Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Resim

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi, aile hekimlerine ‘uzmanlık’ yolu açılmasını öngörüyor. Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin mali haklarında iyileştirmeler öngören düzenleme ile Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanması amaçlanıyor. Yasa teklifi ile personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesi öngörülüyor. Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılması hedeflenirken, bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dahil tüm tabiplere yapılan ödemelerden bakanlık kadrosunda bulunup, üniversitelerde bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da aynı kapsama alınması öngörülüyor. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması hedefleniyor.

Teklifle ayrıca 'Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor. Teklifin, komisyonda ele alınması ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise düzenleme ile ilgili olarak Twitter hesabından, ''Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı.'' açıklamasında bulundu.


Kaynak: Hürriyet
stip yazdı:
07.06.2022 - 17:45:44
deoksiriboz yazdı:
07.06.2022 - 17:40:07
Mahsuplaşma devam. Diğerlerinin bir önemi yok zaten.
Hangi maddede yazıyor hocam
"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek
ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca
kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net
tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek
ödeme tutarı bu fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup
edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme
sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz."


12. sayfa madde3/4
dr-limon yazdı:
07.06.2022 - 18:03:46
Asistan pratisyene 1900 TL zam bozdur bozdur harca 1 depo benzinle hastaneye gidişi bedavaya getirdik köftehorlar.
1900 zam yapıldıysa cidden sevinirim ama yapılmamıştır kesin
49 m2 ev borcu ödeyebilmek için çalışmaya mecburum
Yoksa bi tanıdığın bürosunu beklerim asgari ücrete