Salı , Ocak 26 2021
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bakanlığı Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yönetmeliğinde değişiklik yaparak salgın durumunda 6 aya kadar asistanlık sürelerinin uzayabileceğini kaydetti

Sağlık Bakanlığı Tıpta ve Diş hekimliğinde uzmanlık eğiyimi yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre asistanlar salgında yıl içerisinde 3'er aylık görevlendirmelerle 2 kez görevlendirilebilecek. Görevlendirilmeler sonrası ise uzmanlık eğitimi eğitim yöneticisinin kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek. Yayımlanan yönetmelikte şunlar ifade edildi:

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerine 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır. Ancak yukarıda sayılan haller nedeni ile tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
senior yazdı:
26.11.2020 - 12:33:11
e görevlendirmeyin o zaman uzmanlar görevlendirilsin çakılı kadro zaten
asistan eğitimine devam etsin
pandeminin başında hastaneye hiç uğramadan ücret alan hocaları da unutmadık.
Hocam çok haklısınız.
Eğitim alanlar yerine, eğitim döngüsünde yer almayan üniversite uzmanlarının gorevlendirilme vakti gelmedi mi artık
Dön dolaş temcit pilavı misali asistanları gorevlendir, ayıptır ya!!