Pazar , Eylül 20 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı

TSK'ya sözleşmeli askeri tabip alınacak

 #4249195  gönderen drhaber
 19.03.2019 - 10:05:46
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) lağvedilmesi ve askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ortaya çıkan askeri tabip ihtiyacını giderme arayışları devam ediyor. Bu amaçla öncelikle, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderilen askeri tabiplerden mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar, terör örgütü ile iltisakları yoksa geri çağrılacak
Resim

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) uyarınca Gülhane Askeri Tıp Akademisi ( GATA) ve askeri hastanelerdeki öğretim üyeleri ve askeri tabipler Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hekim ihtiyacı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden karşılanmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı hesabına eğitilmek üzere tıp fakültelerindeki öğrencilerden alım yapıldı.

Ancak, özellikle askeri harekatlarda ve operasyon yürütülen birliklerde cerrahi branşlarda askeri hekim ihtiyacı ortaya çıktı. Bu amaçla, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun taslağı hazırlandı. Taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Taslağın gerekçesinde, TSK tarafından icra edilen harekatlar kapsamında muharebe sahasında muharip unsurlarla birlikte askeri sağlık personelin de görev yaptığı vurgulandı. TSK'ya harekat alanında sağlık hizmeti veren hastanelerdeki uzman tabiplerin muharebe yaralanmalarına karşı tecrübeli, 24 saat esasına göre görev yapabilen, gerektiğinde muharebe hattındaki yaralıya stabilizasyon cerrahisi uygulayabilecek nitelikte olması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, özellikle harekat alanında kurulan seyyar cerrahi hastaneler ile sınır ötesinde kurulan cerrahi seyyar sağlık teşkilleri için askeri vasfa sahip uzman tabip ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMAYANLARA DÖNÜŞ MECBURİYETİ

Taslak aynen yasalaştığı takdirde, GATA ve askeri hastanelerin personeliyle birlikte devriyle ilgili 6756 sayılı kanuna geçici bir madde eklenecek. Buna göre, Sağlık bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen subay ve astsubaylardan beş kişilik bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilenlerden yükümlülük süresini tamamlamamış olan subay ve astsubaylar ile yükümlülüğünü tamamlamış olduğu halde TSK'ya dönmek isteyenler ve devredilmeden önce sözleşmeli çalışan personelden kimlerin dönebileceğini belirleyecek. Komisyon, geri dönecek kişileri belirlerken FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı olup olmadıklarına bakacak. Devredilmeden önce uzmanlık eğitiminde bulunanlar, MSB nam ve hesabına subay olarak eğitimlerine devam edecekler.

Yükümlülüğünü tamamlamamış olanlardan komisyon tarafından göreve başlaması kararı verilen subaylar ile sözleşmeli subay ve astsubaylar, yasal bir mazeret olmaksızın atandıkları kadrolara bir ay içinde katılacaklar. Bu sürede katılmayanlar, kalan yükümlülük süresince hekimlik yapamayacaklar. Örneğin, yükümlülüğünü tamamlaması için 3 yıl gereken bir kişi, TSK'ya dönmediği takdirde, 3 yıl boyunca mesleğini icra edemeyecek. Bu kişiler hakkında ayrıca, Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak.

Çağrıldığı halde dönmeyen "sözleşmeli" subay ve astsubaylar ise Sağlık Bakanlığı'na devredilirken kendilerine verilen mali ve özlük haklara ilişkin güvenceleri yitirecekler. Devir sırasında askeri tabiplerin ücretlerinin düşmeyeceği, görev yaptıkları yerdeki ücret düşük ise aradaki farkın tazminat olarak ödeneceği güvencesi verilmişti.

ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞMELİ TABİP SUBAY ALINACAK

Taslak uyarınca, 4678 sayılı TSK'da sözleşmeli subay astsubay istihdamına ilişkin kanuna geçici bir madde eklenecek. Buna göre, TSK'nın askeri tabip ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılı sonuna kadar tabip subay istihdam edilecek. Sözleşmeli tabip subay olarak çalışacak kişiler, beş yıllık sözleşme imzalandıktan sonra öncelikle askeri eğitime tabi tutulacaklar. Sözleşmeli tabip subaylar yüzer birlikler ile birinci derece kritik iller ve bakanlık tarafından belirlenen diğer illerdeki birliklere atanacaklar.

ÜÇ YIL YER DEĞİŞTİREMEYECEKLER

Sözleşmeli tabip subaylar, ilk üç yıl boyunca aile birliği mazereti dahil hiçbir suretle tayin isteyemeyecekler. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde eşler, askeri tabiplere tabi olacak. Ancak, MSB'nin uygun görmesi ve ihtiyaç duyulması halinde, söz konusu illerdeki birlikler veya yüzer birlikler arasında atama yapılabilecek.

Beş yıllık sözleşme süresinin son iki yılında, söz konusu illerde çalışıp çalışmamak isteğe bağlı olacak.

325 BİN TL'YE KADAR TAZMİNAT

Özel statülü sözleşmeli tabip subaylara, yasada belirtilen birliklerde ve yüzer birliklerde görev yaptıkları süre boyunca tazminat ödenecek. Bu tazminat, diğer mali haklarından bağımsız olarak ve her yıl, sözleşme yapılan tarihi takip eden yılın sonunda ödenecek. Tazminattan damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmayacak.

Tazminat ödenirken, birlikte fiilen görev yapılan günler dikkate alınacak. Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yıllık izin fiili çalışmadan sayılacak. Ancak, yıllık izin dışındaki her türlü izin, istirahat, hava değişimi, kurs, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma süreleri için tazminat ödenmeyecek.

Tazminat tutarı, kanunla belirlenecek gösterge rakamının her yıl memur maaş katsayısı ile çarpımı suretiyle belirlenecek. 2019 yılı memur maaş katsayısına göre, beş yıl boyunca kanunda belirtilen birlik ve yüzer birliklerde görev yapan sözleşmeli askeri tabiplere 258 bin 665 lira, uzman tabiplere ise 324 bin 836 lira ödenecek.

Sözleşmeli askeri tabip ve uzman tabiplere ödenecek tazminat (TL)Sözleşme yılı TabipUzman tabip1.Yıl36.09348.1242.Yıl42.10854.1393.Yıl54.13966.1704.Yıl60.15572.1865.Yıl66.17084.217TOPLAM258.665324.836Not: Bu tutarlar her yıl memur maaş katsayısına bağlı olarak artacak
TUS'TA YÜZDE 5 PUAN TEŞVİK

Beş yıllık sözleşme sonunda TSK'dan ayrılanlar girecekleri ilk 3 tıpta uzmanlık sınavında (TUS) yüzde 5 oranında ilave puana hak kazanacaklar. Bu kişiler aynı zamanda askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.
Kaynak :HaberTürk
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009