Cuma , Mayıs 29 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bakanlığı 2018 yılı için sağlık istatistiklerini yayımladı

Resim

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre; 2018 yılında sağlık personeli sayısı yüzde 10,4 arttı. Bunun yanında hekime müracaat sayısı da bir önceki yıla göre artış gösterdi

Anne ölüm oranı 100bin canlı doğumda son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılında 1.000 canlı doğumda bebek ölüm hızı bir önceki yıla göre değişmeyerek 6,8; 3,8 olan neonatal ölüm hızı 3,9 ve 8,6 olan beş yaş altı ölüm hızı 8,9 oldu. 2017 yılında 100.000 canlı doğumda 14,5 olan anne ölüm oranı yüzde 6,2 azalarak 2018 yılında 13,6 olarak gerçekleşti.

Resim
2018 yılında Tüberküloz insidansı (100.000 nüfusta), 2017 yılına göre düşüş gösterdi.

Tüberküloz insidansı 2017 yılında 100.000 nüfusta 14,6 iken 2018 yılında 14,1’e geriledi. 2018 yılında 100 bin nüfusta 0,09 olan kızamık insidansı 0,87; 0,10 olan AIDS insidansı 0,13 ve 0,26 olan sıtma insidansı 0,29 oldu.

Resim

2018 yılında aşılama hızları, 2017 yılına göre artış gösterdi.

2017 yılında yüzde 96 olan DaBT3, HBV3 ve KPA3 aşılama hızları yüzde 98; yüzde 93 olan BCG aşılama hızı ise yüzde 96 olarak gerçekleşti. Bölge bazında bakıldığında ise tüm aşılama hızlarının en yüksek olduğu bölge Batı Marmara bölgesi oldu.

Resim

Sezaryen oranı 2018 yılında yüzde 54,9 olarak gerçekleşti.

2018 yılında antenatal bakım kapsamı (en az 1 ziyaret) yüzde 99,5; sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı yüzde 98; sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki payı %54,9 ve primer sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki payı yüzde 26,3 oldu.

Resim

2018 yılında bin 534 hastane aktif olarak hizmet verdi.

2017 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 879 iken 2018 yılında 889’a ulaştı. Üniversite hastane sayısı 68, Özel hastane sayısı ise 577 oldu

Resim

2018 yılında aktif olarak kullanılan hastane yatağı sayısı 6.050 artarak 231.913’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2017 yılında 135 bin 339 iken 2018 yılında 139 bin 651 oldu. Üniversite ve Özel sektörün hastane yatağı sayıları 2017 yılında sırasıyla 41 bin 324 ve 49 bin 200 iken 2018 yılında 42 bin 066 ve 50 bin 196’ya ulaştı.
Resim

Nitelikli yatak sayıları tüm sektörlerde 2017 yılına göre artış gösterdi.

Nitelikli yatakların toplam yataklar içerisindeki oranı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2017 yılında yüzde 60,3’ten 2018 yılında yüzde 67,4’e, Üniversite hastanelerinde yüzde 63,8’den yüzde 64,2’ye, Özel hastanelerde yüzde 95,1’den yüzde 96,5’e, toplamda ise yüzde 67,2’den yüzde 71,9'a yükseldi.

Resim

Yoğun bakım yatak sayıları 2017 yılına göre yüzde 5 artış göstererek 38 bin 098’e ulaştı.

Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2017 yılında 22 bin 728’den 2018 yılında 24 bin 071’e, çocuk yoğun bakım yatak sayısı bin 526’dan bin 625’e, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı 11 bin 986’dan 12 bin 402’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yataklarının, tüm yoğun bakım yatakları içerisindeki payı yüzde 42 oldu.

Resim

Yataklı tedavi kurumlarında cihaz sayıları bir önceki yıla göre arttı.

Yataklı tedavi kurumlarında MR cihaz sayısı 2017 yılında 884’ten 2018 yılında 915’e, BT cihaz sayısı bin 186’dan bin 211’e çıktı.

Resim

Aile Hekimliği Birimi ve KETEM sayısı 2017 yılına göre artış gösterdi.

Aile Hekimliği Birimi, Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM sayıları 2017 yılına göre 2018 yılında sırasıyla 25 bin 198’den 26 bin 252’ye, 7 bin 774’ten 7 bin 979’a ve 166’dan 175’e yükseldi. 112 Acil Yardım İstasyonu sayısı 2017 yılında 2 bin 618 iken yüzde 4,5 artış göstererek 2018 yılında 2.735’e ulaştı. 112 Acil Yardım Ambulans sayısı 2018 yılında 4 bin 910 oldu.

Resim

2017 yılına göre toplam hekime müracaat sayısı arttı.

2017 yılında toplam hekime müracaat sayısı 719 milyon seviyelerinde iken 2018 yılında 782 milyon seviyelerine ulaştı. 2018 yılında hekime müracaatın yüzde 34’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 66’sı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 9,5 oldu.

Resim

Yatak doluluk oranı 2018 yılında yüzde 66,9 oldu.

Kişi başı hekime müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Ege, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara, ortalama kalış gününün en yüksek olduğu bölge ise Batı Anadolu oldu.

Resim

Sağlık personeli sayısı 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 10,4 arttı.

Toplam hekim sayısı 2017 yılında 149 bin 997 iken 2018 yılında 153 bin 128 oldu. Toplam personel sayısı ise 920 bin 939'dan 2018 yılında 1 milyon 016 bin 401’e yükseldi.

Resim

2018 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 301’e ulaştı.

2017 yılında 100 olan 100 bin kişiye düşen uzman hekim sayısı 101’e, 35 olan 100 bin kişiye düşen eczacı sayısı ise 39’a ulaştı. 2017 yılında 272 olan 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı yüzde 10,7 artış göstererek 2018 yılında 301 oldu.

Resim

Toplam ilaç satış değerinde (TL) yerli ilacın payı 2017 yılına göre arttı.

2018 yılında satılan ilaçların kutu bazında yüzde 58,4’ünü jenerik ilaçlar, yüzde 39,8’ni ise orijinal ilaçlar oluşturdu. 2017 yılında toplam ilaç satış değerinin (TL) yüzde 45,1’i yerli ilaç olup 2018 yılında bu oran yüzde 47,6’ya ulaştı. İthal ilaçların satış değerinin (TL) payı ise bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Geri ödeme kapsamında olan ilaçların satış değerlerinin payı da 2017 yılına göre artarak yüzde 92,9’a ulaştı.

Resim
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009