Salı , Kasım 13 2018
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine personel ve öğrenci temininde düzenlenecek raporlar hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


ÇOK İVEDİ

Sayı : 23642684-010.09 13.11.2017
Konu : Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel
Ve Öğrenci Temininde
Düzenlenecek Raporlar

……………… İL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)Bakanlığımıza ulaşan başvurularda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Jandarma Genel Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na personel ve öğrenci temini aşamasında zorunlu olan sağlık kurulu raporları için hastanede uzun bekleme süreleri olduğu ve ilgili kuruma ulaştırmada sıkıntılar yaşandığı ifade edilmiştir. Zamanında düzenlenmeyen raporlar nedeniyle adaylar için hak kayıpları, kurumlar için personel temininde gecikmeler yaşandığı belirtilmektedir.

02.02.2017 tarih ve 23642684/010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5.1.3.3- Sağlık Rapor İşlemleri 5.1.3.3.1- Genel Hükümler başlığında;

a) Personel/öğrenci adaylarına düzenlenen sağlık kurulu raporlarının en kısa sürede (en geç 3 (üç) iş günü) düzenlenerek kişiye tebliğ edilmesi esastır. Bu nedenle raporun uygun bir bölümüne teslim tarihi, adı-soyadı yazılarak teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanacaktır. Teslim tarihi tebliğ/tebellüğ tarihinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

b) SYY ve SMY kapsamında düzenlenen sağlık raporları (Personel/öğrenci adaylarına düzenlenen sağlık kurulu raporları hariç ) en geç 10 (on) iş günü içinde düzenlenerek kişiye tebliğ edilmesi esastır. Hastane baştabiplikleri tarafından, sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihi takip eden en geç bir ay içinde ilgili makamlara gönderilir. Ayrıca askerlik yükümlülüğüne tabi olanlar hakkında tanzim edilen “Askerliğe Elverişlidir” ve “C” dilimli sağlık kurulu raporlarının bir nüshası yükümlüye elden teslim edilir.

c) Askerlik yükümlülüğüne tabi olanlardan hastanelere sevk edilenlerin işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılır. Bunlar randevu sistemine dâhil edilmezler. Yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri ise sevk edildikleri sağlık kuruluşları tarafından aynı gün içinde sonuçlandırılır, sağlık kuruluna çıkarılması gerekenlerin işlemleri ilk heyet gününde bitirilir.

d) Sağlık kuruluna giren tüm personel/öğrenci ve bunların adaylarının yüzüne rapor kararları okunur. Yoğun sağlık kurulu işlemi gerektiren durumlarda sadece olumsuz rapor kararları ilgilinin yüzüne okunur. Ancak tıbbi nedenlerden dolayı sağlık kuruluna gelmesi zor olan hastalar (engelli, ağır hasta vb.) için baştabipliklerce uygun tedbirler alınabilir “B” ve “D” dilimine giren hastalıklar nedeniyle tanzim edilen “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Öğrenci, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Subay/Astsubay/Erbaş/Er Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporları için Ek-16’da yer alan Sağlık Kurulu Raporu Kararı Bildirim Belgesi düzenlenerek bir nüshası kişiye elden teslim edilir, diğer nüshası da sevk eden makama ivedi olarak gönderilir. Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi ile kişiler sağlık kurulu rapor kararına itirazda bulunamaz.

e) Askerlik yükümlülerinin (silah altındaki erbaş ve erler ile yedek subaylar dahil) “Askerliğe elverişli değildir.” personel ve öğrencilerin (adaylar hariç) “… görev yapamaz.” ve “Öğrenciliğe devam edemez” kararı bulunan sağlık kurulu raporları kişiye teslim edilmez. Bu raporlar onay/inceleme makamlarına (SMY’nin 3’üncü bölümünde belirtilen) gönderilir. hükümleri ile düzenleme yapılmıştır.

Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel, yükümlü, öğrenci ve bunların adaylarına düzenlenecek raporlarda yukarıda belirtilen sürelere titizlikle uyulması ve düzenlenecek raporlarda gecikmelere mahal verilmemesi hususunda ilinizdeki TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler’ in uyarılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof.Dr.Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür
yazının aslı için tıklayınız
http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklent ... ipdf.pdf?0