Pazartesi , Eylül 21 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı yurt dışı sağlık tesislerinde çalıştırılmak üzere uzman hekim görevlendirilmesi yapılacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda insani yardım kapsamında hizmet veren yurt dışı sağlık tesislerinde geçici görevlendirilmek üzere tüm branşlarda uzman tabip müracaatları 13/05/2019 tarihi saat 00:01’ de başlayacağı belirtildi.

Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere, müracaatların aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacağı belirtildi:

A. Genel Esaslar:

(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Uzman tabip aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,,

c) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir..

(2) Yurt dışı sağlık tesislerinde ilk defa görevlendirilecek olanların taleplerine öncelik verilir.

(3) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

(4) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

B. Başvuru Esasları:

(1) Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün www.khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.

(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresi spts.saglik.gov.trdir.

(3) Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan “Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu’ nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak “pdf” formatında başvuru yapılan sayfaya yüklenerek başvuru kesinleştirilir.

(4) Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

(5) Usule uygun başvurular ilgili Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

(6) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması gerekmektedir.

(7) Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

(8) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C. Görevlendirme süreleri

Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

İletişim numarası: 0 312 565 02 96

E-posta adresi: khgm.ydh@gmail.com
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
tedi yazdı:
08.05.2019 - 19:57:58
ozgur844 yazdı:
08.05.2019 - 16:19:59
sudan ve somaliye gitmek için bile gidecek kişiler belli ise vaziyet kötü hakikaten
Maaşlar dolaress
Hahaa
4 ay gibi bir süre ve güvenlik nedeniyle lojmandan da çıkamıyorlarmış .
Ancak akut borcu vs olanlar talep ederler : )
Kullanıcı avatarı
Rita_14 yazdı:
08.05.2019 - 20:13:56
tedi yazdı:
08.05.2019 - 19:57:58
ozgur844 yazdı:
08.05.2019 - 16:19:59
sudan ve somaliye gitmek için bile gidecek kişiler belli ise vaziyet kötü hakikaten
Maaşlar dolaress
Hahaa
4 ay gibi bir süre ve güvenlik nedeniyle lojmandan da çıkamıyorlarmış .
Ancak akut borcu vs olanlar talep ederler : )
10.000 dolar duydum doğru mu teyit etmek lazım. 4 ayda borçtan çok ganimet gibi bir şey :D
tedi yazdı:
08.05.2019 - 20:28:31
Rita_14 yazdı:
08.05.2019 - 20:13:56
tedi yazdı:
08.05.2019 - 19:57:58


Maaşlar dolaress
Hahaa
4 ay gibi bir süre ve güvenlik nedeniyle lojmandan da çıkamıyorlarmış .
Ancak akut borcu vs olanlar talep ederler : )
10.000 dolar duydum doğru mu teyit etmek lazım. 4 ayda borçtan çok ganimet gibi bir şey :D
Buradaki maaş + 5000 dolardı - dolar yükselmeden önce : ) totalde 4 ayda 120 bin lira gibi bir meblağ idi .
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
gidecekler belli kısmına pek katılmadım cnk yaklaşık iki yıl önce belirtilen siteden başvuru yapmıştım. gitmekte istiyordum fakat aradan 6 ay geçti haber çıkmadı. şartlar değişti ve bir gün bakanlıktan arandım sizi hocam 1 hafta snr 4 aylığına somaliye gönderelim diye arandım. kabül edemedim. bence gitmek isteyenler belirtilen siteden başvurusunu yapsın, bir gün aranırlar...