Pazar , Ağustos 9 2020
Bu kategoride sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
TUS ve Yabancı Dil Sınavı Muafiyeti! Hangi sınav kaç yıl geçerli....?

2019 TUS 1.Dönem TUS kılavuzunda yer alan açıklamaya göre;


TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre;

TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından
yapılan ya da yaptırılan sınavdan
(TIPDİL, YÖKDİL)
veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak
şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen
bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat
12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.

(03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Kanun’un 7 nci
maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit
sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil
sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak,
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
drriza yazdı:
03.01.2019 - 11:55:21
TUS ve Yabancı Dil Sınavı Muafiyeti! Hangi sınav kaç yıl geçerli....?

2019 TUS 1.Dönem TUS kılavuzunda yer alan açıklamaya göre;


TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre;

TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından
yapılan ya da yaptırılan sınavdan
(TIPDİL, YÖKDİL)
veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak
şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen
bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat
12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.

(03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Kanun’un 7 nci
maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit
sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil
sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak,
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)
doğru mu anladım mesela ben 31 Ağustos 2014 te girmiştim muafiyete 2019 eylül sınavı başvurusu 17-24 Temmuz tarihinden yapılacağı için o sınava başvurum geçerli sayılacak değil mi?
Kullanıcı avatarı
78dhyatama yazdı:
03.01.2019 - 13:18:10
drriza yazdı:
03.01.2019 - 11:55:21
TUS ve Yabancı Dil Sınavı Muafiyeti! Hangi sınav kaç yıl geçerli....?

2019 TUS 1.Dönem TUS kılavuzunda yer alan açıklamaya göre;


TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre;

TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından
yapılan ya da yaptırılan sınavdan
(TIPDİL, YÖKDİL)
veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak
şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen
bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat
12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.

(03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Kanun’un 7 nci
maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit
sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil
sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak,
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)
doğru mu anladım mesela ben 31 Ağustos 2014 te girmiştim muafiyete 2019 eylül sınavı başvurusu 17-24 Temmuz tarihinden yapılacağı için o sınava başvurum geçerli sayılacak değil mi?
Yabancı dil sınavından başarılı olduğunuz tarihten - TUS giriş sınav tarihine kadar 5 yıl muafsınız.
drriza yazdı:
03.01.2019 - 13:56:30
78dhyatama yazdı:
03.01.2019 - 13:18:10
drriza yazdı:
03.01.2019 - 11:55:21
TUS ve Yabancı Dil Sınavı Muafiyeti! Hangi sınav kaç yıl geçerli....?

2019 TUS 1.Dönem TUS kılavuzunda yer alan açıklamaya göre;


TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre;

TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından
yapılan ya da yaptırılan sınavdan
(TIPDİL, YÖKDİL)
veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak
şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen
bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat
12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.

(03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Kanun’un 7 nci
maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit
sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil
sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak,
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)
doğru mu anladım mesela ben 31 Ağustos 2014 te girmiştim muafiyete 2019 eylül sınavı başvurusu 17-24 Temmuz tarihinden yapılacağı için o sınava başvurum geçerli sayılacak değil mi?
Yabancı dil sınavından başarılı olduğunuz tarihten - TUS giriş sınav tarihine kadar 5 yıl muafsınız.
hocam yukarıda kırmızıyla yazılan yerde sanki başarılı olunan yabancı dil sınavına giriş tarihi ile mesleki bilgi sınavı yani tusa başvuru tarihi esas alınır gibi bir anlam çıkıyor benim anladığım kadarıyla
Merhaba,benim de dil sinavi ile ilgili aynı telaşım var,cunki,muafiyetimin 5.yılı 22 Şubat 2019 da doluyor.Klavuzu okudum,burda yazilan yorumlari da ve çelişkiye düştüm,o yüzden az önce ÖSYM çagri merkezini aradim,konustum.Onlar diyorlar ki,tus sinavi başvuru tarihleri içerisinde 5 yil dolmadiysa,geçerlidir dilvsinaviniz.Son edindiyim bilgiyi paylaşmak istedim.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
Anladığım kadarıyla 31.08.2014 tarihinde yapılan ilk tıpdil sınavı 2019 sonbahar tusu için geçerli olacak. Tıpdilin sonucunun tarihi değil sınava girdiğimiz tarih bile kurtarıyor. Tıpdile başvuru tarihi fln demiyor. Ne dersiniz? Yanlış anlamadım umarım
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
drsvc yazdı:
04.01.2019 - 09:46:59
dogan1907 yazdı:
03.01.2019 - 18:21:30
Şimdi tıpdil mi daha kolay bu sınavlardan zorluk sıralaması nasıl?
yök dil sınavı en rahatı
Şimdiye kadar hep tıpdil diye duymuştum peki nasıl çalışmak lazım bu yökdile tavsiye edilen kitabı falan var mıdır?