Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Serbest hekimler hasta bilgilerini MBYS’e bildirecek
Mesleğini serbest olarak yürüten hekimler, hastalarının kişisel ve sağlık bilgilerini bakanlığın Muayene Bilgi Yönetim Sistemine (MBYS) bildirecek.

Sağlık Bakanlığı Mart 2021’de aldığı kararla serbest hekimlerin hasta bilgilerini MBYS üzerinden sisteme işlemelerini talep etmiş, meslek örgütleri ise “hastaların özel hayatının gizliliğine müdahale” ve “hekimleri sır saklama yükümlülüklerini ihlal etmeye zorlama” gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) bakanlığın itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Kararının ardından Bakanlık serbest çalışan hekimlere yeni yazı göndererek bildirim yükümlülüğüne uymama halinde uygulanacak yaptırımlar konusunda uyardı. Yazıda bu yaptırımlar, 2 defa uyarı, uyarının ardından aylık brüt hizmet gelirinin yüzde 1’i kadar para cezası ve fiilin 1 yıl içinde tekrarlanması durumunda 10 güne kadar faaliyet durdurma olarak sıralandı.

Meslek örgütleri ise yaptırım hükümlerinin 2014 yılında uygulandığını ancak hastaların özel nitelikte sağlık bilgilerini rızaları olmaksızın paylaşmayı yasaklayan Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 2016’da yürürlüğe girmesinden sonra hiç uygulanmadığını hatırlattılar. Yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasının yargısal sürecin tamamlandığı anlamına gelmediğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği ve Türk Psikiyatri Derneği, yargı mücadelesinin devam edeceğini belirttiler.

Kaynak: Milliyet https://is.gd/M1qAek
Kullanıcı avatarı
yani devlet ve özel hastaneye giden hastanın verileri bakanlığın veritabanında var ama özel muayenehanelerin yok, bence yasal mevzuat çerçevesinde bakanlığa verilerin gönderilmesi makul gibi, sonuçta bu hekim içinde koruyucu olur, veriler kayıt altında kalır, toplum sağlığı açısından da faydalı olur