Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Bakanlığımızca 16/06/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 01/08/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.