Salı , Ağustos 4 2020
Bu kategoride sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz...
 • 1
 • 482
 • 483
 • 484
 • 485
 • 486
 • 524

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4322817  gönderen Acibadem
 23.10.2019 - 15:50:01
Sayın Dr.demirci,öncelikle herkese yardımınız için teşekkür ederim kendi adıma.Nerdeyse bütün soruları okudum ama kendi soruma cevap bulamadım.Benim 82.dhy de isim listesinde adım vardı ve genel kuraylada yerleştirme yapılmıştı.Ama ben güvenlik soruşturması formunu dolduramadığı için atamam yapılmadı.Yani tebligat metniyle yayınlanan listelerde adım yok .Bu durumda 1 yıllık ceza süremin başlangıç tarihini hangi gün kabul etmeliyim?Kurayla yerleştirmenin yapıldığı tarih olan 11 eylül 2018 mi kabul etmeliyim? Teşekkür ederim şimdiden.

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4322826  gönderen 1234hk.
 23.10.2019 - 16:04:30
Demirci hocam 3. bölgede uzman doktor olarak mecburi hizmetimi yapıyorum alanında tek uzmanim ancak istifa aşamasına geliyorum zaman zaman Sözleşmeli kadroya gecmek istiyorum bildiğim kadariyla sozlesmeliyken istifa edersem istifa hakkim gitmiyor diye istiyorum aslında ancak kadro yokmuş Mecburi hizmette 4924 e geçmek için boş kadro şartı olmadığını, talep edildiğinde saglik müdürlüğünün ek kadro tahsis etmekle yükümlü olduğunu okumuştum doğru mudur Kadro yok ama sözleşmeliye gecmem mümkün mü
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4322919  gönderen ugly
 23.10.2019 - 20:35:35
dr_demirci yazdı:
23.10.2019 - 12:59:44
ugly yazdı:
21.10.2019 - 14:18:16
Merhaba Demirci Hocam, asistanlığım bitti ve yeni uzman oldum. 89.dhy kurasına mazeret bildirdim ve ret edilince çalıştığım klinikten istifa etmeye karar verdim. Kurada da tercih yapmadım. Bugün Kura işlemleri birimini aradım. istifamı şimdi verirsem tebligat yayınlandığı tarih mi yoksa istifa tarihim mi sayılır diye sordum ? Ankaradaki yetkili kişi kuranın benim gıyabımda çekileceğini, istifa etmeme gerek kalmadığını söyledi. Kura tarihi istifa tarihi gibi sayılırmış ve gitmediğim için istifa etmiş de sayılmıyormuşum. Sadece 1 yıl görev yapamıyormuşum. Ben 1 istifa hakkım gider diye düşünüyordum. Ben yanlış anlamış olabilirim diye düşünerek bir daha sordum ama aynı cevabı aldım. Bu durum ile ilgili bilginiz var mı? Bana yardımcı olur musunuz?
istifa ettiğiniz yere göre cevap değişir
eğitim araştırmada asistandım. yeni uzman oldum .istifa etmedim. 89.dhy kurasındayım. tebligat yayınlandıktan sonra uzman olduğum yerden ayrılışımı yapıp atandığım yere başlayış yaptırmamayı düşünüyorum. 3 istifa hakkımdan 1i gitmiş mi olur. bunu ankarada kura işlemlerinde bulunan yetkili kişiye telefonla sordum. bana ataman iptal olur. istifa hakkın gitmez. sadece 1 yıl atamaya katılamazsın çalışamazsın dedi.

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323203  gönderen dr_gargi
 24.10.2019 - 17:38:49
demirci hocam merhaba 88. dhy ile ikamet ettiğim ile atandım. tebligatım 26 eylülde yayınlandı ancak göreve başlamadım. 24.10.2019 da bana
''.......Atama kararını tebliğ etmek üzere müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir''. diye bir zarf geldi. ne yapmam gerek?

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323461  gönderen dr_gargi
 25.10.2019 - 06:54:06
Hocam göreve baslamayanlarda 1 yıllık ceza ne zaman başlıyor? İnternette yayinlanan tebligat tarihinden mi yoksa eve gelen yazı tarihinden mi? Yazı gelen arkadaslardan bazıları il sağlık müdürlüğüne gidip dilekçe gibi bir şey imzalamış bu konu hakkinda bilginiz var mi
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323536  gönderen turkaynstayn
 25.10.2019 - 12:10:17
Demirci Hocam size bir sorum olacak.
Şu an da X Üniversitesinde A bölümü tercih ettim,kazandım, Güvenlik soruşturmam olumlu olarak bitti. Halen Devlet hastanesinde pratisyen olarak çalışmaya devam etmek istiyorum, kazandığım yere gitmekten vazgeçmek istiyorum, bu mümkün mü.? Bulunduğum yerde şu an devam edebilir miyim? Ne yapmam lazım? Ve daha sonra yine X üniversitesinde B bölümü tercih ettiğimde yine güvenlik soruşturmasına tabi tutulur muyum?
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323537  gönderen turkaynstayn
 25.10.2019 - 12:11:12
dr_demirci yazdı:
13.11.2011 - 12:41:49
Oldukça çok soru sorulan bir konu olduğu için sabit başlıkta bilgilendirme yapmak istiyorum.

İstifa etmek devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmektir. 657 sayılı kanunun 94. maddesinde "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" denilmektedir. Bu duruma ise "müstafilik" denir. Ancak görüldüğü gibi 657 sayılı kanunda istifa ve müstafi kavramları yoktur. Bu durumların ikisi de "GÖREVDEN ÇEKİLME" olarak isimlendirilir.

Devlet memurluğundan ayrılmak isteyen memur bu isteğini belirten dilekçesini yazıp ÇALIŞTIĞI KURUMUN AMİRİNE verir. Kanunda "Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir" denir. Yani dilekçenizi verdikten sonra amir size cevap verecektir. Eğer 1 ay içinde cevap vermezse amirinize haber vererek (memuriyette her şey yazılı yapılır!) görevinizden ayrılırsınız. Bu yasal olarak istifa etme şeklidir.

İstifa eden memur tekrar göreve dönmek isterse bazı şartları şağlamak zorundadır:
1. Usulüne uygun istifa edenler 6 ay geçmeden,
2. müstafi sayılanlar 1 yıl geçmeden,
3. 95. maddedeki yazılı zorunluluklara uymayanlar (95. madde: Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir) 3 yıl geçmeden,
4. 96. maddeye aykırı hareket edenler (96. madde: Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar) hiç bir surette
Devlet memurluğuna ALINAMAZLAR.

Aynı kanunun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler" denilmektedir. Yani devlet memurluğundan 2 kez çekilebilirsiniz. 3. kez çekilen bir daha devlet memuru olamaz.

Mecburi hizmet ataması yapılan kişilerin görev yerine mehil müddeti içinde başlaması gerekmektedir. Göreve başlamayanların müstafi sayılacağına dair yanlış bir bilgi vardır. Halbuki bu kişiler müstafi veya istifa etmiş sayılmazlar. Bu kişileri ilgilendiren madde 63’tür. Bu maddede; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” denilmektedir. Yani bu kişiler istifa haklarını kullanmış olmazlar. Ayrıca mazeretleri nedeniyle başlayışını iki aya kadar geciktirebilirler. İki ay sonunda atama iptal edilir.
Mehil müddeti madde 62’de tanımlanmıştır. Bu maddede; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.” “Aynı yer” den kasıt aynı il merkezi veya aynı ilçedir. Aynı ilin farklı ilçeleri arasındaki mehil müddeti 15 gündür. Ayrıca ilk defa atananlar ikamet adresine göre değerlendirilir. Naklen atananlar çalıştığı yere göre değerlendirilir.

İstifa etmiş, müstafi olmuş veya ataması yapıldığı halde görevine başlamamış kişiler belirtilen sürelerde sadece 657 sayılı kanuna göre çalışamazlar. Üniversite hastanelerinde çalışmalarında herhangi bir engel yoktur.

İstifa dilekçesi geleceğe yönelik verilemez. Verildiği gün geçerlidir.
Hiç istifa etmeyeceğiniz huzurlu bir iş yaşamı dileklerimle.

İstifa için dilekçe örneği:

....... Devlet Hastanesi Başhekimliğine

Tebliğ tarihinde görevimden ayrılmak üzere devlet memurluğundan ayrılmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

1 ay içinde cevap gelirse görevden ayrılırsınız. Gelmezse:

....... Devlet Hastanesi Başhekimliğine

...... tarihinde devlet memurluğundan ayrılmak için verdiğim dilekçeye tarafınızca cevap verilmemiştir. 657 sayılı kanunun 94. maddesine göre devlet memurluğundan bugün itibariyle ayrılıyorum. İlişiğimin kesilerek gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.
Demirci Hocam size bir sorum olacak.
Şu an da X Üniversitesinde A bölümü tercih ettim,kazandım, Güvenlik soruşturmam olumlu olarak bitti. Halen Devlet hastanesinde pratisyen olarak çalışmaya devam etmek istiyorum, kazandığım yere gitmekten vazgeçmek istiyorum, bu mümkün mü.? Bulunduğum yerde şu an devam edebilir miyim? Ne yapmam lazım? Ve daha sonra yine X üniversitesinde B bölümü tercih ettiğimde yine güvenlik soruşturmasına tabi tutulur muyum?
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323749  gönderen dr_demirci
 25.10.2019 - 21:21:08
Acibadem yazdı:
23.10.2019 - 15:50:01
Sayın Dr.demirci,öncelikle herkese yardımınız için teşekkür ederim kendi adıma.Nerdeyse bütün soruları okudum ama kendi soruma cevap bulamadım.Benim 82.dhy de isim listesinde adım vardı ve genel kuraylada yerleştirme yapılmıştı.Ama ben güvenlik soruşturması formunu dolduramadığı için atamam yapılmadı.Yani tebligat metniyle yayınlanan listelerde adım yok .Bu durumda 1 yıllık ceza süremin başlangıç tarihini hangi gün kabul etmeliyim?Kurayla yerleştirmenin yapıldığı tarih olan 11 eylül 2018 mi kabul etmeliyim? Teşekkür ederim şimdiden.
bu konuda net bilgi yok
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323750  gönderen dr_demirci
 25.10.2019 - 21:22:05
1234hk. yazdı:
23.10.2019 - 16:04:30
Demirci hocam 3. bölgede uzman doktor olarak mecburi hizmetimi yapıyorum alanında tek uzmanim ancak istifa aşamasına geliyorum zaman zaman Sözleşmeli kadroya gecmek istiyorum bildiğim kadariyla sozlesmeliyken istifa edersem istifa hakkim gitmiyor diye istiyorum aslında ancak kadro yokmuş Mecburi hizmette 4924 e geçmek için boş kadro şartı olmadığını, talep edildiğinde saglik müdürlüğünün ek kadro tahsis etmekle yükümlü olduğunu okumuştum doğru mudur Kadro yok ama sözleşmeliye gecmem mümkün mü
hayır, kadro yoksa sözleşmeli yapamazlar
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323753  gönderen dr_demirci
 25.10.2019 - 21:24:38
ugly yazdı:
23.10.2019 - 20:35:35
dr_demirci yazdı:
23.10.2019 - 12:59:44
ugly yazdı:
21.10.2019 - 14:18:16
Merhaba Demirci Hocam, asistanlığım bitti ve yeni uzman oldum. 89.dhy kurasına mazeret bildirdim ve ret edilince çalıştığım klinikten istifa etmeye karar verdim. Kurada da tercih yapmadım. Bugün Kura işlemleri birimini aradım. istifamı şimdi verirsem tebligat yayınlandığı tarih mi yoksa istifa tarihim mi sayılır diye sordum ? Ankaradaki yetkili kişi kuranın benim gıyabımda çekileceğini, istifa etmeme gerek kalmadığını söyledi. Kura tarihi istifa tarihi gibi sayılırmış ve gitmediğim için istifa etmiş de sayılmıyormuşum. Sadece 1 yıl görev yapamıyormuşum. Ben 1 istifa hakkım gider diye düşünüyordum. Ben yanlış anlamış olabilirim diye düşünerek bir daha sordum ama aynı cevabı aldım. Bu durum ile ilgili bilginiz var mı? Bana yardımcı olur musunuz?
istifa ettiğiniz yere göre cevap değişir
eğitim araştırmada asistandım. yeni uzman oldum .istifa etmedim. 89.dhy kurasındayım. tebligat yayınlandıktan sonra uzman olduğum yerden ayrılışımı yapıp atandığım yere başlayış yaptırmamayı düşünüyorum. 3 istifa hakkımdan 1i gitmiş mi olur. bunu ankarada kura işlemlerinde bulunan yetkili kişiye telefonla sordum. bana ataman iptal olur. istifa hakkın gitmez. sadece 1 yıl atamaya katılamazsın çalışamazsın dedi.
açıktan atama değil bu durum. siz devlet memurusunuz . mehil müddeti bittiğinde 9 gün beklenir. mazeretiniz yok ise müstafi kabul edilirsiniz. istifa hakkı azalır, 1 yıl cezalı olursunuz
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323756  gönderen dr_demirci
 25.10.2019 - 21:26:00
dr_gargi yazdı:
24.10.2019 - 17:38:49
demirci hocam merhaba 88. dhy ile ikamet ettiğim ile atandım. tebligatım 26 eylülde yayınlandı ancak göreve başlamadım. 24.10.2019 da bana
''.......Atama kararını tebliğ etmek üzere müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir''. diye bir zarf geldi. ne yapmam gerek?
başlamayı düşünmüyorsanız bir şey yapmanıza gerek yok. isterseniz gidip tebellüğ edip başlarsınız
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323759  gönderen dr_demirci
 25.10.2019 - 21:26:45
dr_gargi yazdı:
25.10.2019 - 06:54:06
Hocam göreve baslamayanlarda 1 yıllık ceza ne zaman başlıyor? İnternette yayinlanan tebligat tarihinden mi yoksa eve gelen yazı tarihinden mi? Yazı gelen arkadaslardan bazıları il sağlık müdürlüğüne gidip dilekçe gibi bir şey imzalamış bu konu hakkinda bilginiz var mi
internetten tebliğ tarihinde başlar
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323972  gönderen hacibabayaro
 26.10.2019 - 07:52:46
dr_demirci yazdı:
26.07.2019 - 11:29:55
vulpecula211 yazdı:
25.07.2019 - 16:37:13
Hocam merhaba. Ünv yök kadrosundan istifa edeceğim. Açıktan atamaya başvuracağım. İstifamı verip çıktıktan sonra, açıktan atama için gerekli ayrılış belgesi ve hizmet cetvelini almam gerekiyor. Ünv sorun çıkarmak isteyip işi uzatmaya çalışırsa , maksimum kaç günde bu belgeleri alabilirim?? Teşekkürler
9 gün işe gitmediğinizde ayrılış yapmak zorundalar
demirci hocam çok acil.yök kadrosundan istifa edildikten sonra açıktan atamaya başvurmak için belli bir bekleme süresi var mıdır?6 ay gibi?

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4323978  gönderen hacibabayaro
 26.10.2019 - 08:12:53
dr_demirci yazdı:
10.10.2019 - 22:18:27
Dryatahan yazdı:
10.10.2019 - 12:43:14
Halen yök kadrosunda asistanım 3. Açıktan atamaya başvurmak istiyorum istifa etsem yetişir mi hocam nasıl bir yol izlemeliyim saygılar
ilan metninde engel bir durum belirtilmezse başvurabilirsiniz
Hocam yani yök kadrosundan istifa edenin sen sağlık bakanlığının düzenlediği kuralara şu kadar süre beklemelisin sonra katılabilirsin şeklinde bir kısıtlaması mevcut mudur?

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4324205  gönderen Zongidr
 26.10.2019 - 17:53:05
Demirci hocam merhaba uzman hekim olarak çalışıyorum ve istifa etmeyi düşünüyorum,bu konuyla ilgili kurumumuzdaki memura danıştığımda istifa edeceğinizi 1 ay önceden haber vermeniz durumunda 6 ay sonra yeniden atamaya başvurma hakkınız var dedi,bu doğru mudur hocam yardımcı olursanız memnun olurum
 • 1
 • 482
 • 483
 • 484
 • 485
 • 486
 • 524