Salı , Ağustos 4 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik alım ilanı

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.


Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakognozi ABD DOÇENT* 1
Eczacı olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent unvanı almış olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD DOÇENT* 1
Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD DOÇENT* 1
Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Analitik Kimya ABD DOÇENT* 1
Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Analitik Kimya alanında yapmış olmak

Biyokimya ABD DOÇENT* 1
Eczacı olmak, Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak.


FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi ABD DOÇENT* 1
Genel Astronomi alanında çalışmaları olmak.

Genel Fizik ABD DOÇENT* 1
Genel Fizik alanında çalışmaları olmak.

Katı hal Fiziği ABD DOÇENT* 1
Yoğun madde fiziği alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı İstatistik ABD DOÇENT* 1
Uygulamalı İstatistik alanında çalışmaları olmak.

Anorganik Kimya ABD DOÇENT* 1
Anorganik Kimya alanında çalışmaları olmak

Biyokimya ABD DOÇENT* 1
Biyokimya alanında çalışmaları olmak.

Biyokimya ABD DOÇENT* 1
Biyokimya alanında çalışmaları olmak.

Organik Kimya ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ* 1
Organik Kimya alanında çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT* 1
Fonksiyonel Analiz alanında çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT* 1
Fonksiyonel Analiz alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Matematik
ABD DOÇENT* 1
Uygulamalı Matematik alanında çalışmaları olmak.


HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ebelik ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ 1
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak

Hemşirelik ABD DOÇENT 1
Dahili Hastalıklar hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dinler Tarihi ABD DOÇENT 1
Yahudilik alanında çalışmaları olmak


TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
ABD DOÇENT* 1
Nükleer Tıp ABD DOÇENT* 1
Fizyoloji ABD DOÇENT* 1
Moleküler nörofizyoloji konusunda çalışmaları ve yurt dışı deneyimi olmak

Tıbbi Biyoloji ABD DOÇENT* 1
Tıbbi Genetik alanında doktora ve doçent unvanı almış olmak


* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009