Cuma , Temmuz 10 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı

Alanlara göre dünyanın en iyi üniversiteleri!

 #4130233  gönderen drhaber
 13.06.2018 - 18:35:59
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı'nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2014-2015 alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteleri 23 farklı alana göre listeledi.

2014-2015 Dünya Alan Sıralamalarında Üniversitelerimizin Durumu

Resim
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı’nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmek için hazırladığı son alan sıralaması açıklandı.

URAP 2014-2015 alan sıralamasında dünyadaki en iyi üniversiteleri 23 farklı alana göre listeliyor.

Alanlara göre açıklanan üniversite sayısı, o alanda yayınlanan makale
yoğunluklarına göre, 50 ile 1000 arasında değişiyor. Alan sıralamalarının, Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında bilgi vermesi ve üniversite tercihleri için yardımcı olması hedefleniyor.

Bu raporda özetlenen dünya alan sıralamasına giremeyen üniversitelerimizin de 23 alanda Türkiye ve dünyadaki konumlarını görebilmeleri için URAP tarafından hazırlanmakta olan Türkiye’ye özel alan sıralaması Haziran ayı sonunda ayrıca açıklanacak.

URAP 2014-2015 dünya alan sıralamalarına http://urapcenter.org/2014/fields adresinden ulaşılabilir.

Türk üniversiteleri, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan “en iyi 23 alan sıralaması”nın 13’ünde yer alma başarısını gösterdi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ

URAP alan 23 alanı kapsayan sıralamasının 16’sında ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu. İngiltere üniversiteleri iki alanda dünya birincisi olurken; Çin, Danimarka, Hollanda, Singapur, İsviçre üniversiteleri ise birer alanda dünya birincisiliğine yerleşti.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU ALANLAR

ODTÜ, 23 alanın 9’unda dünya alan sıralamalarında yer alırken İstanbul, İstanbul Teknik, Ege, Atatürk ve İ.D. Bilkent üniversiteleri 7’şer alanda dünya listelerde yer almayı başardı. Ankara ve Gazi 6, Hacettepe ve Erciyes 5, Boğaziçi, Çukurova, Selçuk ve Süleyman Demirel üniversiteleri 4 alan sıralamasında listeye yerleştiler. Alan sıralamalarının 3’ünde yer alan 8 üniversitemiz: Dokuz Eylül, Fırat, İzmir Yüksek Teknoloji, Koç, Marmara, Ondokuz Mayıs, Uludağ ve Yıldız Teknik üniversiteleri oldu. Diğer üniversitelerimizden 14’ü, 2 alan sıralamasına
ve 12’si de bir alan sıralamasına girdi.
Alan sıralamalarında Boğaziçi Üniversitesi, Fizik alanında dünyada 165. olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden üniversitemiz oldu. Bu alanda, ODTÜ 171. ve İTÜ 223. olma başarısını gösterdi.
Mühendislik alanında açıklanan dünya üniversiteleri arasında 30 üniversitemiz yer aldı. Bu alanı 26 üniversite ile Matematik, 25 üniversite ile Fizik, 23 üniversite ile Tıp ve Sağlık alanları takip etti. Kimya alanında 15 üniversitemiz dünya alan sıralamasında yer alırken, Biyoloji alanındaki üniversite sayımız 8 oldu. Tarım ve Veterinerlik alanında 5, Bilgisayar ve Enformatik alanında 4 üniversitemiz dünya alan sıralamasında yer aldı. 2’şer üniversitemizin yer aldığı alanlar ise, Yer Bilimleri, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler, Teknoloji, Disiplinlerarası alanları ile Ticaret, Yönetim, Turizm ve Hizmetler alanları oldu.

ÜNİVERSİTELERİN YÜZDE 23’Ü ABD’DEN!

URAP 2014-2015 alan sıralamasında en az bir üniversitesi olan ülke sayısı 90 olarak açıklandı. 23 alan sıralamasında, üniversitelerin yüzde 23,1’i ABD, yüzde 8,6’sı Çin, yüzde 7,6’sı İngiltere’den yer aldı. Türk üniversitelerinde bu rakam yüzde 1,2’de kaldı.

Açıklanan 23 alan sıralamasının tümünde üniversitesi olan ülkeler, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hollanda oldu. Türk üniversiteleri ise açıklanan alanların 13’ünde yer aldı.

AKADEMİK PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRMELERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Alan sıralamalarının THE, QS, ARWU, NTU, Leiden ve URAP gibi kuruluşlar tarafından yapıldığını hatırlatan URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, şu açıklamayı yaptı:

“Son yıllarda üniversite sıralamaları ile ilgili haber ve yorumlar basın ve sosyal medyada yoğun olarak yer almaktadır. Sıralama kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar; yükseköğrenim sektöründe yer alan akademisyenler, öğrenciler, veliler ile ülkelerde eğitim stratejilerini belirleyen kurumlar ve yöneticileri tarafından ilgi ile izlenmektedir. Bu nedenle, sıralama kuruluşları yükseköğretim kurumlarını sıralarken ülkelerin performansları ile ilgili değerlendirmeler de yapmaktadır. URAP 2014-2015 alan sıralamasında en az bir üniversitesi olan ülke sayısı 90’dır.

Açıklanan 23 alan sıralamasında; üniversitelerin %23,1’i ABD, %8,6’sı Çin, %7,6’sı İngiltere üniversiteleridir. Üniversitelerimizin alan sıralamalarında yer alma oranı
ise %1,2’dir. Açıklanan 23 alan sıralamasının tümünde üniversitesi olan ülkeler; ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hollanda’dır. Danimarka, Norveç, Almanya, İspanya ve Belçika üniversiteleri 22 alanda yer almıştır. Üniversitelerimiz ise açıklanan alanların 13’ünde yer alabilmiştir. Üniversitelerimizin çoğu kendilerini geliştirip dünya sıralamalarında yükselmeye devam etmektedir.

Dünya üniversite sıralamaları ortaya çıktıktan sonra, üniversitelerimizin uluslararası dergilerde basılan makale sayıları hızla artmıştı. Ancak son yıllarda makale sayılarımızın artış hızı yavaşladı. Diğer yandan, yayın sayıları arttığı halde Türkiye’nin yayın başına düşen atıf sayısı dünya ortalamasının altında kaldı. Üniversitelerimizin yayınladığı makaleler içinde hiç atıf alamayanların oranı da dünya ortalamasının üzerine çıktı. Üniversitelerimizin yayınladığı makalelerin önemli bir bölümünün hiç atıf alamayışı önümüzdeki yıllarda üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yükselişini engelleyebilir.

Ülkemizde alınan ulusal ve uluslararası patent sayıları da henüz yeterli düzeye ulaşamadı. Bu nedenlerle üniversitelerimizin yöneticilerinin, akademisyenleri dünyanın en saygın dergilerinde makale yayınlamaya ve teknoloji geliştirip patent almaya özendirmeleri ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Ülkemizin kalkınma hızının artması ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, üniversitelerimizin bilim ve teknoloji alanında yeni bir atılım yapmasına bağlıdır. Üniversitelerimizin çoğunun alt yapısı ile sahip olduğu saygın akademisyenlerin, başarılı mezun ve yetenekli öğrencilerin sayısı, bilgi ve teknoloji üretip ihraç etmemiz için yeterli düzeydedir. Bu nedenle üniversite yöneticilerimizin; dünyanın en saygın dergilerinde makale yayınlayan, dünyanın önde gelen üniversitelerindeki akademisyenlerle ortak araştırmalar yapan, yeni teknolojiler geliştirip uluslararası patentler alan akademisyenlere teşvik pirimi vererek onları motive etmeleri üniversitelerimiz ve ülkemiz açısından çok yararlı olacaktır.

URAP’ın dünya sıralamaları yapmasının temel amacı, üniversitelerimizin kendi akademik performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleri ile karşılaştırıp gelişmeye açık yönlerini görebilmelerine yardımcı olmaktır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı tarafından yapılan bu alan sıralamasının ülkemizdeki yükseköğretim kurumları, akademisyenler ve öğrencilerimiz için yararlı olmasını dileriz.”
Sözcü