Pazartesi , Eylül 28 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktor, tuttuğu acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle rektörlüğe başvurdu.

İdarenin başvuruya süresinde cevap vermemesi üzerine doktor, İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile davacıya ödenmesine karar verdi. İstinaf incelemesi sonucunda ise Bölge İdare Mahkemesi davanın kesin olarak reddine ve davacıya nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

Doktor, acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi diğer personele nöbet ücreti ödenmesine rağmen, bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

- Karardan

Doktorun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı aktarılan kararda, başvurucuya acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde yer alan hüküm gerekçe gösterilerek nöbet ücretleri ödenmediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı merkezlerde uzman doktorlar da dahil olmak üzere nöbet tutan tüm memurlar ile sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlandığı ifade edilen kararda, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında ise 2547 sayılı Kanun'a tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine, diğer memur ve sağlık personeline nöbet ücreti ödenmediği bildirildi.

Kararda, Sağlık Bakanlığına bağlı olmakla birlikte bakanlık ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan öğretim üyelerine de nöbet ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenleme olduğu anlatıldı.

Aynı sağlık kuruluşlarında nöbet hizmetine tabi olup nöbet ücretine hak kazanan kişilerin karşılaştırma yapmaya müsait olacak şekilde benzer durumda oldukları vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"İlgili düzenlemelere göre diğer sağlık personeline nöbet ücreti ödenip, 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan uzman doktorlara ödenmemesinin farklı muamele teşkil ettiği kuşkusuzdur. Bu durumun nesnel ve makul bir gerekçeye dayandırılmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı görülmüştür. Sonuç olarak somut olayın koşulları altında 657 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar ile 2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı anlaşılmıştır. Bu şekilde objektif ve makul bir gerekçe gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahale nedeniyle başvurucuya aşırı bir külfet yüklenmesine yol açılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu olayda mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."
Kaynak :memurlar.net
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
Nöbet tutanın ücreti elbette ödenmeli fakat acaba gerçekten nöbet tutuluyor mu? Yoksa uzman tüm işleri asistana yıkıp odasında, evinde keyfini mi sürüyor. Maşallah ülkemizin insanı önünde bir boşluk olunca hiç affetmez çakallığı yapıştırır. Nöbete kalmadığı halde nöbet listesinde iki kişi varmış gibi gösteren, ayın hiçbir gecesi hastanede kalmadığı halde full nöbet parası alan sevgili kıdemli-orta kıdemli asistanlarımız da dahil. Tabi çömez asistanlarımızın ekseri bunu yapmamasının sebebi hak hukuk gözettiğinden değil daha eline o fırsatı geçiremediğinden. Devlet vatandaşı soyma derdinde, vatandaş devleti soyma derdinde. Alev Alatlı'nın dediği gibi "Her yasal hak helal değildir."
Kullanıcı avatarı
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:03:10
Nöbet tutanın ücreti elbette ödenmeli fakat acaba gerçekten nöbet tutuluyor mu? Yoksa uzman tüm işleri asistana yıkıp odasında, evinde keyfini mi sürüyor. Maşallah ülkemizin insanı önünde bir boşluk olunca hiç affetmez çakallığı yapıştırır. Nöbete kalmadığı halde nöbet listesinde iki kişi varmış gibi gösteren, ayın hiçbir gecesi hastanede kalmadığı halde full nöbet parası alan sevgili kıdemli-orta kıdemli asistanlarımız da dahil. Tabi çömez asistanlarımızın ekseri bunu yapmamasının sebebi hak hukuk gözettiğinden değil daha eline o fırsatı geçiremediğinden. Devlet vatandaşı soyma derdinde, vatandaş devleti soyma derdinde. Alev Alatlı'nın dediği gibi "Her yasal hak helal değildir."
bu sistemde doktor devleti soyuyor saati 17 liralık nöbet parası ile? tebrik ediyorum, bence nöbeti tutturup para vermemekte haklılarmış bu düşünce yapısı ile, zaten sağlık sistemi doktorun üstündeki kambur.
Kullanıcı avatarı
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:20:18
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:03:10
Nöbet tutanın ücreti elbette ödenmeli fakat acaba gerçekten nöbet tutuluyor mu? Yoksa uzman tüm işleri asistana yıkıp odasında, evinde keyfini mi sürüyor. Maşallah ülkemizin insanı önünde bir boşluk olunca hiç affetmez çakallığı yapıştırır. Nöbete kalmadığı halde nöbet listesinde iki kişi varmış gibi gösteren, ayın hiçbir gecesi hastanede kalmadığı halde full nöbet parası alan sevgili kıdemli-orta kıdemli asistanlarımız da dahil. Tabi çömez asistanlarımızın ekseri bunu yapmamasının sebebi hak hukuk gözettiğinden değil daha eline o fırsatı geçiremediğinden. Devlet vatandaşı soyma derdinde, vatandaş devleti soyma derdinde. Alev Alatlı'nın dediği gibi "Her yasal hak helal değildir."
bu sistemde doktor devleti soyuyor saati 17 liralık nöbet parası ile? tebrik ediyorum, bence nöbeti tutturup para vermemekte haklılarmış bu düşünce yapısı ile, zaten sağlık sistemi doktorun üstündeki kambur.

İkisi çok farklı şeyler. Nöbet ücretinin hakedilenden çok daha düşük olması farklı bir adaletsizliktir, nöbet tutmadığı halde resmiyette 7 nöbet tutuyormuş gibi gösterip bunun ücretini almak da farklı bir adaletsizliktir.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:36:30
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:20:18
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:03:10
Nöbet tutanın ücreti elbette ödenmeli fakat acaba gerçekten nöbet tutuluyor mu? Yoksa uzman tüm işleri asistana yıkıp odasında, evinde keyfini mi sürüyor. Maşallah ülkemizin insanı önünde bir boşluk olunca hiç affetmez çakallığı yapıştırır. Nöbete kalmadığı halde nöbet listesinde iki kişi varmış gibi gösteren, ayın hiçbir gecesi hastanede kalmadığı halde full nöbet parası alan sevgili kıdemli-orta kıdemli asistanlarımız da dahil. Tabi çömez asistanlarımızın ekseri bunu yapmamasının sebebi hak hukuk gözettiğinden değil daha eline o fırsatı geçiremediğinden. Devlet vatandaşı soyma derdinde, vatandaş devleti soyma derdinde. Alev Alatlı'nın dediği gibi "Her yasal hak helal değildir."
bu sistemde doktor devleti soyuyor saati 17 liralık nöbet parası ile? tebrik ediyorum, bence nöbeti tutturup para vermemekte haklılarmış bu düşünce yapısı ile, zaten sağlık sistemi doktorun üstündeki kambur.

İkisi çok farklı şeyler. Nöbet ücretinin hakedilenden çok daha düşük olması farklı bir adaletsizliktir, nöbet tutmadığı halde resmiyette 7 nöbet tutuyormuş gibi gösterip bunun ücretini almak da farklı bir adaletsizliktir.
farklı şeyler ama burada bir neden-sonuç ilişkisi var. sen adama 15 nöbet tutturup, 7 nöbet parası verirsen, vakti gelince 0 nöbet tutup 7 nöbet para almak için katakulli yapmasına şaşırmaman gerekir diye düşünüyorum.
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:58:49
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:36:30
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:20:18


bu sistemde doktor devleti soyuyor saati 17 liralık nöbet parası ile? tebrik ediyorum, bence nöbeti tutturup para vermemekte haklılarmış bu düşünce yapısı ile, zaten sağlık sistemi doktorun üstündeki kambur.

İkisi çok farklı şeyler. Nöbet ücretinin hakedilenden çok daha düşük olması farklı bir adaletsizliktir, nöbet tutmadığı halde resmiyette 7 nöbet tutuyormuş gibi gösterip bunun ücretini almak da farklı bir adaletsizliktir.
farklı şeyler ama burada bir neden-sonuç ilişkisi var. sen adama 15 nöbet tutturup, 7 nöbet parası verirsen, vakti gelince 0 nöbet tutup 7 nöbet para almak için katakulli yapmasına şaşırmaman gerekir diye düşünüyorum.
katılıyorum hocam. sen tuttuğun nöbet başına hekime para ödersen, en azından bu katakulli ortadan kalkar.
Kullanıcı avatarı
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:58:49
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:36:30
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:20:18


bu sistemde doktor devleti soyuyor saati 17 liralık nöbet parası ile? tebrik ediyorum, bence nöbeti tutturup para vermemekte haklılarmış bu düşünce yapısı ile, zaten sağlık sistemi doktorun üstündeki kambur.

İkisi çok farklı şeyler. Nöbet ücretinin hakedilenden çok daha düşük olması farklı bir adaletsizliktir, nöbet tutmadığı halde resmiyette 7 nöbet tutuyormuş gibi gösterip bunun ücretini almak da farklı bir adaletsizliktir.
farklı şeyler ama burada bir neden-sonuç ilişkisi var. sen adama 15 nöbet tutturup, 7 nöbet parası verirsen, vakti gelince 0 nöbet tutup 7 nöbet para almak için katakulli yapmasına şaşırmaman gerekir diye düşünüyorum.
15 nöbet tutan birisine sanki keyfinden 15 nöbet tutuyormuş gibi gidip 7 nöbet parası vermek adaletsizliğin dibine vurmaktır fakat adaletsizliğe çözüm olarak başka bir adaletsizlik yapmayı savunamam. Öyleyse 15 nöbet tutmuş bir kişi fazladan tuttuğu nöbetlerin ücretlerini hesaplasın, bu ücret mukabilinde hastaneden evine bilgisayar götürsün, tıbbi malzeme götürsün satsın. Bunu normal karşılar mıyız? Nöbet tutmadığı halde nöbet tutmuş gibi gösterip ücretini almanın da bundan hiçbir farkı yok, sadece bunu yapmak yaygın olduğu için normalleştirilmişken bilgisayarı alıp satmak normal kabul edilmiyor. Tutmadığı halde 7 nöbet ücreti alan meslektaşlarımız devlet 15 nöbeti de ödediği zaman bu sefer kendilerine 15 nöbet yazdırıp onun ücretini alacak maalesef. Bu sefer de mazeret şöyle olacak "nöbet ücretleri çok düşük, aslında iki katını hakediyorum, bu yüzden tutmadığım halde 15 nöbet ücreti hakkımdır."
(Tabi böyle bir şey olduğu için devlet cıkıp da 7 nöbetten fazlasını veremiyorum dememeli, kim ne kadar tutuyorsa onun ücretini vermeli, bunu da denetlemeli.)

Kimse bunu adaleti sağlamak için yapmıyor, sistemde bir açık var haydi bunu sömürelim mantığı ile yapılıyor. Eşimin bölümünde zaten çömez 6 nöbetle başlıyor ama son 1.5 yıldır hiç nöbet tutmayan kıdemli bu 1.5 yıl boyunca hep kendine tam nöbet yazdırdı ve bu o kadar normal karşılanıyor ki.
Kullanıcı avatarı
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 16:34:24
tedi yazdı:
02.08.2019 - 15:58:49
dr_sinaps yazdı:
02.08.2019 - 15:36:30İkisi çok farklı şeyler. Nöbet ücretinin hakedilenden çok daha düşük olması farklı bir adaletsizliktir, nöbet tutmadığı halde resmiyette 7 nöbet tutuyormuş gibi gösterip bunun ücretini almak da farklı bir adaletsizliktir.
farklı şeyler ama burada bir neden-sonuç ilişkisi var. sen adama 15 nöbet tutturup, 7 nöbet parası verirsen, vakti gelince 0 nöbet tutup 7 nöbet para almak için katakulli yapmasına şaşırmaman gerekir diye düşünüyorum.
15 nöbet tutan birisine sanki keyfinden 15 nöbet tutuyormuş gibi gidip 7 nöbet parası vermek adaletsizliğin dibine vurmaktır fakat adaletsizliğe çözüm olarak başka bir adaletsizlik yapmayı savunamam. Öyleyse 15 nöbet tutmuş bir kişi fazladan tuttuğu nöbetlerin ücretlerini hesaplasın, bu ücret mukabilinde hastaneden evine bilgisayar götürsün, tıbbi malzeme götürsün satsın. Bunu normal karşılar mıyız? Nöbet tutmadığı halde nöbet tutmuş gibi gösterip ücretini almanın da bundan hiçbir farkı yok, sadece bunu yapmak yaygın olduğu için normalleştirilmişken bilgisayarı alıp satmak normal kabul edilmiyor. Tutmadığı halde 7 nöbet ücreti alan meslektaşlarımız devlet 15 nöbeti de ödediği zaman bu sefer kendilerine 15 nöbet yazdırıp onun ücretini alacak maalesef. Bu sefer de mazeret şöyle olacak "nöbet ücretleri çok düşük, aslında iki katını hakediyorum, bu yüzden tutmadığım halde 15 nöbet ücreti hakkımdır."
(Tabi böyle bir şey olduğu için devlet cıkıp da 7 nöbetten fazlasını veremiyorum dememeli, kim ne kadar tutuyorsa onun ücretini vermeli, bunu da denetlemeli.)

Kimse bunu adaleti sağlamak için yapmıyor, sistemde bir açık var haydi bunu sömürelim mantığı ile yapılıyor. Eşimin bölümünde zaten çömez 6 nöbetle başlıyor ama son 1.5 yıldır hiç nöbet tutmayan kıdemli bu 1.5 yıl boyunca hep kendine tam nöbet yazdırdı ve bu o kadar normal karşılanıyor ki.
Çok haklısınız hocam. Çömez 15 nöbet tutuyor, en kıdemli hiç tutmuyor, aynı şeyi kazanıyorlar. Çözümü basit, herkes eşit sayıda nöbet tutsun. Ne yazık ki böyle gelmiş böyle gidecek, hiçbir şey değişmeyecek, herkes kendi açısından çeşitli sebepler bulacak ve vicdanını rahatlatacak.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Hiç adım atmadığı halde yönetim kurullarında , yurt dışı görevlerinde adı geçtiği için binlerce tl paralar alan devleti soyan tipler keyfini sürerken doktorun nöbette saatlik aldığı 20 tl çok gelmiş yöneticilere. Usulune uygun namuslu yoldan bir şeyler istiyorsanız bu ülkede önce emeğinizi sömürebildikleri kadar sömürecekler sonra belki size sıra gelir bir şeyler atarlar önünüze.