Salı , Kasım 13 2018
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
TBMM'ye sevk edilen ve ihraç edilen doktorların sadece muayenehane açabileceği şeklindeki düzenleme, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmelidir

30 Ekim 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye verilen kanun teklifine göre, sağlıkla ilgili konularda düzenleme yapılacaktır. Tıklayınız.

Düzenleme yapılacak alanlardan birisi de, ihraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkanların özelde çalışabilmesine ilişkindir.

İŞTE TEKLİFTE YER ALAN DÜZENLEME

"EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri, sadece 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir. Ancak bunlardan Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, kamu görevine alınmamasına karar verildiği tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemezler. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülür. Bunların düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaz."

Ancak kanun teklifinde ihraç olan personelin sadece özel muayenehane açabilmesine ve SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kurumlarında çalışabilmelerine imkan tanınmıştır.

Oysaki ülkemizde SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kurumu yok gibidir.

Düzenlemenin bu şekliyle yasalaşması halinde, zaten Devlet kurumlarında güvenlik nedeniyle çalışmalarına imkan olmayan 7 bine yakın doktorun, özel sağlık kurumlarında da çalışması engellenmiş olacaktır.

Eğer özel sağlık kurumu ihraç edilen personel ile çalışmak istiyorsa Devlet buna müdahale etmemelidir.

Ayrıca haklarında bir mahkeme kararı olmayanlar ile Sağlık Bakanlığındaki bir komisyon kararı sonrasında ihraç olanların aynı değerlendirmeye tabi tutulması da hukuki değildir. Bu şekildeki bir sınırlama en başta Anayasa'nın 48. maddesinde yer alan "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. " maddesine aykırıdır.

Bu nedenle, teklifin, ihraç olunan personelin, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında çalışmasına imkan tanıyacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
misafir yazdı:
01.11.2018 - 12:33:45
drmaniac yazdı:
01.11.2018 - 12:12:22
torpil olmadan doktorluk bile yapılmıyor bu ulkede akpden torpili olmayan okumasın boşuna tıp fakültesi
biraz abartmışsın. mecburi hizmet denen bir şey var.
O "mecburi hizmet" bazılarına mecburi bazılarına da kebap oluyor. Türkiye burası? Olayın AKP ile de alakası yok. Başka bir parti de olsa idi TÜrk siyasi genetiği bu şekilde işliyor senelerden beri. Adaletsiz bir ortamdayız.

Zamanında Hoca efendiye tapanların siyasi kanadı keyif çatarken, hoca efendi terörist olduktan sonra destek vermese de sempatizan olanlar işkence görmekte. Ben buna tam anlamı ile adaletsizlik derim.

Şükür ki Ben hoca efendi, hoca efendi iken de sevmezdim, teröristken de. Ama kanun koyucularının daha adaletli olması gerekir.

Bunun dışında bir de imzacılar var. Hiç bir eğleme katılmamış sadece fikrini belirtmiş (yanlış olsun doğru olsun) insanlara sosyal işkence çektirmek de acınılası bir durum.

Adalet ve demokrasi ile uyuşmayan hareketler. Biri suç işlediyse bunun cezasını çeker ama cezasını çektiği ya da fikir belirttiği için fişlenmez hele ki devlet tarafından asla....

İnşallah daha akıllıca bir karar ile geri döner kanun koyucularımız. :roll:
misafir yazdı:
01.11.2018 - 12:33:45
drmaniac yazdı:
01.11.2018 - 12:12:22
torpil olmadan doktorluk bile yapılmıyor bu ulkede akpden torpili olmayan okumasın boşuna tıp fakültesi
biraz abartmışsın. mecburi hizmet denen bir şey var.
mecburi hizmette bile torpil yapılıyor. ayrıca onerilen yasayı okumamışsınız sanırım guvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlar bu ulkede doktorluk yapasın deniliyor sen tıp fakültesini bitir ama givenlik soruşturması adı altında belki tipini sevmeyen belki ailenden birinin hukumet tarafindan sevilmeyen birseyi sonucu birileri tarafından doktorluk yapman engellensin bu fişlemek değil de nedir bi düşün bakalım abartmışmıyım
Kullanıcı avatarı
drmaniac yazdı:
01.11.2018 - 12:12:22
torpil olmadan doktorluk bile yapılmıyor bu ulkede akpden torpili olmayan okumasın boşuna tıp fakültesi
yok öyle yazmıyor haberde
teröre yardım yataklık etme ya da terör örgütü olma normal doktor olabilirsin diye yazıyor :wink:
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kendi insanimizla uğraşmayalım taraftarıyım.Kaldı ki onlar da dine insanlığa hizmet diye iyi niyetlerinin kurbanı oldular.Eğer gerçekten suça bulaşmış oldukları düşünülüyorsa rehabilite edilip uygun ama rencide de etmeyecek denetimlerle tekrar bizler gibi topluma salınmalıdırlar diye düşünüyorum.
Arkadaşlar bişey söylerken akılla vicdanla söyleyin. Geçmişte o gruptan bazı kişiler yanlış yaptı diye vurun kahpeye misali saldırmayın. Hepimizin çevresinde bu insanlardan vardı. Çok iyi olanı da çok kötü olanı da vardı. Toptan mahkum etmeyelim. Kendi insanlığımızı kenara atarak yorum yapmayalım.