Pazar , Eylül 20 2020
Mesleki konularda guncel bilgiler
Kullanıcı avatarı
Bakanlığın hazırladığı Sağlıkta torba yasa taslağına ulaştım.. Asistan Hekimlerin en büyük sorunlarından olan 130 saatin üzerinde nöbet ücreti alamama konusunda bakanlık bir adım atmış.. Artık 170 saate kadar nöbet ücretleri ödenecek..

MADDE 9- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “6 saatten” ibaresi “4 saatten”
şeklinde değiştirilmiş, üçüncü cümlesine “130 saatten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
tıpta uzmanlık öğrencileri için 170 saatten” ibaresi eklenmiş
ve nöbet ücreti gösterge tablosu
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gösterge

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 210
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda,
bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan
tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
165
c) Diş tabibi ve eczacılar 145
ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 100
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 85
e) Diğer personel 65
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Drbnmas yazdı:
19.04.2018 - 15:32:14
Kardeşim maksimum nöbet tutan insan ne kadar alacak?
Diyelim size 10 nöbet yazıldı veya atıyorum 12 nöbet. 9 nöbetin parasını alırsınız(168 saat) + 2 saat nöbet ücreti toplam 170 saat nöbet parası. Nöbetin saati şu an 14.54 tl. 14.54 x 170 = nöbet paranız.(acil , yoğun bakım nöbet parası daha fazla. Normal nöbeti yazdım) Zam olursa saatlik nöbete, çarpıp hesaplarsınız.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
Bunun nesi müjde be, asistanlar 128 saatten fazla çalıştırılamaz seklinde yasa çıkarmaları gerekirdi. Bir asistan en fazla iki haftasonu 5 hafta içi nöbet tutabilir diye düzenleme yapmaları gerekirdi. Nobet ertesi izin verilmesi düzenlenebilirdi. Bizse.

Köle düzenine devam. Saatte 14 (ya da 20) liraya sömürü devam.. Trajik, dramatik.

Ağlanılacak haldeyiz
İyi bundan sonra fazladan 170 saat çalışırız güle oynayana artık (!).. Kimse dememiş mi bu 170 saat fazla nasıl çalışıyor bu insanlar diye.. Şaka mı bu diye..
Ama yok.. Bizim tek derdimiz PARA (paracık) olduğu için sadece bu konuları konuşuyoruz..Amaç dünyanın tartışmasız en kaliteli yapılması gereken işi olan TIP mesleğini en doğru şekilde yerine getirmek değil zaten..
Bu arada açıp Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) imzalamış olduğumuz (yani kabul ettiğimiz) maddeleri okuyun lütfen..Bu kadar uzun süre çalışma ne kadar bir paraya olursa olsun suçtur çünkü ve dünyanın hiç bir ülkesinde de bu kadar riskli bir iş için kimse bu kadar uzun çalışma saatlerinden bahsedemez bile..