Cumartesi , Şubat 29 2020
Bu kategoride sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 498
Kullanıcı avatarı

İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #1478689  gönderen dr_demirci
 13.11.2011 - 12:41:49
Oldukça çok soru sorulan bir konu olduğu için sabit başlıkta bilgilendirme yapmak istiyorum.

İstifa etmek devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmektir. 657 sayılı kanunun 94. maddesinde "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" denilmektedir. Bu duruma ise "müstafilik" denir. Ancak görüldüğü gibi 657 sayılı kanunda istifa ve müstafi kavramları yoktur. Bu durumların ikisi de "GÖREVDEN ÇEKİLME" olarak isimlendirilir.

Devlet memurluğundan ayrılmak isteyen memur bu isteğini belirten dilekçesini yazıp ÇALIŞTIĞI KURUMUN AMİRİNE verir. Kanunda "Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir" denir. Yani dilekçenizi verdikten sonra amir size cevap verecektir. Eğer 1 ay içinde cevap vermezse amirinize haber vererek (memuriyette her şey yazılı yapılır!) görevinizden ayrılırsınız. Bu yasal olarak istifa etme şeklidir.

İstifa eden memur tekrar göreve dönmek isterse bazı şartları şağlamak zorundadır:
1. Usulüne uygun istifa edenler 6 ay geçmeden,
2. müstafi sayılanlar 1 yıl geçmeden,
3. 95. maddedeki yazılı zorunluluklara uymayanlar (95. madde: Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir) 3 yıl geçmeden,
4. 96. maddeye aykırı hareket edenler (96. madde: Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar) hiç bir surette
Devlet memurluğuna ALINAMAZLAR.

Aynı kanunun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler" denilmektedir. Yani devlet memurluğundan 2 kez çekilebilirsiniz. 3. kez çekilen bir daha devlet memuru olamaz.

Mecburi hizmet ataması yapılan kişilerin görev yerine mehil müddeti içinde başlaması gerekmektedir. Göreve başlamayanların müstafi sayılacağına dair yanlış bir bilgi vardır. Halbuki bu kişiler müstafi veya istifa etmiş sayılmazlar. Bu kişileri ilgilendiren madde 63’tür. Bu maddede; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” denilmektedir. Yani bu kişiler istifa haklarını kullanmış olmazlar. Ayrıca mazeretleri nedeniyle başlayışını iki aya kadar geciktirebilirler. İki ay sonunda atama iptal edilir.
Mehil müddeti madde 62’de tanımlanmıştır. Bu maddede; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.” “Aynı yer” den kasıt aynı il merkezi veya aynı ilçedir. Aynı ilin farklı ilçeleri arasındaki mehil müddeti 15 gündür. Ayrıca ilk defa atananlar ikamet adresine göre değerlendirilir. Naklen atananlar çalıştığı yere göre değerlendirilir.

İstifa etmiş, müstafi olmuş veya ataması yapıldığı halde görevine başlamamış kişiler belirtilen sürelerde sadece 657 sayılı kanuna göre çalışamazlar. Üniversite hastanelerinde çalışmalarında herhangi bir engel yoktur.

İstifa dilekçesi geleceğe yönelik verilemez. Verildiği gün geçerlidir.
Hiç istifa etmeyeceğiniz huzurlu bir iş yaşamı dileklerimle.

İstifa için dilekçe örneği:

....... Devlet Hastanesi Başhekimliğine

Tebliğ tarihinde görevimden ayrılmak üzere devlet memurluğundan ayrılmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

1 ay içinde cevap gelirse görevden ayrılırsınız. Gelmezse:

....... Devlet Hastanesi Başhekimliğine

...... tarihinde devlet memurluğundan ayrılmak için verdiğim dilekçeye tarafınızca cevap verilmemiştir. 657 sayılı kanunun 94. maddesine göre devlet memurluğundan bugün itibariyle ayrılıyorum. İlişiğimin kesilerek gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.
En son dr_demirci tarafından 23.12.2012 - 14:58:41 tarihinde düzenlendi, toplamda 3 kere düzenlendi.

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #1480206  gönderen aysu34i
 14.11.2011 - 13:45:17
beyler mecburide atanır ama hiç başlamazsak mecburi hizmet süremizin iki katı uzmanlıktan sonraki mecburi hizmete mi eklenecek
gider 1 ay çalışıp istifa edersek yine mecburi süresinin 2 katı uzmanlıktan sonraki süreye eklencek mi
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

 #1483483  gönderen drcgly
 16.11.2011 - 10:26:08
mecburi hizmet bittikten ve sağlık bak.dan mecb hizm.süresi dolmuştur diye yazıyı aldıktan sonra istifa dilekçemi versem yine de 1 ay beklemek zorunda mıyım?(öncesinde mecburi hizmt süremi bitirdikten sonra istifa etmeyi düşünmekteyim diye bi dilekçe de verdm)
Kullanıcı avatarı

Re:

 #1483507  gönderen dr_demirci
 16.11.2011 - 10:49:42
mecburi hizmetle istifa etme prosedürü arasında bir bağlantı yok, farklı durumlar bunlar. istifa etme prosedürü yukarıdaki gibidir değişiklik göstermez. önceden istifa edilmez. önceki verdiğiniz dilekçenin bir hükmü yoktur yani.

 #1483508  gönderen mayi
 16.11.2011 - 10:51:44
burada geçen 6 aylık süre ilk dilekçeden itibaren mi yoksa ikinci dilekçeden sonramı başlıyor????
işte bunu anlamış değilim :roll:

Re:

 #1483509  gönderen drnoyan
 16.11.2011 - 10:52:09
şimdi orda söle bir durum var bizim il müdürlüğümüzün bize söylediği kadarıyla .
mecburi bittikten sonra.. valilik onayı bile yeterli oluyor istifanız için .. ama mecburi bitmemişse saglık bakanlıgına gondermek gerekiyor istifayı o yuzden mecburi bitince surec 1 ay uzamayabiliyor
Kullanıcı avatarı

 #1483512  gönderen dr_demirci
 16.11.2011 - 10:55:09
mayi yazdı:burada geçen 6 aylık süre ilk dilekçeden itibaren mi yoksa ikinci dilekçeden sonramı başlıyor????
işte bunu anlamış değilim :roll:

görevden ayrılış gününden itibaren başlar.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

 #1483516  gönderen mayi
 16.11.2011 - 10:59:41
cevap için teşekkürler....ben 17 mayısta ilk dilekçemi 17 haziranda da ikinci dilekçemi verdim.
bu hesapla 6 aylık sürem aralık 17 de bitiyor.şimdi eah yazmak istiyorum yazabilecekmiyim yazacaksam süreç nasıl işliyor bunuda açıklarsanız sevinirim
şimdiden tşk
dr_demirci yazdı:Oldukça çok soru sorulan bir konu olduğu için sabit başlıkta bilgilendirme yapmak istiyorum.

İstifa etmek devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmektir. 657 sayılı kanunun 94. maddesinde "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" denilmektedir. Bu duruma ise "müstafilik" denir. Ancak görüldüğü gibi 657 sayılı kanunda istifa ve müstafi kavramları yoktur. Bu durumların ikisi de "GÖREVDEN ÇEKİLME" olarak isimlendirilir.

Devlet memurluğundan ayrılmak isteyen memur bu isteğini belirten dilekçesini yazıp ÇALIŞTIĞI KURUMUN AMİRİNE verir. Kanunda "Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir" denir. Yani dilekçenizi verdikten sonra amir size cevap verecektir. Eğer 1 ay içinde cevap vermezse amirinize haber vererek (memuriyette her şey yazılı yapılır!) görevinizden ayrılırsınız. Bu yasal olarak istifa etme şeklidir.

İstifa eden memur tekrar göreve dönmek isterse bazı şartları şağlamak zorundadır:
1. Usulüne uygun istifa edenler 6 ay geçmeden,
2. müstafi sayılanlar 1 yıl geçmeden,
3. 95. maddedeki yazılı zorunluluklara uymayanlar (95. madde: Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir) 3 yıl geçmeden,
4. 96. maddeye aykırı hareket edenler (96. madde: Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar) hiç bir surette
Devlet memurluğuna ALINAMAZLAR.

Aynı kanunun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler" denilmektedir. Yani devlet memurluğundan 2 kez çekilebilirsiniz. 3. kez çekilen bir daha devlet memuru olamaz.
şimdi, benim bildiğim şudur:
ben devlet yazarım tercihime , osym adayları sıraya dizer , tercihlere göre yerleştirir , ben derim ki kazandım. osym bizim memurluk durumumuzla ilgilenmez değil mi? o sadece sınav yapar ve yerleştirir.
devam edelim ..
ikinci aşamada osym sağlık bakanlığına benim kazandığım yeri bildirir. sağlık bakanlığı da benim işe başlayacağım ilin il sağlık müdürlüğüne atama yazımı yazar yollar vs..
üçüncü aşamada , il sağlık müdürlüğü kazandığım eğitim araştırma hastanesine başlatma yazımı yollar.. bana da tebliğ yollar , gel başla diye..
dördüncü aşama , ben bu tebliği aldıktan sonra yasal sürem içinde ( bildiğim kadarıyla farklı şehirlerde 15 gün ) gidip kurumuma yani başlayacağım hastaneye gider , MEMURLUĞA GİRİŞ BELGELERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE bir sürü şey imzalar ( mal varlığı beyanı , adres beyanı vs vs ) ve İMZALADIĞIM TARİH İTİBARİYLE memurluğa girmiş olurum ..

(not: yukarıdaki kurumlar kendi aralarında bazı belge yollama işlerini artık çağın da gereği olarak internet üzerinden başka sistemlerle haberleşerek hallediyorlar biliyorum. yukarıda yazılan sadece kabaca bi yaklaşımı anlatmak için seçtiğim cümlelerdir. )

ŞİMDİ SORU ŞU :

Ben 6 ay devlet memurluğuna giremem istifalı olduğum için..
örnekle gidelim:
ben 1 ağustos 2011 de istifa ettim
1 şubat 2012 de cezam biter
2 şubat 2012 de, ben değil devlet memuru , reis i cumhur bile olurum..
şimdi diyelim ki bu dönemin tebliği elime taaa 17 ocakta ulaştı .. ( ki bence daha da geç ulaşacak , tecrübeyle sabit bir hissiyattır )
17 ocaktan sonra 15 gün yasal sürem var hastaneme gidip başvurmak için .. bu da 3 şubat eder..
ben de gidip 2 şubatta hastaneme gidip başlasam... 6 ay 1 gün sonra memurluğa başlamış oluyorum , sanki sorun yok gibi bu durumda?? yani sınavdan 1 ay 25 gün önce istifa etmiş biri olarak , bir sonraki dönemde devlette tekrar başlayabiliyorum?

ben sınavdan 3 ay önce istifa etmeniz gerekiyor diye bir RESMİ yazı göremedim?? acaba ben mi yanılıyorum?? haa bu 3 ay denilen , bakanlıktaki adamların telefonda ya da yüzyüze söyledikleri şey ise , e bunu zaten geçelim adam kabaca bi rakam söyler geçer sana böyle hesap yapmaz ki .. hem bu adamlar bir söyler bir unutur .. aslolan RESMİ yazıdır , ben böyle bir resmi yazıya ulaşamadım??

arkadaşlar bu yazı kimseyi yanıltmasın.. ben , ""bence"" olan kısmını yazdım , danışıyorum bilenlere. eğer prosedür bu değilse , söyleyin ben de öğreneyim ki tercih yapıcam yarın , yanmayalım sonra..

herkese çok kolay gelsin..
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #1483795  gönderen dr_demirci
 16.11.2011 - 14:09:55
cok_sekersiniz; güzel açıklamışsınız. "3 ay önceden istifa etmek"le ilgili bir madde yok. görevden çekilme ile ilgili maddeler sadece benim yukarıda bahsettiklerimdir.

asistanlığa başlama konusunda ise açıkçası bir araştırma yapmadım. sadece kişisel fikrim sizinki gibi. ancak kanuni bir dayanak var mı bulmaya çalışacağım.
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #1484028  gönderen dr_demirci
 16.11.2011 - 15:48:09
crescentica yazdı:Tercih kılavuzu

2.1 Başvurma Koşulları

d) .....
görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık
eğitimi giriş sınavı gününden itibaren 3 ay içinde bitecek durumda bulunmak.


dediği için 6 aylık yasal sürenin 3 aylık kısmı burada belirtilmiş oluyor...
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

 #1484280  gönderen mayi
 16.11.2011 - 18:06:09
gncl
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #1484336  gönderen DR_TARIK
 16.11.2011 - 18:29:05
dr_demirci yazdı:
crescentica yazdı:Tercih kılavuzu

2.1 Başvurma Koşulları

d) .....
görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık
eğitimi giriş sınavı gününden itibaren 3 ay içinde bitecek durumda bulunmak.


dediği için 6 aylık yasal sürenin 3 aylık kısmı burada belirtilmiş oluyor...
mevcut yasalara göre biz 22 ocakta ilişğimiz kesilince herhangi bir sorun yaşamayız öyle mi? yani 22 aralık dilekçe verip 22 ocakta ayrılırsak???
Kullanıcı avatarı

 #1604093  gönderen D10QLOT
 10.02.2012 - 10:51:00
ben ilk dilekçeyi verip çekip gidemem mi?illa amirin cevabını mı beklemek lazım?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 498