Pazartesi , Şubat 24 2020
DrTus Köşe yazarlarımızın yazılarına buradan ulaşabilir, sizlerde burada köşe yazılarınızı paylaşabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı

Re:

 #2941553  gönderen drekol
 11.07.2014 - 13:30:08
atama için yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni yere başlamak gerekiyormuş. (il dışı atama için)

bu 15 günlük süre iş günü müdür? hafta sonları-resmi bayram tatilleri bu süreye dahil midir? bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim..
Kullanıcı avatarı
plasticsurgery yazdı:
semseddin yazdı:Pratısyen olarak mecburi hizmetini bitirdikten sonra tus kazanıp asistan olanlar, uzmanlıkta tekRar mecburi hizmet yapıyor mu şu durumda?

Yapiyor. Yandal yaparsan onunda mecburisi var.. pratisyenken yarim birakip asistan olursan kalan sure ekleniyor uzmanlikdan sonraki sureye. Hic pratisyenlik yapmassan o zaman sadece uzmanligin mecburisini yaparsin
''Pratisyenken mecburi hizmet yapmayan veya yarım bırakıp asistan olan kişiler uzman olduklarında sadece uzman doktor olarak yapmakla yükümlü oldukları süre kadar mecburi hizmet yaparlar. Pratisyenken yapmadıkları süreler eklenmez.'' diyor hocam yukarda yanlış bilgilendirme olmasın.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009

Re:

 #2972593  gönderen dreah
 31.08.2014 - 02:12:57
drekol yazdı:atama için yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni yere başlamak gerekiyormuş. (il dışı atama için)

bu 15 günlük süre iş günü müdür? hafta sonları-resmi bayram tatilleri bu süreye dahil midir? bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim..
bunu bilen var mıdır?
Kullanıcı avatarı

Re:

 #2972841  gönderen dr_demirci
 31.08.2014 - 17:03:02
dreah yazdı:
drekol yazdı:atama için yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni yere başlamak gerekiyormuş. (il dışı atama için)

bu 15 günlük süre iş günü müdür? hafta sonları-resmi bayram tatilleri bu süreye dahil midir? bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim..
bunu bilen var mıdır?
iş günü değil

Re:

 #2973673  gönderen dreah
 02.09.2014 - 01:30:06
dr_demirci yazdı:
dreah yazdı:
drekol yazdı:atama için yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni yere başlamak gerekiyormuş. (il dışı atama için)

bu 15 günlük süre iş günü müdür? hafta sonları-resmi bayram tatilleri bu süreye dahil midir? bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim..
bunu bilen var mıdır?
iş günü değil
teşekkürler bilgi için
Kullanıcı avatarı

Re:

 #2973682  gönderen preacher
 02.09.2014 - 03:46:13
Merhabalar öncelikle benim bir sorum olacak, konjenital MVP+VSD onarımı sonucu iki kez operasyon geçirdim ve coumadin kullanıyorum, lise boyunca fizik aktivite yasaktı, ekim dhy'sine gireceğim ve bu konu hakkında vereceğim bir raporun nasıl bir etkisi olabilir?
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3001704  gönderen siyahposet_
 29.09.2014 - 22:27:53
sorumun cevabı için dr demirciye tesekkürler
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

 #3001717  gönderen siyahposet_
 29.09.2014 - 22:36:46
altayyamtar_almila yazdı:yaşanmış bir örnek
bir arkadaşım izmit de pratisyeniken istifa etti, daha sonra hakkaride kalan kısmını bu yüzdeli hesapla bitirdi , yani ceza veya sıfırdan başlama muhabbeti olmadı
BUNA NE DEMELİ?????
Kullanıcı avatarı

Re:

 #3001720  gönderen siyahposet_
 29.09.2014 - 22:39:21
2012 YILI MEVZUATINDA BEN DE GÖREMEDİM İSTİFA EDİNCE SIFIRDAN BAŞLAR DİYE.BU KONU HAKKINDA HERHANGİ BİŞEY GEÇMİYOR .BUNU KESİN OLARAK NERDEN ÖĞRENEBİLİRİZ?

BUGÜN KAMU HASTANELER KURUMUNDAKİ ATAMADAKİ BAYANDA SIFIRDAN DİYOR.


AMA YUKARDAKİ ARKADAŞ YÜZDELİ HESAPLAMADAN KALAN GÜN SAYISINI YAPMIŞ.

YARDIM LÜTFENNNN
drriza yazdı:Bilindiği gibi Tıp Fakültesini bitirdiğimiz andan itibaren diplomamıza ulaşmamız için mecburi hizmet diye bilinen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü tamamlamamız gerekmektedir. Bu hizmet atanılan yere göre değişen sürelerde uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı yemi mezun hekimler ve uzmanlığını yeni almış hekimler için 2 ayda bir atama kuraları düzenlemektedir. Mecburi hizmetini yapmamış veya bitirmeden görevden ayrılmış kişiler hekimlik mesleğini icra edememektedir. Mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden kişi tekrar göreve başladığında mecburi hizmeti sıfırdan başlar. Pratisyenken mecburi hizmet yapmayan veya yarım bırakıp asistan olan kişiler uzman olduklarında sadece uzman doktor olarak yapmakla yükümlü oldukları süre kadar mecburi hizmet yaparlar. Pratisyenken yapmadıkları süreler eklenmez.

Mecburi hizmet süreleri: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;

- Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,

- Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,

- Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,

- Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe
merkezlerinde 450,

- İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe
merkezlerinde 500,

- Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe
merkezlerinde 550,

- Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 gün olarak uygulanır. Bu sürelere izinler, raporlu geçirilen süreler dahil değildir. Hafta sonları, resmi tatiller dahildir.

Bu ilçe gruplarında hangi ilçelerin bulunduğunu incelemek için tıklayın...
http://www.doktormagazin.com/ilce_siralamasi.docx

Kesintili mecburi hizmet yapanlar veya mecburi hizmet süresince yükümlülük süresi farklı olan birkaç yerde çalışanlar için mecburi hizmet süreleri şu şekilde hesaplanır:

Örneğin; bir hekim 550 gün süresi olan A ilçesinde 150 gün çalışsın, sonra 350 gün süreli B ilinde 100 gün çalışsın, sonra 400 gün süreli C ilçesinde 50 gün çalışsın. Kalan süresi hesaplanırken görev yaptığı yerde mecburi hizmetinin yüzde kaçını bitirdiği hesaplanır. A ilçesinde mecburi hizmetinin (150/550=27) %27’sini tamamlamış, B ilinde (100/350) %28’ini tamamlamış, C ilçesinde (50/400) %12’sini tamamlamış. Toplamda mecburi hizmetinin %67’sini tamamlamıştır. Geriye kalan %33 süresi eğer C ilçesinde devam ediyorsa (400*33%) 132 gün sonra mecburi hizmetini tamamlayacaktır.

Devlet Memurluğunda atama yerine hareket ve işe başlama süresi 657 sayılı kanunun 62. maddesinde belirlenmiştir. Bu maddede: “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

( Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.”

6245 sayılı Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ve (h)bendinde yer alan "Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder."

Yeni büyükşehir yasası ile tüm ilçeler büyükşehire dahil edilmiş olmasına rağmen yukarıdaki kanun maddesi hala geçerlidir. (Harcırah Kanununa 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen geçici 4 üncü madde de "Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz." Hükmü yer almaktadır.)

Yani aynı ilçe veya il merkezine atanan kişiler ertesi gün başlar. Farklı ilçe veya ile atananlar 15 gün içinde başlar. Aynı ilin farklı ilçeleri arasında atamalarda da 15 gün süre vardır. Bu atamalarda eğer devlet memuru iseniz çalıştığınız kurum adresi, eğer açıktan atama iseniz ikamet adresiniz geçerlidir.

Hazırlayan: dr_demirci
Hocam ben bir konuda yardımınızı istiyorum. İlk olarak mecburi hizmet süresi 350 gün olan ilçede 72 gün çalıştım. yaklaşık %20 oluyor. Sonra eş durumu ile Mecburi hizmet süresi 500 gün olan başka bir ile atandım. burada genel sekreterliğe bitirme tarihimi sorduğumda ilk çalıştığım yerde geçirdiğim %20 lik zamanı hesaba katmadan 500 gün üzerinden hesap yaptılar. ben bu ilçede %80 yani 400 gün çalışıp bitirebileceğimi söyledim. fakat direk sistemden sicil no ile baktıklarını ve kendilerinin farklı bir bilgisi olmadığını söylediler. Olayın böyle olduğuna ikna olmuştum ama forumu araştırınca sizin bu yazınızı gördüm. Bo konuda ne yapmamı önerirsiniz. arayıp bilgi alabileceğim bakanlık telefon numarası var mıdır? Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
İyi günler. Mehil müddeti ile ilgili belki saçma gelecek bir soru soracağım. Benzeri bugün de soruldu diye gündeme almak istedim:

Tus ile şu an ikamet ettiğim ilde eah kazandım. 59. dhy ile
ise farklı bir ile atandım. Zorunlu hizmete gittiğimi varsayarsak , eah için tebligat geldiğinde mehil müddetim ne kadar olacaktır?

İlgili kanun maddesi (657/62. md):
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Bu maddede geçen "Yer " deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

Yer kavramı nedir? Mehil müddetinden yararlanmak için 1-2 aylığına da olsa ikametimi mi değiştirmem gerekir? Yoksa farklı illerdeki çalışılan merkezler olarak mı tanımlanmıştır? Mantıken her gün evimden 300-500 km gidip gelmediğime göre??
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
bahare90 yazdı:İyi günler. Mehil müddeti ile ilgili belki saçma gelecek bir soru soracağım. Benzeri bugün de soruldu diye gündeme almak istedim:

Tus ile şu an ikamet ettiğim ilde eah kazandım. 59. dhy ile
ise farklı bir ile atandım. Zorunlu hizmete gittiğimi varsayarsak , eah için tebligat geldiğinde mehil müddetim ne kadar olacaktır?

İlgili kanun maddesi (657/62. md):
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Bu maddede geçen "Yer " deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

Yer kavramı nedir? Mehil müddetinden yararlanmak için 1-2 aylığına da olsa ikametimi mi değiştirmem gerekir? Yoksa farklı illerdeki çalışılan merkezler olarak mı tanımlanmıştır? Mantıken her gün evimden 300-500 km gidip gelmediğime göre??
Bende aynı durumdayım araştırdım biraz 15 gün olacak diye anladım okuduklarım sonrası ama net bisey bilen varsa cevaplarsa çok iyi olur..
Mrb lar mecburi hizmetimi 4.bolgede pratisyen hekim olarak bitirmek uzereyim bir arkadastan uzman hekim oldugum zmn (ins kararliyim kazanacagim) mecburide atanacagim bolgenin 4.bolgenin uzerinde olacagini soyledi dogru mudur? Bununla ilgili mevzuatta birsey bulamadim.
Kullanıcı avatarı
other yazdı:Mrb lar mecburi hizmetimi 4.bolgede pratisyen hekim olarak bitirmek uzereyim bir arkadastan uzman hekim oldugum zmn (ins kararliyim kazanacagim) mecburide atanacagim bolgenin 4.bolgenin uzerinde olacagini soyledi dogru mudur? Bununla ilgili mevzuatta birsey bulamadim.
öyle bir şey yok