[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 640: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
2015 İlkbahar TUS - Soruları tamamlıyoruz - Sayfa 9 - DrTus.com
Cuma , Mayıs 07 2021
Gecmis yillara ait tus sinav bilgi paylasimlari...
 • 1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 17
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173757  gönderen sweetpearl
 13.04.2015 - 22:37:51
DR-53 yazdı:
sweetpearl yazdı:
DR-53 yazdı: Bence geçersin 45 bile değil 50 nin üzeri aha da yazıyorum. :idea:
İnşallah nedense ben öyle hissetmiyorum göreceğiz:-)
Bazen tahmin duadır. Ben o niyetle söyledim. Razz
Teşekkür ederim,açıklanırsa yazarım siteye.

Re:

 #3173758  gönderen gonuldmr
 13.04.2015 - 22:42:00
eseseray yazdı:fragil x sorusunun cevabi kesinlestimi
premuyon mu?

 #3173760  gönderen gonuldmr
 13.04.2015 - 22:42:23
Premutasyon?
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173762  gönderen eseseray
 13.04.2015 - 22:42:41
gonuldmr yazdı:
eseseray yazdı:fragil x sorusunun cevabi kesinlestimi
premuyon mu?
bilmiyorum ki neymis merak ettim bende
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173766  gönderen montana
 13.04.2015 - 22:43:38
ANATOMİ
1)coronal suturayı oluşturanlar – frontal ve parietal
2)hem bacağa hem ayağa fleksiyon yaptıran - gastroknemius
3)T4 kesitinde görülmeyen – vena hemiazygos
4)nucleus ambiguus hasarında etkilenen – m.palatoglossus
5)kornea refleksinin alınamayıp göz hareketlerinin normal olması – n.ophtalmicus hasarı
6)torakal vertebrada bulunmayan – foramen transversarium
7)sinus coronarius nereye açılır – atrium dextrum
8 )gövdeden gelen şuurlu propripseptif duyunun 2.nöronunun lifleri hangi laminada seyreder – lemniscus medialis
9)özofagus cerrahisinde yaralanmayan – a.cervicalis profunda
10)özofagusta portokaval anastomozu oluşturan mide damarı – v.gastrica sinistra
11)rinore olan kişide kırık nerede – ethmoid kemikte lamina cribrosa
12)v.magna cerebri nin devamı – sinus rectus
13)vajinayı besleyen – a.iliaca interna (yalnız 2)
14) mide arteri ve eşleştirme yanlış olan - gastroomentalis dextra - pancreaticodudenalis superior


FİZYOLOJİ
1) Hangisinin ince barsaktan emilmesinde direkt ya da dolaylı olarak sodyum kullanılmaz - fruktoz
2) Hangi organın damarları, pencereli kapiller tipte değildir – akciğer
3) karaciğerden ana safra kanalına uzanan yapı – hering kanalları
4) Peg hücresi(çivi) nerdedir – tuba uterina
5) Karbonhidrattan dan zengin yemekten sonra insülin salgılanan hormon - gip
6) düz kasta ince-orta filamentleri sarkolemmaya bağlayan yapı nedir – alfa aktinin, kaldesmon
7) şekilde fetal hayattan sonra kapanan yapı - ductus arteriosus
8 ) Hiperpolarizasyonlu grafik sorusu grafik postsinaptik membrana ait
9) lateral inhibisyon olmazsa ne olur – deride hiperaljezi
10)dalağa ait histolojik bir yapı – billroth kordonları, medüller sinus vs
11) max inspirasyon sonrası yapılan max expirasyon – vital kapasite
12)nefrotik sendromda ödem nedeni - hipoalbuminemi
13)tek tük kelime söyleyen - broca afazisi
14)posterior hipofiz opere edilirse – idrarı konsantre edemez vb
15)hipofiz ön lobda en çok hangi hücre - somatotrop
16)
17)
18 )


BİYOKİMYA
1)üçlü tarama testinde olan – afp
2)aa sentezinde kullanılan – gtp ve atp
3)enzim eşleştirmelerinden yanlış olan – monooksijenaz-koenzim A
4)alfa ketoglutarattan sonra oluşan – süksinil koA
5)bebek bezi siyah, alkaptonuride metabolizma bozukluğu – tirozin
6)NAD hangi vitamin – niasin
7)kan glukoz ölçümü yapılacak, glikolizi engellemek için ne kullanılır – flor
8 )hemoglobine oksijenden daha fazla afinite ile bağlanan – CO NO
9)hangi reaksiyonda CO oluşur – Hem oksijenaz
10)fizyolojik ph da en güçlü tampon – histidin
11) Gq fosfolipazC sıralaması – 2-1-3-4 vs
12)Histon deasetilaz enzimi histon proteinlerine zayıf bağlanırken hangi aminoasidi kullanır – lizin
13)Aşağıdaki proteinlerden hangisinin görevi trigliseridleri karaciğerden alıp perifer dokuya taşımaktır - VLDL
14) Tiroit hormonu sentezinde hangisi kullanılmayan - tiroglobulin
15)üre oluşturan – arjinin
16) hangisi yanlış – insulin hmg koA redüktaz ı inhibe eder
17) galaktokinaz eksikliğinde – laktoz
18 ) alzheimer - beta tabaka (yalnız 1)
19) transmembran olmayan – f0/f1, kortizol
20)posttranslasyonel modifikasyonla bağlanma yeri – hidroksilizin vs
21)ksenobiyotiklerin mekanizması nerede – sitokrom p450 der
22)şıklarda ksantin oksidazi nadph oksidaz vs olan bir soru


MİKROBİYOLOJİ
1)dezenfeksiyona en dirençli – prion
2)ezn pozitif dallanan – nocardia
3)endoskop yüksek düzey dezenfektan – gluteraldehit
4)guillain barre yapan, martı kanadı – campylobacter jejuni
5)sistiserkus selüloza – taenia solium
5)hbv de lamivudin
6)flukonazol direnci – candida krusei
7)alkali peptonlu su – vibrio cholera
8 )herpes – asiklovir
9)heterofil antikor – ebv
10)çocuğa arkadaşından bulaşan sarı renkli eritemli – staf aureus
11)retinit vs – cmv
12)tinea capitis
13)kist hidatik, ascaris vs tedavide – albendazol
14)köpek tırmığı gram pozitif kok -
15)deriye penetre olan – şistosoma
16)nek yapan - c.perfringes
17)pnömokokta direnç – pbp yapı değişikliği
18 )flusitozin – dna sentezini engelleyen antifungal
19)co2 ye ihtiyaç duymayan – n.gonore, campylobacter, brucella vs
20)inek besleyen adam kollarında eritem vs – trikofiton mentografites
21)immunglobulinlerin tiplendirilmesi – H zincirine göre
22)


PATOLOJİ
1)pax8-pparg – foliküler ca
2) Leser-Trelat bulgusu – seboreik keratoz
3)crohn – atlamalı tutulum
4)t(11,22) – ewing sarkom
5)brca-1 mutasyonunda en sık over tm – endometrioid, seröz over
6)genç erkek dizde periost dektstrüksiyonu osteosarkom
7)çocukta serebellar rosenthal fibrilleri – pilositik astrositom
8 )erkekte meme başı akıntısı olası tanı – invazif duktal ca
9)reed-stenberg – hodgkin
10)mesane ca olan birinin patolojisi tanımlanmış fibrovasküler kor etrafında papiller yapılar ve kohezyon göstermeyen adacıklar olan tümör nedir - ürotelyal ca
11)wegener ile ilgili yanlış olan – büyük damarları tutar
12)en sık karaciğer benign tm – hemanjiom
13)makrofajdan salınan inflamatuar – tnf alfa
14)tip 4 hipersensitivite – t lenfositler
15)gebede uterus ne olur – hiperplazi, hipertrofi
16)derine ilerleyen içinde keratinosit,melanin içeren – lentigo malign, seboreik keratoz
17)granilom yapan - berilyum
18 )anjiogenezi inhibe eden - trombospondin
19)transplantasyon sonrası hemen rejeksiyon - hiperakut
20)iki taraflı submandibular LAP + preaurikuler LAP + abdominalde paraaortik tutulum evre – 2a, 2b, 3a, 3b
21)
22)


FARMAKOLOJİ
1)kalp yemezliğinde kullanılan beta agonist – dobutamin
2)trombositopeni tedavisinde – romiplostim
3)anemi, periferik nöropati vs – kurşun zehirlenmesi
4)liraglutid, exenatid vs ile ilgili soru
5)laksatif ve antidiareik olan – bisakodil, bizmut, loperamid, metilsellüloz
6)opiyat ne yapmaz – diare
7)doğru olan – imipenem silastatinle komine edilir
8 )hbv tedavisinde kullanılan rti – lamivudin
9)staf ta işe yaramayan – aztreonam
10) egfr yi inhibe etmeyen –
11)antrasiklinlerle ilgili yanlış olan – dna rna sentezini etkilemez
12)purin antimetaboliti – azatiopurin
13)klorpromazin ile ilgili yanlış olan – hipertansif kriz
14)alfa 2 agonist – tizanidin
15)böcek ilacı maruziyetinde görülmeyen – idrar inkontinansı
16)hangi eşleştirme yanlış - Fenelzin MAO inh, Sitalopram SSRI, Trazodon 5HT2 blokör, Duloksetin SNRI
17)yalnız nikotik etki oluşturan kombinasyon – neostigmin+atropin
18 )kolşisin – tubuline etki ederek lenfosit göçünü engellervb
19)farmakodinamiği ilgilendirmeyen –
20)hangisi yanlış – jenerik 2.fazdan sonra ruhsat alır vb
21) B12 vitaminiyle ilgili hangisi doğrudur
İleumdan aktif transportla emilir
En sık eksiklik nedeni alım azlığıdır
Tedavide intravenöz verilmeli
Dihidfolat redüktazın koenzimidir
22)warfarin ne yapar – protrombinin karboksilasyonunu inhibe eder


DAHİLİYE
1)diyabetik hasta, yüzünde eritemli ağrılı, sınırları belirgin – s.pyogenes, s.aureus
2) tersiyer hipotiroidizm – hipotalamik yetersizlik
3) Verner-Morisson – VIPoma
4)profilaksi gerekmeyen – kırım kongo
5)ani nefes darlığı, kan tükürme, bacaklarda varis kesin tanı – bt anjio
6)karotis nabzı yok ne olamaz – vt
7) astımda hava yolu inflamasyonunu gösteren – expiratuar NO
8 ) hangisi diabetik nefropatiyi dusundurmez - mikroalbuminuri, masif hematuri olmayisi, böbrek boyutu 10 cm den küçük, 10 yıldan fazla retinopati
9)wegener tanımlanmış tanı ve tdv – anca+metotreksat
10)suriyeli hasta, NNN besiyeri – leishmania
11)jinekomasti – amidaron
12)karotislere yayılmayan, venöz dönüşle ters orantılı üfürüm – hipertrofik kmp
13) Nefes darlığı, artrit, yüzde morumsu lekeler, hiperkalsemi - Ac filmi
14)Bel ağrısı, sedim yüksekliği, albumin/globülin oranın değiştiği hasta ilk istenecek- Serum Protein elektroforezi
15)trombositopenide ilk yapılan – periferik yayma
16)noktürnal hipertansiyon, obaz hasta – obstrüktif uyku apne
17)idrarda metanefrin – feokromasitoma
18 )bruton da görülmeyen – hipertrofik tonsil
19)hbv li hasta tedavi yapmamış, kc küçük, nodüler, solda 4cm kitle neyapılır – transarteriel kemoembolizasyon, radyofrekans ablasyon
20)hiv+ hastada en iyi takip – cd4 ve hiv-rna
21)acile transaminaz yüksekliğiyle gelen hastada neye bakılır – anti hav igm, hbsag, anti-hcv
22)erişkinlere belirli aralıklarla yapılan aşı – tetanoz
23)lityum kullananda neye bakmaya gerek yok – karaciğer fonksiyonlarına
24)hangisi hcc yapmaz – obezite, hemanjiom
25)adh yi artırmayan – hipervolemi
26)hashimotolu hasta levotiroksin kullanıyor, tsh baskılanmış – iatrojenik tirotoksikoz
27)meme ca da en sık nefropati – membranöz gn, mpgn, fsgs
28 )konjunktivit, artralji, cilt bulgusu vs – behçet
29) sistemik emboli yapmayan – sağ atrium
30)deliriumda neye bakılmaz – B6
31)solunum sıkıntısı olan hiperkalemik hastada tedavide ne kullanılmaz – bikarbonat, kalsiyum glukonat, insulin dextroz vs
32)endoskopik tedavi kesinlikle yapılmayan – beyaz temiz ülser, görünen damar, pıhtılı ülser, aktif kanama
33)24 yaş erkek, gece başlayan solunum sıkıntısı, vt azalmış, hipersonorite – ptx
34)ani senkop, babası 28 yaş ex – uzun qt sendromu
35)2 gün önce yediğini kusan – pilor obstrüksiyonu
36)reflü tanımlanmış, ilerde ne olmaz – akalazya, özofajit, barret, astım
37)kadının şekeri düşüyor, birşeyler yiyince düzeliyor – insulinoma
38 )duodenum vs multipl ülser – gastrinoma
39)gutta 1.mtf şişmiş kullanılmayan – nsaid, kortikosteroid, acth, kolşisin, diüretik
40)diyabetiklerde katarakttan sorumlu olan – sorbitol
41)artmış anyon gap li metabolik asidoz – ketoasidoz
42)3 gün önce femur kırığı – otopside yağ ve kemik iliği
43)sjogren gibi başlamış el eklemlerinde artrit – sjogren, ra vs
44) Genç erkek hafif ateş,burun akıntısı ve miyalji mevcut.Bu duruma hangi sitokin neden olmuş olabilir? Tnf, il-1
45) raas blokörlerinin etkisi olmayan – kardiak indeks azalır, pvr azalır vs
46) gastrik, nörolojik bulgular – b12 eksikliği
47) gezici yaraları olan hasta - glukagonoma


PEDİATRİ
1)çocukta ateş, konjunktivit vs – kawasaki
2)çocukta ekstremitelerde döküntü, karın ağrısı – hsp
3)frajil x sendromunda yanlış olan – sık otit olur, premutasyon olanlarda semptom olmaz
4)Bebekte ve büyük kardeşinde doğduğundan beri öksürük sinüzit var, kardeşinde karaciğerde kistler var – humoral immun yetmezlik
5)mevalonat kinaz defekti – hiperIgD sendromu
6)zehirlenmede yanlış eşleştirme – antikolinerjik-atropin
7)çocuk istismarını düşündüren – subgaleal hematom, diffüz aksonal hasar
8)ishal, redüktan madde – glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu
9)boğmaca aşısında hangisi yok – nöraminidaz
10)çocuk dışkıda yağ, bir bacağı kısa – intestinal lenfanjiektazi
11)krup tedavisi – oral kortikosteroid ve adrenalin nebül (I ve II)
12)ataksi, opsomyoklonus, adrenalde kalsifikasyon – nöroblastom
13)parvo b19 enfeksiyonu – herediter sferositoz
14)çocuk anemik, mikrositik, rdw normal – talasemi taşıyıcılığı
15)sakrokoksigeal teratom sorusu
16)eritroblastozis fetalis
17)svt ile gelen çocuğa müdahale – adenozin
18 )karaciğer enzimleri yüksek, hematomegali, bacaklarda ağrı – tirozinemi
19)12 aylık çocukta ne beklenmez, destekle ayakta durma, vücudunun bir kısmını gösterebilme, oyuncağını arama, ismi söylenince başını cevirme, oyuncağını arama, ismi söylenince başını cevirme
20)criggler najar tip 1
21)preterm anemi nedeni olmayan -
22) hipokalsemik, hiperfosfatemik, fosfat 11,3 – hiperfosfatazya, hipoparatiroidi
23) kernikterusta uzun dönem/geç bulgu olmayan – nöbet, dışa bakış kısıtlılığı
24)B1 eksikliğinde görülen - nörolojik bulgu, raşitik rozary, anemi
25)yenidoğan kol iç rotasyonda, yakalama var, moro yok – erb duchenne
26)nörokutanöz aort koarktasyonu


GENEL CERRAHİ
1)Horizontal yer değiştiren ksit vs bulgu – Tillaux bulgusu
2)splenektomi gerekmeyen – g6pdh
3)hiperkalemi görülmeyen – yanık, hipoosmolalite
4)fekal inkontinans yapmayan – psödomembranoz enterokolit
5)acil kolesistektomi gerekmeyen – itp, kalp nakli, diabetik nöropati
6)sağ üst kadran ağrısı, wbc 20000 en olası tanı – bilier kolik, kolelithiazis
7)sistik arter nereden kaynaklanmaz – sol gastrik arter, sma
8 )sigmoid kolon ca, muscularis propria tutulmuş, 2 tane lenf nodu – t2n1m0
9)25 yaş kadın 5 cm mobil kitle – iiab, eksizyonel bx
10) trafik kazası entübe, sistolik basınç 50, zor ambu, ne olamaz – trakea rüptürü, diafram rüptürü, perikard tamponadı, hemotorax, basınçlı ptx
11) Yaşlı kadın 6 aydır karın ağrısı dışkıda kan rektal bölge muayenesi normal. Rektosigmoideskopide 2.5 cm çapında tek ülseratif lezyon.Tanınız nedir - soliter rektal ülser
12) 80 yaş kadın hasta af si var ani karın ağrısı – akut mezenter iskemi
13) travmaya yanıtta artmayan hormon – büyüme hormonu, tiroid
14)yara iyileşmesi sorusu – 4-6. Gün inflamasyon max düzeye ulaşır
15)erkek çocukta bilateral pelvik ağrı – perfore apandisit
16)obturator herni –
17)GİST ile ilgili yanlış olan – kemoterapi en etkili tedavidir
18 )cerrahi alan enfeksiyonunda riski artırmayan –
19)duodenal ülser perforasyonunda prognozu etkilemeyen – perforasyonun yeri, hastaneye gelmede gecikme, hastanın yaşı, ameliyat süresi
20)stres ülseri oluşturmayan – map 90mmhg nin üzerinde tutmak
21)memede - paget hastalığı
22)acil endoskopi endikasyonu olmayan - bulantı

KÜÇÜK STAJLAR
1)çocuk anaokulunda kimseyle konuşmuyor, evde konuşuyor – seçici konuşmazlık
2)epidural kanama – orta meningial arter
3)vertebrada disk vs en iyi gösteren – spinal mr
4)hekim hastaya müdahaleyi hangi durumda reddedemez – acil durumda (yalnız 1)
5)renal pelvis dilatasyonu sorusu
6) broca afazisinde – söyleneni tekrarlama bozulmuştur

KADIN-DOĞUM
1)Sağ mentum anterior
2)OKS kullanımının faydalarından değildir – servix ca yı azaltır
3)androjen artışı beklenmeyen hangisi - idiopatik hipertrikozis, adrenal bişey
4)puberteye giriş - kızda meme tomurcuklanması erkekte testis volum artışı
5)24 gunde bir mens olan kadin 12 gun suruyor kanamasi – menoraji, metroraji, hipermenore, menometroraji
6)Genc kizda overde tm tanimlanmis, afp yüksek – endodermal sinus tm
7)BRCA1 pozitif over ca – seröz over ca
8 )16 haftalık gebe karın ağrısıyla geliyor myom nodülü var analjezik ile ağrı geçiyor- myom dejenerasyonu
9)gebede 2. trimester tarama testi? Alfafetoprotein
10)preeklampside yatış yapilmasi gereken - günde 3 grdan fazla proteinurisi olan gebe
11)ağrılı inguinal lap, veziküler lezyon – herpes
12)vulva ve ağızda beyaz, kolay kanayan lezyon – liken planus
13)hangisine postmenopozal östrojen kesin verilmez – 1 yıl önce mi vs

 #3173767  gönderen gonuldmr
 13.04.2015 - 22:43:46
Otit var bence cunku.immunsupresif oluyorlar.
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173770  gönderen cherman
 13.04.2015 - 22:48:35
Pediatri 4. soruda cevap olarak verdiğiniz humaral immun sistem bozuklukları kliniği 6 aydan sonra başlamıyor mu.Soruda doğduğundan beri dediği için ben primer silier diskinezi demiştim.Aydınlatabilirseniz sevinirim
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173774  gönderen sweetpearl
 13.04.2015 - 22:52:27
Acil kolesistektomi cevabı nedir? MI olan mı

 #3173777  gönderen gonuldmr
 13.04.2015 - 22:55:30
Bence de silier diskinezi?
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173778  gönderen psikomimetik
 13.04.2015 - 22:55:51
Biyokimya 22 soru neydi arkadaşlar biraz hatirlatırsanız
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173780  gönderen psikomimetik
 13.04.2015 - 22:56:47
Bu arada ben de o soruyu silyer diskinezi dedim
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173782  gönderen drckara
 13.04.2015 - 22:57:52
sweetpearl yazdı:Acil kolesistektomi cevabı nedir? MI olan mı
böyle soru mu vardı?
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173786  gönderen sweetpearl
 13.04.2015 - 23:01:16
drckara yazdı:
sweetpearl yazdı:Acil kolesistektomi cevabı nedir? MI olan mı
böyle soru mu vardı?
acil kolesistektomi gerekmeyen g.cerrahi porselen safra kesesi vardı şıklarda hatırlamıyorum kalp ameliyatı sırasında yaptim sanirim :-/
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173789  gönderen montana
 13.04.2015 - 23:04:36
ANATOMİ
1)coronal suturayı oluşturanlar – frontal ve parietal
2)hem bacağa hem ayağa fleksiyon yaptıran - gastroknemius
3)T4 kesitinde görülmeyen – vena hemiazygos
4)nucleus ambiguus hasarında etkilenen – m.palatoglossus
5)kornea refleksinin alınamayıp göz hareketlerinin normal olması – n.ophtalmicus hasarı
6)torakal vertebrada bulunmayan – foramen transversarium
7)sinus coronarius nereye açılır – atrium dextrum
8 )gövdeden gelen şuurlu propripseptif duyunun 2.nöronunun lifleri hangi laminada seyreder – lemniscus medialis
9)özofagus cerrahisinde yaralanmayan – a.cervicalis profunda
10)özofagusta portokaval anastomozu oluşturan mide damarı – v.gastrica sinistra
11)rinore olan kişide kırık nerede – ethmoid kemikte lamina cribrosa
12)v.magna cerebri nin devamı – sinus rectus
13)vajinayı besleyen – a.iliaca interna (yalnız 2)
14) mide arteri ve eşleştirme yanlış olan - gastroomentalis dextra - pancreaticodudenalis superior


FİZYOLOJİ
1) Hangisinin ince barsaktan emilmesinde direkt ya da dolaylı olarak sodyum kullanılmaz - fruktoz
2) Hangi organın damarları, pencereli kapiller tipte değildir – akciğer
3) karaciğerden ana safra kanalına uzanan yapı – hering kanalları
4) Peg hücresi(çivi) nerdedir – tuba uterina
5) Karbonhidrattan dan zengin yemekten sonra insülin salgılanan hormon - gip
6) düz kasta ince-orta filamentleri sarkolemmaya bağlayan yapı nedir – alfa aktinin, kaldesmon
7) şekilde fetal hayattan sonra kapanan yapı - ductus arteriosus
8 ) Hiperpolarizasyonlu grafik sorusu grafik postsinaptik membrana ait
9) lateral inhibisyon olmazsa ne olur – deride hiperaljezi
10)dalağa ait histolojik bir yapı – billroth kordonları, medüller sinus vs
11) max inspirasyon sonrası yapılan max expirasyon – vital kapasite
12)nefrotik sendromda ödem nedeni - hipoalbuminemi
13)tek tük kelime söyleyen - broca afazisi
14)posterior hipofiz opere edilirse – idrarı konsantre edemez vb
15)hipofiz ön lobda en çok hangi hücre - somatotrop
16)
17)
18 )


BİYOKİMYA
1)üçlü tarama testinde olan – afp
2)aa sentezinde kullanılan – gtp ve atp
3)enzim eşleştirmelerinden yanlış olan – monooksijenaz-koenzim A
4)alfa ketoglutarattan sonra oluşan – süksinil koA
5)bebek bezi siyah, alkaptonuride metabolizma bozukluğu – tirozin
6)NAD hangi vitamin – niasin
7)kan glukoz ölçümü yapılacak, glikolizi engellemek için ne kullanılır – flor
8 )hemoglobine oksijenden daha fazla afinite ile bağlanan – CO NO
9)hangi reaksiyonda CO oluşur – Hem oksijenaz
10)fizyolojik ph da en güçlü tampon – histidin
11) Gq fosfolipazC sıralaması – 2-1-3-4 vs
12)Histon deasetilaz enzimi histon proteinlerine zayıf bağlanırken hangi aminoasidi kullanır – lizin
13)Aşağıdaki proteinlerden hangisinin görevi trigliseridleri karaciğerden alıp perifer dokuya taşımaktır - VLDL
14) Tiroit hormonu sentezinde hangisi kullanılmayan - tiroglobulin
15)üre oluşturan – arjinin
16) hangisi yanlış – insulin hmg koA redüktaz ı inhibe eder
17) galaktokinaz eksikliğinde – laktoz
18 ) alzheimer - beta tabaka (yalnız 1)
19) transmembran olmayan – f0/f1, kortizol
20)posttranslasyonel modifikasyonla bağlanma yeri – hidroksilizin vs
21)ksenobiyotiklerin mekanizması nerede – sitokrom p450 der
22)şıklarda ksantin oksidazi nadph oksidaz vs olan bir soru


MİKROBİYOLOJİ
1)dezenfeksiyona en dirençli – prion
2)ezn pozitif dallanan – nocardia
3)endoskop yüksek düzey dezenfektan – gluteraldehit
4)guillain barre yapan, martı kanadı – campylobacter jejuni
5)sistiserkus selüloza – taenia solium
5)hbv de lamivudin
6)flukonazol direnci – candida krusei
7)alkali peptonlu su – vibrio cholera
8 )herpes – asiklovir
9)heterofil antikor – ebv
10)çocuğa arkadaşından bulaşan sarı renkli eritemli – staf aureus
11)retinit vs – cmv
12)tinea capitis
13)kist hidatik, ascaris vs tedavide – albendazol
14)köpek tırmığı gram pozitif kok -
15)deriye penetre olan – şistosoma
16)nek yapan - c.perfringes
17)pnömokokta direnç – pbp yapı değişikliği
18 )flusitozin – dna sentezini engelleyen antifungal
19)co2 ye ihtiyaç duymayan – n.gonore, campylobacter, brucella vs
20)inek besleyen adam kollarında eritem vs – trikofiton mentografites
21)immunglobulinlerin tiplendirilmesi – H zincirine göre
22)


PATOLOJİ
1)pax8-pparg – foliküler ca
2) Leser-Trelat bulgusu – seboreik keratoz
3)crohn – atlamalı tutulum
4)t(11,22) – ewing sarkom
5)brca-1 mutasyonunda en sık over tm – endometrioid, seröz over
6)genç erkek dizde periost dektstrüksiyonu osteosarkom
7)çocukta serebellar rosenthal fibrilleri – pilositik astrositom
8 )erkekte meme başı akıntısı olası tanı – invazif duktal ca
9)reed-stenberg – hodgkin
10)mesane ca olan birinin patolojisi tanımlanmış fibrovasküler kor etrafında papiller yapılar ve kohezyon göstermeyen adacıklar olan tümör nedir - ürotelyal ca
11)wegener ile ilgili yanlış olan – büyük damarları tutar
12)en sık karaciğer benign tm – hemanjiom
13)makrofajdan salınan inflamatuar – tnf alfa
14)tip 4 hipersensitivite – t lenfositler
15)gebede uterus ne olur – hiperplazi, hipertrofi
16)derine ilerleyen içinde keratinosit,melanin içeren – lentigo malign, seboreik keratoz
17)granilom yapan - berilyum
18 )anjiogenezi inhibe eden - trombospondin
19)transplantasyon sonrası hemen rejeksiyon - hiperakut
20)iki taraflı submandibular LAP + preaurikuler LAP + abdominalde paraaortik tutulum evre – 2a, 2b, 3a, 3b
21)
22)


FARMAKOLOJİ
1)kalp yemezliğinde kullanılan beta agonist – dobutamin
2)trombositopeni tedavisinde – romiplostim
3)anemi, periferik nöropati vs – kurşun zehirlenmesi
4)liraglutid, exenatid vs ile ilgili soru
5)laksatif ve antidiareik olan – bisakodil, bizmut, loperamid, metilsellüloz
6)opiyat ne yapmaz – diare
7)doğru olan – imipenem silastatinle komine edilir
8 )hbv tedavisinde kullanılan rti – lamivudin
9)staf ta işe yaramayan – aztreonam
10) egfr yi inhibe etmeyen –
11)antrasiklinlerle ilgili yanlış olan – dna rna sentezini etkilemez
12)purin antimetaboliti – azatiopurin
13)klorpromazin ile ilgili yanlış olan – hipertansif kriz
14)alfa 2 agonist – tizanidin
15)böcek ilacı maruziyetinde görülmeyen – idrar inkontinansı
16)hangi eşleştirme yanlış - Fenelzin MAO inh, Sitalopram SSRI, Trazodon 5HT2 blokör, Duloksetin SNRI
17)yalnız nikotik etki oluşturan kombinasyon – neostigmin+atropin
18 )kolşisin – tubuline etki ederek lenfosit göçünü engellervb
19)farmakodinamiği ilgilendirmeyen –
20)hangisi yanlış – jenerik 2.fazdan sonra ruhsat alır vb
21) B12 vitaminiyle ilgili hangisi doğrudur
İleumdan aktif transportla emilir
En sık eksiklik nedeni alım azlığıdır
Tedavide intravenöz verilmeli
Dihidfolat redüktazın koenzimidir
22)warfarin ne yapar – protrombinin karboksilasyonunu inhibe eder


DAHİLİYE
1)diyabetik hasta, yüzünde eritemli ağrılı, sınırları belirgin – s.pyogenes, s.aureus
2) tersiyer hipotiroidizm – hipotalamik yetersizlik
3) Verner-Morisson – VIPoma
4)profilaksi gerekmeyen – kırım kongo
5)ani nefes darlığı, kan tükürme, bacaklarda varis kesin tanı – bt anjio
6)karotis nabzı yok ne olamaz – vt
7) astımda hava yolu inflamasyonunu gösteren – expiratuar NO
8 ) hangisi diabetik nefropatiyi dusundurmez - mikroalbuminuri, masif hematuri olmayisi, böbrek boyutu 10 cm den küçük, 10 yıldan fazla retinopati
9)wegener tanımlanmış tanı ve tdv – anca+metotreksat
10)suriyeli hasta, NNN besiyeri – leishmania
11)jinekomasti – amidaron
12)karotislere yayılmayan, venöz dönüşle ters orantılı üfürüm – hipertrofik kmp
13) Nefes darlığı, artrit, yüzde morumsu lekeler, hiperkalsemi - Ac filmi
14)Bel ağrısı, sedim yüksekliği, albumin/globülin oranın değiştiği hasta ilk istenecek- Serum Protein elektroforezi
15)trombositopenide ilk yapılan – periferik yayma
16)noktürnal hipertansiyon, obaz hasta – obstrüktif uyku apne
17)idrarda metanefrin – feokromasitoma
18 )bruton da görülmeyen – hipertrofik tonsil
19)hbv li hasta tedavi yapmamış, kc küçük, nodüler, solda 4cm kitle neyapılır – transarteriel kemoembolizasyon, radyofrekans ablasyon
20)hiv+ hastada en iyi takip – cd4 ve hiv-rna
21)acile transaminaz yüksekliğiyle gelen hastada neye bakılır – anti hav igm, hbsag, anti-hcv
22)erişkinlere belirli aralıklarla yapılan aşı – tetanoz
23)lityum kullananda neye bakmaya gerek yok – karaciğer fonksiyonlarına
24)hangisi hcc yapmaz – obezite, hemanjiom
25)adh yi artırmayan – hipervolemi
26)hashimotolu hasta levotiroksin kullanıyor, tsh baskılanmış – iatrojenik tirotoksikoz
27)meme ca da en sık nefropati – membranöz gn, mpgn, fsgs
28 )konjunktivit, artralji, cilt bulgusu vs – behçet
29) sistemik emboli yapmayan – sağ atrium
30)deliriumda neye bakılmaz – B6
31)solunum sıkıntısı olan hiperkalemik hastada tedavide ne kullanılmaz – bikarbonat, kalsiyum glukonat, insulin dextroz vs
32)endoskopik tedavi kesinlikle yapılmayan – beyaz temiz ülser, görünen damar, pıhtılı ülser, aktif kanama
33)24 yaş erkek, gece başlayan solunum sıkıntısı, vt azalmış, hipersonorite – ptx
34)ani senkop, babası 28 yaş ex – uzun qt sendromu
35)2 gün önce yediğini kusan – pilor obstrüksiyonu
36)reflü tanımlanmış, ilerde ne olmaz – akalazya, özofajit, barret, astım
37)kadının şekeri düşüyor, birşeyler yiyince düzeliyor – insulinoma
38 )duodenum vs multipl ülser – gastrinoma
39)gutta 1.mtf şişmiş kullanılmayan – nsaid, kortikosteroid, acth, kolşisin, diüretik
40)diyabetiklerde katarakttan sorumlu olan – sorbitol
41)artmış anyon gap li metabolik asidoz – ketoasidoz
42)3 gün önce femur kırığı – otopside yağ ve kemik iliği
43)sjogren gibi başlamış el eklemlerinde artrit – sjogren, ra vs
44) Genç erkek hafif ateş,burun akıntısı ve miyalji mevcut.Bu duruma hangi sitokin neden olmuş olabilir? Tnf, il-1
45) raas blokörlerinin etkisi olmayan – kardiak indeks azalır, pvr azalır vs
46) gastrik, nörolojik bulgular – b12 eksikliği
47) gezici yaraları olan hasta - glukagonoma


PEDİATRİ
1)çocukta ateş, konjunktivit vs – kawasaki
2)çocukta ekstremitelerde döküntü, karın ağrısı – hsp
3)frajil x sendromunda yanlış olan – sık otit olur, premutasyon olanlarda semptom olmaz
4)Bebekte ve büyük kardeşinde doğduğundan beri öksürük sinüzit var, kardeşinde karaciğerde kistler var – humoral immun yetmezlik, primer silier diskinezi
5)mevalonat kinaz defekti – hiperIgD sendromu
6)zehirlenmede yanlış eşleştirme – antikolinerjik-atropin
7)çocuk istismarını düşündüren – subgaleal hematom, diffüz aksonal hasar
8)ishal, redüktan madde – glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu
9)boğmaca aşısında hangisi yok – nöraminidaz
10)çocuk dışkıda yağ, bir bacağı kısa – intestinal lenfanjiektazi
11)krup tedavisi – oral kortikosteroid ve adrenalin nebül (I ve II)
12)ataksi, opsomyoklonus, adrenalde kalsifikasyon – nöroblastom
13)parvo b19 enfeksiyonu – herediter sferositoz
14)çocuk anemik, mikrositik, rdw normal – talasemi taşıyıcılığı
15)sakrokoksigeal teratom sorusu
16)eritroblastozis fetalis
17)svt ile gelen çocuğa müdahale – adenozin
18 )karaciğer enzimleri yüksek, hematomegali, bacaklarda ağrı – tirozinemi
19)12 aylık çocukta ne beklenmez, destekle ayakta durma, vücudunun bir kısmını gösterebilme, oyuncağını arama, ismi söylenince başını cevirme, oyuncağını arama, ismi söylenince başını cevirme
20)criggler najar tip 1
21)preterm anemi nedeni olmayan -
22) hipokalsemik, hiperfosfatemik, fosfat 11,3 – hiperfosfatazya, hipoparatiroidi
23) kernikterusta uzun dönem/geç bulgu olmayan – nöbet, dışa bakış kısıtlılığı
24)B1 eksikliğinde görülen - nörolojik bulgu, raşitik rozary, anemi
25)yenidoğan kol iç rotasyonda, yakalama var, moro yok – erb duchenne
26)nörokutanöz aort koarktasyonu


GENEL CERRAHİ
1)Horizontal yer değiştiren ksit vs bulgu – Tillaux bulgusu
2)splenektomi gerekmeyen – g6pdh
3)hiperkalemi görülmeyen – yanık, hipoosmolalite
4)fekal inkontinans yapmayan – psödomembranoz enterokolit
5)acil kolesistektomi gerekmeyen – itp, kalp nakli, diabetik nöropati
6)sağ üst kadran ağrısı, wbc 20000 en olası tanı – bilier kolik, kolelithiazis
7)sistik arter nereden kaynaklanmaz – sol gastrik arter, sma
8 )sigmoid kolon ca, muscularis propria tutulmuş, 2 tane lenf nodu – t2n1m0
9)25 yaş kadın 5 cm mobil kitle – iiab, eksizyonel bx
10) trafik kazası entübe, sistolik basınç 50, zor ambu, ne olamaz – trakea rüptürü, diafram rüptürü, perikard tamponadı, hemotorax, basınçlı ptx
11) Yaşlı kadın 6 aydır karın ağrısı dışkıda kan rektal bölge muayenesi normal. Rektosigmoideskopide 2.5 cm çapında tek ülseratif lezyon.Tanınız nedir - soliter rektal ülser
12) 80 yaş kadın hasta af si var ani karın ağrısı – akut mezenter iskemi
13) travmaya yanıtta artmayan hormon – büyüme hormonu, tiroid
14)yara iyileşmesi sorusu – 4-6. Gün inflamasyon max düzeye ulaşır
15)erkek çocukta bilateral pelvik ağrı – perfore apandisit
16)obturator herni –
17)GİST ile ilgili yanlış olan – kemoterapi en etkili tedavidir
18 )cerrahi alan enfeksiyonunda riski artırmayan –
19)duodenal ülser perforasyonunda prognozu etkilemeyen – perforasyonun yeri, hastaneye gelmede gecikme, hastanın yaşı, ameliyat süresi
20)stres ülseri oluşturmayan – map 90mmhg nin üzerinde tutmak
21)memede - paget hastalığı
22)acil endoskopi endikasyonu olmayan - bulantı

KÜÇÜK STAJLAR
1)çocuk anaokulunda kimseyle konuşmuyor, evde konuşuyor – seçici konuşmazlık
2)epidural kanama – orta meningial arter
3)vertebrada disk vs en iyi gösteren – spinal mr
4)hekim hastaya müdahaleyi hangi durumda reddedemez – acil durumda (yalnız 1)
5)renal pelvis dilatasyonu sorusu
6) broca afazisinde – söyleneni tekrarlama bozulmuştur

KADIN-DOĞUM
1)Sağ mentum anterior
2)OKS kullanımının faydalarından değildir – servix ca yı azaltır
3)androjen artışı beklenmeyen hangisi - idiopatik hipertrikozis, adrenal bişey
4)puberteye giriş - kızda meme tomurcuklanması erkekte testis volum artışı
5)24 gunde bir mens olan kadin 12 gun suruyor kanamasi – menoraji, metroraji, hipermenore, menometroraji
6)Genc kizda overde tm tanimlanmis, afp yüksek – endodermal sinus tm
7)BRCA1 pozitif over ca – seröz over ca
8 )16 haftalık gebe karın ağrısıyla geliyor myom nodülü var analjezik ile ağrı geçiyor- myom dejenerasyonu
9)gebede 2. trimester tarama testi? Alfafetoprotein
10)preeklampside yatış yapilmasi gereken - günde 3 grdan fazla proteinurisi olan gebe
11)ağrılı inguinal lap, veziküler lezyon – herpes
12)vulva ve ağızda beyaz, kolay kanayan lezyon – liken planus
13)hangisine postmenopozal östrojen kesin verilmez – 1 yıl önce mi vs
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3173790  gönderen drckara
 13.04.2015 - 23:05:46
sweetpearl yazdı:
drckara yazdı:
sweetpearl yazdı:Acil kolesistektomi cevabı nedir? MI olan mı
böyle soru mu vardı?
acil kolesistektomi gerekmeyen g.cerrahi porselen safra kesesi vardı şıklarda hatırlamıyorum kalp ameliyatı sırasında yaptim sanirim :-/
o soru cok zordu ögle arası notta bakmıstım ama sadece 3 sık eleniyodu:(
 • 1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 17