Pazartesi , Eylül 21 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlıkta şiddet, raporlar, yıpranma payı, emeklilik, sağlık okuryazarlığı ve dahası…AHEF, aile hekimlerinin sorunlarının giderilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

Federasyonu(AHEF) İl Dernek Başkanları , Medimagazin’e yaptıkları yazılı açıklamada, “Aile Hekimliği çalışanları olarak geçen zaman da edindiğimiz tecrübelerimizden biliyoruz ki kamu kuruluşlarının veya sivil toplum kuruluşlarının istikrar içerisinde varlıklarını sürdürmelerinin ve gelişebilmelerinin yolu aralarındaki ilişkilerin bir uzlaşma içerisinde yürütülmesinden geçer.

Bu kurumların içinde veya kurumlar arası oluşabilecek güven eksikliği ve iletişimsizlik, ilişkilerin sağlıklı yürümesini engeller. Maalesef aile hekimliği çalışanları olarak bu güven eksikliğini son dönemde yoğun bir şekilde hissediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

AHEF Yetkilileri, aile hekimlerinin sahada yaşadıkları problemlerin çözümü ve özlük hakları ile ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Bakanlık yetkiliklerinden isteklerini şöyle sıraladı:

1-Sağlıkta Şiddet, son yıllarda artarak devam eden ve çözümlenmesi gereken ciddi bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik sözel ve fiziksel şiddeti önleyici tedbirler için elzem olan, ilgili kanunlarda düzenlemeye gidilerek ivedilikle hayata geçirilmesidir.

2-Daha önce birçok kez söz verildiği ve gündeme geldiği üzere sağlık çalışanlarının "Yıpranma Payı" ile alakalı düzenleme TBMM 'ne getirilerek adaletli bir şekilde herhangi bir ayrıştırıcı kıstas gözetilmeden kanunlaşmasının sağlanması en önemli taleplerimizdendir.

3-Hekimlerin ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarının "Emekliliğe yansımayan ödemelerin emeklilik maaşlarımıza yansıması " için ilgili düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bahsi geçen emekli maaşları günümüz şartlarında kesinlikle yeterli değildir. Bu adaletsizlik bir an önce sonlandırılmalıdır.

4-Tüm meslek türleri içinde sadece Aile Hekimliği mevzuatında bulunan "Ceza ve İhtar Puanları" cetvelinden, sadece Sağlık personelleri üzerinden uygulanan "Negatif Performans" uygulamalarından, "Sınıflandırma" adlı altında zaten fiziki şartlar uygun olmayan binalarda Aile Sağlığı Merkezlerinin(ASM) kategorize edilmesi ve ‘’Sanal ASM ‘’ denilen hizmet için uygun olmayan kiralık binalarda sağlık hizmeti verilmesi uygulamalarından vazgeçilmelidir.
Uygulamalarda kaliteyi artıracak birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli hizmet sunucusu olmasının ve tüm vatandaşlarımızın eşit olarak hak ettiği daha konforlu fiziki ortamlarda hizmete ulaşmayı sağlayacak tedbirleri alınmalıdır. Gerçek anlamda uygulanacak "Pozitif performans uygulaması" ile çalışanların moral ve motivasyonu artırılmalıdır.

5-Aile Hekimliği uygulamasının koruyucu ve önleyici sağlık uygulaması olduğu asla unutulmamalıdır. Aile Hekimliği uygulaması sadece tedavi edici bir sağlık hizmeti değildir. Dolayısıyla da birinci basamak sağlık çalışanlarına asli işleri olan bu önleyici ve koruyucu hizmetleri görevlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli şartlar; öncelikle çalışma planlarında koruyucu ve önleyici sağlık uygulamalarını mesai saatleri içinde poliklinik saatlerinden ayrı planlanması gerekmektedir.

6-Amaca yönelik olmayan ‘’olağandışı denetimlerin ‘’yıldırma ve baskı aracı olarak kullanmasının yasal olmadığı ortada olup bir an önce adeta bir mobinge dönüşen bu uygulamalardan vazgeçilmelidir.
Beklentimiz, denetimlerin bir baskı aracı olarak değil, sorunlarımızın tespiti ve çözümüne ilişkin bir eğitim aracı olarak kullanılmasıdır.

7-Sağlık okuryazarlığını artıracak, vatandaşlarımızın kendi sağlıklarıyla ilgili sorumluluklar almasını sağlayacak, sağlıkla ilgili önceliğin koruyucu hekimlik olduğunun öneminin vurgulanacağı uygulamalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu konularla ilgili kamu spotlarının, afiş ve broşürlerin Bakanlığımız aracılığıyla hayata geçirilmesidir. Bu da aile hekimliğinin doğru anlaşılmasının yanında bilinirliğini ve kullanılabilirliğini artıracaktır.

8-Her kurum ve kuruluş tarafından olur olmadık sebeplerle istenen ve ne amaca hizmet ettiği belli olmayan, bilimsel bir kurul kararına veya bilgiye dayanmayan, hukuksal hiçbir anlam ifade etmeyen her türlü "Rapor İstemi" bir düzene sokulmalıdır. Diğer Bakanlıklar ve Kurumlar tarafından oluşturulan formlarla rapor talepleri Sağlık Bakanlığı tarafından yazı ile uyarılarak ilgili mevzuatımızda belirlenmiş rapor formatı dışında rapor isteminin önüne geçilmelidir.

9-Sağlık hizmetlerinin işlerliğinin artırılması için, karar verici ve politika yapıcı tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir "Danışma Komitesi" oluşturulması gerekmektedir. Bu komite için Bakanlığımızla çalışmaya AHEF olarak hazırız.

10-Aile Hekimliği mevzuatında geçen aile hekimliği çalışanlarına verilen görevlere bakıldığında ve hekimlere kayıtlı nüfus sayısı göz önünde bulundurulduğunda bir hekim ve bir aile sağlığı çalışanının altından kalkması mümkün olmayan’’ iş yükü ve çeşitliliği ‘’azaltılmalıdır. Yine her değişen Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile sürekli eriyen mali kayıplarımızın ve özlük haklarımızın geriye gitmesine son verilmedir.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
deoksiriboz yazdı:
06.11.2017 - 23:06:40
Denetimlerden rahatsız olmuş paşalarımız. Tabii bazıları için 1 ay iş 3 ay off yapmak zorlaşıyordur denetim olunca.
müdürlüğü ya(ğ)layıp ezikliğini aile hekimlerinden çıkarmaya çalışan evrak kayıt memurunu dinlediniz.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
dranestezi26 yazdı:
06.11.2017 - 22:15:22
Ah ulan ah az okuyup aile hekimi olamadik ona yanarim
daha önce bir tsmde çalıştım,şimdi de farklı bir tsm ile aynı binada bir asmde aile hekimliği yapıyorum.tsmde çalışan herhangi birinin aile hekimlerine laf attığını görünce bir gülme geliyor:-)