Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Bakanlığımızca 02/12/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı 3 Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 19/01/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.