Perşembe , Temmuz 16 2020
Sitemiz hakkındaki gÖrüŞ ve Önerilerinizi buraya yazabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

MADDE 1. (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

MADDE 2. Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.

TCK MADDE 220

8 ) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
raptiye yazdı:Şikayet etmiyorlarsa bu site üzerinden terör propagandası yapılıyor diye site ceza alabilir.
Sitedeki herkes kendi yazdıklarından sorumludur. Herhangi bir hukuki soruşturma olduğunda, mahkeme kararı ile ilgili kişilerin bilgileri, resmi makamlarla paylaşılmaktadır. Bu sitenin moderatör gurubunun bu konularda profesyonel olduğunu hatırlatırım.

Ülkenin bu içinden çıkılmaz döneminde elinde körükle dolaşan kişiler de ayrıca suçludur. Bunu da belirteyim.

Gerekli her işlem, özellikle terörü öven her hareket bize bildirildiği ve gözümüze çarptığı her şekilde sitenden uzaklaştırlmaktadır

Bu konuda başka söze gerek olmadığı için konuyu kilitliyorum.