Salı , Kasım 13 2018
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Tebliğinde yapılan düzenlemeyle, ilk defa reçete edilecek ilaçlarda uygulanan "bir kutu" sınırlaması kaldırıldı

Resim

SUT Tebliğinde yapılan düzenlemeyle, ilk defa reçete edilecek ilaçlarda uygulanan "bir kutu" sınırlaması kaldırıldı.

SUT TEBLİĞİNDE VAR OLAN DÜZENLEME

4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı
(5) (Değişik:RG-4/5/2013-28637) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT'ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları (Ek ibare: RG-24/12/2013-28861)(6) , eritropoietinler ve darbopoetinler için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. (Ek cümleler:RG-21/3/2018-30367)(106) Topikal antifungaller bir reçetede en fazla 2 kutu yazılabilir. Tedavinin devamı gerekli ise devam reçetesi/reçetelerinin dermatoloji uzman hekimi tarafından düzenlenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

SUT TEBLİĞİNDE BUGÜN YAPILAN DEĞİŞİKLİK

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "en fazla 1 kutu" ibaresi ve aynı fıkranın beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Memurlar.Net
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009