Pazartesi , Temmuz 13 2020
Her Gune 1 Spot Bilgi & 1 TUS Sorusu paylasiyor...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 36
Kullanıcı avatarı

HER GÜNE SPOT BİLGİLER

 #2689092  gönderen drgoze
 13.11.2013 - 22:55:51
Karpal kemiklerin sırası:

• Proksimal sıra (radial taraftan); Os scaphoideum, Os lunatum, Os triquetrum, Os psiforme (Sophie – Loren – Too – Pretty)
• Distal sıra (radial taraftan); Os trapezium, Os trapezoideum, Os capitatum, Os hamatum (Try – Too – Catch – Her)
En son drgoze tarafından 07.08.2014 - 20:38:41 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2689841  gönderen drgoze
 14.11.2013 - 17:58:16
Günün spot bilgisi Biyokimyadan:

-->Granüllü ER‛a yani membrana bağlı ribozomlarda;
• Kollagen gibi hücre dışı proteinleri,
• İg, Albümin, peptid hormonlar gib plazma proteinleri,
• Na-K ATPase, 5‛-nükleotidaz vb gibi membran proteinleri,
• Lizozomal enzimler,

-->Serbest ribozomlarda;
• LDH ve ALT gibi sitozolik enzimler
• Nükleer proteinler
• Peroksizomal proteinler
• Mitokondriyal proteinler sentezlenmektedir.
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2692679  gönderen drgoze
 16.11.2013 - 17:59:57
Bugünkü spot bilgimiz Pediatri Dahiliye karışımı :)

• Bartter sendromu nedir... Henle çıkan kolda yer alan Na/K/2Cl pompasının iflasıdır.
• Bartter sendromunda renin-anjiotensin aldosteron sistemi nasıldır... Hiperreninemik hiperaldesteronizm olur.
• Bartter sendromunda böbrekte prostoglandin sentezi nasıl değişir... Prostoglandin E2 ve I2 sentezi artar.
• Bartterda kan basıncı nasıldır... Hiperreninemik hiperadesteronizm olmasına rağmen tuz kaybı olduğu için hipertansiyon beklenmez.
• Bartterda görülen asit baz bozukluğu nasıldır...Hipokalemik metabolik alkaloz görülür.
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2694293  gönderen drgoze
 17.11.2013 - 15:14:20
Bugün Farma spotta misafiriz :)

• Kendisi iyon kanalı niteliğinde olan reseptör... Nikotinik reseptör
• Klor kanalı ile kenetli olan reseptörler hangileridir... GABA ve glisin
• Tirozin kinaz reseptörleri üzerinden etki gösteren hormon... İnsülin
• Guanilat siklaz reseptörleri üzerinden etki gösteren hormon... Atrial Natriüretik Hormon
• JAK-STAT reseptörleri üzerinden etki gösteren hormon... Büyüme hormonu
• HSP90 proteinleri ile kenetli reseptör... Steroid reseptörü
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2695998  gönderen drgoze
 18.11.2013 - 19:18:22
Bugün Fizyoda misafiriz :)

• Mikrotübülde hareketi sağlayan kol... Dynein
• Mikrotübülü eski konuma geri getiren... Kinezin
• Dynein genetik eksikse... Kartegener sendromu
• İçi dolu vezikülü somadan akson ucuna getiren ne... Kinezin
• İçi boş vezikülü aksondan somaya geri götüren ne... Dinein
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2697130  gönderen drgoze
 19.11.2013 - 13:24:49
Genel Cerrahi'deniz :)

• Hiperglisemide Na nasıl değişir...Azalır...
• Hiponatremi en çok neye bağlı...Dilüsyonel
• Hiponatremi kliniği neye bağlıdır...Beyin ödemi
• Hiponatremi kliniği görülmesi için hiponatremi nasıl olmalı...Hipoozmolar
• Akut hiponatremide hiponatremi semptomları gelişmesi için gereken eşik değer...120 mEq/L
• Hiponatremide Na+‛un maksimum yükseltilme hızı... 12 mEq/L/gün
• Hipernatremi en çok neye bağlı gelişir...Su kaybı
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2697157  gönderen drchem
 19.11.2013 - 14:00:22
drgoze yazdı:Genel Cerrahi'deniz :)

• Hiperglisemide Na nasıl değişir...Azalır...
• Hiponatremi en çok neye bağlı...Dilüsyonel
• Hiponatremi kliniği neye bağlıdır...Beyin ödemi
• Hiponatremi kliniği görülmesi için hiponatremi nasıl olmalı...Hipoozmolar
• Akut hiponatremide hiponatremi semptomları gelişmesi için gereken eşik değer...120 mEq/L
• Hiponatremide Na+‛un maksimum yükseltilme hızı... 12 mEq/L/gün
• Hipernatremi en çok neye bağlı gelişir...Su kaybı
Valla çoook teşekkür ederiz emeğin için
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2699149  gönderen drgoze
 20.11.2013 - 22:33:08
Kadın Doğum günü bugün...

--> Perineal cismin yapısına katılan kaslar...
• M. bulbokavernosus
• M. sfinkter ani eksternus
• M. transversus perinei superficialis

-->Yüzeyel perineal kaslar...
• M. bulbokavernosus (vajinal orifisin etrafını çevreler, sirküler yapıda)
• M. iskiokavernosus (perinenin lateral sınırını oluşturur)
• M. transversus perinei superfisyalis
• M. sfinkter ani eksternus
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2700340  gönderen drgoze
 21.11.2013 - 20:10:05
Küçük stajlardanız bugün :)

• En sık görülen migren tipi... Aurasız migren
• Klasik migrende görülen en sık aura... Visuel aura (skintilasyon skotomu → patagnomoniktir)
• Tam körlük, vertigo, ataksi, dizartri, tinnitus yapan migren... Baziller migren
• Midriazis, ptozis, diplopi yapan migren... Oftalmoplejik migren
• Migren proflaksisinde öncelikle ilk tercih edilecek ilaç... Propranolol ve amitriptilin
• Akut migren atağında ilk tercih... Parasetamal, sonra diğer NSAİ‛ler
• Migren akut ağrısında en ideal ilaç... Seratonin reseptör agonistleri → sumatriptan vb.
• Gebelikte kullanılamayan migren ilacı... Seratonin reseptör agonistleri → sumatriptan vb.
• Migren tedavisinde kullanılıp retroperitoneal fibrozis yapan ilaç... Metiserjid
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2701516  gönderen drgoze
 22.11.2013 - 17:30:09
Bakalım mikropların dünyası ne alemde :)

• Gram pozitif ikili kok...Pnömokok (kapsüllü)
• Gram negatif ikili kok...Meningokok, Gonokok, Moraxella Catarrhalis
• BOS‛da gram negatif ikili kok...Meningokok
• Genital akıntıda,eklem sıvısında gram negatif ikili kok...Gonokok
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2702769  gönderen drgoze
 23.11.2013 - 18:20:26
Patolojik bigilerdeyiz :)

• Apopitozdan sorumlu kaspazlar... ekstrensek apopitoada kaspaz 8, intrensek apopitozda kaspaz 9
• Ana ölüm kaspazı (substratı)... Kaspaz 3
• İntrensek apopitozu durduran… bcl-2; ekstrensek apopitozu durduran...FLİP
• Apopitotik cisimciklerin makrofajlar tarafından sindirimini kolaylaştıran moleküller... Fosfotidilserin, Trombospondin
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2704355  gönderen drgoze
 24.11.2013 - 21:37:19
Pediatrinin şirin spotları :)

• Nekrotizan enterokolitte en önemli risk faktörü... Prematürite
• Nekrotizan enterokolitin en erken klinik bulgusu... gastrik rezidü
• Nekrotizan enterokolitin en erken radyolojik bulgusu... Genişlemiş barsak lupları ve distansiyon
• Nekrotizan enterokolitin en spesifik radyolojik bulgusu... Pnömatosis intestinalis
• Nekrotizan enterokolitte kötü prognozu gösteren radyolojik bulgu... Portal vende gaz (pyopnömo flebitis)
• Nekrotizan enterokolitte mutlak cerrahi endikasyonu... Barsak perforasyonu
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2705341  gönderen drgoze
 25.11.2013 - 19:08:16
Anatomi artık daha kolay :)

- Foramen ischiadicum majus‛tan geçen yapılar... Foramen ischiadicum majus, m. piriformis tarafından iki foramen‛e ayrılır;

- For suprapiriforme‛den a.v. glutea superior ve n. gluteus superior

- For infrapiriforme‛den geçen yapılar… a.v. glutea inferior, n.gluteus inferior, n. cutaneus femoris posterior ve n. ischiadicus geçer (ischiadicus)

- N. pudendus ve a.v. pudenda interna ise foramen ischiadicum majus ve foramen ischiadicum minusdan da geçer.
En son drgoze tarafından 29.11.2013 - 21:22:25 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı

Re: Her güne bir spot bilgi

 #2706653  gönderen drgoze
 26.11.2013 - 18:27:59
Biyokimya günü...

• Peroksizom‛da:
- Hidrojen peroksitin katalaz ile yıkımı
- Plazmalojen sentezi.
- Safra asitlerinin glisin veya taurinle birleşerek safra tuzlarına dönüşümü peroksizomda meydana gelir.

• 26 ila 38 karbonlu gibi çok uzun zincirli yağ asitlerinin yıkımı peroksizomdadır. Problem varsa (Serebro-hepato-renal sendrom) Zellweger sendromu.

• Fitanik asitin (3,7,11,15 tetrametil palmitik asit 20 karbonlu dallı zincirli yağ asidi) yıkımı peroksizomda bir alfa-oksidasyon ile başlar. Bu alfa-oksidasyon işlemi aksarsa Refsum hastalığı.

• Adrenolökodistrofi (Lorenzonun yağı): X‛e bağlı adrenolökodistrofide (ALD), başta lignoserik asid (C24:0) ve serotik asid (C26:0) olmak üzere bu yağ asidlerininin peroksizoma alınmasında etkili olan peroksizomal membran proteininde bozukluk vardır.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 36