Perşembe , Ekim 1 2020
Gecmis yillara ait tus sinav bilgi paylasimlari...
Kullanıcı avatarı

HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4075882  gönderen maduro
 08.03.2018 - 13:56:34
Henüz başlamadım ama başlayacağım çağırırlarsa.

hacettepe mezunu da değilim tam bilemiyorum artık ama ben kayıt olurken bana bir bilgilendirme kağıdı verildi baş asistanlık tarafından sizlerle bunu paylaşmak istiyorum çünkü ben zamanında aradığımda bu kadar geniş bir bilgilendirmeyle karşılaşmamıştım.

Sayın Meslektaşım, ‘’Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı başarıyla verip uzmanlık eğitiminizi Anabilim Dalımızda yapmayı tercih ettiğiniz için teşekkür eder ve sizi kutlarız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulduğundan bu yana ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda birçok yeniliği başlatan bir anabilim dalı olmuş ve hep en üst sırada yer almıştır. Şimdiye kadar Anabilim Dalımızda 1.000’den fazla (ana dal/ yan dal) meslektaşımız eğitimlerini tamamlamış ve meslek hayatına başlamıştır. Tümü gerek yurt içi, gerek yurt dışı çalışmalarında (klinik, akademik, idari) başarılı olmuşlar ve birçok alanda öncülük yapmışlardır. Sizin de güzel ve başarılı bir eğitim dönemi geçireceğinizden eminiz.

Eğitiminize başlarken size Anabilim Dalımızdaki çalışma düzeni, görev ve sorumluluklarınız ile haklarınız hakkında kısa bir bilgi vermek istedik.

A-Genel Çalışma Düzeni

1. Eğitimin ilk bir buçuk yılı serviste yatan hastaların izlenmesi şeklinde olmaktadır. Anabilim Dalımızın 12 yataklı servisi vardır.
a.
92; Onkoloji Servisi
24; Enfeksiyon Hastalıkları
39; Yenidoğan Yoğun Bakım
23; Hematoloji Servisi
38; Bebek Servisi
22; Adolesan Servisi
37; Yenidoğan ve Yenidoğan Cerrahisi
82; Bebek Odası
35; Çocuk Yoğun Bakım
94; Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
34; Okul Öncesi Çocuklar A katı Günübirlik Tedavi Servisi
Ayrıca 2 yataklı video-EEG Monitorizasyon Ünitesi bulunmaktadır.

2. Eğitimin ikinci yılında bir dönem yataklı servislerde kıdemli olarak hizmet vermekte ve mümkün olduğu durumlarda birer aylık dönemlerle bilim dallarında çalışılmaktadır. Bilim dallarında çalışanlar nöbetlerini çocuk acil polikliniğinde tutmaktadırlar.

3. Eğitimin son 2 yılı ise bilim dalları, çocuk acil polikliniği, genel pediatri polikliniği ve tez yaptığı bilim dalında (tez çalışmasının yapılacağı bilim dalı ikinci yılın sonunda belirlenmektedir) geçmektedir.

4. Çeşitli nedenlerle eğitime ara verildiğinde dönüşteki çalışma planlaması bırakıldığı andaki durumuna göre (örneğin ilk yılında ara vermişse servislerde kıdemsiz asistan olarak) yapılmaktadır.

5. Her servisin bir danışman öğretim üyesi, servis kıdemlisi ile kıdemsiz asistanları bulunmaktadır ve aylık olarak değişmektedir. Servis ekibinin ve öğrencilerin eğitiminden/çalışmalarından ve hastalardan konsültan öğretim üyesi sorumludur ve servis kıdemlisi önderliğinde asistanlar servisle ilgili gelişmeleri danışman öğretim üyesi ile birlikte değerlendirir.

6. Servis çalışmaları sabah 07.30’da başlamakta ve nöbetçi grup akşam/gece olan gelişmeler hakkında tüm ekibe hasta başında bilgi vermektedir. Nöbet bilgi akışı ve devirler en geç 08.15’e kadar bitirilmelidir. Hafta içi her sabah 08.15’te Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda bir gün önceki servislerdeki nöbetçi ekiple birlikte Anabilim dalı başkanı ile birlikte akşam/gece saatlerinde yatan hastalar tartışılmaktadır. Hafta sonu ve resmi tatillerdeki nöbet değişimi saat 10.30’da başlamaktadır.

7. Servise ilk kabul edilen hasta o gün nöbetçi olan gruptan biri tarafından hazırlanmalı ve öykü, fizik muayene, tedavi/taburculuk planı servis kıdemlisi ile birlikte yapılmalıdır.

8. Her hastadan birincil olarak hasta servise kabul edildiğinde hastayı hazırlayan kişi (uzmanlık öğrencisi veya intörn) sorumludur. Bu hasta hakkında yapılacak işlemler ve bu hasta hakkında bilim dallarının vizitlerinde birincil doktoru servis kıdemlisi ile birlikte sorumludur.

9. Her hastaya gün sonunda bir izlem notu (o gün hasta ile ilgili olan gelişmeler) ayrıntılı olarak hastanın birincil doktoru tarafından yazılmalıdır. Nöbetçi ekip ancak nöbet sırasında olan değişiklikleri yazmakla sorumludur.

10. Başka servislere devredilecek hastalar için ayrıntılı (o güne kadar yapılanları ve yapılması planlananları nedenleri ile birlikte) bir devir notu, başka servislerden kabul edilen hastalara ise kabul notu konulmalıdır.

11. Notlarda kurumumuzca kabul edilen kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalıdır (ilgili kitapçığa internet üzerinden ya da başasistanlıktan ulaşılabilir).

12. Hasta ile ilgili tüm notlarda ve yapılan işlemlerde gün ve saat mutlaka yazılmalıdır. Notlar yapılanların gerekçelerini ve bilim dallarının görüş ve önerilerini ayrıntılı olarak içermelidir.

13. Hasta ile ilgili her not (kabul notu, izlem notları, vb) konsültan hekim tarafından da imzalanacaktır.

B- Nöbetler

1. Eğitiminizin ilk yılında Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun bakım gibi özellik taşıyan bazı servislerde gün aşırı nöbet tutulurken, diğer servislerde üç güne bir nöbet tutulmaktadır. Ancak, 4 yıllık eğitim süresince ortalama nöbet sayısı hiçbir şekilde 3 günde birden daha sık olmamaktadır.

2. Eğitimin ilk 2 yılındaki nöbetler genel olarak yataklı servislerde, sonraki yıllardaki nöbetler ise çocuk acil polikliniğinde (ÇAP) tutulmaktadır. ÇAP nöbetleri vardiya usulü ile tutulmakta olup nöbet süresi 7-12 saat arasında değişebilmektedir.

3. Hamile olan uzmanlık öğrencileri yasal olarak gece nöbeti tutmamaktadır. Ancak nöbet görevi uzmanlık eğitiminin en önemli parçalarından biridir ve bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının acil tanı-tedavi ve girişim gerektiren hastaların bakımını üstlenmeden eğitimini tamamlaması düşünülemez. Bu nedenle hamile olan uzmanlık öğrencileri nöbetlerini resmi tatil günlerinde gündüz nöbeti olarak tutmaktadırlar. İş Kanununa göre, çalışma hayatında ‘’gece’’ en geç saat 20.00’de başlamaktadır.

4. Nöbet listeleri her değişim döneminden önce Başasistanlık tarafından ilan edilmektedir. Başasistanlığın bilgisi ve onayı olmadan nöbet değişimi yapılmamalıdır.

5. Servis ve nöbet devirleri: Serviste her sabah kıdemli uzmanlık öğrencisiyle birlikte hastaların değerlendirme işlemleri çalışma günlerinde en geç saat 08.15’e kadar tamamlanmalıdır. Hafta sonu nöbet değişimi saat 10.30’dadır. Nöbet değişimlerinin hastaları tek tek görerek yapılması esastır.

6. Acil nöbet devirlerinde önceki nöbetçi grubun ayrılmasını geciktirmemek için yeni nöbetçi grubun zamanında gelmeleri önem taşır.

C-Eğitim

1. Sabahları 08.15-08.45 arasında bir önceki nöbetçi olan grup yeni yatan hastalar ve yatmakta olan hastalarda olan değişikliklerle ilgili olarak Anabilim Dalı Başkanına bilgi vermektedir.

2. Her gün saat 13.00-14.00 arasında eğitim toplantıları yapılmaktadır.

a. Pazartesi ve Cuma günleri Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda (1.kat) ders

b. Salı günleri Yunus Müftü Konferans Salonu’nda post mortem/klinik patolojik vaka toplantısı

c. Çarşamba günler Yunus Müftü Konferans Salonu’nda yatan hastalardan seçilen ilginç vaka tartışması

d. Perşembe günü Yunus Müftü Konferans Salonu’nda poliklinik vaka tartışması

3. Ayrıca bilim dallarının kendi eğitim toplantıları olmaktadır. Eğitim programlarına uzmanlık öğrencileri aktif olarak katılmakta (vaka, seminer ve makale sunumu, tartışma, vb.) ve sorumluluk almaktadırlar. Bu süreçlerde uzmanlık öğrencilerine, başasistanlar ve öğretim üyeleri yol gösterici olmaktadır.

4. Her uzmanlık öğrencisi eğitimi süresince çekirdek eğitim müfredatında belirtilen klinik ve girişimsel yetkinlikleri kazandığını, rotasyonlarını yaptığını gösteren bir karne doldurmak zorundadır. Karneye http://www.tip.hacettepe.edu.tr/karne/indexson.php adresinden ulaşabilirsiniz. Uzmanlık bitiminde zaman darlığı ile karşılaşmamanız için bu karneyi zamanında doldurmanız önemlidir.

D-Haklar

1. İzinler

a. Yıllık izin: Yürürlükteki yasalara göre memur 12 ay hizmetini tamamladığında izin kullanmaya hak kazanmaktadır. İlk 10 yıl için yıllık izin hakkı 20 gün, 10 yılı tamamladıktan sonra 30 gündür. Yıllık izin günleriniz Başasistanlık tarafından belirlenip size bildirilecektir.

b. Mazeret izni: Evlilik, doğum, birinci dereceden yakınların ölümleri gibi yasada belirtilen durumlarda marezet izin hakkınız vardır. Durumu belgeleyerek bu izninizi kullanabilirsiniz. Ayrıca her yıl zorunlu durumlarda amir tarafından uygun görüldüğü takdirde kullanabileceğiniz 10 günlük bir mazeret izin hakkı daha bulunmaktadır. Bu izin amirin takdirine bağlıdır.

c. Hastalık izinleri: Hastaların durumlarında sağlık raporunun aynı gün Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmesi zorunludur. Sağlık raporunun alınması görevden ayrılma hakkını doğurmamakta ve ayrılmak için amirin onayı (hastalık raporunun sağlık iznine çevrilmesi) gerekmektedir. Bunun için hastalık ve sağlık raporu durumlarında hemen bilgi vermeniz ve izin almanız gereklidir.

2. Maaş ve diğer ücretler; tutulan nöbetlerin belirlenmiş bir ücreti vardır ve bu ücretin alınması için aylık doldurulması gereken formlar bulunmaktadır.
(duyduğum kadarıyla6-7 bin arasında en iyi olduğu dönemde. kıdemliyken nöbetler çok fazla düşüyor, nöbet parası için acil nöbeti alıyorlardı)

D-Tez çalışması

1. İkinci yılın sonunda kura ile tez yapacağınız bilim dalı belirlenmektedir.

2. Tez yapacağınız bilim dalı belli olduktan sonra ilgili bilim dalınca size bir tez danışmanı atanacaktır. Görev sürenizin bitmesine 3 ay kalınca tezinizi jüri üyelerine vermeniz ve izleyen bir ay içerisinde tez savunmanızı yapmanız gerekmektedir.

E-Sınavlar

1. Kıdemli olabilmek için 12-15. ayınıza geldiğinizde kıdemlilik sınavı yapılır. Açık uçlu sorular içeren kıdemlilik sınavında, 80 puan sorulan sorulardan alınırken 20 puan daha önce yazmış olduğunuz anamnez-klinik izlem ve epikrizden alınmaktadır ve başarı için 100 üzerinden 80 alınması gerekmektedir. Başarısız olanlar bir ay sonra tekrar benzer bir sınava girerler.

2. Üçüncü yılını bitiren asistanlara 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli yazılı sınavı uygulanır.

3. Tez çalışmanızı tamamladıktan sonra eğitim sürenizin sonunda bilimsel sınava girmekte ve başarılı olduğunuz takdirde uzman olma hakkını kazanmaktasınız. İlk zorunlu hizmet kurasını çekip atanma yerinize gidinceye kadar Anabilim dalımızdaki çalışmalarınıza devam edeceksiniz.

G-Diğer Konular

1. Hastanemizde servislerin telefon numaralandırması servis numarasının başına ‘’1’’, sonuna ‘’0’’ veya ‘’5’’ getirilerek yapılmaktadır. Örneğin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin telefon numarası 1-35-0’dir.

2. Diğer bloklara geçişler zemin katından yapılmaktadır.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4076795  gönderen drake
 10.03.2018 - 00:36:00
Böyle bir bilgi notu da ancak Hacettepe Pediatri gibi disiplin abidesi bir anabilim dalından çıkardı.
Helal olsun adamlara :)
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4076816  gönderen maduro
 10.03.2018 - 00:56:04
Dediğim gibi kayıtlara gittiğimde bir de baş asistanla görüşeyim dedim, bunu da baş asistanın sekreteri verdi. Ağustosdan sonra şöyle kötü böyle zor aman değmez o puana diyen çok oldu. Ama bu bilgilendirme notunda, yorumsuz objektif bilgiler ve işleyiş hakkında bilgiler var. Pediatri hacettepeden bağımsız olarak zor bir bölüm zaten. Ama maksat eğitimse anladığım kadarıyla pediatri için hacettepe bir numara.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4076866  gönderen BIRADS
 10.03.2018 - 10:32:14
Başasistanın sekreteri değil o başasistanlık sekreteri😀 Hacettepe pediatri eğitim anlamında ve vaka çeşitliliği manasında bir numara olabilir ama adamın canını da çıkartırlar ( hem obsesiflik manasında hem de iş yükü manasında ) kanlar damaryolları bilimum angarya işler tabiki asistanda. Bazı hocalar asistanlara karşı çok serttir. Mobbing dahi olur. Küfür kıyamet de döner.
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4076920  gönderen Wortex
 10.03.2018 - 13:38:18
Gercekten bilgilendirme icin cok tesekkurler burasi bir canavar yetistirio belli basarili olcaginiz garanti ama bukdr stres ve yorucu olmasi insani korkutuo.