Salı , Kasım 13 2018
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Aşı Enstitüsü kuruldu. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü kuruldu

Resim

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Aşı Enstitüsü kuruldu. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü kuruldu

11 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Karar Sayısı : 2017/11075

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nea 16/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16/10/2017 TARİHLİ VE 2017/11075 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü,

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Aşı Enstitüsü kurulmuştur.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Memurlar. Net