Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda TURKOVAC aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı.

TURKOVAC'ın 31 Ekim - 4 Ocak 2021 arasında Faz 1 çalışmalarını tamamlandığını ve başarılı olduğunu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal şu ifadeleri kullandı:

20 Şubat - 23 Nisan arasında 300'e yakın vakada değerlendirilip Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları yeterli sayıda kişi üzerinde yapılmış, görüldüğü gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yan etkiler çok önemlidir. Faz-2'de buna çok dikkat edilir. 10 Şubat-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlandı aşı Faz-3'e geçildi.

Faz-3 çalışmalarında gerçek hayatta denenir. Binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kullanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir.

Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz. Bir sene önce bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da etkinliği ispatlanmış bir aşı koyacaksınız. Artık böyle bir çalışma yapılıyor.

"Kıyas ürünümüz Coronavac oldu"

Kıyas ürünümüz inaktif aşı olması nedeniyle coronavac'tır. Bu aşıyla karşılaştırılacağına karar verildi. CoronaVac'ta 43 gün olan izlem süresi Turkovac'ta 108 gün.

27 aralıkta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Bu arada çalışma tabiki devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mine Dursunlu Tanrıöver, sonuçları şöyle açıkladı:

Herhangi bir hastalığı olmayan gönüllü grubumuz vardı. Bize başvuranların yarısı Coronavac koluna yarısı ise TURKOVAC koluna yönlendirildi.

İlk gönüllüyü aldığımızda vaka sayımız 6 bin, ilk denemeyi yaptığımızda ise 26 bindi. 4 katından fazla vaka artışı vardı. İnsidans değerleri bu yüzden arttı.

"Toplam 2444 kişiye aşı uygulandı"

22 Haziran ile 27 Aralık arasındaki gönüllülerin bulgularını paylaşacağız. Çalışma kapsamında 1286 kişiye bir doz araştırma aşısı uyguladık. Coronavac ve TURKOVAC olmak üzere 2444 kişiye aşı uyguladık.

Protokole uymayanları dışlayınca 1182 gönüllü üzerinde araştırma yaptık. İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi en fazla gönüllüyü sağladı. Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe 'de bu hastaneyi izledi. İlk 3 böyle oldu.

Analizlerimizi yapmak için Coronavac ve TURKOVAC gönüllülerimizi ayrı ayrı analiz ettik. Toplam takip süremiz 108 gündür. Primer noktamız 14 günden sonra koronavirüs geçiren hastalardı. İkinci dozdan sonra 14 gün takip süremiz de hesaplandı. Bu da 69 gündü. Coronovac çalışma süresine göre oldukça uzun bir çalışma süremiz olduğunu söyleyebilirim.

Etkinlik analizini yaptığımız 1008 kişiden 69 Kovid-19 vakasını saptadık. Bunların 23 tanesi TURKOVAC kolundaydı. TURKOVAC'ta korona oranı yüzde 4,55 olarak saptandı.

Kovid-19 tanısı olanların neredeyse yarısı semptom bildirmeyen veya semptom bildirse de ciddi bir rahatsızlık yaşamayanlardır. Hastaneye yatan yalnızca 3 hasta oldu. Bunlar da aşının koruyuculuk süresinden önce yakalananlardı.

Güvenlik verilerimizi beklenen ve beklenmeyenler olanlar olarak ayrı ayrı takip ediyoruz.

"TURKOVAC en az Coronavac kadar etkin ve güvenilir"

TURKOVAC kolunda beklenen yan etkilerin Coronavac'a göre biraz daha fazla olduğunu gördük.

Yan etkileri evrelendiriyoruz. Kişide hasara, fonksiyon kaybına uğratmış mı, bunlara bakıyoruz. Evre-3 etkisi bir kişide oldu. O da bulantı, kusma vakası. Coronavac kolunda oldu.

Lokal yan etkiler konusunda aşı yerinde ağrı semptomu görüldü. İki aşıda da ciddi başka bir şey olmadı.

TURKOVAC en az, Coronavac kadar etkin ve güvenilir bir aşıdır. Çalışmalarımız, araştırmalarımız sürüyor.
Karar