Perşembe , Temmuz 16 2020
Yasama ve yonetmeliklerle ilgili bilgi paylasim platformu...
Lütfen yazılanı iyi anlayın memur olmayan kişi atandığı yere hiç başlamazsa istifa hakkı gitmez. eah ve sba adına üniversite kadroları 657dir. 657deki kişi istifa etmeden ya da bakanlıkça sözleşmeye geçirilmeden ya da. Üniversite kazanmadan (bundan emin değilim)657den çıkarılamaz aile hekimleri de 657ye bağlıdır .toparlıyayım
1-) 4924lü ama 657ye geçmeden (burası çokomelli) istifa eden memur değildir atamaya gitmezse 1 yıl ceza alır istifa hakkı gitmez .
2-)üniversiteden yeni mezun memur değildir atamaya gitmezse 1 yıl ceza alır istifa hakkı gitmez .
3-) dhy bitmiş istifa etmiş memur değildir açıktan atamaya katılıp gitmezse 1 yıl ceza alır istifa hakkı gitmez
4-)eah çalışan (sba adına üniversitede çalışan dahil)memurdur.atamasına gitmezse müstafi olur 1 yıl ceza alır istifa hakkı gider. İster öncesinde İstifa edip tus kazanmış olsun isterse direk dhyden gitmiş olsun artık memurdur
5-)istifa etmiş ya da 4924den direk memuriyetten ayrılmış daha sonra tusta üniversite kadrosu kazanmıs üniversitede(sba adına üniversite kadroları hariç ayrıca göztepe katip çelebi de sbadır marmara şu anlık değil )memur değildir uzman olup atamaya gitmezse 1 yıl ceza alır istifa hakkı gitmez. Uzman olmadan istifa ederse, atanmak istiyorsa dhy bitmemişse ,dhy atamasına dilekçeyle, dhy bitmişse açıktan atamaya katılır ;eğer gitmezse memur değildir cezası yine 1 yıldır istifa hakkı gitmez.
Ceza 1 yıl olayı devletle ilgili kadro yazamaz. Bunlar: Açıktan atama, dhy, eah kadroları. sba vs ama bakanlık yapabiliyor onu bilmiyorum :) bilmediğim diğer durum da şu:
Kişi dhyden ya da 657den üniversite kadrosu kazanır sonra uzmanlıkta atandığı yere gitmez, bu durumda müstafi mi olur yoksa istifa hakkı gitmez mi bilmiyorum; eğer uzman olmadan istifa ederse üniversiteden istifa olduğu için istifa hakkı gitmez. devletle herhangi bir cezası yoktur . dhy atamasına da çoğunlukla dilekçe vererek katılır bazı üniversiteler ise bakanlığa bildirir dhyye alabilir bunu üniversite ile konuşması gerekir. Dhy bitmişse de bu sefer c veya d grubu bir yere atanır bunu üniversite ile konuşup geciktirebilir mi bunu da bilmiyorum.
İnşallah yararlı olur kafa karışıklığı yaşayanlara .
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
DR_aesthetic yazdı:
02.08.2019 - 19:47:12
DR_aesthetic yazdı:
02.08.2019 - 12:12:47
dhyde farklı açıktan atamada durumu farklı.mı?
acıktan atamada biryer çıktıgında gidilmezse istifa hakkı gidermi yani?
?
Açıktan da gider mi emin değilim ama kendin beni atayın diye belge yolluyorsun sonra gitmiyorsun bunda istifa hakkı nası gitmiyor görevi sen talep ediyorsun ve gitmiyorsun. Dediğim gibi emin değilim ama gitmesi gerekir gibi geliyor bana. Net şekilde biri cevap verir inş.
bafetimbi yazdı:
02.08.2019 - 20:23:18
DR_aesthetic yazdı:
02.08.2019 - 19:47:12
DR_aesthetic yazdı:
02.08.2019 - 12:12:47
dhyde farklı açıktan atamada durumu farklı.mı?
acıktan atamada biryer çıktıgında gidilmezse istifa hakkı gidermi yani?
?
Açıktan da gider mi emin değilim ama kendin beni atayın diye belge yolluyorsun sonra gitmiyorsun bunda istifa hakkı nası gitmiyor görevi sen talep ediyorsun ve gitmiyorsun. Dediğim gibi emin değilim ama gitmesi gerekir gibi geliyor bana. Net şekilde biri cevap verir inş.
Dhyde de 2.kez dilekçe veriyorsun ama gitmezsen istifa hakkı gitmez. Zaten 1 yıl almıyor seni devlet bu ceza yeterince caydırıcı işsizlikten bunalım yapılan bir ülke burası. Ayrıca ben talep ettim diye devlet iş vermiyor ihtiyacı olduğu için alıyor yoksa umrunda bile olmaz
hayda yazdı:
02.08.2019 - 21:29:06
bafetimbi yazdı:
02.08.2019 - 20:23:18
DR_aesthetic yazdı:
02.08.2019 - 19:47:12


?
Açıktan da gider mi emin değilim ama kendin beni atayın diye belge yolluyorsun sonra gitmiyorsun bunda istifa hakkı nası gitmiyor görevi sen talep ediyorsun ve gitmiyorsun. Dediğim gibi emin değilim ama gitmesi gerekir gibi geliyor bana. Net şekilde biri cevap verir inş.
Dhyde de 2.kez dilekçe veriyorsun ama gitmezsen istifa hakkı gitmez. Zaten 1 yıl almıyor seni devlet bu ceza yeterince caydırıcı işsizlikten bunalım yapılan bir ülke burası. Ayrıca ben talep ettim diye devlet iş vermiyor ihtiyacı olduğu için alıyor yoksa umrunda bile olmaz
Hocam sonuçta iyi yerleri yazıp gelmezse gitmem diyen gruplar olabilir (iş yeri hek, özelde acil nöbeti, getat takılabilirler 1 sene) diye düşündüm, bi de devlet bir istifa hakkını da düşürürse bu durumlarda ;doktorları daha çok bağlar kendine, kimse 2. istifayı kolay kolay düşünemez daha dikkatli olur, ohal dönemini hatırlayın millet tünediği yerde kalakaldı. Ayrıca gerçekten kritik bi durum olduğunda (ihtiyaç anlamında) 'istifa affı' filan çıkarıp yine yolunu bulur devlet. Ama tabiki yönetmelik sizin dediğiniz gibiyse doğrudur, ben bi an için mantıken sanki devlet burayı da domine eder gibi geldi o yüzden yazdım.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Devlet insan içindir. Tam tersi devlet kolaylık sağlamalı ama işte konu doktor olunca insanlar kendilerince doktordan olmayacak şeyler istiyor mecburi hizmet gibi nöbet parası vermemek gibi üstelik yasal bunlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir.
Bakanlığımız kadrosuna atandığınız yerde görevinize başlayış yapmadığınız takdirde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62. ve 63 ‘ncü madde hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmekte olup, görevinize başlamamanız halinde, 657 Sayılı DMK'na göre 1 yıl boyunca devlet memuru olarak istihdam edemezler.
İstifa- Mustafi (görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olan (kimse) anlamına gelmektedir.Göreve hiç başlamamak istifa yada müstafi anlamına gelmemektedir.
Ayrıca,Bakanlığımız personeli olarak atanmak için gireceğiniz KURANIN İLAN METNİ hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

cimer boyle diyor. stratejik dr.atama birimi yanitlamis.. benim anladigim istifa hakki gitmez.. ama kendi adamlari gider diyor😄
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi: Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.(1) Yukarıdaki süreler; 1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi, 3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.
Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
İşe başlamama halinde yapılacak işlem: Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) (Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
GastrikMukoza yazdı:
18.09.2019 - 08:32:57
Özetle hocam
Şuan dhy deyiz yeniden atamaya girdik ve başka şehirde dhy ye atandık. Oraya hiç gitmezsek ne olucak istifa + müstafi toplam 3 hakkımız var onlardan bir hakkımız gidecek mi en önemli soru bu
gidiyor, bakanliktakiler bu konuda cok israrli.