Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sağlık Bakanlığından 'medikal estetik kursları yasal değil' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, illere gönderdiği yazıyla medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasaklandığına dikkati çekerek, bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara mutlaka iletilmesi gerektiğini bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından geçen hafta il sağlık müdürlükleri ve hastanelere medikal estetik sertifikaları ve kurslarıyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, 2003'te bir dönem uygulanmasına izin verilen medikal estetik sertifika eğitimlerinin 2008'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürürlükten kaldırıldığı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda "estetik" veya benzer anlama gelecek hiçbir ibare kullanılamayacağı, bu tip işlemlerin de sadece ilgili alandaki doktor ve uzman doktorlar tarafından tıbbi işlem olarak yapılabileceği anımsatıldı.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin de Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda verilen eğitimler sonrası sertifikaların tescil edilmesini içerdiğine dikkati çekilen yazıda, kazanılmış haklar hariç medikal estetik sertifikasının yürürlükten kaldırıldığı, bu isimde ve benzeri anlamlara gelecek eğitimlerin düzenlenmesi, katılımcılara sertifika verilmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.

Bu tür faaliyetlere karşı hassasiyet gösterilmesi, ilgili kuruluşlara bildirilmesi istenen yazıda, Bakanlıkça "sertifikalı eğitim alanı" olarak kabul edilen programların Bakanlığın internet sitesinden teyit edilebileceği bildirildi.

"Yasal düzenlemeye karşın kurs düzenlemeye devam ediyorlar"

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sertifikasyon programının 2003'te medikal estetik girişimlerinin kontrolsüz bir şekilde ilerlemesini önlemek amacıyla geliştirildiğini fakat eğitimlerin doktor olmayan kişilerce de alınmasından kaynaklı itirazlar ve uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 2008'de iptal edildiğini anlatan Vargel, şu an sadece 2008'e kadar verilen sertifikaların geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Prof. Dr. Vargel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal düzenlemeye karşın bazı hekim grupları hatta medikal estetisyen sertifikasına sahip kişiler, bu kursları düzenlemeye bir furya halinde devam ediyor. Sertifikasyon kurslarına katılanlar çok yüklü paralar ödüyor. Sertifikalarını aldıklarında da bunu diploma gibi asarak insan üzerinde 'medikal estetik' olarak adlandırılan, güya cerrahi dışı, ki aslında bir kısmı da cerrahi işlemdir, uygulamaları yapıyorlar. Bu durum, estetik talebi olan insanlarımızın bir kazanç kapısı haline getirilmesine ve ortaya çıkacak birçok komplikasyon tehlikesiyle de karşı karşıya kalmalarına neden oluyor."

"Bakanlık bu kötü gidişe 'dur' dedi"

Bu sorunları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da ilettiklerini ve hassasiyetlerinin dikkate alındığını kaydeden Vargel, "Bu alan sadece plastik cerrahi ve dermatologların uzmanlık alanıdır. İnsan vücuduna yapılacak bir girişimin bunun eğitimini almış hekimlerce gerçekleştirilmesi şarttır, 1219 sayılı Kanun'da da düzenlenmiştir." diye konuştu.

Prof. Dr. Vargel,​​​​​​​ "İnsanların ehil olmayan kişilere gitmesinin önlenmesi, fırsatçı, yetkisiz kişilerin bu insanlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi, uzman olmak için yıllarını bu işin eğitimine adayan hekimlerimizin haklarının korunması açısından bu yazı çok önemli. Bu kötü gidişe 'dur' dedikleri için Bakanlığımızı hem kutluyoruz hem de destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurs ücreti adı altında ödenen paralar geri alınabilir"


Kısa süreli kurslarla bu alanda uzmanlaşmanın mümkün olmadığının da altını çizen Vargel, "İnsanlar, 2 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 50 bin lira gibi kursuna ve süresine göre değişiklik gösteren ücretler ödedi. Fakat bu sertifikalar geçersiz olduğu için 'kurs ücreti' adı altında ödedikleri parayı geri alabilirler. Bu haksız bir kazançtır, bugün o insanların aldığı sertifikalar kağıttan ibarettir, hiçbir geçerliliği yoktur. Lütfen sertifika programına katılanlar ve o kursları açanlar bir kere daha düşünsünler." uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Vargel, dernek olarak bu adımı desteklerini ve bu tip kurs uygulamalarına karşı konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA https://is.gd/39vgz6
Doğru söylüyorsun sayın bakan da bu ülkede yasal olmayan şeylerin yasallığını kim denetliyor ki. Gelmiş geçmiş en kötü kabine ile yönetiliyoruz şuan. Size secde etmeyene kendi işini bile yaptırmıyorsunuz ki hafta sonları çalışalım. Maşallah sizlerde 4-5 maaş
Pardon da dermatolog ne biliyor derim o zaman . KBB ciler de gayet iyi yapıyor anatomiyi dermatologlardan iyi biliyor desem hoşlarına gider mi.dermatologlar neden kursa katılıyor o zaman asistanlık çekirdek eğitiminde dolgu botoks dersi mi var ??? Kendi pazarlarını bölüşmekten panik oldular . Dr un en büyük düşmanı yine bir doktor maalesef . Adam tutup da plastik cerrahinin alanına girip cerrahi mi yapıyor . Botoks ve dolgunun nesi cerrahi ! Sapıttılar iyice …
Kullanıcı avatarı
bakanlığın tam yazısı şu:

Medikal Estetik Sertifikaları 12.05.2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan Güzellik Merkezlerinde Yapılacak Tıbbı Uygulamalar ile İlgili Sertifika Eğitimi ve Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul Esaslarına Dair Yönerge kapsamında bir dönem uygulanmış ve ilgili mevzuatta aranan şartları yerine getirenler hakkında bahse konu sertifikalar düzenlenmiştir. Ancak anılan yönetmelik ve dolayısıyla ilgili yönerge 15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 39’uncu maddesinin (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. İş bu yönetmeliğin geçici 4’üncü maddesinde, ilgili yönetmeliğin 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin tamamının, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin ise sırasıyla 1’inci maddesi 2’nci fıkrası ve 4’üncü maddesi 2’nci fıkrası "Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık alanında Sağlık Bakanlığınca tescil edilecek sertifikalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”; “Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda yapılan eğitimler sonrası verilen sertifikalar tescil edilir, bunun dışındaki sertifikalar tescil edilmez. “hükmünde olup mevcut durumda kazanılmış haklar hariç medikal estetik sertifikası yürürlükten kaldırılmıştır. İş bu nedenle medikal estetik sertifikası uygulama eğitimi ve benzeri anlamlara gelecek eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimler sonunda katılımcılara medikal estetik sertifikası verilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.
İlgililere İlanen duyurulur.

şurası en vurucu cümle.....bendi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin tamamının, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yapılacağı düzenlenmiştir.
yani özetle bakanlık diyor ki 2008de dermatoloji ve prc derneklerinin danıştaya açtığı dava sonrası medikal estetik sertifikası iptal edildi ama tıp mesleğini icra yetkisine sahip tabip ve uzman tabipler kendi uygulama alanlarında bu işlemleri yapabilir, yani bir hekim tabi ki intramüsküler enjeksiyon yapıyorsa, arterden kan alıyıorsa cilt altına 4mm girip bi dolgu da bırakabilir diyo.
Anatomiye hakim her doktor yapar. Örneğin girişimsel radyologlar da yapıyor ultrason eşliğinde. Yok yapamazsın kimse diyemez, adam ultrason ile hedefe net olarak uygulamayı, düşük düşük riskle yapıyor. Her doktor sorumluluklarını alarak bu tarz estetik uygulamaları yapar, yapabilir. Doktor dışı yapamaz.
Kullanıcı avatarı
2008de prc ve dermatoloji derneklerinin danıştay üzerinden iptal ettirdikleri medikal estetik sertifikasındaki tüm işlemlerin tabip ve uzman tabipler tarafında ilgili alanlarında sertifika ve medikal estetik ünvanı olmadan yapabileceklerine dair yönetmelik maddesi:

Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi, 1/1/2010 tarihinde sona erer.

(2) Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüştürülür.

(3) İkinci fıkra uyarınca muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik ortam materyallerinde ve ünite isimlendirilmesinde “güzellik (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (…) ” ifadesi kullanılamaz.

(4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Mevz ... atTertip=5
Kullanıcı avatarı
kursad123 yazdı:
19.09.2022 - 17:00:06
Anatomiye hakim her doktor yapar. Örneğin girişimsel radyologlar da yapıyor ultrason eşliğinde. Yok yapamazsın kimse diyemez, adam ultrason ile hedefe net olarak uygulamayı, düşük düşük riskle yapıyor. Her doktor sorumluluklarını alarak bu tarz estetik uygulamaları yapar, yapabilir. Doktor dışı yapamaz.
hocam ingilterede hemşireler yasal olarak botox yapıyor düşün, tüm avrupada istisnasız hekim olmak dolgu botox mezoterapi vb işlemleri yapmak için yeterli koşuldur. yani acilde 7/24 dikiş atan tabip neden dolgu yapmasın anlamış değilim, bu prc ve dermatoloji derneklerinin tek dertlerinin pasta bize kalsın tüm parayı biz kapalım niyetleri son tus kontenjanlarındaki tavırlarıyla ortaya çıkmadı mı, ülkedeki bütün botoxları 6 bin uzmanla nasıl yapacaksın da kontenjan artırımına karşı çıkyorsun, emin olun hastaların sağlığından ziyade pasta bize kalsın derdindeler, yaw bırak hekimleri bütün kuaförlerde güzellik merkezlerinde hekim olmayan kişiler tarafından çatır çatır botox prp yapılıyor, derdiniz insan sağlığı olsa önce burdan başlardınız sayın dermatoloji ve prc dernekleri, meslektaşlarınızla uğraşmaktan vazgeçin
Çok yerinde bir açıklama, Dermatoloji ve PRC derneklerinin bakanlıkla beraber hareket ederek, bu işlemleri uzmanlık dışı yapan eden, uygulayan hak gaspına yol açıp haksız kazanç elde eden hekim ya da hekimdışı tüm kişilere yönelik ciddi yaptırımları olacaktır, dernekler ve bakanlık yeniden harekete geçti, birkaç yıldır branşdışı hekimlerin yapılmasına göz yumuluyordu, ancak maalesef bu işin de suyu çıktı, binlerce hekim hekim adayı dandirikten 2 günlük kurslarla çok riskli işlemlerin altına yatıyor, evet maddi kazanç var mı var tatmin var mı var ama tamamen yetkisizlikten ibaret, dermatolog olarak birçok branşdışı hekimin ya da hekimsilerin komplike ettiği, malpraktisle sonuçladığı hasta karşımıza geliyor ve son günlerde bu sayılar ciddi oranda arttı, yetkisi olmayan kişinin yaptığı işlem de tamamen malpraktise giriyor ve bu hastalar soluğu mahkemede alıyor, bilirkişiler ilkbaşta onama ardından uzmanlık dalına bakıyor, sonuç maddi manevi tazminatla sonuçlanıyor. Bu durum hekimlik adına çok üzücü, deontoloji dışı, bir çok kuaförün güzellik merkezinin anlaştığı hekim/hekimsiler var, bu kişilerin adı sanı bile belli değil, çünkü gizli saklı kapaklı merdiven altı yapmaktalar bu hekimlik adına utançverici birşey. Madem mevzuata uygun neden gizli saklı yapıyorsunuz, neden tabela koyamıyorsunuz? Tıp fakültesini zar zor bitirip, özellerde okuyanlar, yabancı uyruklular, TUS ta barajı zor geçenler, onca emek vermiş, derece yapmış, altyapısı kuvvetli, bu işin bizzat eğitimini alan dermatologla plastik cerrahla kendini bir mi tutuyor, insan utanır sizin o zaman biz de doktoruz biz de uzmanız diyen hemşireden ne farkınız kalır? Gelen hasta sadece dolgu yaptırmak için mi geliyor zannediyorsunuz? Melasmasına ne öneriyorsunuz, aknesine ne başlıyorsunuz, pigmente lezyonlarından anlıyor musunuz? saç problemlerine uyduruktan prp yapıp geçiyor musunuz? Cerrahi bakış açısıyla değerlendirebiliyor musunuz? hiç hekim gibi muayene edip tanı koyabiliyor musunuz, para odaklı kazanç odaklı işlem yapmak mıdır hekimlik, bu mudur hipokrat yemini?? Maalesef hekimlerin bu alana yönelmesi büyük oranda maddi kaygılar sebepli, bir çok kozmetik ürün firmaları da pazarlarını genişletmek amaçlı bu kursları ya da bu tür eylemleri direkt olarak destekliyor, bunların hepsi kayıt altında hepsi bilinmekte hepsinin üstüne gidilecek, gidiliyor da, dermatolojinin plastiğin alanına girenler hele de bize hakaret edenler ağızlarındaki salyayı silip kendi yollarına baksınlar…
Esmeron55 yazdı:
19.09.2022 - 16:00:39
Pardon da dermatolog ne biliyor derim o zaman . KBB ciler de gayet iyi yapıyor anatomiyi dermatologlardan iyi biliyor desem hoşlarına gider mi.dermatologlar neden kursa katılıyor o zaman asistanlık çekirdek eğitiminde dolgu botoks dersi mi var ??? Kendi pazarlarını bölüşmekten panik oldular . Dr un en büyük düşmanı yine bir doktor maalesef . Adam tutup da plastik cerrahinin alanına girip cerrahi mi yapıyor . Botoks ve dolgunun nesi cerrahi ! Sapıttılar iyice …
Evet çekirdek eğitim programında var tabi ki
Kullanıcı avatarı
drcuty kardeş peki bu kadar büyük bir piyasayı toplam(prc ve cildiyeciler) 3 bin doktorla nasıl karşılayacaksınız, bak güzel meslektaşım bütün dünyada dolgu botox basit tıbbi işlemdir ve bütün doktorlar yapıyor, avrupa aklı evvel de biz mi çok akıllıyız sence, komplikasyon diyorsun o enjeksiyonda da var şimdi o zaman biz diyelim mi yaw siyatik sinir zedelenmesin bizim enfeksiyonları aşıları ortopedi uzmanı mı yapsın diyelim şimdi, bütün dikişleri de prc atsın o zaman
dr_unblocked yazdı:
19.09.2022 - 18:24:25
drcuty kardeş peki bu kadar büyük bir piyasayı toplam(prc ve cildiyeciler) 3 bin doktorla nasıl karşılayacaksınız, bak güzel meslektaşım bütün dünyada dolgu botox basit tıbbi işlemdir ve bütün doktorlar yapıyor, avrupa aklı evvel de biz mi çok akıllıyız sence, komplikasyon diyorsun o enjeksiyonda da var şimdi o zaman biz diyelim mi yaw siyatik sinir zedelenmesin bizim enfeksiyonları aşıları ortopedi uzmanı mı yapsın diyelim şimdi, bütün dikişleri de prc atsın o zaman
Kardeş derken bu nasıl bir söylem.. ülkemizde herkes kendi işini yapsa keşke, para nerede herkes orada.. yazık. Sağlık bakanlığının uyarısı çok yerinde olmuş. :D :D :D :D