DrTus Köşe yazarlarımızın yazılarına buradan ulaşabilir, sizlerde burada köşe yazılarınızı paylaşabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
Yeni Mezun Hekimlere; "Görev Yerleri ve Tanımları"

Resim

DHY Kurası Münhal Kadroları açıklandı. Peki dilimiz döndüğünce, resmi görev tanımları ile tecrübeleri paylaşalım istedim.

1) İlçe Sağlık Müdürlüğü: Nüfusu 30.000 üzeri olan ilçelerde ve 15.000-30.000 arası ilçelerde coğrafi yapı, sezonluk nüfus hareketi vb sebeplerle kurulan birimlerdir.
Bu birimlerde yer alan şubelerde ( Kamu/ Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri, Eczacılık, Tıp Meslekleri, Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar, Bulaşıcı olmayan Hastalıklar vb ) görev alan hekimler,
• İlçedeki sağlık kuruluşlarının, eczanelerin vb yerlerin periyodik denetimleri,
• çalışanların belgelerinin onaylanması
• İl Sağlık Müdürlüğü ile birim arasındaki yazışmalar
• Adli ve defin nöbeti (TSMler kapandığı için)
• ASMler ile ilgili yazışmalar, mesai denetimleri

2)Toplum Sağlığı Merkezleri: İlçe sağlık müdürlüğü kurulmayan ilçelerde bu birimlerde görev alacak hekimler:
• Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan hastalıkların takibi
• Hastane bulunmayan ilçelerde acil sağlık hizmeti dâhil defin ve adli sağlık işlemleri
• Çevre Sağlık denetimleri( zoonotik ve vektörel hastalıklar da dâhil), içme suyu /deniz suyu ölçümleri
• Kaymakamlık ile yapılan toplantılar
• İl sağlık müdürlüğü ile ASMler arası yazışmalar
• Başta Kanser taramaları olmak üzere taramalar, ergen/gençlik izlemleri ve eğitimler
• AÇSAP vb eğitimler
• Okul aşılarında görev alır

3) 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) : İl Sağlık Müdürlüğündeki Acil Sağlık Hizmetleri 112 Başhekimliğine bağlı bu birimde görev alacak hekimler:
• Gelen tüm acil çağrılara gidecek ekip ya da ekiplerin kararını vermek( rutinde dispacth (ayıklama) algoritması olmadığı için ne yazık ki her isteyene ambulans gidiyor ). Olay yerine en yakın istasyon görevde ise hangi ekibin o bölgeye gideceğine karar vermek ( dipnot: genelde çağrı karşılayan ATTler ildeki rutin hareketi size anlatacaktır, ancak olası bir soruşturmada, yetki sizde olduğu için hesap size sorulacaktır )
• Ekipler olay yerine varana kadar hasta ya da yakına telefonla ilkyardım
• Vakaya giden ekiplere tıbbi danışmanlık hizmeti ( ilaç uygulama onayı- paramedik ve ATTlerin sadece arrestte adrenalin için onay almama hakkı var)
• Çoklu yaralanmalarda hastaların hangi hastanelere nakil edileceğine karar verir ve olay hakkında sorumlu hekim/başhekim yardımcısı/ başhekime bilgi verir( whatsapp grupları var ), SAKOM’a gerekli raporu yazar(EK-4)
• İl içi ve il dışı hasta sevkinde hastaya yer bulmak ( acil durum, yoğun bakım, yanık ünitesi gibi gereksinimler için bu görev verilmiş olsa da servis hastalarına bile yer aramak zorunda kalabilirsiniz)
• İldeki tüm istasyonların nöbeti boyunca amiri KKM hekimidir.

4) A1 Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Hekimi:
• A1 tipi İstasyon “Hekimli 112 İstasyonu” demektir. Bu istasyonda görev alan hekimler, çıktıkları vakalarda ilaç uygulama yetkisine sahiptir.
• Nöbete başlarken ambulansın mekanik ve tıbbi kısımlarının eksiksiz ve çalışır olduğunu kontrol ettirmek ve onaylamak ve ASOS’a( Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) kaydetmek
• Her vaka dönüşü bilgileri ASOS’a kaydetmek ve ambulansı yeni vaka için hazırlatmak
• Başta Defibrilatör ve Telsiz olmak üzere cihazların şarjının tam olmasını sağlamak
• Sorumlu hekime ya da sorumlu hekim ise başhekimliğe malzeme talep formu ile malzeme ihtiyacını iletmek
• Bakan, bakan yardımcısı vb devlet büyüklerinin il ziyaretlerinde, Resmi Bayramlarda, hatta ve hatta ağaç dağıtma gibi etkinlikler de bile görev alabilirsiniz.


5) Devlet Hastaneleri:
• Devlet Hastanelerinde görev alan hekimlerin görev yeri tabiî ki ACİL SERVİS!
• Acil Servisler kimi hastanede Yetişkin, Travma, Çocuk ve Yeşil Alan vb alanlara ayrılmış olabiliyor.
• Travma ve Yetişkin Acillerde, genelde Acil Uzmanı ile birlikte nöbet tutulurken, yeşil alanda tek başınasınız. 5 ve üzeri sayıda uzmanın olduğu branşlarda "branş nöbeti", sayı az ise icap nöbeti ile sizleri destekleyecektir.
• Çocuk uzmanının 5 ve üzeri olduğu hastanelerde uzmanlar aktif nöbetçi iken daha az sayıda iseler icapçı olarak sizi destekliyor.
• Bazı hastaneler çocuk hastanesini ayrı binada hizmet verdiği için kurada atandığınız zaman ana bina ya da ek binaların hangisinde çalışacağınız kurum amirince karar verilecek.
• Ayrıca yine yönetmeliğe göre “Hekimli hasta sevklerinde” ambulans ile il içi ya da il dışı sevklerde sizler görev alabilirsiniz.
• Bazı ilçe hastaneleri nüfusu az olduğu için “entegre ilçe hastanesi “olup aile hekimi uzmanı dışında uzman hekimi olmayan yerler olup acil sağlık hizmetinin yanı sıra poliklinik hizmetleri de tarafınızca yapılacaktır. Ayrıca bu hastanelerde çalışanlar defin nöbeti ve adli nöbet de tutacak, hatta bakanlığın sağlık politikaları ile ilgili kampanyalarda da görev alacaklardır.

Bunlar tabiî ki resmi yönetmelik ya da genelgelerdeki görev tanımlarıdır.
Uygulamada karşılaşacağımız durumlara örnek vermek gerekirse:
-77. DHY atamasına bakıldığında acil servisler düşünülmüş. Acil servislerin kadrolarını tamamen doldurulacak şekilde sayılar var. Kimsenin istifa etmediği ya da TUS ile yerleşme işleminin daha olmadığını düşünürsek İlçe Sağlık Müdürlüğü, TSM ve 112 KKM /İstasyonlardan ilk birkaç ay geçici görev yapılacağı pek öngörülmüyor.
-Tersi olarak bazı ilçelerde TSMlere kadro açılmadığı için orada geçici görev ya da adli/defin nöbeti olabilir.
-Yapı tek birimde toplandığı için İnsan Kaynakları artık İl Sağlık Müdürüne bağlı olacak. İhtiyaç olan birime ( atamadan sonraki dönemlerde) geçici görevlerde eskisi gibi kurum amirinin onayına gerek kalmayacak.
- TSM ve İlçe Sağlık Müdürlüğü(İSM)’ne atanacak olanları bol bol evrak işi bekliyor. Ayrıca TSM sorumlu hekimi olacaklar Resmi Törenlere, Kaymakamlık Toplantılarına katılmanız zorunlu.
-TSM veya İSM de görev alanlar bakanlığın sağlığı geliştirme politikaları ile ilgili bütün kampanyalarda aktif görev alıyor. Özel hazırlanmış bir araç ile köylere gidip kanser taraması yapmak, meydanlara AVM’lerine stand kurup yaşlılık, kanser, obezite, anne sütü vb hususlarda bilgi vermek gibi pek çok çalışma sizleri bekliyor.
-Acil servisi anlatmaya gerek yok.. Kalabalık, yoğunluk, öğrencilerin rapor vb garip istekleri, poliklinikte sıra bulamayan hastaların acilde muayene olma, grip olup serum taktırma veya “bi iğne mi yapsak” merakı, yıllarca var olan bel ağrısı, diz ağrısı için “ yeni hekimler gelmiş” diyerek başvurular olabilir.
-112 KKM veya 112 ASH İstasyonunda çalışacak hekimler ise gerekli durumlarda il dışı sevk için görevlendirilebilir. (Bazı illerde ortak havuz nöbeti uygulanmaya başlanmış)
- Acil servisler ve 112 ASH' lerinde çalışacaklara uyum amaçlı refakat nöbetleri ile başlangıç son birkaç yıldır uygulanmaktadır.
- Sözleşmeli kadrolar yani 4924ler; atandığınız birimde bu tip kadro tanımlı ise kuruma başvuru yaparak geçiş yapabilirsiniz.
- Son olarak; atandığınız yer hangi birim olursa olsun, tıbbi etikten asla taviz vermeyiniz. Hekimler arası diyalogun daha sağlıklı olduğunu unutmayınız. Hastaları hiçbir sözel ifade ile yönlendirmemeye ve birbirinize “ SAYIN MESLEKTAŞIM” şeklinde başlayan notlar göndermeye özen gösterin.Kullanıcı avatarı
TSM'ler kaldırılmıyor bu bilgiyi düzeltelim yalnız. İlçe sağlık müdürlükleri 30.000 üzeri nüfus olan yerlerde kurulacak ancak buralarda TSM'ler ilçe sağlık müdürlüklerinin alt birimi olarak göreve devam edecek. Küçük ilçelerde ise ilçe sağlık müdürlüğü olmayacak onun da işlevlerini TSM'ler yerine getirecek. Münhallerde bazı ilçelerde hem ilçe sağlık müdürlüklerine hem de TSM'lere atama yapıldığını görebilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
dr-exitus yazdı:TSM'ler kaldırılmıyor bu bilgiyi düzeltelim yalnız. İlçe sağlık müdürlükleri 30.000 üzeri nüfus olan yerlerde kurulacak ancak buralarda TSM'ler ilçe sağlık müdürlüklerinin alt birimi olarak göreve devam edecek. Küçük ilçelerde ise ilçe sağlık müdürlüğü olmayacak onun da işlevlerini TSM'ler yerine getirecek. Münhallerde bazı ilçelerde hem ilçe sağlık müdürlüklerine hem de TSM'lere atama yapıldığını görebilirsiniz.
M harfine kadar görmedim ya da gözden kacırdım..
Ama ne olursa olsun hekımlerın ıslerı aynı :)
Kullanıcı avatarı
Simurg yazdı:
dr-exitus yazdı:TSM'ler kaldırılmıyor bu bilgiyi düzeltelim yalnız. İlçe sağlık müdürlükleri 30.000 üzeri nüfus olan yerlerde kurulacak ancak buralarda TSM'ler ilçe sağlık müdürlüklerinin alt birimi olarak göreve devam edecek. Küçük ilçelerde ise ilçe sağlık müdürlüğü olmayacak onun da işlevlerini TSM'ler yerine getirecek. Münhallerde bazı ilçelerde hem ilçe sağlık müdürlüklerine hem de TSM'lere atama yapıldığını görebilirsiniz.
M harfine kadar görmedim ya da gözden kacırdım..
Ama ne olursa olsun hekımlerın ıslerı aynı :)
mesele yok :D.. tüm hekim arkadaşlara başarılar dilerim..
Kullanıcı avatarı
dr-exitus yazdı:
Simurg yazdı:
dr-exitus yazdı:TSM'ler kaldırılmıyor bu bilgiyi düzeltelim yalnız. İlçe sağlık müdürlükleri 30.000 üzeri nüfus olan yerlerde kurulacak ancak buralarda TSM'ler ilçe sağlık müdürlüklerinin alt birimi olarak göreve devam edecek. Küçük ilçelerde ise ilçe sağlık müdürlüğü olmayacak onun da işlevlerini TSM'ler yerine getirecek. Münhallerde bazı ilçelerde hem ilçe sağlık müdürlüklerine hem de TSM'lere atama yapıldığını görebilirsiniz.
M harfine kadar görmedim ya da gözden kacırdım..
Ama ne olursa olsun hekımlerın ıslerı aynı :)
mesele yok :D.. tüm hekim arkadaşlara başarılar dilerim..
yanlış anlamayın hocam gözümüzden kaçmıştır belki.
Bu ilçe sm ile ilgili bilgileri mudurluktekı arkadaslara da sordum TSM kapanacak mı yoksa birim olarak mı devam edecek onlar da bilmiyor..
:)
önerilere ve duzeltmelere, katkılara acıgız :)
Kullanıcı avatarı
Arkadaşlar ben halen Kkm'yi anlamama karşın 112 istasyon hekiminin ne iş yaptığını anlamadım
Yani her vakaya mı çıkıyor, yoksa buna kendisi mi karar veriyor? Çalışma nöbet usulü mü? İstasyonların çoğunun geçtiğimiz yıllarda boşaltıldığı ve komutaya geçirildiği biliniyor, ama bu yıl yeniden azımsanmayacak derecede 112 kadrosu açılmış??? Bilgilendirirseniz çok sevinirim...