Pazar , Eylül 27 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı

Yardımcı doçent kamu görevinden çıkarıldı

 #4011480  gönderen drhaber
 08.11.2017 - 13:10:41
Görevine gitmeyen yardımcı doçent, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamu görevinden çıkarıldı

8 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A.T.V.'ın 28.09.2016, 29.09.2015, 30.09.2015, 01.10.2015, 02.10.2015, 05.10.2015, 06.10.2015, 07.10.2015, 08.10.2015, 09.10.2015 ve 28.10.2015- 02.11.2015 ve 02.11.2015-30.11.2015 tarihlerinde mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 05.10.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/153 sayılı karar ile "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Yrd. Doç. Dr. A.T. V.'ın görevine gelmemesi nedeniyle Üniversitede ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle. Yüksek Disiplin Kurulu'nun 05.10.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/153 sayılı kararla; Yrd. Doç. Dr. A.T.V.'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (E) bendinin (d) alt bendi ve 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin 6. fıkrası gereğince "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Üniversite teklifinin, adı geçene isnat edilen fiil sübuta erdiğinden 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-ç maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Resmi gazete
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009