Pazartesi , Ocak 25 2021
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönerge uyarınca, üniversite hastaneleri ile birlikte kullanılan sağlık tesislerinin resmi yazışmalarında, tabelalarında, web sayfalarında ve kapı giydirmelerinde beraber kullanım kapsamında hizmet veren üniversitelerin adlarına da yer verilecek

"Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge Değişikliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında birlikte kullanım ve iş birliğine yönelik işlemler, "Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.

Birlikte kullanım protokolünde yapılan değişiklik nedeniyle, "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Hastanelerin Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge"de düzenlemeye gidildi.

Yönergeyle, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin kurumsal kimliğini belirleyen unsurlar yeniden oluşturuldu.

Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında yapılan birlikte kullanım, iş birliği protokolüne göre hizmet veren Bakanlık sağlık tesislerinin ruhsat/faaliyet izin belgesi, elektronik yazışma dahil her türlü yazışma ve sağlık tesisinin basılı veya elektronik materyallerinde kullanacağı adların nasıl olacağı düzenlendi.

Böylece Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin resmi yazışmalarında ve birlikte kullanım tabelalarında, web sayfalarında ve kapı giydirmelerinde birlikte kullanım kapsamında hizmet veren üniversite/üniversitelerin adlarına yer verilmesi sağlanmış oldu.

Sağlık tesislerinin tabelalarının yeni yönergeye göre uyumu için 2 yıl süre verildi.