Uzman hekimlerin genel bilgi paylasim platformu...
Bu tefrikin de madde kapsamında uzmanlık eğitimi yaptığından görevlendirme süresi kadar mecburi hizmet yükümlülüğü olan tabip ve uzman tabiplerin hizmet yükümlüğünün kaldırılmasının kamu görevinden ayrılmalara ve dolayısıyla kamu sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açabileceği, bunun da Devletin insanların doğuştan kazandıkları vazgeçilemez ve devredilemez haklarının başında gelen sağlık hakkını gerçekleştirme yükümlülüğü ile bağdaşmayacağı dikkate alınarak getirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, "uzmanlık eğitimi devam edenler" dışında kalan tabip ve uzman tabiplerin görevlendirme süreleri kadar hizmet yükümlülüklerinin devam ettiği ve hizmet yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, eğitime başlanılan tarihte taahhüt edilen yüklenme senedine konu borcun hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktarın kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

659 sayılı KHK uyarınca bilgilerine arz ederim.
cnndr yazdı:
13.05.2022 - 19:08:36
Bu tefrikin de madde kapsamında uzmanlık eğitimi yaptığından görevlendirme süresi kadar mecburi hizmet yükümlülüğü olan tabip ve uzman tabiplerin hizmet yükümlüğünün kaldırılmasının kamu görevinden ayrılmalara ve dolayısıyla kamu sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açabileceği, bunun da Devletin insanların doğuştan kazandıkları vazgeçilemez ve devredilemez haklarının başında gelen sağlık hakkını gerçekleştirme yükümlülüğü ile bağdaşmayacağı dikkate alınarak getirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, "uzmanlık eğitimi devam edenler" dışında kalan tabip ve uzman tabiplerin görevlendirme süreleri kadar hizmet yükümlülüklerinin devam ettiği ve hizmet yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, eğitime başlanılan tarihte taahhüt edilen yüklenme senedine konu borcun hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktarın kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

659 sayılı KHK uyarınca bilgilerine arz ederim.
Twitterda bunu paylaşan kişiyi buldum ama linki bulamadım. Yazı 25 nisan tarihliymiş aslında. Bugüne kadr nasıl haberimiz olmaz? Mevzubahis yazının (hukuk biriminden strateji başkanlığına bir yazı) nasıl bir geçerliliği var? "Düşünülmektedir" diyor, kesin bir karar değil yani bu?
saperon3 yazdı:
13.05.2022 - 20:47:14
cnndr yazdı:
13.05.2022 - 19:08:36
Bu tefrikin de madde kapsamında uzmanlık eğitimi yaptığından görevlendirme süresi kadar mecburi hizmet yükümlülüğü olan tabip ve uzman tabiplerin hizmet yükümlüğünün kaldırılmasının kamu görevinden ayrılmalara ve dolayısıyla kamu sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açabileceği, bunun da Devletin insanların doğuştan kazandıkları vazgeçilemez ve devredilemez haklarının başında gelen sağlık hakkını gerçekleştirme yükümlülüğü ile bağdaşmayacağı dikkate alınarak getirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, "uzmanlık eğitimi devam edenler" dışında kalan tabip ve uzman tabiplerin görevlendirme süreleri kadar hizmet yükümlülüklerinin devam ettiği ve hizmet yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, eğitime başlanılan tarihte taahhüt edilen yüklenme senedine konu borcun hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktarın kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

659 sayılı KHK uyarınca bilgilerine arz ederim.
Twitterda bunu paylaşan kişiyi buldum ama linki bulamadım. Yazı 25 nisan tarihliymiş aslında. Bugüne kadr nasıl haberimiz olmaz? Mevzubahis yazının (hukuk biriminden strateji başkanlığına bir yazı) nasıl bir geçerliliği var? "Düşünülmektedir" diyor, kesin bir karar değil yani bu?
Büyük hak yemek, nabız yoklayan lüzumsuz bir yazı olduğuna inanıyorum. Bakan açıklama yapsın, dava açılacaksa ortak hareket etmeye varım
Ben bakanlığa ve hatta meclise ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar, dilekçe göndermeyen de göndersin. Ben eski kurumuma yazdığım dilekçe sonucunu da bekliyorum hala. Onlar il sağlığa, il sağlık bakanlığa yazı ile soracaktı. Ayrıca İstanbul İl Sağlıka da daha önce uğramıştım henüz dilekçelere cevap yoktu, belki bir şey vardır şimdi.
Bu çerçevede halen hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte veya bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için yüklenme senedine konu borcu ödemekte olan tabip ve uzman tabiplerin özgür iradeleri ile bilerek ve isteyerek tercih ettikleri kadroya bağlı hukuki sonuçları da önceden bildikleri ve buna razı olarak eğitimlerini tamamladıkları veya yarım bıraktıkları, aynı şekilde uzmanlık eğitimi tamamlanmış ise hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başladıkları veya tamamlamadan ayrıldıkları ve buna göre haklarında yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tatbik edildiği açıktır.

Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara uygulanacağı için 663 sayılı KHK'nin 56 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 15/04/2022 tarihinden sonra bu madde kapsamında uzmanlık eğitimine başlayan uzmanlik öğrencileri hakkında hizmet yapma yükümlülüğü ile bu yükümlülüğün ihläline bağlı sonuçlar uygulanmayacaktır.
15/04/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mallarım Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun lle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 37 inci maddesi ile 663 sayılı KHK'nm 56 nci maddesinin; birinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altinci cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 38 inci maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Karamaneye eklenen Geçici 16 nci maddenin birinci fikrasında da 56 nci maddenin yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamında uzmanlık eğitimi devam edenlerin Bakanlığa hizmet yükümlülüğünün sona ereceği ve bunlara eğitimleri süresince yapılan ödemeler için borg çıkarılmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümler, 7394 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca

Kanunun yayım tarihi olan 15/04/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunlar kural olarak yürürlüğe girdikleri tarihten önce gerçekleşen işlem ve olaylara uygulanmaz. yürürlüğe girdikleri tarihten sonra gerçekleşen olaylara tatbik edilirler. Kanunların ileriye yönelik olarak uygulanmasından dolayı kanunların geçmişe etkili olmaması ilkesi kabul edilmiştir.
Birkaç ay önce sessiz sedasız Anatomi ve Fizyoloji PDC'lerini sıfırladılar. Mecburi hizmete gönderdikleri yerde kalmak ya da kendimize yeni yer bulmamız için çaresiz bırakıldık. Sebep? Bakanlık böyle uygun gördü diyorlar. Ben artık devlet memuru dahi olmak istemiyorum. Gençliğimizi tükettiler senetti oydu buydu, yetti.
cnndr yazdı:
13.05.2022 - 21:52:23
Bu çerçevede halen hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte veya bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için yüklenme senedine konu borcu ödemekte olan tabip ve uzman tabiplerin özgür iradeleri ile bilerek ve isteyerek tercih ettikleri kadroya bağlı hukuki sonuçları da önceden bildikleri ve buna razı olarak eğitimlerini tamamladıkları veya yarım bıraktıkları, aynı şekilde uzmanlık eğitimi tamamlanmış ise hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başladıkları veya tamamlamadan ayrıldıkları ve buna göre haklarında yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tatbik edildiği açıktır.

Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara uygulanacağı için 663 sayılı KHK'nin 56 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 15/04/2022 tarihinden sonra bu madde kapsamında uzmanlık eğitimine başlayan uzmanlik öğrencileri hakkında hizmet yapma yükümlülüğü ile bu yükümlülüğün ihläline bağlı sonuçlar uygulanmayacaktır.
MADEM ÖYLE SENET İMZALAYIP HALİ HAZIRDA ASİSTANLIĞI SONUNA GELMİŞ OLAN KİŞİ İÇİN DE GEÇERLİ OLSUN BU. GEÇMİŞE YÖNELİK SENETLER BAZILARI İÇİN İPTAL AMA BAZILARI İÇİN DEĞİL,TAMAMEN KEYFİ BİR İŞLEYİŞ. BİLE İSTEYE İMZALAMIŞ BULUNAN VE SBA KADROSUNDA HALA ASİSTANLIK YAPMAKTA OLANLARIN DA YÜKLENME SENEDİ BORCU İPTAL EDİLMEYECEK O HALDE. ELLE TUTULUR ,AKIL VE MANTIĞA UYGUN BİR AÇIKLAMA DEĞİL BU