteliktir. Çünkü baskın olan [insanın içinde bulunduğu] haldir. Bulundukları kimsede baskın gelme ve onu etki altına alma bakımından haller derece derecedir."
"Makam sahibi hüküm vermek isterse, bu inişin makamına tesir edeceğini bilmezse hale iner. Çünkü hüküm vermek hallere aittir. Kişi gerçek bir şeyhten bu makam sahibinin (İlim ve marifet makamı) bütün makamların sahibi olduğunu işittiğinde, onun hali değil ilmi artar. Çünkü kamil kişi, makamda yükseldiğinde hali eksilir. Müşahede Haktan başka'yı görmekten alıkoyduğu gibi, makam da halleri
giderir."
"İlim sabit, hal gidicidir."
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Bu sendeki gurur ne kadar artacak?
Çeşit çeşit görünüşünün hayali, sende daha ne kadar sürecek?..
Sübhanallah, sende şaşılacak bir tavır, anlatılamayacak bir iş, bir hal var.
Ben sana "hiç" diyeceğim ama, sen "hiç" de değılsin. Bu kendini bir şey görmen, hep senin zannın, vehmindir.
{ Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks) }

"..Sâliki halktan uzlette tutmak gerektir
ki türlü türlü renge boyanıp nakş-ı bukalemun olmaya.
Zira yanılması müşkil olur.."
{ Hasan Sezai (ks) }

Tebrizli Şemseddin’in yüzünden aşk ülkesinde yurt edinmişim; Yarabbi, böyle bir padişah neden yolculuğa düşer deyip duruyorum.
{ Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks) }

Sebepler arasında en büyük perde, kendinsin! Hâlbuki kendin, Allah'ı bilmenin sebebidir, çünkü Allah'ı ancak kendinden bilebilirsin (kendini bilen Rabbini bilir). Allah bilinmeyi irade etmişken, senin ortadan kalkman mümkün değildir. Öyleyse Allah seni kendinden siler. Varlığın sabit iken ve hüküm O'ndan zuhur ederken, kendinle kalamazsın. Allah, atmanın varlığı kendisinden gerçekleşmiş iken, peygamberini atma hükmünde silmiş ve şöyle buyurmuştur: 'Sen atmadın.' Burada onu silmiştir. 'Sen attığında.*" Buradaise sebebi var etmiştir. 'Fakat Allah attı."Allah ise peygamberin eliyle atmıştır. Sahih bir rivayette şöyle denilir: 'Ben onun görmesi, duyması ve eli olurum.' Öyleyse silmede sebebin izale edilmesi, varlıktadeğil, hükümde gerçekleşir. Çünkü illet ve sebep ortadan kalksaydı, o da kalkardı. O ise ezelîdir. Öyleyse hikmetin gereği, sebepleri baki kılmaktır. Bununla birlikte kul, hükümlerini nedenlilerde olumsuzlayarak, sebeplere eğilmekten kendini uzaklaştırır. Sebepler, örtüler ve perdelerdir. Mahv etkisi bulunan şeyde olabilir. Aksi halde mavh söz konusu değildir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Hak göz Hakkı görür. Hak kulak Hakkı duyar. Hak ağız Hakkı söyler ..
{ El Hac Es seyyid El Halveti Eş Şeyh Aşki Muzaffer Ozak (ks) }

Seni kendinden var edip sana seni gösteren, sana kendinden ihsan eden Allah münezzehtir !
Nefsini bilen rabbini bilir. Her şey O'na nispet edilir ve Allah alemlerden müstağnidir.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Can incisi (rühumuz) şu dört unsurdan ibaret olan bedenin içine düşünce, birbirine zıt olan bu fesad unsurlar (su, toprak, hava, ateş), o can incisi ile komşu oldular, bu tende beraber yaşamayabaşladılar. Fakat, nasıl kötü üzümden iyi üzüm renk alırsa, onun rengine boyanırsa, can incisi de dört unsurun rengine boyandı. Rabbim kimseye kötü komşu vermesin!
{ Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks) }

Sen kıymetce iki cihanın ötesindesin; ne yapayım kendi kadrini bilmiyorsun.
Kendini ucuza satma; çünkü sen çok ağır değerdesin.
{ Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks) }
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669298  gönderen eb21
 29.11.2022 - 09:13:14
"Kişi, sevdiğinin ahlakı ile ahlaklanır;
Bu sevenin elinde değildir,sevgi bunu icap ettirir..! "[İmam-ı Rabbani Hz. (k.s.)]
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669480  gönderen eb21
 29.11.2022 - 19:46:36
"Bizler, çok ilimden ziyade, az da olsa edebe muhtacız."

Kuşeyri Risalesi, s:314

Edebi yoksa yetiştirdiğin mühendis, doktor, asker, bürokrat kanunları da dolandıran profesyonel hırsız olur, Halkın başına eşkıya kesilir.

Ya da "satılır" sana değil PARA verene çalışır, diyor olabilir.

Ahmet Hakan Cakici
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4669605  gönderen eb21
 30.11.2022 - 17:22:19
"Allah’ın izniyle baras hastalarını iyileştirdim..
Anadan doğma körlerin gözünü açtım..
 Hatta ölüleri dirilttim..
Ama ;
Ahmakları ikna edemedim." 

- Hz İsa(as)-
 • 1
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308