Çarşamba , Nisan 21 2021
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alımı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alımı için kılavuz yayımlandı.

İşte başvuru için gereken şartlar ve önemli tarihler:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Çobanbey Tıp Fakültesi ve
Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakat Tarihleri

Başvuru Tarihleri ............................................24 Şubat – 01 Mart 2021
Başvuruların Ön Değerlendirilme Tarihleri.......... 02 Mart- 06 Mart 2021
Ön Değerlendirme Sonucunun İlanı................... 07 Mart 2021
Mülakat Tarihi .........................................08 Mart-11 Mart 2021
Programlara Yerleşmeye Hak Kazanan Asıl ve Yedek
Adayların İlanı ..........................................12 Mart 2021
Programlara Yerleşmeye Hak Kazanan
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri................. 13 – 14 Mart 2021
Programlara Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların
Kesin Kayıt Tarihleri ....................................15-16 Mart2021

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1. 05.02.2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi
bünyesinde Suriye’de (Çobanbey/Halep) kurulan Çobanbey Tıp Fakültesi bir yıl Türkçe
hazırlık sınıfı eğitiminden sonra 6 (altı) yıllık Tıp Programı eğitimini kapsamaktadır.
2. 05.02.2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi
bünyesinde Suriye’de (Çobanbey/Halep) kurulan Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu bir yıl Türkçe hazırlık sınıfı eğitiminden sonra 2 (iki) yıllık Ortopedik Protez
ve Ortez Ön Lisans Programını kapsamaktadır.
3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Suriye’de (Çobanbey/Halep) kurulan Çobanbey
Tıp Fakültesine 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere ilgili
programa Suriye vatandaşları ile Suriye’de mukim yabancı uyruklu olan kişilerden ülke
kontenjanları eşit tutularak genel kontenjanın yüzde onu (%10) ile sınırlı olmak kaydıyla
toplamda 60 (altmış) öğrenci alınarak Türkçe Hazırlık Eğitimlerine 15 Mart 2021 tarihi
itibariyle başlanacaktır. Türkçe Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlayan veya en az B2
düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan öğrencilerin Çobanbey Tıp Fakültesi Tıp
Programının 1. (birinci) sınıfına kayıtları yapılacak olup 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında Tıp Fakültesi 1. (birinci) sınıf eğitimlerine başlayacaklardır.
4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Suriye’de (Çobanbey/Halep) kurulan Çobanbey
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına
mahsus olmak üzere ilgili programa Suriye vatandaşları ile Suriye’de mukim yabancı
uyruklu olan kişilerden ülke kontenjanları eşit tutularak, genel kontenjanın yüzde onu (%10)
ile sınırlı olmak kaydıyla toplamda 30 (otuz) öğrenci alınarak Türkçe Hazırlık Eğitimlerine
15 Mart 2021 tarihi itibariyle başlanacaktır. Türkçe Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlayan
veya en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan öğrencilerin Çobanbey Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Ön Lisans Programının 1.
(birinci) sınıfına kayıtları yapılacak olup 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Ön Lisans
Programı 1. (birinci) sınıf eğitimlerine başlayacaklardır.
5. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Programlarına 2021 Yılı Bahar Dönemine mahsus olmak üzere sadece
mülakat yapılarak öğrenci alınacak olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakat başvurusu
24 Şubat – 01 Mart 2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Çobanbey Devlet Hastanesi
mülakat merkezine yapılacak olup ilgili evraklar Mülakat Komisyonu Başkanlığına elden
teslim edilecektir.
6. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Sınav Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerde yazılı sınavla birlikte sözlü
mülakat yapılarak öğrenci alınacaktır.
7. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakatı Çobanbey Tıp
Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmek isteyen
ve Suriye (Çobanbey/Halep) bölgesinde bulunan öğrenci adaylarının girecekleri ve
yerleştirilmeleri için yapılacak bir mülakattır. Bu mülakat Sağlık Bilimleri Üniversitesi
tarafından yapılacak olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakatı 08 Mart - 11 Mart 2021
tarihleri arasında Suriye saati ile 10.00 – 17.00 saatleri arasında yüz yüze yapılacaktır. Gerek
görülmesi halinde online ortamda mülakat gerçekleştirilecektir.
8. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Suriye’de (Çobanbey/Halep) kurulan Çobanbey Tıp
Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun programlarına kayıt
yaptıran öğrencilere, Türkçe hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olabilmeleri için Türkçe
Yeterlik Sınavıı yapılacaktır.
9. Bu kılavuz, 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen adayların uymak zorunda
oldukları kuralları kapsamaktadır.
10. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakatına giren adayların mülakat
sonuçları, sadece 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için geçerlidir ve sonraki
yıllara devredilemez.
11. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu hazırlık sınıfında eğitim süresi en fazla iki yıldır. İki yıl içerisinde
hazırlık sınıfı eğitiminde başarılı olamayan veya B2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi
getiremeyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları akademik birimden ilişikleri kesilecektir.
12. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede Türkçe, Arapça ve İngilizce iletişim dili
kullanılır.
13. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)
Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun
programlarına başvuracak öğrencilerden, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakatı
başvuru ücreti alınmayacaktır.
14. Mülakata girecek adaylar, mülakat günü pasaportlarını veya kimlik belgelerini yanlarında
bulundurmak zorundadırlar.
15. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılacak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mülakat
Sonuçları sadece Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmaktadır.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız:
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyal ... 5cb5c2.pdf

Click For English Guide...
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyal ... b5abc9.pdf