Mesleki konuda tum yazilari ve yorumlari buraya yazabilirsiniz...

Türk Cerrahi Derneği 2022 seçim sonuçları

 #4638369  gönderen yansobieski
 14.06.2022 - 12:41:55
1. TCD Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı
Türk Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2022 Pazar günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

930 kişilik yüksek bir üye katılımıyla başlayan Genel Kurul'da Divan Başkanlığı’na Prof. Dr. Altan Tüzüner, Katip Üyelikleri'ne Prof. Dr. Ali İlker Filiz ve Doç. Dr. Nezihi Akkapulu seçildi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer’in 2018-2022 dönemi çalışmalarını anlattığı konuşmasından sonra Sayman Üye Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca mali raporu sundu. Ardından Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serap Erel Denetleme Kurulu Raporu’nu okudu. Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları oyçokluğuyla ile ibra edildi.

Divan Kurulu adayların isimlerini ilan ettikten sonra oylamaya geçildi. 2022-2024 dönemi için kurulların seçimi saat 11:30'da elektronik oylama yöntemi ile başladı. İki aşamalı olarak yapılan seçimler büyük bir başarı ve hızla tamamlandı. Seçim sonuçları saat 15:00 civarında ilan edildi. Seçim sonuçları aşağıdadır:

1. TUR:

Ankara

Ahmet Çınar Yastı: 385
Murat Akın: 267
Muhammet Kadri Çolakoğlu: 241

İstanbul

Ahmet Serdar Karaca: 427
Neşet Köksal: 279
Halil Coşkun: 170

İzmir

Ahmet Deniz Uçar: 353
Murat Kemal Atahan: 298
Mehmet Ali Koçdor: 175

Diğer İller

Güldeniz Karadeniz Çakmak: 595
Tahsin Çolak: 383
Kürşat Karadayı: 325
Erhan Aygen: 194
Hande Köksal: 136

2. TUR:

Türkiye Geneli

Mehmet Mahir Özmen: 365
Ali Uzunköy: 340
Gürhan Sakman: 274
Ayhan Bülent Erkek: 227
Oktay Banlı: 218
Kürşat Karadayı: 190
Murat Kemal Atahan: 184
Mehmet Faik Özçelik: 179
Ali Konan: 171
Ali Coşkun: 158
Fikret Ezberci: 147
Murat Akın: 141
Kemal Erdinç Kamer: 121
Halil Coşkun: 108
Hande Köksal: 63

YÖNETİM KURULU

ASİL

Ahmet Çınar Yastı (Ankara)
Ahmet Serdar Karaca (İstanbul)
Ahmet Deniz Uçar (İzmir)
Güldeniz Karadeniz Çakmak (Diğer İller)
Tahsin Çolak (Diğer İller)
Mehmet Mahir Özmen (Türkiye Geneli)
Ali Uzunköy (Türkiye Geneli)
Gürhan Sakman (Türkiye Geneli)
Ayhan Bülent Erkek (Türkiye Geneli)

DENETLEME KURULU

Asil

Betül Bozkurt
Mehmet Eryılmaz
Erdinç Çetinkaya

ONUR KURULU

Asil

İskender Sayek
Mehmet Haberal
Yeşim Erbil
Osman Abbasoğlu
Altan Tüzüner
Mehmet Mihmanlı
Vahit Özmen
Adil Baykan
Mazhar Semih Baskan

Seçilen tüm kurulların başarılı bir dönem geçirmesini dileriz.

TCD Yönetim Kurulu
TCD Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belli Oldu:

Türk Cerrahi Derneği’nin 12.06.2022 tarihli Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi aralarında yaptıkları oylama sonucunda görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Dr. Ahmet Serdar Karaca Başkan
Dr. Ali Uzunköy 2. Başkan
Dr. Ahmet Çınar Yastı Genel Sekreter
Dr. Ahmet Deniz Uçar Sayman
Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak Üye
Dr. Tahsin Çolak Üye
Dr. Ayhan Bülent Erkek Üye
Dr. Mahir Özmen Üye
Dr. Gürhan Sakman Üye
21 Haziran 2022


Türk Cerrahi Derneği’nin Sayın Üyeleri,Bildiğiniz gibi seçimler tamamlandı ve Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Bu toplantı özetle Türk Cerrahi Derneği’nin geleneklerine ve seçmenlerin sandığa yansıyan iradelerine uygun olmayan görev dağılımları ile sonuçlandı.Her ne kadar henüz yaşananların üstündeki toz bulutu dağılmamışsa da, kişisel sıcak çatışmalar ve şahsi çekişmelerden arınmış olarak tüm yaşanan süreçle ilgili gözlem ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmanın doğru olacağı kanaatindeyiz:1. Temel gözlemimiz, Türk tıbbının, hekimlik mesleğinin ve daha özelde genel cerrahların derin bir sıkıntı ve açmaz içinde olduğudur. Bu sürecin doğal sonucu olarak da değersizleştirilmeye çalışılan genel cerrahi mesleğine hakkettiği itibarı kazandırarak yeniden yapılandırmak için, derinleşmiş sorunlara köklü, modern ve uluslararası normlara uygun çözüm üretecek değişimci insanlara ihtiyaç vardır.2. Bu zaruri ihtiyacı dillendirircesine Türk Cerrahi Derneği olağan seçimli genel kuruluna tarihi boyunca ilk defa 1000’den fazla kişi katılmış ve çok sayıda aday yarışmıştır.3. Üyeler şeffaflık, katılımcılık, demokratik ve bağımsız seçim gibi köklü değişim isteyen seslerini güçlü bir şekilde dile getirmiştir. Cerrahinin geleceğine yönelik umut ve artan beklenti bu atmosferi daha da güçlendirmiştir.4. Gelişen olaylar tüm sürece detaylı olarak bakıldığında görüleceği gibi kişisel çekişmelerden çok, değişimi isteyenlerle, mevcut statükoyu korumaya çalışanlar arasındaki mücadelenin sonucudur.5. Sonuçlardan da kolayca görülebileceği gibi merkezi otorite (icazet ve vesayet taraftarları) mevcut statükoyu korumak için etik veya non-etik hiçbir ittifaktan kaçınmayacağını açıkça ortaya koymuş, elindeki her figürü ve kritik şahsiyeti ortaya sürmüş, baskı yapmaktan çekinmemiştir. Yönetim kurulunun saygın koltukları iktidar hesaplı pazarlıklara çerez yapılmış, bu da yetmezmiş gibi kişiler arasında ikram vesilesi olmuştur.6. Yine ne vahimdir ki yönetim kurulu şekilleninceye kadar her türlü yöntem kullanılarak bazı yönetim kurulu üyeleri abluka altına alınmış, yönetim kurulu toplantısının yapılacağı ana kadar bu müdahalelerin devam ettiği görülmüştür.7. Anadolu ve Ankara’da tüm bunlar yaşanırken, bu hengame içinde maalesef cerrahi dünyası yeterince uyarılamamış, özellikle İstanbul genel cerrahların büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapmasına rağmen temsil edilememiş ve hatta temsilcisiz kalmıştır. Öte yandan İzmir’den seçim sürecine ilgi ve aktif katılım da beklenen kadar olmamıştır.8.Yüksek katılıma ve aslında daha demokratik ve katılımcı temsiliyet için düzenlenmiş seçim sistemine rağmen beklenen dengeli dağılım ve büyük illerin temsiliyeti amaçlarına ulaşılamamıştır. Hem yaşanan bu seçim atmosferi ve hem de sonrasında yönetim kurulu görev dağılımına sonuçların yeterince yansıyamamış olması gerçeğinden hareketle, özü itibariyle demokratik ve bağımsız bir seçimden bahsetmek olası değildir.9. Sonuç olarak, kime ve nasıl oy verdiğimizden bağımsız olarak, hepimiz artık ya statükoya takılıp kalmak ya da demokratik yollar ve kurallarla değişime doğru yol almak durumundayız. Elbetteki Türk Cerrahi Derneği’nin genel cerrahlara ve Türk cerrahisine yapacağı hizmetler, yönetim kurulu ile sınırlı değildir ancak, hangi güçlerin etkin olduğuyla da doğrudan bağlantılıdır.10. Dolayısıyla herkesin ve özellikle de yüksek teveccühleri ile bizi seçen sayın üyelerin, bu koşullar altında Türk Cerrahi Derneği ve cerrahinin geleceği ile ilgili hassasiyetlerini koruyarak, beklentilerini bir kez daha gözden geçirmesinde sonsuz yarar vardır.Görev dağılımından bağımsız olarak, yönetim kurulu üyesi olmanın gerektirdiği bilinç ve sorumlulukla hareket edeceğimizden, başta bize oy verenler olmak üzere hiç kimsenin endişesi olmasın.En derin saygılarımızla,• Prof Dr M Mahir ÖZMEN • Prof Dr Güldeniz Karadeniz ÇAKMAK • Prof Dr Tahsin ÇOLAK • Prof Dr Gürhan SAKMAN
Türk Cerrahi Derneği’nin Saygıdeğer Üyeleri,

Öncelikle Türk Cerrahi Derneği 2022-2024 Olağan Seçimli Genel Kurulu'na gösterdiğiniz yoğun ilgi ve destek için yönetim kurulumuz adına her birinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'na seçilmiş çok değerli dokuz meslektaşımızın camiamızın karşı karşıya olduğu güncel sorunlara son derece vakıf kişiler olduğunu, bu problemleri çözüme ulaştırma gayretimizin, her platformda, büyük bir istek ve kararlılıkla devam edeceğinden şüphenizin olmaması gerektiğini belirtmek isterim.

Bizlere vermiş olduğunuz bu büyük sorumluluğun bilincinde olduğumuzu buna layık olmak için de yılmadan çalışacağımızın sözünü vererek Türk Cerrahi Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı olarak süreç hakkında bilgi vermek isterim.

12 Haziran 2022 Pazar günü Türk Cerrahi Derneği 2022-2024 Olağan Seçimli Genel Kurulu siz değerli meslektaşlarımızın Türkiye’nin dört bir yanından sağladığı büyük bir katılım (937 kişi) ile gerçekleşmiştir.

Mevcut dernek tüzük ve yönetmeliğine binaen 25 değerli dernek üyesi bu hizmet yarışında yönetim kurulunda yer alabilmek için aday olmuşlardır (https://www.turkcer.org.tr/tuzuk). Sizlerin iradesi ile seçilen ben dahil 9 kıymetli meslektaşımız yine dernek tüzük ve yönetmeliğine uygun olarak (https://www.turkcer.org.tr/turk-cerrahi ... onetmeligi) bu onurlu göreve, yine sizlerin teveccühleri ile layık görülmüşlerdir.

Tam bir demokrasi havasında şeffaf bir seçim gerçekleştirilmiştir. Bu seçimde adayların almış oldukları oylar ve katılım bölgeleri Türk Cerrahi Derneği resmi web sitesinde (https://www.turkcer.org.tr/bulten/2022- ... lu-yapildi) yayınlamıştır.

Buna göre oy dağılımlarını sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum

1- Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak 595 oy Diğer İller
2- Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca 427 oy İstanbul
3- Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı 385 oy Ankara
4- Prof. Dr. Tahsin Çolak 383 oy Diğer İller
5- Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen 365 oy Türkiye Geneli
6- Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar 353 oy İzmir
7- Prof. Dr. Ali Uzunköy 340 oy Türkiye Geneli
8- Prof. Dr. Gürhan Sakman 274 oy Türkiye Geneli
9- Prof. Dr. Ayhan Bülent Erkek 227 oy Türkiye Geneli
19 Haziran 2022 Pazar günü saat 11:00’de Türk Cerrahi Derneği Merkezi'nde ilk yönetim kurulu toplantısı yapılmış, yeni yönetim kurulu görev taksiminin gereği usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Buna göre demokratik bir şekilde kapalı zarf-açık tasnif usulü ile;

İlk olarak TCD Dönem Başkanlığı'na aday olan ben Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca 5 oy, diğer aday Sayın Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen 4 oy almıştır. Neticede ben başkan olarak seçilmiş bulunmaktayım.

Ardından TCD 2. Başkanlık için sadece Sayın Prof. Dr. Ali Uzunköy aday olmuştur ve 9/0 oybirliği ile seçilmiştir.

Bundan sonraki aşamada TCD Genel Sekreterliğe aday Sayın Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı 5 oy, Sayın Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak 4 oy almış olup Sayın Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı genel sekreter seçilmiştir.

TCD Saymanlık için de sadece Sayın Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar aday olmuş ve kendisi 9/0 oybirliği ile seçilmiştir.

Sizlerle Türk Cerrahi Derneği Genel Kurulu ve bu süreçte seçilen 9 asil üyenin ilk yönetim kurulunda yapmış olduğu olduğu görev dağılımını bütün şeffaflığı paylaşmış bulunuyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Cerrahi Derneği 4364 üyesi ile hepimizindir. Son günlerde yaşadığımız demokratik seçim sürecini, usul ve esaslara uygun olarak yapılan yönetin kurulu görev dağılımlarını olumsuz etkilemek amacıyla ve hatta yönetim kuruluna seçilen üyelerin hür iradesini adeta sorgulama cüreti gösterircesine bazı sosyal medya mecralarında yapılan mesnetsiz paylaşımlar ve elektronik postalar bizleri son derece üzmüştür.

Irk, din, mezhep, dil, cinsiyet ayrımı yapmaksızın; çalışılan kurum, serbest muayenehane, devlet hizmet hastanesi, eğitim araştırma hastaneleri, vakıf üniversiteleri, özel hastaneler ve devlet üniversiteleri farkı gözetmeksizin üyelerimize hizmet ana vizyonumuzdur.

Bir takım saptırıcı söylemlerle gruplaşmalar ve ötekileştirmelerin olmasını arzu edenler Türk Cerrahi Camiasına değil ancak kendi kişisel menfaatlerine hizmet etmek istemektedirler. Bu gerçeğin farkında olduğuna emin olduğumuz değerli üyelerimizin sağduyu, birlik ve beraberlik inancına güvenimiz tamdır.

Türk Cerrahi Derneği Yeni Yönetim Kurulu olarak derneğimizin halen devam eden eğitim faaliyetleri, kurslar, bölgesel toplantılar, kongre çalışmaları yanında meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili düzenlemeler ve daha önceki yönetim kurullarının büyük bir kararlılıkla başlattığı ve tarafımızdan devir alınan süreçlerin takibi ve ivedilikle çözüme ulaştırılması ilk plandaki hedeflerimizdir.

Tüm yönetim kurulu kararlarımızı Türk Cerrahi Derneği’nin resmi web sitesinden (https://www.turkcer.org.tr/) yayınlayarak çeşitli mecralardaki bilgi kirliliğinden de uzak duracağız.

Sizden aldığımız yetki çerçevesinde etik, ahlaklı, şeffaf bir şekilde ortak ve tek bir güç olarak kaostan beslenen değil sadece hedefe yönelik çözüm odaklı, devir aldığımız düzeyi daha da yükseğe çıkarmak adına elimizden gelen her türlü gayreti sonuna kadar sarf edeceğimizin sözünü siz değerli Türk Cerrahi Derneği Üyeleri huzurunda bir kez daha veriyoruz.

Saygılarımla arz ederim

Türk Cerrahi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Serdar KARACA