Sanat ve Edebiyat hakkında aradığınız her şey burada...

 • 1
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4656515  gönderen eb21
 22.09.2022 - 23:59:44
Kim kendisinde olmayan bir sıfat veya güzellikle insanların nazarında makamını yükseltmeye kalkarsa, Allah'ın nazarında makamından aşağı düşer.

Kuşeyri Risalesi, s:245

Allah riyaya, yalana ve gösterişe bereket vermez. Rahmetini üzerinden çeker diyor sanırım.

Ahmet Hakan Çakıcı
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4656593  gönderen eb21
 23.09.2022 - 14:00:39
Biz iş görmәk istәdikdә bir şeyi yadımızdan çıxardırıq.

O şey nәdir?

O şey nәrdivandır!

Necә yәni nәrdivan? Nәrdivan nәdir?

Nәrdivan bir alәtdir ki, onun vasitәsilә adam tәdriclә yuxarı çıxa bilәr. Hәr kәs nәrdivansız yuxarı çıxmaq istәsә, elә yıxılar ki, tәpәsi dağılar.

Bu belә! Bundan başqa, bir dә biz hәmişә başımızdan yekә iş görürük.

Amma bunun sәbәbi var. Sәbәbi dә budur:

Qonşularımız siçan boyda işlәr gördükdә biz yatmışdıq. Sonra onların işi böyüyüb, keçi boyda olanda da biz yatmışdıq. Sonra onlar eşşәk boyda işlәr görmәyә üz qoydular, biz yenә yatmışdıq. Qonşularımızın eşşәk boyda olan işi, irәlilәyib camış yekәlikdә oldu, amma biz yatmışdıq. Vә camış dönüb dәvә olanda da biz yatmışdıq. Biz ancaq o vaxt oyandıq, nә vaxt ki, qonşularımız fil boyda işlәr görmәyә başladılar.

Qәrәz, gözümüzü ovxalayıb dedik ki, nә var? Biz dә o boyda işlәr görә bilәrik vә başladıq fil boyda işlәr görmәyә.

Axırı nә oldu?

Axırı belә oldu:

Filin bir ayağını qayırmamış yoruluruq vә durub qaçırıq. Sonra utanırıq, deyirik, gәlin tәzәdәn başlayaq, ancaq burasını iqrar elәyirik ki, filә gücümüz çatmır. Deyirik ki, ondan balacasını qayıraq. Fildәn balaca nәdir? Әlbәttә, dәvә. Qәrar qoyuruq ki, dәvә boyda qayıraq, başlayırıq. Amma yenә dәvәnin ayağı tamam olmamış yorulub qaçırıq. Sonra yenә yığılırıq deyirik ki, dәvә iridir, ondan balacasını başlayaq. Ondan balaca nәdir?

Camışdır. Başlayırıq camış boyda iş görmәyә, lakin camışa da gücümüz çatmır. Aşağa enirik (halbuki, qonşular fildәn yuxarı çıxırlar.) Deyirik ki, eşşәk boyda iş görmәk, amma eşşәk dә bizә güc elәyir. Tuturuq keçini. Görürük yox, keçiyә dә tab gәtirә bilmirik. Onda mәslәhәti qoyuruq siçan üstünә.

Amma onda da görürsәn ki, içimizdәn bir pişik çıxdı vә siçanı yedi!...

Biz belә iş görürük.

(c) Üzeyir Hacıbəyli
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4656925  gönderen eb21
 24.09.2022 - 11:59:07
“Dertsizlere benim sözüm benzer kaya yankısına .."
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657024  gönderen eb21
 24.09.2022 - 17:45:31
Feridüddin Attar'ın duası

Ey Rabbim, beni yaratanım! Dünyaya geldim geleli senin sofrandan, senin ekmeğinden yiyip duruyorum... Bir kimse, birinin ekmeğinden yedi mi, ona hakkı geçer; ekmek sahibi de onun hakkına riayet eder. Ben, cömertlik denizinin sahibi olan senin ekmeğini çok yedim, hakkımı gözet.

Ey Alemlerin Rabbi! Acizim kanlara boğuldum, karada gemi yüzdürdüm. Feryadımı duy elimden tut. Daha ne kadar sinikler gibi ellerimi başıma götürüp bekleyeyim? Bilemedim, yanıldım, sen bağışla. Şu kan ağlayan yüreğime bak, bütün bu musibetlerden sen kurtar beni.

Ey derdime derman olan Allah'ım! Kafire küfür gerek, dindara din. Attar'ın gönlüne ise derdinden bir zerre. Şu kulağı halkalı kuluna bir zerre dert ver. Eğer senin derdin olmazsa canım ölür gider.

Varlıktan bir sermayem yok, gölge içinde kaybolmuş bir zerreyim. Karanlıklar içinde kayboldum, bir nur yolla, kimsem yok benim, yardımcım sen ol.

(Mantık-üt tayr)
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657206  gönderen eb21
 24.09.2022 - 23:59:36
“Din günlük hayatın iğrenç uğraşları ve angaryası içinde kaybolmuş kitlelerin kaba aklına ve sakar anlayışlarına hayatın yüksek önemini bildirmenin ve hissettirmenin yegâne yolunu sunar.”

Din Üzerine,Schopenhauer.
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657214  gönderen eb21
 25.09.2022 - 00:29:24
Bir gün Şems’e bir adam gelir ve der ki “Ben Allah’ın varlığını kati delillerle ispat ettim. Şems şöyle der: Allah’ın varlığı zaten katidir sen git kendi kulluğunu ispat et!
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657401  gönderen eb21
 25.09.2022 - 22:44:02
Önce kendimizle yalansız ve dosdoğru konuşmayı öğrenmeliyiz.

Sonra aynalara bakıp yüzümüze yansıyan çirkinliği tespit ve teşhir etmeliyiz.

Daha sonra da yıkılmayıp,kendimizi hücre hücre yeniden kurmanın yollarını aramalıyız. İçimizde bir medeniyet hayat buluncaya kadar.

Gökhan Özcan
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657404  gönderen Dr_aemre
 25.09.2022 - 22:53:47
Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili,
biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz acısını acımız yaptık çünkü.
Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın göz yaşı bile içimizi parçaladı.
Kedilere ağladık, kuşların yasını tuttuk...
Yüreğimizin zayıflığı kimi zaman hayat karşısında bizi zayıf yaptı. Aslında ne güzel şeydir insanın insana yanması sevgili...
Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülebilmek ve çare aramak. Ben bütün hayatımda hep üzüldüm, hep yandım.
Yaşamak ne güzeldir be sevgili...
Sevinerek, severek, sevilerek, düşünerek...
Ve o vaz geçilmez sancılarını duyarak hayatın...
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657457  gönderen eb21
 26.09.2022 - 10:17:35
''Sen, kendi güneşinin yüzünü kapatmış bir bulutsun.''

Muhyiddin İbni Arabî
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657643  gönderen eb21
 27.09.2022 - 01:09:03
😊😊
Hoca medresede ders anlatırken, genç mollalardan biri parmak kaldırmış:

– “Susadım hocam!” demiş..

Hoca sinirlenmiş:

– “Öyle denmez: “Derûnum âteş – i nâr ile püryân idigünden, bir kadeh lebrîz âb – ı hoşgüvâr, nûş eyleyerek, teskîn – i âteş ve bu sûret ile iktisâb – ı ferâh-ı bî – şumâr eylemeliyim.” demeliydin!. Cahiller gibi susadım, demek olur mu?”

Aradan zaman geçmiş, bir gün sınıftaki mangaldan sıçrayan bir kıvılcım, gelip hoca efendinin sarığının kıvrımına girmiş, genç molla hemen parmağını kaldırmış:

“Ey hâce – i bî – misâl, v’ey üstâd – ı zî – kemâl, bu şâkird – i pür – ihmâl, şol vechile arz – ı hâl eyler ki; bu hikmet – i müte’âl, nâr – ı mangaldan bir şerâre-i cevvâl pertâb ile ser – i âliyyü’l âlinizdeki sarığı iş’âl eylemiştir.”

Hoca, elini sarığına atar atmaz, sarık tutuşur, hemen pencereden fırlatır: -“Bre mel’un, sarığın tutuştu desene!”

Genç molla da: -“Aman hocam, cahiller gibi, yandı, tutuştu denir mi?
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657717  gönderen eb21
 27.09.2022 - 14:45:58
Her görenin kendine yakışan bir gözü vardır ve onun görme gücünün verisine göre görüleni algılar.

Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)

Fütûhât-ı Mekkiyye
16.cilt, sf: 191
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657817  gönderen eb21
 27.09.2022 - 22:42:06
Oluşumda ihtiyarım yok benim,
Ölüşüm de tıpkı onun gibidir...

[Lâ Edri]
Kullanıcı avatarı

Re: Kalemden Düşen Katreler

 #4657970  gönderen eb21
 28.09.2022 - 16:00:12
Yaşlı kadın banka kartını bir bankacıya verdi
ve ′′500 $ çekmek istiyorum′′ dedi.
Veznedar ona ′′2,000 $ 'dan az para çekmek
için lütfen ATM' yi kullanın" dedi.
Yaşlı kadın nedenini bilmek istedi...
Veznedar banka kartını iade etti ve ona, ′′kurallar böyle; başka bir mesele yoksa lütfen ayrılın. Arkanızda uzunca bir kuyruk var" dedi.
Yaşlı kadın birkaç saniye sessiz kaldı; sonra kartı tekrar veznedara vererek, "sahip olduğum tüm parayı çekmek istiyorum′′ dedi.
Hesap bakiyesini kontrol ettiğinde veznedar şaşırdı. Başını salladı, eğildi ve saygı ile ona dedi ki: ′′Özür dilerim hanımefendi, hesabınızda 35 milyon dolar var ve bankamızın şu anda bu kadar fazla nakit parası yok. Randevu alıp yarın tekrar gelebilir misiniz?
Yaşlı kadın, "peki, ne kadarını çekebilirim?"
diye sordu.
Veznedar ona, 250,000 dolara kadar herhangi bir miktar çekebileceğini söyledi.
Kadın, "peki, lütfen şimdi 250,000 dolar alayım" dedi. Veznedar parayı saydı ve sonra yaşlı müşterisine çok dostça ve saygılı bir şekilde teslim etti.
Yaşlı kadın çantasına 500 dolar koydu
ve veznedardan 249,500 dolar bakiyesini hesabına geri yatırmasını istedi.
Yaşlı insanlara zorluk çıkarmayın;
onlar bir ömür boyu kafa çalıştırdılar
ve deneyim kazandılar..’

Bekir COŞKUN
 • 1
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299