Cuma , Mayıs 29 2020
Sitemiz hakkındaki gÖrüŞ ve Önerilerinizi buraya yazabilirsiniz...
Değerli araştırmacılar;

tezimdestek.com olarak;
-tez, makale, ödev ve projelerinizin istatistik-veri analiz işlemleri için sizlere profesyonel destek sunuyoruz.
-24 saat içinde fiyat teklifi veriyoruz, bulgularınızı 4 iş günü içinde teslim ediyoruz.
-Ölçek geliştirme ve anket tasarlama çalışmalarınız için danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.
-Ayrıca, SPSS başlangıç, orta ve ileri düzey online eğitim kurslarımız bulunmaktadır.

Detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın!
http://tezimdestek.com
destek@tezimdestek.com

Betimsel Analiz Teknikleri
Ortalama, mod ve medyan
Kayıp değer analizi
Basıklık ve çarpıklık katsayıları
Frekans ve yüzde hesaplama
Parametrik Testler
t testleri
Varyans analizi (ANOVA, MANOVA)
Kovaryans analizi (ANCOVA, MANCOVA)
Korelasyon ve regresyon analizi
Non-Parametrik Testler
Ki-kare testi
Mann whitney u testi
Kruskal wallis testi
Friedman testi
Wilcoxon işaretli sıralar testi
Kappa
Lojistik regresyon analizi
İleri İstatistiksel Teknikler
Yapısal eşitlik modeli analizi
Açımlayıcı faktör analizi
Doğrulayıcı faktör analizi
Yol analizi
Meta-analiz... :!:
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009