Cuma , Aralık 13 2019
2018 TUS 1.Dönem Sınavı: 25.02.2018
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4077418  gönderen forrester
 11.03.2018 - 16:41:00
ekstra bir güzellik göremedim. sirasiyla tüm gorevleri alt alta yazmislar. herhangi bir klinikte rutin isleyisi boyle yaziya döksen benzer metinler ortaya cikar
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4077420  gönderen JustAnotherKinase
 11.03.2018 - 16:49:48
maduro yazdı:
08.03.2018 - 13:56:34
Henüz başlamadım ama başlayacağım çağırırlarsa.

hacettepe mezunu da değilim tam bilemiyorum artık ama ben kayıt olurken bana bir bilgilendirme kağıdı verildi baş asistanlık tarafından sizlerle bunu paylaşmak istiyorum çünkü ben zamanında aradığımda bu kadar geniş bir bilgilendirmeyle karşılaşmamıştım.

Sayın Meslektaşım, ‘’Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı başarıyla verip uzmanlık eğitiminizi Anabilim Dalımızda yapmayı tercih ettiğiniz için teşekkür eder ve sizi kutlarız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulduğundan bu yana ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda birçok yeniliği başlatan bir anabilim dalı olmuş ve hep en üst sırada yer almıştır. Şimdiye kadar Anabilim Dalımızda 1.000’den fazla (ana dal/ yan dal) meslektaşımız eğitimlerini tamamlamış ve meslek hayatına başlamıştır. Tümü gerek yurt içi, gerek yurt dışı çalışmalarında (klinik, akademik, idari) başarılı olmuşlar ve birçok alanda öncülük yapmışlardır. Sizin de güzel ve başarılı bir eğitim dönemi geçireceğinizden eminiz.

Eğitiminize başlarken size Anabilim Dalımızdaki çalışma düzeni, görev ve sorumluluklarınız ile haklarınız hakkında kısa bir bilgi vermek istedik.

A-Genel Çalışma Düzeni

1. Eğitimin ilk bir buçuk yılı serviste yatan hastaların izlenmesi şeklinde olmaktadır. Anabilim Dalımızın 12 yataklı servisi vardır.
a.
92; Onkoloji Servisi
24; Enfeksiyon Hastalıkları
39; Yenidoğan Yoğun Bakım
23; Hematoloji Servisi
38; Bebek Servisi
22; Adolesan Servisi
37; Yenidoğan ve Yenidoğan Cerrahisi
82; Bebek Odası
35; Çocuk Yoğun Bakım
94; Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
34; Okul Öncesi Çocuklar A katı Günübirlik Tedavi Servisi
Ayrıca 2 yataklı video-EEG Monitorizasyon Ünitesi bulunmaktadır.

2. Eğitimin ikinci yılında bir dönem yataklı servislerde kıdemli olarak hizmet vermekte ve mümkün olduğu durumlarda birer aylık dönemlerle bilim dallarında çalışılmaktadır. Bilim dallarında çalışanlar nöbetlerini çocuk acil polikliniğinde tutmaktadırlar.

3. Eğitimin son 2 yılı ise bilim dalları, çocuk acil polikliniği, genel pediatri polikliniği ve tez yaptığı bilim dalında (tez çalışmasının yapılacağı bilim dalı ikinci yılın sonunda belirlenmektedir) geçmektedir.

4. Çeşitli nedenlerle eğitime ara verildiğinde dönüşteki çalışma planlaması bırakıldığı andaki durumuna göre (örneğin ilk yılında ara vermişse servislerde kıdemsiz asistan olarak) yapılmaktadır.

5. Her servisin bir danışman öğretim üyesi, servis kıdemlisi ile kıdemsiz asistanları bulunmaktadır ve aylık olarak değişmektedir. Servis ekibinin ve öğrencilerin eğitiminden/çalışmalarından ve hastalardan konsültan öğretim üyesi sorumludur ve servis kıdemlisi önderliğinde asistanlar servisle ilgili gelişmeleri danışman öğretim üyesi ile birlikte değerlendirir.

6. Servis çalışmaları sabah 07.30’da başlamakta ve nöbetçi grup akşam/gece olan gelişmeler hakkında tüm ekibe hasta başında bilgi vermektedir. Nöbet bilgi akışı ve devirler en geç 08.15’e kadar bitirilmelidir. Hafta içi her sabah 08.15’te Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda bir gün önceki servislerdeki nöbetçi ekiple birlikte Anabilim dalı başkanı ile birlikte akşam/gece saatlerinde yatan hastalar tartışılmaktadır. Hafta sonu ve resmi tatillerdeki nöbet değişimi saat 10.30’da başlamaktadır.

7. Servise ilk kabul edilen hasta o gün nöbetçi olan gruptan biri tarafından hazırlanmalı ve öykü, fizik muayene, tedavi/taburculuk planı servis kıdemlisi ile birlikte yapılmalıdır.

8. Her hastadan birincil olarak hasta servise kabul edildiğinde hastayı hazırlayan kişi (uzmanlık öğrencisi veya intörn) sorumludur. Bu hasta hakkında yapılacak işlemler ve bu hasta hakkında bilim dallarının vizitlerinde birincil doktoru servis kıdemlisi ile birlikte sorumludur.

9. Her hastaya gün sonunda bir izlem notu (o gün hasta ile ilgili olan gelişmeler) ayrıntılı olarak hastanın birincil doktoru tarafından yazılmalıdır. Nöbetçi ekip ancak nöbet sırasında olan değişiklikleri yazmakla sorumludur.

10. Başka servislere devredilecek hastalar için ayrıntılı (o güne kadar yapılanları ve yapılması planlananları nedenleri ile birlikte) bir devir notu, başka servislerden kabul edilen hastalara ise kabul notu konulmalıdır.

11. Notlarda kurumumuzca kabul edilen kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalıdır (ilgili kitapçığa internet üzerinden ya da başasistanlıktan ulaşılabilir).

12. Hasta ile ilgili tüm notlarda ve yapılan işlemlerde gün ve saat mutlaka yazılmalıdır. Notlar yapılanların gerekçelerini ve bilim dallarının görüş ve önerilerini ayrıntılı olarak içermelidir.

13. Hasta ile ilgili her not (kabul notu, izlem notları, vb) konsültan hekim tarafından da imzalanacaktır.

B- Nöbetler

1. Eğitiminizin ilk yılında Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun bakım gibi özellik taşıyan bazı servislerde gün aşırı nöbet tutulurken, diğer servislerde üç güne bir nöbet tutulmaktadır. Ancak, 4 yıllık eğitim süresince ortalama nöbet sayısı hiçbir şekilde 3 günde birden daha sık olmamaktadır.

2. Eğitimin ilk 2 yılındaki nöbetler genel olarak yataklı servislerde, sonraki yıllardaki nöbetler ise çocuk acil polikliniğinde (ÇAP) tutulmaktadır. ÇAP nöbetleri vardiya usulü ile tutulmakta olup nöbet süresi 7-12 saat arasında değişebilmektedir.

3. Hamile olan uzmanlık öğrencileri yasal olarak gece nöbeti tutmamaktadır. Ancak nöbet görevi uzmanlık eğitiminin en önemli parçalarından biridir ve bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının acil tanı-tedavi ve girişim gerektiren hastaların bakımını üstlenmeden eğitimini tamamlaması düşünülemez. Bu nedenle hamile olan uzmanlık öğrencileri nöbetlerini resmi tatil günlerinde gündüz nöbeti olarak tutmaktadırlar. İş Kanununa göre, çalışma hayatında ‘’gece’’ en geç saat 20.00’de başlamaktadır.

4. Nöbet listeleri her değişim döneminden önce Başasistanlık tarafından ilan edilmektedir. Başasistanlığın bilgisi ve onayı olmadan nöbet değişimi yapılmamalıdır.

5. Servis ve nöbet devirleri: Serviste her sabah kıdemli uzmanlık öğrencisiyle birlikte hastaların değerlendirme işlemleri çalışma günlerinde en geç saat 08.15’e kadar tamamlanmalıdır. Hafta sonu nöbet değişimi saat 10.30’dadır. Nöbet değişimlerinin hastaları tek tek görerek yapılması esastır.

6. Acil nöbet devirlerinde önceki nöbetçi grubun ayrılmasını geciktirmemek için yeni nöbetçi grubun zamanında gelmeleri önem taşır.

C-Eğitim

1. Sabahları 08.15-08.45 arasında bir önceki nöbetçi olan grup yeni yatan hastalar ve yatmakta olan hastalarda olan değişikliklerle ilgili olarak Anabilim Dalı Başkanına bilgi vermektedir.

2. Her gün saat 13.00-14.00 arasında eğitim toplantıları yapılmaktadır.

a. Pazartesi ve Cuma günleri Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda (1.kat) ders

b. Salı günleri Yunus Müftü Konferans Salonu’nda post mortem/klinik patolojik vaka toplantısı

c. Çarşamba günler Yunus Müftü Konferans Salonu’nda yatan hastalardan seçilen ilginç vaka tartışması

d. Perşembe günü Yunus Müftü Konferans Salonu’nda poliklinik vaka tartışması

3. Ayrıca bilim dallarının kendi eğitim toplantıları olmaktadır. Eğitim programlarına uzmanlık öğrencileri aktif olarak katılmakta (vaka, seminer ve makale sunumu, tartışma, vb.) ve sorumluluk almaktadırlar. Bu süreçlerde uzmanlık öğrencilerine, başasistanlar ve öğretim üyeleri yol gösterici olmaktadır.

4. Her uzmanlık öğrencisi eğitimi süresince çekirdek eğitim müfredatında belirtilen klinik ve girişimsel yetkinlikleri kazandığını, rotasyonlarını yaptığını gösteren bir karne doldurmak zorundadır. Karneye http://www.tip.hacettepe.edu.tr/karne/indexson.php adresinden ulaşabilirsiniz. Uzmanlık bitiminde zaman darlığı ile karşılaşmamanız için bu karneyi zamanında doldurmanız önemlidir.

D-Haklar

1. İzinler

a. Yıllık izin: Yürürlükteki yasalara göre memur 12 ay hizmetini tamamladığında izin kullanmaya hak kazanmaktadır. İlk 10 yıl için yıllık izin hakkı 20 gün, 10 yılı tamamladıktan sonra 30 gündür. Yıllık izin günleriniz Başasistanlık tarafından belirlenip size bildirilecektir.

b. Mazeret izni: Evlilik, doğum, birinci dereceden yakınların ölümleri gibi yasada belirtilen durumlarda marezet izin hakkınız vardır. Durumu belgeleyerek bu izninizi kullanabilirsiniz. Ayrıca her yıl zorunlu durumlarda amir tarafından uygun görüldüğü takdirde kullanabileceğiniz 10 günlük bir mazeret izin hakkı daha bulunmaktadır. Bu izin amirin takdirine bağlıdır.

c. Hastalık izinleri: Hastaların durumlarında sağlık raporunun aynı gün Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmesi zorunludur. Sağlık raporunun alınması görevden ayrılma hakkını doğurmamakta ve ayrılmak için amirin onayı (hastalık raporunun sağlık iznine çevrilmesi) gerekmektedir. Bunun için hastalık ve sağlık raporu durumlarında hemen bilgi vermeniz ve izin almanız gereklidir.

2. Maaş ve diğer ücretler; tutulan nöbetlerin belirlenmiş bir ücreti vardır ve bu ücretin alınması için aylık doldurulması gereken formlar bulunmaktadır.
(duyduğum kadarıyla6-7 bin arasında en iyi olduğu dönemde. kıdemliyken nöbetler çok fazla düşüyor, nöbet parası için acil nöbeti alıyorlardı)

D-Tez çalışması

1. İkinci yılın sonunda kura ile tez yapacağınız bilim dalı belirlenmektedir.

2. Tez yapacağınız bilim dalı belli olduktan sonra ilgili bilim dalınca size bir tez danışmanı atanacaktır. Görev sürenizin bitmesine 3 ay kalınca tezinizi jüri üyelerine vermeniz ve izleyen bir ay içerisinde tez savunmanızı yapmanız gerekmektedir.

E-Sınavlar

1. Kıdemli olabilmek için 12-15. ayınıza geldiğinizde kıdemlilik sınavı yapılır. Açık uçlu sorular içeren kıdemlilik sınavında, 80 puan sorulan sorulardan alınırken 20 puan daha önce yazmış olduğunuz anamnez-klinik izlem ve epikrizden alınmaktadır ve başarı için 100 üzerinden 80 alınması gerekmektedir. Başarısız olanlar bir ay sonra tekrar benzer bir sınava girerler.

2. Üçüncü yılını bitiren asistanlara 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli yazılı sınavı uygulanır.

3. Tez çalışmanızı tamamladıktan sonra eğitim sürenizin sonunda bilimsel sınava girmekte ve başarılı olduğunuz takdirde uzman olma hakkını kazanmaktasınız. İlk zorunlu hizmet kurasını çekip atanma yerinize gidinceye kadar Anabilim dalımızdaki çalışmalarınıza devam edeceksiniz.

G-Diğer Konular

1. Hastanemizde servislerin telefon numaralandırması servis numarasının başına ‘’1’’, sonuna ‘’0’’ veya ‘’5’’ getirilerek yapılmaktadır. Örneğin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin telefon numarası 1-35-0’dir.

2. Diğer bloklara geçişler zemin katından yapılmaktadır.


Tüm klinikler bu seviyede olmalı aslında
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4077430  gönderen maduro
 11.03.2018 - 16:59:56
forrester yazdı:
11.03.2018 - 16:41:00
ekstra bir güzellik göremedim. sirasiyla tüm gorevleri alt alta yazmislar. herhangi bir klinikte rutin isleyisi boyle yaziya döksen benzer metinler ortaya cikar
yazsınlar hocam da bilgilenelim bizler de :D
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4081391  gönderen Gedo_Mazo
 16.03.2018 - 00:53:57
Pediatri yazacak olsaydim tek gidecegim yerdi. Internlukte cok guzel gunlerim olmustu. cok zordu.. ama zevkliydi ve disiplin saglamdi. Basasistanimiz ödev verirdi onceden calisip gece 1de 2de tum bolumlerdeki visitler bitince diger asistan ve internlere ders anlatirdik. (Bu arada basasistanimiz nazan ablamizi saygi ve sevgiyle aniyorum:))) Tabi hocalarin bos artizligi olmazsa tadindan yenmezdi. Asistanlar arasi iliskiler fena degildi. Boluya piknige bile gittiydik :). Tabiii bu anlattiklarim 8 sene onceydi :p
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4081490  gönderen maduro
 16.03.2018 - 09:42:42
Hacettepe'den bir asistanın söyledikleri

Üç güne bir nöbet tutuyoruz Yd, prematür ve ybu de günasiri. 8-9 servis var çömezlikte iki kerendönüyorsun hemen hemen hepsini
Kanlari asistan aliyor ama sabah ve öğleden sonra kan timi var yani kan timi zamanindan baska gün içi ve haftasonlari biz aliyoruz, damar yollari bizde zaten

Nöro gastro nefro romato göğüs kardiyo hemato immun metabolizma genetik alerji enfeksiyon onko yani tum yandallar var
Öğle aralari ders var hep onlar cok guzel oluyor her gun farkli bir konu yani bir gun vaka bir gun poliklinik vaka bir gun postmortem vaka bir ya da iki gun de normal hocaların anlattigi ders oluyor
Vaka, pol vaka ve postmortem asistanlarda yani hangi kidemliyle alakalıysa vaka o anlatiyor
Acile ve servis kidemliligine bu anlattigim, bir bucuk ya da ne kadar surerse kesin bir zaman dilimi degil cunku yeni gelecek çömezlere bagli oldugu icin mesela geçen eylul tuslari cok gec basladigi icin iki üst dönemleri iki yıl çömezlik yapmışlar neredeyse
Çömezlikten sonra kidemli oluyorsun sinavla tabi

Kıdemliye bagli off olayi normal servislerde de off yapamadığın olabiliyor
Maas o kadar degil ya 6 diyelim arti eksi 100 200 değişiyor döner falan


2017 Ankara pediatri WhatsApp grubundan
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4081491  gönderen maduro
 16.03.2018 - 09:42:49
Hacettepe'den bir asistanın söyledikleri

Üç güne bir nöbet tutuyoruz Yd, prematür ve ybu de günasiri. 8-9 servis var çömezlikte iki kerendönüyorsun hemen hemen hepsini
Kanlari asistan aliyor ama sabah ve öğleden sonra kan timi var yani kan timi zamanindan baska gün içi ve haftasonlari biz aliyoruz, damar yollari bizde zaten

Nöro gastro nefro romato göğüs kardiyo hemato immun metabolizma genetik alerji enfeksiyon onko yani tum yandallar var
Öğle aralari ders var hep onlar cok guzel oluyor her gun farkli bir konu yani bir gun vaka bir gun poliklinik vaka bir gun postmortem vaka bir ya da iki gun de normal hocaların anlattigi ders oluyor
Vaka, pol vaka ve postmortem asistanlarda yani hangi kidemliyle alakalıysa vaka o anlatiyor
Acile ve servis kidemliligine bu anlattigim, bir bucuk ya da ne kadar surerse kesin bir zaman dilimi degil cunku yeni gelecek çömezlere bagli oldugu icin mesela geçen eylul tuslari cok gec basladigi icin iki üst dönemleri iki yıl çömezlik yapmışlar neredeyse
Çömezlikten sonra kidemli oluyorsun sinavla tabi

Kıdemliye bagli off olayi normal servislerde de off yapamadığın olabiliyor
Maas o kadar degil ya 6 diyelim arti eksi 100 200 değişiyor döner falan


2017 Ankara pediatri WhatsApp grubundan
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4082088  gönderen drtaurus
 17.03.2018 - 01:13:41
maduro yazdı:
08.03.2018 - 13:56:34
Henüz başlamadım ama başlayacağım çağırırlarsa.

hacettepe mezunu da değilim tam bilemiyorum artık ama ben kayıt olurken bana bir bilgilendirme kağıdı verildi baş asistanlık tarafından sizlerle bunu paylaşmak istiyorum çünkü ben zamanında aradığımda bu kadar geniş bir bilgilendirmeyle karşılaşmamıştım.

Sayın Meslektaşım, ‘’Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı başarıyla verip uzmanlık eğitiminizi Anabilim Dalımızda yapmayı tercih ettiğiniz için teşekkür eder ve sizi kutlarız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulduğundan bu yana ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda birçok yeniliği başlatan bir anabilim dalı olmuş ve hep en üst sırada yer almıştır. Şimdiye kadar Anabilim Dalımızda 1.000’den fazla (ana dal/ yan dal) meslektaşımız eğitimlerini tamamlamış ve meslek hayatına başlamıştır. Tümü gerek yurt içi, gerek yurt dışı çalışmalarında (klinik, akademik, idari) başarılı olmuşlar ve birçok alanda öncülük yapmışlardır. Sizin de güzel ve başarılı bir eğitim dönemi geçireceğinizden eminiz.

Eğitiminize başlarken size Anabilim Dalımızdaki çalışma düzeni, görev ve sorumluluklarınız ile haklarınız hakkında kısa bir bilgi vermek istedik.

A-Genel Çalışma Düzeni

1. Eğitimin ilk bir buçuk yılı serviste yatan hastaların izlenmesi şeklinde olmaktadır. Anabilim Dalımızın 12 yataklı servisi vardır.
a.
92; Onkoloji Servisi
24; Enfeksiyon Hastalıkları
39; Yenidoğan Yoğun Bakım
23; Hematoloji Servisi
38; Bebek Servisi
22; Adolesan Servisi
37; Yenidoğan ve Yenidoğan Cerrahisi
82; Bebek Odası
35; Çocuk Yoğun Bakım
94; Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
34; Okul Öncesi Çocuklar A katı Günübirlik Tedavi Servisi
Ayrıca 2 yataklı video-EEG Monitorizasyon Ünitesi bulunmaktadır.

2. Eğitimin ikinci yılında bir dönem yataklı servislerde kıdemli olarak hizmet vermekte ve mümkün olduğu durumlarda birer aylık dönemlerle bilim dallarında çalışılmaktadır. Bilim dallarında çalışanlar nöbetlerini çocuk acil polikliniğinde tutmaktadırlar.

3. Eğitimin son 2 yılı ise bilim dalları, çocuk acil polikliniği, genel pediatri polikliniği ve tez yaptığı bilim dalında (tez çalışmasının yapılacağı bilim dalı ikinci yılın sonunda belirlenmektedir) geçmektedir.

4. Çeşitli nedenlerle eğitime ara verildiğinde dönüşteki çalışma planlaması bırakıldığı andaki durumuna göre (örneğin ilk yılında ara vermişse servislerde kıdemsiz asistan olarak) yapılmaktadır.

5. Her servisin bir danışman öğretim üyesi, servis kıdemlisi ile kıdemsiz asistanları bulunmaktadır ve aylık olarak değişmektedir. Servis ekibinin ve öğrencilerin eğitiminden/çalışmalarından ve hastalardan konsültan öğretim üyesi sorumludur ve servis kıdemlisi önderliğinde asistanlar servisle ilgili gelişmeleri danışman öğretim üyesi ile birlikte değerlendirir.

6. Servis çalışmaları sabah 07.30’da başlamakta ve nöbetçi grup akşam/gece olan gelişmeler hakkında tüm ekibe hasta başında bilgi vermektedir. Nöbet bilgi akışı ve devirler en geç 08.15’e kadar bitirilmelidir. Hafta içi her sabah 08.15’te Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda bir gün önceki servislerdeki nöbetçi ekiple birlikte Anabilim dalı başkanı ile birlikte akşam/gece saatlerinde yatan hastalar tartışılmaktadır. Hafta sonu ve resmi tatillerdeki nöbet değişimi saat 10.30’da başlamaktadır.

7. Servise ilk kabul edilen hasta o gün nöbetçi olan gruptan biri tarafından hazırlanmalı ve öykü, fizik muayene, tedavi/taburculuk planı servis kıdemlisi ile birlikte yapılmalıdır.

8. Her hastadan birincil olarak hasta servise kabul edildiğinde hastayı hazırlayan kişi (uzmanlık öğrencisi veya intörn) sorumludur. Bu hasta hakkında yapılacak işlemler ve bu hasta hakkında bilim dallarının vizitlerinde birincil doktoru servis kıdemlisi ile birlikte sorumludur.

9. Her hastaya gün sonunda bir izlem notu (o gün hasta ile ilgili olan gelişmeler) ayrıntılı olarak hastanın birincil doktoru tarafından yazılmalıdır. Nöbetçi ekip ancak nöbet sırasında olan değişiklikleri yazmakla sorumludur.

10. Başka servislere devredilecek hastalar için ayrıntılı (o güne kadar yapılanları ve yapılması planlananları nedenleri ile birlikte) bir devir notu, başka servislerden kabul edilen hastalara ise kabul notu konulmalıdır.

11. Notlarda kurumumuzca kabul edilen kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalıdır (ilgili kitapçığa internet üzerinden ya da başasistanlıktan ulaşılabilir).

12. Hasta ile ilgili tüm notlarda ve yapılan işlemlerde gün ve saat mutlaka yazılmalıdır. Notlar yapılanların gerekçelerini ve bilim dallarının görüş ve önerilerini ayrıntılı olarak içermelidir.

13. Hasta ile ilgili her not (kabul notu, izlem notları, vb) konsültan hekim tarafından da imzalanacaktır.

B- Nöbetler

1. Eğitiminizin ilk yılında Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun bakım gibi özellik taşıyan bazı servislerde gün aşırı nöbet tutulurken, diğer servislerde üç güne bir nöbet tutulmaktadır. Ancak, 4 yıllık eğitim süresince ortalama nöbet sayısı hiçbir şekilde 3 günde birden daha sık olmamaktadır.

2. Eğitimin ilk 2 yılındaki nöbetler genel olarak yataklı servislerde, sonraki yıllardaki nöbetler ise çocuk acil polikliniğinde (ÇAP) tutulmaktadır. ÇAP nöbetleri vardiya usulü ile tutulmakta olup nöbet süresi 7-12 saat arasında değişebilmektedir.

3. Hamile olan uzmanlık öğrencileri yasal olarak gece nöbeti tutmamaktadır. Ancak nöbet görevi uzmanlık eğitiminin en önemli parçalarından biridir ve bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının acil tanı-tedavi ve girişim gerektiren hastaların bakımını üstlenmeden eğitimini tamamlaması düşünülemez. Bu nedenle hamile olan uzmanlık öğrencileri nöbetlerini resmi tatil günlerinde gündüz nöbeti olarak tutmaktadırlar. İş Kanununa göre, çalışma hayatında ‘’gece’’ en geç saat 20.00’de başlamaktadır.

4. Nöbet listeleri her değişim döneminden önce Başasistanlık tarafından ilan edilmektedir. Başasistanlığın bilgisi ve onayı olmadan nöbet değişimi yapılmamalıdır.

5. Servis ve nöbet devirleri: Serviste her sabah kıdemli uzmanlık öğrencisiyle birlikte hastaların değerlendirme işlemleri çalışma günlerinde en geç saat 08.15’e kadar tamamlanmalıdır. Hafta sonu nöbet değişimi saat 10.30’dadır. Nöbet değişimlerinin hastaları tek tek görerek yapılması esastır.

6. Acil nöbet devirlerinde önceki nöbetçi grubun ayrılmasını geciktirmemek için yeni nöbetçi grubun zamanında gelmeleri önem taşır.

C-Eğitim

1. Sabahları 08.15-08.45 arasında bir önceki nöbetçi olan grup yeni yatan hastalar ve yatmakta olan hastalarda olan değişikliklerle ilgili olarak Anabilim Dalı Başkanına bilgi vermektedir.

2. Her gün saat 13.00-14.00 arasında eğitim toplantıları yapılmaktadır.

a. Pazartesi ve Cuma günleri Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda (1.kat) ders

b. Salı günleri Yunus Müftü Konferans Salonu’nda post mortem/klinik patolojik vaka toplantısı

c. Çarşamba günler Yunus Müftü Konferans Salonu’nda yatan hastalardan seçilen ilginç vaka tartışması

d. Perşembe günü Yunus Müftü Konferans Salonu’nda poliklinik vaka tartışması

3. Ayrıca bilim dallarının kendi eğitim toplantıları olmaktadır. Eğitim programlarına uzmanlık öğrencileri aktif olarak katılmakta (vaka, seminer ve makale sunumu, tartışma, vb.) ve sorumluluk almaktadırlar. Bu süreçlerde uzmanlık öğrencilerine, başasistanlar ve öğretim üyeleri yol gösterici olmaktadır.

4. Her uzmanlık öğrencisi eğitimi süresince çekirdek eğitim müfredatında belirtilen klinik ve girişimsel yetkinlikleri kazandığını, rotasyonlarını yaptığını gösteren bir karne doldurmak zorundadır. Karneye http://www.tip.hacettepe.edu.tr/karne/indexson.php adresinden ulaşabilirsiniz. Uzmanlık bitiminde zaman darlığı ile karşılaşmamanız için bu karneyi zamanında doldurmanız önemlidir.

D-Haklar

1. İzinler

a. Yıllık izin: Yürürlükteki yasalara göre memur 12 ay hizmetini tamamladığında izin kullanmaya hak kazanmaktadır. İlk 10 yıl için yıllık izin hakkı 20 gün, 10 yılı tamamladıktan sonra 30 gündür. Yıllık izin günleriniz Başasistanlık tarafından belirlenip size bildirilecektir.

b. Mazeret izni: Evlilik, doğum, birinci dereceden yakınların ölümleri gibi yasada belirtilen durumlarda marezet izin hakkınız vardır. Durumu belgeleyerek bu izninizi kullanabilirsiniz. Ayrıca her yıl zorunlu durumlarda amir tarafından uygun görüldüğü takdirde kullanabileceğiniz 10 günlük bir mazeret izin hakkı daha bulunmaktadır. Bu izin amirin takdirine bağlıdır.

c. Hastalık izinleri: Hastaların durumlarında sağlık raporunun aynı gün Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmesi zorunludur. Sağlık raporunun alınması görevden ayrılma hakkını doğurmamakta ve ayrılmak için amirin onayı (hastalık raporunun sağlık iznine çevrilmesi) gerekmektedir. Bunun için hastalık ve sağlık raporu durumlarında hemen bilgi vermeniz ve izin almanız gereklidir.

2. Maaş ve diğer ücretler; tutulan nöbetlerin belirlenmiş bir ücreti vardır ve bu ücretin alınması için aylık doldurulması gereken formlar bulunmaktadır.
(duyduğum kadarıyla6-7 bin arasında en iyi olduğu dönemde. kıdemliyken nöbetler çok fazla düşüyor, nöbet parası için acil nöbeti alıyorlardı)

D-Tez çalışması

1. İkinci yılın sonunda kura ile tez yapacağınız bilim dalı belirlenmektedir.

2. Tez yapacağınız bilim dalı belli olduktan sonra ilgili bilim dalınca size bir tez danışmanı atanacaktır. Görev sürenizin bitmesine 3 ay kalınca tezinizi jüri üyelerine vermeniz ve izleyen bir ay içerisinde tez savunmanızı yapmanız gerekmektedir.

E-Sınavlar

1. Kıdemli olabilmek için 12-15. ayınıza geldiğinizde kıdemlilik sınavı yapılır. Açık uçlu sorular içeren kıdemlilik sınavında, 80 puan sorulan sorulardan alınırken 20 puan daha önce yazmış olduğunuz anamnez-klinik izlem ve epikrizden alınmaktadır ve başarı için 100 üzerinden 80 alınması gerekmektedir. Başarısız olanlar bir ay sonra tekrar benzer bir sınava girerler.

2. Üçüncü yılını bitiren asistanlara 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli yazılı sınavı uygulanır.

3. Tez çalışmanızı tamamladıktan sonra eğitim sürenizin sonunda bilimsel sınava girmekte ve başarılı olduğunuz takdirde uzman olma hakkını kazanmaktasınız. İlk zorunlu hizmet kurasını çekip atanma yerinize gidinceye kadar Anabilim dalımızdaki çalışmalarınıza devam edeceksiniz.

G-Diğer Konular

1. Hastanemizde servislerin telefon numaralandırması servis numarasının başına ‘’1’’, sonuna ‘’0’’ veya ‘’5’’ getirilerek yapılmaktadır. Örneğin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin telefon numarası 1-35-0’dir.

2. Diğer bloklara geçişler zemin katından yapılmaktadır.
Hacettepe için yeterli düzeyde İngilizce koşulu var mı acaba ? Kılavuzda öyle bir şey dikkatimi çekmişti ama
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4082718  gönderen maduro
 18.03.2018 - 15:29:26
Hacettepe pediatriyi tercih eden Ankara tıp mezunu bir hekim arkadaşın hacettepe grubunda söyledikleri:

Ankara tıp mezunuyum bildiğimden yazıyorum 😅

Hocalari da hiç üzmez asistanları çocuk gibiler 😅

Kötü tarafları da var tabiki

Mesela hocalarin izni olmadan bı hastayı bile gonderemezsin o yüzden egitim açısından hep eksik kaldiklarini söyler asistanlar

Comezken çok güzel gelir hiç sorumluluk almamak

Ama kıdemli oldukça tek başlarına karar verememeye alışmış asistanlar oluyolar

Vaka çeşitliliği olarak hacettepe daha iyi Ankara tıp her vakayı kabul etmiyormuş

Hacettepenin daha iyi olduğu daha çok bölüm olabilir ama

Hemşirelik olarak da Ankara tıpta daha kötü sanırım sabah kanlarını da 6 gibi kat nobetcisi asistan alırdı bizde Hacettepe de en azından onları hemşireler alıyormuş🤷🏽‍♀😅

Ankara tıptaki yandal servis sayisi az diye Hacettepeyi yazdim ben mesela. Ama ankara tiptaki asistanlarla konuştugumda cidden cok mutlulardi

Kampüs de dağınık olduğu için hasta getir götürünü çömez asistana yaptiriyorlarmis artık internler naptiysa🙈😅

Sistem de farklı dahiliye servisleri gibi mesela endokrin katı hematoloji katı gibi
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: HACETTEPE PEDİATRİ HAKKINDA BİLGİ

 #4084465  gönderen maduro
 21.03.2018 - 20:41:51
arkadaşlar güncel yazılardan toplamalar yaptım ama yapıcı olan yorumları ekliyorum;

drezterzi
15.12.2016 - 16:02:21


"sofosbuvir yazdı:
hocam hacettepe saplantım var..ingilizce beni korkutuyo..atarlar mı beni acaba..eah yazmayacağim..sade pedi ve ist ankara okadar..ama sami ulus müthiş olduğu kesin...bana bi el atın hocam.yardııımmm"

Hacetepe ingilizce tıp mezunuyum. Oturur çabalarsan 3 ayda tıbbi ingilizceyi öğrenirsin. Doktorsun ingilizceyi mi öğrenemeyeceksin?
Hocam Hacettepe nin eşi benzeri yoktur. Hacettepe çocuk hastanesi inanılmaz bir hastane hocalar efsane ötesi. Anlatarak bitirilemez ama Ayşegül Tokatlıyı tanıyınca fenilketonüriyle alakalı ne görsen o aklına gelip duygulanacaksın, Ateş Kara ile tanışınca adam hem çocuk enfeksiyoncu hem de adı Ateş deyip şaşıracaksın, çözülemeyen vaka toplantılarında(her hafta çarşamba) tüm hocaların orada olduğunu görüp oha hepsi tam kadro diyeceksin eğitimin ne harika olduğunu orada iyicene anlayacaksın ve o toplantının sonunda her zaman Turgay hocanın son sözü söylediğini göreceksin. Anlatılmaz yaşanır. İntörnlüğümde stajerliğimde; pediatriden nefret etmeme rağmen yaptıkları işten hep etkilenmişimdir. Okulumla gurur duyduğum iki bölüm dahiliye ve pediatrisidir.

Hocam gün aşırısı yok zaten o eskidendi. Asistan sayıları her tus 10 kişi civarı alıyor. 3 güne bir nöbet tutuluyor. İngilizce sunum olayı şu. Hacettepe de ingilizce tıp bölümü mevcut olduğundan hocaların çoğu hakikaten sular seller gibi konuşuyor. Senden makale okumanı bekleyecekler. İngilizce bir makale verecekler mesela al bunu haftaya bize anlat diyecekler. Çok sunum tadında değil o işler. Mesela çocuk gastrodasın poliklinik yapıyorsun(ki bu kıdeme erişmen bir yıla yakın sürüyor) o zaman gastronun hocalarına fellowlarına o makaleyi türkçe anlatıyorsun. Ama o makalenin ingilizcesine hakim olman lazım. Öyle sana birebir sunum yapmanı isteyecek bölüm sayısı azdır yapamasanda sana tutup sen başarısızsın demez kimse yardımıcı olurlar. Ben birebir ingilizce sunum yapan asistan görmedim hatta ingilizceyi dert edip gelmeyen de görmedim. İngilizceyi düşünme halledeceğinden emin ol dünya çapında eğitime hazır ol
.


ben bu herifin yazdıklarından baya etkilenip perifer dahiliyenin önüne çıkarıp yerleştim

ismail269
16.12.2016 - 14:06:54
"Arkadas anlatmis zaten.Hacettepe pediatri ayni anda 3 ecmo takip eden hastanedir.avrupa'da ecmo'da en uzun kalan cocuk hacettepe ybu de takip edilmiştir.Hocalari da bambaskadir zaten.Her turlu yazılır.Azimli olmak lazim tabi ayri.bir de kac puanla kacar diyorsun hocam?"