Pazar , Eylül 27 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, doktorların yaşadığı yurt dışı seyahat sıkıntılarının giderilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, doktorların yaşadığı yurt dışı seyahat sıkıntılarının giderilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Türkiye'deki doktorların mesleki olarak kendini geliştirmesi, diğer ülkelerde yapılan tedavi tekniklerini, yeni buluşları öğrenmelerinin, mesleki konferans, sempozyum, kongre ve eğitimlere katılmalarının önemli olduğunu aktaran MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, bu nedenle doktorların yurt dışına daha rahat seyahat edebilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini aktardı.

Konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi veren MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın teklif metninde, "Doktor tababet yapan kişiye denir. Doktorun görevi, başta insan sağlığını korumak ve bozulmuş olan insan sağlığı düzeltmeye çalışmaktır. Doktor, bu amaçla dünyada var olan ve bilinen tüm hastalıkların ve bu hastalıkların tedavilerinin öğretildiği ciddi bir eğitimden geçmektedir. Şifa dağıttığı düşünüldüğünde ve insanı koruduğu için, doktorluk kutsal bir meslek olarak da bilinir. Her doktor gerek meslek etiği gerekse Hipokrat yemininden ve aldığı eğitimin gereğini yerine getirirken, hastasına dünya üzerinde bilinen en iyi ve en yeni tedavi hizmeti vermektedir. Doktorların aldığı temel eğitim, çok detaylı olmasına rağmen, mezuniyetleri sonrası bile eğitimlerine devam etmekte gelişen teknolojiyi, dünyada uygulanan ve bilim dünyasınca kabul görmüş tedavi tekniklerini takip ederek kendilerini sürekli geliştirmektedirler. Uluslararası tıp kongreleri, sempozyumlar ve birtakım mesleki eğitimleri takip etmeleri de bu yüzdendir. Tedavi uygulayan doktorların yanı sıra, özellikle son yıllarda araştırma ve eğitim hizmetleri ile ilgilenen doktorlarımızın sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Araştırma bir doktorun hayatı boyunca bırakamayacağı en önemli meslek motivasyonudur. Yıllarca aynı usul ve tedavi teknikleriyle yürütülen tababet mesleği, özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler, tıp alanındaki yenilikçi buluşlarla beraber çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Elektronik ve teknolojik tıbbi cihazların her gün daha da geliştirilerek yenilenmesi, tıbbın her alanında hasta hizmet kalitesini de yükseltmiştir. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle tıp dünyası modern alet edevata, dolayısı ile dış ülkelere daha çok iletişimde ve etkileşimde bulunması mecburiyet haline gelmiştir. Doktorluk mesleği geçmişten bugüne kadar en saygı duyulan mesleklerden biri hatta en başlarda sayılan meslek olmaya devam ediyor. Doktor ömür boyu öğrenmeye, kendini geliştirmeye, insana ve insanlığa hizmet etmeye yemin eden bir meslek erbabıdır. Bir yönüyle de kutsal bilinen mesleğinin gereğini, dünyanın her ülkesinde devam ettirebilir nitelikte ve iyi eğitimlidirler. Son yıllarda ülkemizdeki pek çok doktor ve bilim insanı uluslararası çapta başarıya ulaşmış ve yabancı ülkelerdeki kurum ve hastanelerin de ilgisi Türk doktorlarına yönelmiştir. Yurtdışında pek çok üniversite ve kurum Türk doktorlarını kendi bünyesine katmayı arzu etmesi de bunun sonucudur" ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifinde doktorların seyahat sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini de vurgulayan Taşdoğan, "Mesleki olarak kendini daha da geliştirmesi, diğer ülkelerde yapılan tedavi teknikleri, yeni buluşlar, mesleki konferans, sempozyum, kongreler ve eğitimlere katılım en az mesleği kadar önemli ve bir doktor için gereklidir. Yurt dışına daha rahat seyahat edebilmesinin önündeki engel kaldırılmalı, yurt dışına çıkışı kolaylaştırılmalıdır. Türk hekimlerimizin kendini geliştirebilmesi ve Türk hekimliğine yapacağı katkı önemli bir konudur. Bu konuda hekimlere vereceğimiz böylesi bir imkan, aynı zamanda Türk hekimliğine de bir katkı sağlayacaktır. Hekimlik mesleğinde en az on yıl hizmette bulunanlara hususi damgalı pasaport verilmesinin ülkemize, milletimize, Türk Hekimliğine katkısının olacağı aşikardır. Doktorların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları İçişleri, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi de gereklidir" şeklinde konuştu.

Taşdoğan'ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi metni, "5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Madde 1 - 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (A) fıkrasına üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir."Hekimlik hizmetini en az on yıl icra edenlere, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" diye konuştu.
Kaynak :iha
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
valla ben zorunluyu bitirip üniversiteye geçince direk aldım, 7 yılda ama sorun yurtdışına ne sıklıkta gidiyorum, 1 kere bursla 1 kere turla ve 12 ay ödedim :D tek sorunumuz çıkış değil yani, siyasiler nasıl bir kafa yaşıyor
SmyrnaMD yazdı:
06.12.2019 - 11:45:51
10 yıl fazla olmuş biraz, büyük kısmımız 5 yılda uzman oluyor zaten. İnsan uzman olunca fellowship için yurtdışına çıkmak istiyor. Haliyle 10 yıl sonra verilmesi en azından benim için anlamsız .
Yeşil pasaport fellowluk icin kullanilabilecek birşey değil, en uzun gidebilecegin 6 ayda 90 gün, gezmek icin, kisa süreli eğitim ve kongre için kullanilabilir. Amerika,kanada İngiltere, Avustralya vb. ülkelerde de gecerli değil.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
kamuda çalışan hekimler yaklaşık 10 yılda, hatta uzmansa yaklaşık 7 yılda yeşil pasaportu alıyor zaten, kastedilen 10 yıl özelde çalışanlarsa güzel bir uygulama olur. Bence 10 yıl da fazla, kamuda çalışan hekimin aday memurluğu bitince, özelde çalışana da yine 10 yıldan daha az makul bir sürede verilebilmeli
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
canyakmaz yazdı:
07.12.2019 - 16:19:21
Asistanlen 4/3 isen uzman olunca 3/3 olursun yani yeşil pasaport alırsın direkt
Asistanlık bitti atamam var, devlet hastanesinde uzman doktor olarak baslayınca direkt böyle bir geçiş olacak mı yoksa uzman oldum devlet hastanesinde atamam olmadan da değişim olur mu ? Şuan atamam olmadı 4/3 görünüyor.