Pazartesi , Ağustos 3 2020
Mesleki konularda guncel bilgiler
tobirama yazdı:
01.09.2019 - 15:21:27
Aile hekimleri yine pek tepkili
Genel olarak üslubunuzu hiç beğenmesem de yazdıklarınıza hak verdiğim çok oluyor. Fakat bu misafir olayı böyle gitmez. Günde 110 tane de misafir gelmez ki kardeşim. 3,5-4 ayda 7000 tane misafir mi olur. Böyle bir aile hekimliği sistemi mi olur. Karşılığında para almak da istemiyorum kendi gebe bebek çocuk hastalarıma yoğunlaşmak, check up yapmak, kendi hastamla 15 dk diyabet konuşmak istiyorum. Sabah 08.30'da kapıda bekleyen 35 kişi vardı geçen. A4 kağıda liste yapmışlar. Kapı açılınca kaynak yapan olmasın diye. Aralarından birini de temsilci seçmişler bağırarak sıraya sokuyordu misafir hastaları. Başka bir gün izlemi olan gebem 8 gibi gelmiş hocam 20 kişi vardı geri döndük dedi.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
DrX_TekiN yazdı:
01.09.2019 - 15:16:17
Aile hekimliği yapmış biri olarak şunu söyleyeyim. Yönetmelikte yazan şudur
Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır.
Bu kısmın yazdığı yerin başlığının adı ise şudur
Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar
Peki görev yetki sorumluluk kısmında ne yazıyor. O da şudur
Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olmak.
g) Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak

Kısacası sistem sana kayıtlı olmayan hastalara da bakma yetkisi veriyor. Ama sorumluluk ve zorunluluk kısmı yoktur.
Özetle bu yönetmelik sadece tanımlama yapmış. Sana kayıtlı olmayan hastaya misafir adı altında bakabilirsin. Tanım dışında bağlayıcı bir durum çıkmıyor.
hocam h maddesinde h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak yazıyor. Kurumca verilen görevler açısından bakarsak direkt bakın diyor zaten il sağlık müdürlüğü. İlçede diğer aile hekimleri biraz gevşetti kaymakamlıktan hemen resmi yazı geldi. Kurumumuza çok sayıda şikayet gelmektedir ilgili yönetmeliğe istinaden misafirlere bakılsın diye. Kanunda böyle bir tanım yok yönetmelikte misafir hasta diye bir tanım var.
Kullanıcı avatarı
Kendi yöntemim : Rapor için E-Nabızdan geçmiş sağlık kayıtlarınıza bakmam gerek, bunun için aile hekimliğinizi almam gerekiyor. 3 ay sonra istediğiniz birime yeniden geçirebilirisiniz diyorum. Tsm kayıtları 1 saat içinde güncelliyor ve veriyorum.
Ayrıca şu malum arkadaşa cevap yazıp kendinizi yormayın hocam, mahallenin delisi gibidir o, canı sıkıldıkça başlıklara 2 cümle saçmalar ve gider 😁
furion07 yazdı:
01.09.2019 - 15:48:18
DrX_TekiN yazdı:
01.09.2019 - 15:16:17
Aile hekimliği yapmış biri olarak şunu söyleyeyim. Yönetmelikte yazan şudur
Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır.
Bu kısmın yazdığı yerin başlığının adı ise şudur
Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar
Peki görev yetki sorumluluk kısmında ne yazıyor. O da şudur
Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olmak.
g) Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak

Kısacası sistem sana kayıtlı olmayan hastalara da bakma yetkisi veriyor. Ama sorumluluk ve zorunluluk kısmı yoktur.
Özetle bu yönetmelik sadece tanımlama yapmış. Sana kayıtlı olmayan hastaya misafir adı altında bakabilirsin. Tanım dışında bağlayıcı bir durum çıkmıyor.
hocam h maddesinde h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak yazıyor. Kurumca verilen görevler açısından bakarsak direkt bakın diyor zaten il sağlık müdürlüğü. İlçede diğer aile hekimleri biraz gevşetti kaymakamlıktan hemen resmi yazı geldi. Kurumumuza çok sayıda şikayet gelmektedir ilgili yönetmeliğe istinaden misafirlere bakılsın diye. Kanunda böyle bir tanım yok yönetmelikte misafir hasta diye bir tanım var.
Hocam dediğinizi anlıyorum. Ama mantık o değil. Yani bir bütün olarak ele almak lazım yoksa kim ne diyorsa ona uygun bir cümle bulunabilir.

Kurumlar zaten şikayete göre tavır takınan, üstüne iyi gözükmeye çalışan ve kendi çalışanına efelik taslamayı bir halt sanan gerzek insanlarla dolu.

Bu soruna benzer sorun da ölüm belgesi kimin işidir meselesidir. O konuda da aynı hatalar yapılıyor.

Yani kurumun zaten ilgili yönetmelikteki görevi vermesi görevin iki defa verilmesinden başka bir şey olmaz.

İlgili mevzuat görev veriyorsa bunu aynı mevzuatın görev başlığında yazmayıp başka yerlere neden dağıtır.

Yok kurum verdiği görev ilgili mevzuatın verdiği görevin yapılışının şekli ile alakalıysa zaten misafir hasta ile bir şey diyemez artık.

Siz diyorsanız kurum yasa ve diğer metinlerin dışında ayrıca görev verebilir. Bunu yazan hukuki metin yoktur.

İlgili mevzuat denilen başka bir hukuki metin ise başka yerde misafir ile alakalı yazı nerede var.

Kısacası h maddesi böl parçala istediğin şekilde birleştir yapılırsa neler neler çıkarılabilinecek bir madde. Hatta tüm maddeleri tek tek ele alırsak herkese her şeyi yapmak gerekir.
Bu arada aile hekimi yerine aile sağlığı elemanın görev ve yetkilerini paylaşmışım.

Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 4 – (1) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.
(2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.
(3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yapmak.
b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek.
c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek.
ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.
e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.
g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak.
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.
j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek.
m) Kurumca belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılmak.
n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

Re: Re:

 #4303085  gönderen hfv22
 01.09.2019 - 23:00:11
furion07 yazdı:
01.09.2019 - 12:41:07
bu blog kaldırılmış. Bununla ilgili mahkeme kararı paylaşabilecek ya da genel olarak acil durumlar dışında kayıtlı olunmayan aile hekimine gidilememe ile ilgili resmi bir evrak paylaşabilecek kimse var mı?
''misafir'' hasta kavramı yönetmelikte geçer. kanun yönetmelikten üstündür ver aile hekimliği kanununda ''aile hekimi kendisine kayıtlı hastalara belli bir mekanda hizmet verir'' diye geçer.

acil haller dışında ''misafir'' hasta bakılmamalı ki millet usul öğrensin. müdürlük tehdit eder,bakmak zorundasın der vs vs en kötü mahkemede cevabını alır. misafir hasta olayı sağlık ocağı sistemiyle beraber kalkmıştır.
furion07 yazdı:
01.09.2019 - 15:48:18
DrX_TekiN yazdı:
01.09.2019 - 15:16:17
Aile hekimliği yapmış biri olarak şunu söyleyeyim. Yönetmelikte yazan şudur
Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır.
Bu kısmın yazdığı yerin başlığının adı ise şudur
Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar
Peki görev yetki sorumluluk kısmında ne yazıyor. O da şudur
Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olmak.
g) Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak

Kısacası sistem sana kayıtlı olmayan hastalara da bakma yetkisi veriyor. Ama sorumluluk ve zorunluluk kısmı yoktur.
Özetle bu yönetmelik sadece tanımlama yapmış. Sana kayıtlı olmayan hastaya misafir adı altında bakabilirsin. Tanım dışında bağlayıcı bir durum çıkmıyor.
hocam h maddesinde h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak yazıyor. Kurumca verilen görevler açısından bakarsak direkt bakın diyor zaten il sağlık müdürlüğü. İlçede diğer aile hekimleri biraz gevşetti kaymakamlıktan hemen resmi yazı geldi. Kurumumuza çok sayıda şikayet gelmektedir ilgili yönetmeliğe istinaden misafirlere bakılsın diye. Kanunda böyle bir tanım yok yönetmelikte misafir hasta diye bir tanım var.
kaymakam aile hekiminin amiri değildir kaymakam aile hekimine resmi yazı gönderemez(aile hekiminin amiri validir,sözleşmeyi vali ile yaparsınız.aile hekimliği sisteminde kaymakam zurnanın son deliği bile değildir.) müdür yerleri temizleyeceksin diğer görevler arasında dese yapacak mısınız? yönetmelikte kanuna aykırı bir şey yazamaz yazıyorsa kanun maddesi uygulanır.
Başvuran kişinin uyuşturucu kullanma hikayesi tahlilleri antisosyal kişilik bozukluğu vs olabilir herhangi bir kayda bakamadan görmeden iyi niyetle rapor verirseniz sonucu sıkıntı olabilir. Ama burada bir arkadasin dediği gibi enabzini girmem lazım kaydını ilçe saglik müdürlüğünden buraya aldirirsan verebilirim demek en mantiklisi. Kaç kere hiç hastalığım diye utanmadan yalan söyleyen enebizi açınca bir sürü kronik hastalığı olan gördüm. Bağımlılar , kronik hastalığı olanlar rapor vermez korkusuyla hep yalan söyler memleketin hali ortada. Kaymakam vs zorlarsa kronik hastalariklarini görmek zorundayım bunu saglarsaniz bakarım dersiniz olur biter.
Kullanıcı avatarı
norcuron yazdı:
09.08.2017 - 13:51:02
Simurg yazdı:
hocam peki anlatılan almanya ingiltere vb modellere neden ters bu iş...

almanyada "ev hekımı" dıye tabır edılıyor aıle hekımlıgı.. aıle hekımı ne derse o kuralı gecerli..
biz de niye zorla benım hastam senden rapor almak ıstıyor ki?

gerekçesi sacma .. istanbulda bu işler uzun suruyormus.. yahu ıstanbulda 17 mılyon kişi var.. hadı yarısı desek, 9 milyon kişi nasıl ehliyet alıyor ya da degıstırıyor..

emniyet kalabalıksa gitsin derdini EGM ne anlatsın..

baska kurumun işini yapmak zorunda değilim..

kendi hastalarımda bile bu konuda işlem yaparken kılı kırk yararken baskasının riskini ben niye alayım ?
bizdeki aile hekimliğiyle avrupadaki çok farklı..bizde sevk zinciri yok mesela..

misafir olayı sadece farklı illerde olmaz..mesela arkadaşın 2 hafta izine çıktı..onun hastaları 2 hafta bekleyecek mi rapor için..diyelim sen rapor alacaksın benim doktorum 1 ay izindeymiş sorun değil beklerim der misin?

ben şuana kadar rapor verip ceza alan doktor görmedim duymadım..soruşturma açılır davaya konu olur ama ceza alan duymadım...varsa paylaşırsanız sevinirim..

yinede doktorun tahlil ve sevk hakkı vardır..bunu kullanmaktan çekinmeyin...

vermemekten ziyade tahlil ve sevkli vermek en iyisi..
arkdaşım izine çıktığı zaman vekaletini bana verdiği için hastası benim hastamdır.. E nabız dan saglık kayıtlarını görebildiğim için gerekli işlemi yapıyorum hocam ..

avrupa da bu işler için " sizi sevk ettim" dediğiniz de problem çıkmaz, ya da siz diğer birime kayıtlısınız size hizmet veremem demenize de gerek kalmaz vatandaş kayıtlı oldugu birime gidiyor..


Aile hekimliğinde anlatamadıgımız ve anlayamadıgınız konu şu :

1) her aile hekimi kendine kayıtlı kişilere hizmet vermek ZORUNDADIR!

2) her aile hekimi ACİL durumlarda kişilere gereken MUAYENE ve Müdahaleleri yapmak zorundadır.

geri kalan hersey hikayeden ibarettir.

İstanbul ankara vb şehirde yaşayıp da 10 gunluk yaz tatilinde yaylasına gelen adamın işi ACİL değildir.
Simurg yazdı:
02.09.2019 - 17:36:56
norcuron yazdı:
09.08.2017 - 13:51:02
Simurg yazdı:
hocam peki anlatılan almanya ingiltere vb modellere neden ters bu iş...

almanyada "ev hekımı" dıye tabır edılıyor aıle hekımlıgı.. aıle hekımı ne derse o kuralı gecerli..
biz de niye zorla benım hastam senden rapor almak ıstıyor ki?

gerekçesi sacma .. istanbulda bu işler uzun suruyormus.. yahu ıstanbulda 17 mılyon kişi var.. hadı yarısı desek, 9 milyon kişi nasıl ehliyet alıyor ya da degıstırıyor..

emniyet kalabalıksa gitsin derdini EGM ne anlatsın..

baska kurumun işini yapmak zorunda değilim..

kendi hastalarımda bile bu konuda işlem yaparken kılı kırk yararken baskasının riskini ben niye alayım ?
bizdeki aile hekimliğiyle avrupadaki çok farklı..bizde sevk zinciri yok mesela..

misafir olayı sadece farklı illerde olmaz..mesela arkadaşın 2 hafta izine çıktı..onun hastaları 2 hafta bekleyecek mi rapor için..diyelim sen rapor alacaksın benim doktorum 1 ay izindeymiş sorun değil beklerim der misin?

ben şuana kadar rapor verip ceza alan doktor görmedim duymadım..soruşturma açılır davaya konu olur ama ceza alan duymadım...varsa paylaşırsanız sevinirim..

yinede doktorun tahlil ve sevk hakkı vardır..bunu kullanmaktan çekinmeyin...

vermemekten ziyade tahlil ve sevkli vermek en iyisi..
arkdaşım izine çıktığı zaman vekaletini bana verdiği için hastası benim hastamdır.. E nabız dan saglık kayıtlarını görebildiğim için gerekli işlemi yapıyorum hocam ..

avrupa da bu işler için " sizi sevk ettim" dediğiniz de problem çıkmaz, ya da siz diğer birime kayıtlısınız size hizmet veremem demenize de gerek kalmaz vatandaş kayıtlı oldugu birime gidiyor..


Aile hekimliğinde anlatamadıgımız ve anlayamadıgınız konu şu :

1) her aile hekimi kendine kayıtlı kişilere hizmet vermek ZORUNDADIR!

2) her aile hekimi ACİL durumlarda kişilere gereken MUAYENE ve Müdahaleleri yapmak zorundadır.

geri kalan hersey hikayeden ibarettir.

İstanbul ankara vb şehirde yaşayıp da 10 gunluk yaz tatilinde yaylasına gelen adamın işi ACİL değildir.
Memleketimizde herkesin işi acildir hocam bu noktayı atlamayın.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
Misafir hastaya muayene etmesi bile o hekimin vicdanına kalmış bir şeydir
Bakmayabilir isterse
Sadece aile hekimi kendi listesindeki Hastalarla ilgilidir
Bu konuda doktorların üzerine gidilmemesi gerekir
Düzen sistem böyle işliyor
Ha çok acil bir hasta diyelim durum değişir ambulans çağrılır gerekli müdahale yapılır acile gönderilir