Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sözlü sınav koşulunu bir üniversitede yerine getiren ve başarılı olan bir doçent bir başka üniversitenin sözlü sınav şartını da yerine getirmiş kabul edilecek. Ayrıca bir daha sözlü sınava alınmayacak

Resim
YÖK'ten üniversitelere bugün gönderilen genelgede, doçent kadrolarına atanma sürecinin herhangi bir mağduriyete yol açılmaksızın sağlıklı yürütülmesinin temini için alınan yeni kararlar açıklandı.

YÖK'ün genelgesine göre doçent kadrolarına atamalarda sözlü sınava ilişkin izlenecek yol:

1. Atama kriterlerinde sözlü sınav şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına başvuran adaylardan, sözlü sınava girmeksizin doçent unvanını almış olanlar için Üniversitelerarası Kuruldan jüri belirlenmesi talep edilir. Talep yazısında sözlü sınava girecek adayların T.C Kimlik Numaraları ve isimleri ile doçentlik bilim/sanat alanı belirtilir.

2. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanına göre sözlü sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir ve Üniversiteye bildirilir.

3. Sözlü sınav sürecini rektör yürütür ve sonuçlandırır. Rektör, sınav için gerekli fiziki ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

4. Jüri tarafından her aday için iki nüsha halinde hazırlanan sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından sınavın yapıldığı üniversite rektörüne veya rektörün sınav için görevlendirdiği dekan veya müdüre imza karşılığında teslim edilir. Sınav sonuç tutanağının bir nüshası ilgili üniversitece yürütülmekte olan atama işlemlerinde kullanılmak üzere adayın dosyasında tutulur, diğer nüsha ise Üniversitelerarası Kurula gönderilir.

5. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara, müracaatları halinde Üniversitelerarası Kurul tarafından "Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi" verilir.

6. Üniversitelerarası Kurulun düzenlediği "Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi", doçent kadrolarına atanma kriterlerinde "sözlü sınav" şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına başvurularda geçerli belge olarak kabul edilir; bu adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav yapılmaz."
Memurlar.Net