Salı , Kasım 13 2018
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
SUT tebliğinde yapılan yeni değişikliğe göre, yaşılar, gebeler gibi risk gruplarında yer alanlara ücretsiz olarak yaptırılan grip aşısı yılda bir kez değil ömürde bir kez karşılanacak

Resim

SUT tebliğinde yapılan yeni değişikliğe göre, yaşılar, gebeler gibi risk gruplarında yer alanlara ücretsiz olarak yaptırılan grip aşısı yılda bir kez değil ömürde bir kez karşılanacak

GRİP AŞISINA İLİŞKİN OLARAK SUT TEBLİĞİNDE YER ALAN DÜZENLEME

Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır.

TEBLİĞDE BUGÜN YAPILAN YENİ DÜZENLEME

MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.3-B numaralı maddesine "tüm hekimlerce" ibaresinden sonra gelmek üzere "her Eylül ila Şubat dönemleri içerisinde" ibaresi eklenmiş ve "reçete edildiğinde" ibaresinden sonra gelen "yılda" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Memurlar.Net