Pazartesi , Ağustos 3 2020
Doktorca Haberin Adresi...
Çoktan Seçmeli Tıp Sınavları’nda (TUS, DUS, YDUS’ta) Yanlış Hazırlanmış ve İptal Edilen Soruların Hazırlanış Aşamasında Yapılan 8 ÖNEMLİ SORUN

Sorun 1. Soruların açıklamasız hazırlanması
Soru açıklanırken; verilerdeki ve soru cümlesindeki olası hatalar, seçeneklerdeki doğruların neden doğru ve diğer seçeneklerin neden doğru cevap olamayacağı, dolayısıyla sorunun neyi ölçtüğü de açığa çıkmaktadır. Soru hazırlanırken, bazı seçenekler dolgu malzemesi olarak uydurulmakta, bilgiyi ayırt etmeye yönelik kurgulanmamaktadır. Açıklama, bu sorunu da çözecektir. Soruyu hazırlayan; açıklama yazarken sorudaki verilerde ve seçeneklerde tutarlı değişiklikler yapacaktır.
Öneri: Standart bir form ile her soru açıklamalı hazırlatılmalıdır. (Ek 1)

Sorun 2. Soruların, tablolardan hazırlanması
Tablodan soru hazırlamak pratik ama kolaycı bir yoldur, ancak her tablo metinle birebir ve tamamen örtüşmemektedir. Metindeki ters bir cümle tablodan hazırlanan soruyu yanlış hale düşürmektedir. Ayrıca; tablodan hazırlanan soruların çoğunluğu, pratisyen düzeyinin çok üstünde kalmaktadır.
Öneri: Tablodan soru hazırlatılmamalı, hazırlanacaksa metinle mutabakatı, ve sorunun pratisyen düzeyinde olduğu mutlaka teyid edilmelidir.

Sorun 3. Sorularda LİSANS DÜZEYİ’nin çok fazla aşılması
240 soruluk bir sınavda tüm soruları yapan en az bir kişinin olması beklenir, oysa birinci olanların ortalama neti 205 civarındadır. Bu ise; seçme aralığını daraltmakta, aynı puanlı adayların sayısını artırmaktadır.
Sadece Ağustos 2017 TUS için, 120 soruluk Klinik Bilimler Testinde gerçekten DOÇENTLİK DÜZEYİNDE tam 24 soru bulunmaktadır. Bu sayının gerçekliği; soruların retrospektif analiziyle ortaya çıkan “zorluk indeksi” ve “ayırıcılık indeksi” ile kolayca anlaşılabilir.
Soruların bir kısmının çok uç noktaları sorgulayacağı beklentisi; sınava hazırlanan onbinlerce hekimi, temel tıp bilgileri öğrenmeye değil detay bilgileri ezberlemeye itmektedir ki bu, nitelikli insan kaynağının israfı sonucunu doğurmaktadır.
Sorunun zorluk düzeyi arttıkça; hazırlayan kişinin hakimiyeti azalmakta ve hata yapma olasılığı artmaktadır. Tıpta aynı bilgi, detaya kaçmadan ama doğru ölçmeyi – seçmeyi sağlayacak şekilde çok farklı formatlarda sorulabilir. (Ek 2)
Öneri: Her sorunun “LİSANS DÜZEYİ” nde olduğu mutlaka teyid edilmelidir. Özellikle iki grup tıp akademisyeni, “düzey”i çok fazla aşan sorular sormaktadır:
a. Genel cerrahlar (Bu gruptaki hocalar, “düzey” açısından dikkatlice uyarılmalıdır)
b. Temel bilimlerdeki doktor olmayan akademisyenler (Bu gruba kesinlikle soru hazırlattırılmamalıdır, tıp mezunu temel bilim akademisyenleri özenle seçilmelidir)

Sorun 4. Soruyu hazırlayanın; primer olarak kendi branşının dışındaki bir konuyu sorgulaması
Çok sık yapılan bir uygulamadır. Cerrahlar moleküler düzeyi, farmakologlar fizyolojisi, Patologlar kliniği sormaya devam ettikçe hatalar devam edecektir.
Öneri: Her branş; gerçekten primer olarak kendi uğraşı alanını sorgulamalı, kendi kitaplarında ve teoriğinde olsa bile esas olarak başka branşın konusu olmadığından emin olmalıdır. Bu nokta da ek 1’deki Check-list’te yer bulabilir.

Sorun 5. Soruların dağılımının, tıp fakültesi müfredatıyla uyumlu olmaması
Bir örnek olması açısından, bir TUS sınavında Anatomi sorularının ideal ve gerçekleşen soru sayıları şöyledir:

Resim

Bir başka örnek:
Cerrahi Bilimler başlığı altındaki soru dağılımı da sınavın meşruiyetini sorgulatacak düzeyde uygunsuzdur. Aşağıdaki örnekte Klinik bilimlerde ders, staj, nöbet ve internlük uygulamaları kombine olduğu için müfredattaki dağılımı saat üzerinden değil eğitim haftası üzerinden verilmiştir:

Resim

Öneri: Her branşın soruları; sınavın meşruiyetine gölge düşürmeyecek şekilde sağlıklı ve dengeli dağılmalıdır.

Sorun 6. ÖSYM yönetiminde yetkin bir tıp akademisyeninin ve her branş için sabit ve yetkin bir akademisyenin yokluğu
ÖSYM; tıp sınavlarında sadece organizasyon görevi görmekte, sabit akademisyenleri ise “güvenlik” gerekçesiyle uygun bulmamaktadır. Oysa; ülkemizde yeterli gizlilik sözleşmeleri ve doğru insanların tespiti ile bu sınavların ve her branşın yetkin insanlarca yönetilmesi mümkündür.
Öneri: Tıp sınavlarını organize edecek tıpçı bir yönetim kurulu üyesi ve her branş için sabit bir moderatör tayini pek çok sorunu çözecektir.

Sorun 7. Hatalı soruların iptali süreci kamuoyunu çok meşgul etmekte ve adalet çok geç sağlanmaktadır.
Bu konuda süreç şöyle işlemektedir:
a. Sınavı takiben; sorular adaylara açıklanmaktadır.
b. Adaylar 3 gün içinde ÖSYM’ye itiraz hakkına sahiptir. Bu karar ÖSYM Yönetim Kurulunca alınmıştır.
Öneri: Bu itiraz süresi; sorulara sağlıklı referans bulma açısından 5 güne çıkartılmalıdır.
c. ÖSYM; itiraz edilen soruları incelemeye almaktadır. Bu sürecin nasıl işlediği meçhuldür ve kamuoyunda bolca komplo teorileri üretilmektedir. Bu süreç en az 15-20 gün sürmektedir. Sonuçta da genellikle “mümkünse iptal etmeyelim” yaklaşımı algısı hakim olmaktadır.
Öneri 1: İtiraz edilen soruların incelemesinde; “adaylarda kafa karışıklığı oluşturacak en küçük yapısal bir hata” varlığında, akademik kompleks yapmaksızın, inisiyatifin sorunun iptal edilmesinden yana kullanılması vicdanları rahatlatacaktır.
Öneri 2: ÖSYM, sınavı Sağlık Bakanlığı adına yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıpta uzmanlık kurulu vardır ve bu kurul bünyesinde her branştan 11 seçilmiş akademisyenin yer aldığı eğitim müfredat ve süreçlerini belirleyen TUKMOS heyetleri vardır. İtiraz edilen sorular için bu heyetlerden çok daha hızlı ve tarafsız görüş alınabilir.
d. Sorulara dava açma süresi kanunen 10 gün ile sınırlıdır. Oysa ÖSYM bu süre içerisinde kendi incelemesini tamamlayamamış olduğu için ve adaylarda “nasıl olsa iptal etmeme yönünde yaklaşım olacak” algısı olduğu için çok sayıda dava açılmaktadır. Bu davaların tek bir idare mahkemesinde birleştirilmesi bile aylar almaktadır. Doktorlar için zorunlu hizmetin olduğu ülkemizde bu süreç çok yıpratıcı olmaktadır.
Öneri: Sorulara dava açma süresi 10 gün değil 20 güne çıkarılmalıdır. Bu 20 gün içinde; ÖSYM, itirazlar sonucu iptal ettiği soruları açıklarsa dava sayısı azalacaktır.

Sorun 8. Soruların, tek textbook referanslı hazırlanması
Tıpta, her branşta tüm dünyaca geçerliliği kabul edilmiş textbooklar vardır. Bazı sorgulanan bilgiler, textbooklar arasında farklılık göstermekte, bu da soruyu şaibeli hale getirmektedir.
Öneri: Her branşta ve en son baskı iki textbook’un kabul ve ilan edilmesi, soru hakkındaki tüm itiraz ve şaibeleri ortadan kaldıracaktır. Ayrıca; soruları hazırlayan hocaları da iki eşzamanlı referans için zorlayıcı olacaktır. (Ek 3)

Resim
Resim
Resim

Ek 3: TIP BİLİMLERİNDE TEMEL REFERANS KAYNAKLAR

ANATOMİ
1. Gray's Anatomy The Anatomical Basis of Clinical Practice, Susan Standring, 41th edition, 2015
2. Clinical Oriented Anatomy, Keith L. Moore, 7th edition, 2014
3. Premium Ozan Anatomi, Hasan Ozan, 3. Baskı, Klinisyen Tıp Kitabevleri, 2014.

FİZYOLOJİ
4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 13th edition, 2015
5. Ganong's Review of Medical Physiology, Kim E. Barrett, 25th edition, 2015
6. Medical Physiology, Walter F. Boron MD PhD (Author), Emile L. Boulpaep MD (Author), 3rd Edition 2016
7. Berne & Levy Physiology, Bruce M. Koeppen MD PhD (Author), Bruce A. Stanton PhD (Author), 7th Edition 2017

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
8. Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology, Abraham L. Kierszenbaum, 4th edition, 2016
9. Junqueıra's Basic Histology Text and Atlas, Anthony L. Mescher, 14th Edition, 2016
10. The Developing Human Cilinically Oriented Embryology, Keıth L. Moore, T.V.N Persaud, 10th Edition, 2015
11. Larsen's Human Embryology, Schoenwolf Bleyl Brauer Francis – West, 5th Edition, 2014

TIBBÎ BİYOKİMYA
12. Harper's Illustrated Biochemistry, Victor Rodwell, 30th edition, 2015
13. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Carl A. Burtis PhD, 7th edition, 2014

TIBBÎ MİKROBİYOLOJİ
14. Medical Microbiology, Patrick R. Murray, 8th edition, 2016
15. Review of Medical Microbiology and Immunology, Warren Levinson, 14th edition, 2016

TIBBÎ PATOLOJİ
16. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Kumar, Abbas, Aster, 9th edition, 2014
17. Rubin's Pathology Clinicopathologic Foundations of Medicine, David S. Strayer, 7th edition, 2014

FARMAKOLOJİ
18. Basic & Clinical Pharmacology, Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor., 14th edition, 2018
19. Goodman&Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th edition, 2018

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
20. Harrison's Principles of Internal Medicine, Dennis Kasper, Anthony Fauci, Stephen Hauser, Dan Longo, 19th edition., 2015
21. Goldman Cecil Medicine, Lee Goldman, Andrew I. Schafer, 25th edition, 2015
22. Adams and Victor's Principles of Neurology, Allan Ropper, 10th Edition, 2014
23. Bradley's Neurology in Clinical Practice, Robert B. Daroff, Joseph Jankovic, 2-Volume Set, 7th Edition, 2016
24. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, Lowell Goldsmith, Stephan Katz, 8th edition, 2012
25. Rook's Textbook of Dermatology, Christopher Griffiths, 4 Volume Set, 9th Edition, 2016
26. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Science/Clinical Psychiatry, Benjamin J. Sadock, 11 edition, 2015
27. Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders, Glen O. Gabbard, 5th edition, 2014
28. Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation, David X. Cifu, 5th Edition, 2016
29. DeLisa's Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice, Prof. Walter R. Frontera, 5th Edition, 2010
30. Hacettepe Halk Sağlığı – Temel Bilgiler, Editörler: Çağatay Güler, Levent Akın, 2015
31. Preventive Medicine and Public Health, Brett J. Cassens, 2nd edition, 1992
32. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology: 2-Volume Set, Andy Adam CBE MB BS, 6th edition 2014
33. Textbook of Radiology and Imaging, David Sutton, 7th Edition, 2014

PEDİATRİ (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
34. Nelson Textbook of Pediatrics, R. M. Kliegman, 20th edition, 2015
35. Rudolph's Pediatrics, Colin Rudolph, 22nd edition, 2011

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
36. Sabiston Textbook of Surgery The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Courtney M. Townsend, 20th edition, 2016
37. Schwartz's Principles of Surgery, F. Charles Brunicardi, 10th edition, 2014
38. Youmans Neurological Surgery, 4-Volume Set: 7th (Youmans Neurological Surgery Expert Consult) 2016
39. Adli Tıp, Prof.Dr.Yaşar Bilge, 2013
40. Klinik Adli Tıp, Oğuz Polat, 8. Baskı
41. Ashcraft's Pediatric Surgery: Expert Consult – Online + Print, 6e (Expert Consult Title: Online + Print), 2014
42. Pediatric Surgery, 2-Volume Set: Expert Consult – Online and Print, Arnold G. Coran, 7th edition, 2012
43. Cardiac Surgery in the Adult, Lawrence H. Cohn, 5th edition, 2017
44. Rutherford's Vascular Surgery, 2-Volume Set, Jack L. Cronenwett, 8th edition, 2014
45. Cummings Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 3-Volume Set, Paul W. Flint, Bruce H. Haughey, 6th Edition, 2015
46. Bailey's Head and Neck Surgery: Otolaryngology (2 volume set), Jonas Johnson, Fifth edition, 2014
47. Kanski's Clinical Ophthalmology, Brad Bowling, 8th edition, 2016
48. Ophthalmology, Myron Yanoff, 4th Edition, Yanoff & Duker, 2013
49. Campbell's Operative Orthopaedics Frederick M. Azar, 4-Volume Set, 13th Edition, 2016
50. Tureks Orthopaedics Principles and Their Applications 7Ed 2 Vol Set (Hb 2016),
51. Campbell – Walsh Urology, Alan J. Wein, 11th edition, 2016
52. Glenn's Urologic Surgery, Sam D. Graham, 8th Edition, 2015
53. Miller's Anesthesia, 2-Volume Set, Ronald D. Miller, 8th Edition, 2015
54. Morgan and Mikhail's Clinical Anesthesiology, John Butterworth, 5th edition, 2013
55. Plastic Surgery Indications and Practice, Bahman Guyuron, Elof Eriksson, John A. Persing, 1 edition, 2009
56. Grabb & Smith's Plastic Surgery, Charles H. Thorne, Geoffrey C. Gurtner, 7th Edition, 2013

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİLGİSİ
57. Williams Obstetrics, F. Cunningham, 24th edition, 2014
58. Williams Gynecology, Barbara Hoffman, 3rd edition,2016
59. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Marc A. Fritz MD, Leon Speroff, 8th Edition 2010
60. Clinical Gynecologic Oncology, Philip J. DiSaia MD (Author), William T. Creasman MD, Robert S Mannel MD (Author), D. Scott McMeekin MD (Author), David G Mutch MD (Author), 9th Edition 2017
61. Berek and Novak's Gynecology, Jonathan S. Berek MD MMS (Author), 15th Edition 2011

Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK

https://www.tus.com/47385/coktan-secmel ... emli-sorun
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
Çok aydınlatıcı bir yazı. ÖSYM'deki Bürokratlar ve çoğu işinin duayeni hocalarımız bunları düşünemiyorlar mı? Senelerden beri burada (drtus.com ve buna benzer sosyal medya platformalarında) konuşarak, tartışarak bilimsel ve rasyonel bir sonuç çıkartmak için uğraşıyoruz. Yapılan hataların ve "çıkar" çatışmalarının en zaralı çıkanı gene bu sınavlara girmek zorunda olan meslektaşlarımız.

Yukarıdaki yazıda, yapılan hataların akılcı çözümleri var. Bu kadar kapsamlı ve düşünülmüş çözümü hangi kurum deklare edebiliyor? (ÖSYM dahil) İki düşünüp bir konuşalım bakalım.....
Sami hocam cok guzel bir yazi. Sizden STS ile ilgili degerlendirmenizi bekliyorum. Sizce yurtdişi diploma denkligi icin tus'tan 40 almak gerekliligi mantikli mi? Bu sinavda turkiyeden mezun cogu kisi baraji gecemiyor ama ben gecersem denklik belgesi hazirlanir.o zaman benim almis oldugum egitim ya turkiyedeki egitim ile esittir veya daha ustundur cunku bir cok turkiyeden mezun olan doktor tusta 40'nin altinda kalmisken ben ayni sinavda en az 40 almam gerekiyor.
daryoosh57 yazdı: Sami hocam cok guzel bir yazi. Sizden STS ile ilgili degerlendirmenizi bekliyorum. Sizce yurtdişi diploma denkligi icin tus'tan 40 almak gerekliligi mantikli mi? Bu sinavda turkiyeden mezun cogu kisi baraji gecemiyor ama ben gecersem denklik belgesi hazirlanir.o zaman benim almis oldugum egitim ya turkiyedeki egitim ile esittir veya daha ustundur cunku bir cok turkiyeden mezun olan doktor tusta 40'nin altinda kalmisken ben ayni sinavda en az 40 almam gerekiyor.
bence mantıksız bizim gibi para kazanmalısınız ancak yurtdışındaki gibi olmalı olaylar. şöyle ki siz sadece klinikten 40 alamazken türkiyeden mezun doktor hem klinik hem temel yaparak o puanı alamıyor yoksa sadece klinik yapsa rahat alır. sınava eylül 13te 8571 kişi girerken 40.2 puanla 6871.olmuşum .sonraki sınavlarda giren sayısı artsa da takribi 40 üstü alan en az 7bin kişidir sınava çalışmadan. bu yüzden üstün eğitim aldığınızı göstermek için nasıl stepler yapılıyorsa önce temel sonra klinik sınavına girmeli bizdeki baraj bile 45ken sizin en az 55 almanız gerekir sonra da bizle aynı sınava girip aynı prayı alabilmelisiniz. başka bir yerde bu kadar kolay denklik verilmezken başkalarının keyfi için davalar için tusa hazırlananların beklemesi gerçekten ülkenin eğitim verdiği doktorlara ayıbıdır.
Kullanıcı avatarı
Keşke bunları ÖSYM' de görebilse, soru hazırlayan hocalarımız da düşünebilse.. Umarım dikkate alınır bazı şeyler ve TUS sürecindeki bu sorunlar en kısa zamanda çözülür. Soru hazırlayan bazı hocalarımız da gereksiz egolarından taviz verirler ve gerçekten pratisyen hekimleri ayırt etmeyi düşünerek sorular hazırlanır.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
hayda yazdı:
daryoosh57 yazdı:Sami hocam cok guzel bir yazi. Sizden STS ile ilgili degerlendirmenizi bekliyorum. Sizce yurtdişi diploma denkligi icin tus'tan 40 almak gerekliligi mantikli mi? Bu sinavda turkiyeden mezun cogu kisi baraji gecemiyor ama ben gecersem denklik belgesi hazirlanir.o zaman benim almis oldugum egitim ya turkiyedeki egitim ile esittir veya daha ustundur cunku bir cok turkiyeden mezun olan doktor tusta 40'nin altinda kalmisken ben ayni sinavda en az 40 almam gerekiyor.
bence mantıksız bizim gibi para kazanmalısınız ancak yurtdışındaki gibi olmalı olaylar. şöyle ki siz sadece klinikten 40 alamazken türkiyeden mezun doktor hem klinik hem temel yaparak o puanı alamıyor yoksa sadece klinik yapsa rahat alır. sınava eylül 13te 8571 kişi girerken 40.2 puanla 6871.olmuşum .sonraki sınavlarda giren sayısı artsa da takribi 40 üstü alan en az 7bin kişidir sınava çalışmadan. bu yüzden üstün eğitim aldığınızı göstermek için nasıl stepler yapılıyorsa önce temel sonra klinik sınavına girmeli bizdeki baraj bile 45ken sizin en az 55 almanız gerekir sonra da bizle aynı sınava girip aynı prayı alabilmelisiniz. başka bir yerde bu kadar kolay denklik verilmezken başkalarının keyfi için davalar için tusa hazırlananların beklemesi gerçekten ülkenin eğitim verdiği doktorlara ayıbıdır.
1. Ben dava acmadim cunku klinikte 65 netle denkligimi aldim. Suan girmis oldugum agustos tusun sonucunu bekliyorum.
2. Para konusunu tam ne demek istediginizi anlamadim ama hatirlatmam gerekiyor yabanci uyruklular asistanlik doneminde devlet maasi alamiyor buna da itirazimiz yok kurallar boyle.
3. Diger ulkelerden daha kokay denklik verilmiyor. Tum ulkeler kendi dilinde sibav yapiyor ve daha sonra kendi standardlarinda bir sinav yapiliyor.
4. Benim be demek istedigim pek anlasilmadigi icin sorunumu tekrar iketirim. Eskisi gibi farkli bir sinav uygulamasi daha dogrudur sts icin tus a girmek mantikli degil. Suan benim durumumu etkilemiyor sadece gectigim yolda cektigim eziyeti paylasmak istedim. Ben tip uzerine birde doktora yaptim ve 5 sene postdok olarak iki universitede calistim neyin dogru neyin yanlis oldugunu cok iyi biliyorum ki 40 yasimda calisip boyle bir net puan kazandim .
Kullanıcı avatarı
10 senedir süren bu soru iptal ve davaların sonucunda beklenen, geciken ama gerekli çok güzel bir yazı. Elinize sağlık. İnsallah okunur dikkate alınır. Uygulama esasına göre incelenir.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009