Salı , Ocak 28 2020
Bu kategoride sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz...
 • 1
 • 470
 • 471
 • 472
 • 473
 • 474
 • 496

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4299534  gönderen kaikennn
 20.08.2019 - 21:09:14
dr_demirci yazdı:
20.08.2019 - 20:47:51
kaikennn yazdı:
20.08.2019 - 19:37:51
Hocam merhaba. 28 haziranda ckys ye düştüm ancak asistanlıga başlamadim. Tus başvurusunda da "asistanligi kazandim, göreve başlamamamı takip eden ilk sınav" secenegini isaretlemistim. Ancak ben atama iptali icin dilekce göndermedim saglik bakanligina.Zaten 10 gun gidilmedigi takdirde cezalı kalacagim diye biliyordum. Dün saglik bakanligini aradigimda bana şunu soylediler "Dilekce vermediyseniz gireceginiz ilk tusa kadar asistanlık hakkiniz tutuluyor."
Hocam bu durumda eger şubat tusuna kalirsam onda da mi puanim kesilecek? Yoksa 1-2 gun icinde dilekce gönderirsem atama iptali icin , diğer tusta kesinti durumu ortadan kalkar mi?
kesinti olmaz
Atama iptal dilekçesi yazmama gerek yok degil mi hocam?

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4299745  gönderen canerak
 21.08.2019 - 13:02:11
merhabalar hocam.mecburi hizmetimi bitirdim.kadrom A sehrinde bir Tsm'de.Su anda B sehrinde aile hekimligi yapiyorum.Aile hekimliginden istifa edip Tsm'ye başlayıs yapmadigim takdirde müstafi sayilir miyim.yoksa surec nasil isler?tesekkurler
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Demirci hocam merabalar. Tusu kazandım YÖK. Evraklarımı yolladım. Hemen akabinde dhy 4924ten istifa ettim. 1 hafta Snra dhy kurasına başvurdum. Belki güzel bir yere yerleşirim diye. Msb kadrosuna atandım. Şırnaka. Onun da işlemleri 6,7 ay sürdüğü için mecbur kazandığım asistanlığa gidiyim dedim. Şuan asistanım. SORUM ŞU; YÖK KADROSUNDAN İSTİFA EDERSEM 657deki gibi hakkım azalıyo mu??
Demirci hocam merabalar. Tusu kazandım YÖK. Evraklarımı yolladım. Hemen akabinde dhy 4924ten istifa ettim. 1 hafta Snra dhy kurasına başvurdum. Belki güzel bir yere yerleşirim diye. Msb kadrosuna atandım. Şırnaka. Onun da işlemleri 6,7 ay sürdüğü için mecbur kazandığım asistanlığa gidiyim dedim. Şuan asistanım. SORUM ŞU; YÖK KADROSUNDAN İSTİFA EDERSEM 657deki gibi hakkım azalıyo mu??
dr_demirci yazdı:
13.11.2011 - 12:41:49
Oldukça çok soru sorulan bir konu olduğu için sabit başlıkta bilgilendirme yapmak istiyorum.

İstifa etmek devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmektir. 657 sayılı kanunun 94. maddesinde "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" denilmektedir. Bu duruma ise "müstafilik" denir. Ancak görüldüğü gibi 657 sayılı kanunda istifa ve müstafi kavramları yoktur. Bu durumların ikisi de "GÖREVDEN ÇEKİLME" olarak isimlendirilir.

Devlet memurluğundan ayrılmak isteyen memur bu isteğini belirten dilekçesini yazıp ÇALIŞTIĞI KURUMUN AMİRİNE verir. Kanunda "Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir" denir. Yani dilekçenizi verdikten sonra amir size cevap verecektir. Eğer 1 ay içinde cevap vermezse amirinize haber vererek (memuriyette her şey yazılı yapılır!) görevinizden ayrılırsınız. Bu yasal olarak istifa etme şeklidir.

İstifa eden memur tekrar göreve dönmek isterse bazı şartları şağlamak zorundadır:
1. Usulüne uygun istifa edenler 6 ay geçmeden,
2. müstafi sayılanlar 1 yıl geçmeden,
3. 95. maddedeki yazılı zorunluluklara uymayanlar (95. madde: Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir) 3 yıl geçmeden,
4. 96. maddeye aykırı hareket edenler (96. madde: Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar) hiç bir surette
Devlet memurluğuna ALINAMAZLAR.

Aynı kanunun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler" denilmektedir. Yani devlet memurluğundan 2 kez çekilebilirsiniz. 3. kez çekilen bir daha devlet memuru olamaz.

Mecburi hizmet ataması yapılan kişilerin görev yerine mehil müddeti içinde başlaması gerekmektedir. Göreve başlamayanların müstafi sayılacağına dair yanlış bir bilgi vardır. Halbuki bu kişiler müstafi veya istifa etmiş sayılmazlar. Bu kişileri ilgilendiren madde 63’tür. Bu maddede; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” denilmektedir. Yani bu kişiler istifa haklarını kullanmış olmazlar. Ayrıca mazeretleri nedeniyle başlayışını iki aya kadar geciktirebilirler. İki ay sonunda atama iptal edilir.
Mehil müddeti madde 62’de tanımlanmıştır. Bu maddede; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.” “Aynı yer” den kasıt aynı il merkezi veya aynı ilçedir. Aynı ilin farklı ilçeleri arasındaki mehil müddeti 15 gündür. Ayrıca ilk defa atananlar ikamet adresine göre değerlendirilir. Naklen atananlar çalıştığı yere göre değerlendirilir.

İstifa etmiş, müstafi olmuş veya ataması yapıldığı halde görevine başlamamış kişiler belirtilen sürelerde sadece 657 sayılı kanuna göre çalışamazlar. Üniversite hastanelerinde çalışmalarında herhangi bir engel yoktur.

İstifa dilekçesi geleceğe yönelik verilemez. Verildiği gün geçerlidir.
Hiç istifa etmeyeceğiniz huzurlu bir iş yaşamı dileklerimle.

İstifa için dilekçe örneği:

....... Devlet Hastanesi Başhekimliğine

Tebliğ tarihinde görevimden ayrılmak üzere devlet memurluğundan ayrılmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

1 ay içinde cevap gelirse görevden ayrılırsınız. Gelmezse:

....... Devlet Hastanesi Başhekimliğine

...... tarihinde devlet memurluğundan ayrılmak için verdiğim dilekçeye tarafınızca cevap verilmemiştir. 657 sayılı kanunun 94. maddesine göre devlet memurluğundan bugün itibariyle ayrılıyorum. İlişiğimin kesilerek gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4300577  gönderen dr_demirci
 23.08.2019 - 23:08:57
kaikennn yazdı:
20.08.2019 - 21:09:14
dr_demirci yazdı:
20.08.2019 - 20:47:51
kaikennn yazdı:
20.08.2019 - 19:37:51
Hocam merhaba. 28 haziranda ckys ye düştüm ancak asistanlıga başlamadim. Tus başvurusunda da "asistanligi kazandim, göreve başlamamamı takip eden ilk sınav" secenegini isaretlemistim. Ancak ben atama iptali icin dilekce göndermedim saglik bakanligina.Zaten 10 gun gidilmedigi takdirde cezalı kalacagim diye biliyordum. Dün saglik bakanligini aradigimda bana şunu soylediler "Dilekce vermediyseniz gireceginiz ilk tusa kadar asistanlık hakkiniz tutuluyor."
Hocam bu durumda eger şubat tusuna kalirsam onda da mi puanim kesilecek? Yoksa 1-2 gun icinde dilekce gönderirsem atama iptali icin , diğer tusta kesinti durumu ortadan kalkar mi?
kesinti olmaz
Atama iptal dilekçesi yazmama gerek yok degil mi hocam?
gerek yok
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4300580  gönderen dr_demirci
 23.08.2019 - 23:10:24
canerak yazdı:
21.08.2019 - 13:02:11
merhabalar hocam.mecburi hizmetimi bitirdim.kadrom A sehrinde bir Tsm'de.Su anda B sehrinde aile hekimligi yapiyorum.Aile hekimliginden istifa edip Tsm'ye başlayıs yapmadigim takdirde müstafi sayilir miyim.yoksa surec nasil isler?tesekkurler
şu anda memuriyetten ücretsiz izinle ayrılmış durumdasınız. ücretsiz izin bittiğinde dönmeniz gerekir yoksa müstafi kabul edilirsiniz.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4300581  gönderen dr_demirci
 23.08.2019 - 23:10:55
Ortorinda2134 yazdı:
22.08.2019 - 16:56:18
Demirci hocam merabalar. Tusu kazandım YÖK. Evraklarımı yolladım. Hemen akabinde dhy 4924ten istifa ettim. 1 hafta Snra dhy kurasına başvurdum. Belki güzel bir yere yerleşirim diye. Msb kadrosuna atandım. Şırnaka. Onun da işlemleri 6,7 ay sürdüğü için mecbur kazandığım asistanlığa gidiyim dedim. Şuan asistanım. SORUM ŞU; YÖK KADROSUNDAN İSTİFA EDERSEM 657deki gibi hakkım azalıyo mu??
azalmaz

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4300734  gönderen Nurç
 24.08.2019 - 14:20:25
Hocam merhaba,
Geçen tus ile yök kadrosunda asistanlığa yerleştim, muhtemelen 15 gün içinde çalışmaya başlayacağım. 86.dhy ile msb kadrosunda zorunlu hizmete atanmıştım fakat asistanlığı kazandığım için msb'ye belgelerimi göndermedim. Telefonda görüştüğümde msb görevlisi atanma işlemlerinin çok uzun sürdüğünü asistanlığımın daha erken başlayacağını söylemişti. 86 ile msb'ye atanan hekimler hala göreve başlamamış zaten. Sorum şu, eylül tusunda eah/sba yazabilir miyim bu durumda? Yoksa bir yıl müstafi mi oluyorum?
Eğer müstafi isem MSB atamalarının yanında atamada sorun çıkması halinde atanacağımız sağlık bakanlığı kurumları vardı, müstafi konumunda kalmamak için onlara başvuru yapmam mümkün mü?
Bir de müstafi sayılıyorsam müstafilik tarihimin başlangıcı ne sayılıyor benim durumumda?
Yardımlarınız için saolun.

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4300767  gönderen Nurç
 24.08.2019 - 15:59:11
Nurç yazdı:
24.08.2019 - 14:20:25
Hocam merhaba,
Geçen tus ile yök kadrosunda asistanlığa yerleştim, muhtemelen 15 gün içinde çalışmaya başlayacağım. 86.dhy ile msb kadrosunda zorunlu hizmete atanmıştım fakat asistanlığı kazandığım için msb'ye belgelerimi göndermedim. Telefonda görüştüğümde msb görevlisi atanma işlemlerinin çok uzun sürdüğünü asistanlığımın daha erken başlayacağını söylemişti. 86 ile msb'ye atanan hekimler hala göreve başlamamış zaten. Sorum şu, eylül tusunda eah/sba yazabilir miyim bu durumda? Yoksa bir yıl müstafi mi oluyorum?
Eğer müstafi isem MSB atamalarının yanında atamada sorun çıkması halinde atanacağımız sağlık bakanlığı kurumları vardı, müstafi konumunda kalmamak için onlara başvuru yapmam mümkün mü?
Bir de müstafi sayılıyorsam müstafilik tarihimin başlangıcı ne sayılıyor benim durumumda?
Yardımlarınız için saolun.
Hocam merhaba tekrar,
Bir ek yapmak istedim, feragatname de gönderdim msb’ye. Benim durumum gene müstafilik kategorisinde mi sayılıyor? Eah/sba yazmama engel midir?

Tekrar teşekkürler zamanınız için.
Evet bu durumda olan arkadaşlarım var. Ben de dahil. Eah kadrosu yazabilcek myz? Müstafi sayılıcak myz? ÇÜNKÜ MSB Yİ BEKLEMEYİP YÖK ASİSTANLIĞINA BAŞLADIK. HAFTAYA SINAVA BİDAHA GİRİCEZ. EAH YAZABİLCEK MYZ?
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4301266  gönderen Arwen3535
 25.08.2019 - 23:57:32
Merhabalar herkese, mecburideyken istifa ettiğimizde 6 ay süreyle eğitim araştırma yazamıyoruz diye biliyorum. Asistan olarak çalışırken istifa ettiğimizde de bu geçerli mi? Mecburiden istifa memuriyetten istifa sayılırken asistanlıktan istifa öyle sayılmıyor diye biliyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Re: İSTİFA ve MÜSTAFİLİK HAKKINDA HERŞEY

 #4301286  gönderen dr.ayse
 26.08.2019 - 07:14:18
Merhabalar ben 657den istifa ettim 2aya kadar onayın geleceği söylendi. Onay geldiğinde raporlu olsak ve rapor bitince hastaneden ayrılış yapsak bir sorun olur mu? Onaydan sonra hastaneden ayrılış yapmak için bir süre var mı
 • 1
 • 470
 • 471
 • 472
 • 473
 • 474
 • 496