Cuma , Şubat 21 2020
DrTus Köşe yazarlarımızın yazılarına buradan ulaşabilir, sizlerde burada köşe yazılarınızı paylaşabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
Bilindiği gibi Tıp Fakültesini bitirdiğimiz andan itibaren diplomamıza ulaşmamız için mecburi hizmet diye bilinen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü tamamlamamız gerekmektedir. Bu hizmet atanılan yere göre değişen sürelerde uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı yemi mezun hekimler ve uzmanlığını yeni almış hekimler için 2 ayda bir atama kuraları düzenlemektedir. Mecburi hizmetini yapmamış veya bitirmeden görevden ayrılmış kişiler hekimlik mesleğini icra edememektedir. Mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden kişi tekrar göreve başladığında mecburi hizmeti sıfırdan başlar. Pratisyenken mecburi hizmet yapmayan veya yarım bırakıp asistan olan kişiler uzman olduklarında sadece uzman doktor olarak yapmakla yükümlü oldukları süre kadar mecburi hizmet yaparlar. Pratisyenken yapmadıkları süreler eklenmez.

Mecburi hizmet süreleri: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;

- Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,

- Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,

- Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,

- Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe
merkezlerinde 450,

- İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe
merkezlerinde 500,

- Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe
merkezlerinde 550,

- Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 gün olarak uygulanır. Bu sürelere izinler, raporlu geçirilen süreler dahil değildir. Hafta sonları, resmi tatiller dahildir.

Bu ilçe gruplarında hangi ilçelerin bulunduğunu incelemek için tıklayın...
http://www.doktormagazin.com/ilce_siralamasi.docx

Kesintili mecburi hizmet yapanlar veya mecburi hizmet süresince yükümlülük süresi farklı olan birkaç yerde çalışanlar için mecburi hizmet süreleri şu şekilde hesaplanır:

Örneğin; bir hekim 550 gün süresi olan A ilçesinde 150 gün çalışsın, sonra 350 gün süreli B ilinde 100 gün çalışsın, sonra 400 gün süreli C ilçesinde 50 gün çalışsın. Kalan süresi hesaplanırken görev yaptığı yerde mecburi hizmetinin yüzde kaçını bitirdiği hesaplanır. A ilçesinde mecburi hizmetinin (150/550=27) %27’sini tamamlamış, B ilinde (100/350) %28’ini tamamlamış, C ilçesinde (50/400) %12’sini tamamlamış. Toplamda mecburi hizmetinin %67’sini tamamlamıştır. Geriye kalan %33 süresi eğer C ilçesinde devam ediyorsa (400*33%) 132 gün sonra mecburi hizmetini tamamlayacaktır.

Devlet Memurluğunda atama yerine hareket ve işe başlama süresi 657 sayılı kanunun 62. maddesinde belirlenmiştir. Bu maddede: “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

( Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.”

6245 sayılı Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ve (h)bendinde yer alan "Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder."

Yeni büyükşehir yasası ile tüm ilçeler büyükşehire dahil edilmiş olmasına rağmen yukarıdaki kanun maddesi hala geçerlidir. (Harcırah Kanununa 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen geçici 4 üncü madde de "Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz." Hükmü yer almaktadır.)

Yani aynı ilçe veya il merkezine atanan kişiler ertesi gün başlar. Farklı ilçe veya ile atananlar 15 gün içinde başlar. Aynı ilin farklı ilçeleri arasında atamalarda da 15 gün süre vardır. Bu atamalarda eğer devlet memuru iseniz çalıştığınız kurum adresi, eğer açıktan atama iseniz ikamet adresiniz geçerlidir.

Hazırlayan: dr_demirci
çok teşekkür ederim yazınız için öncelikle
benim sorum şu şekilde, zorunlu hizmetin %50sini tamamladım, 350 günün 170i bitti diyelim.
Bugün istifa edip askere gitsem, 12 ay askerlik sonrası (bu arada 6 aylık devlette çalışamama durumu da ortadan kalkar değil mi?) tekrar dhy kurasına girip gittiğim yerin gün sayısının %50'sini tamamlayarak zorunlu hizmeti bitirmiş olurum. anladığım bu doğru mudur?
not: çok bunaldım, çocuklardan ayrıyım uzunca bir süredir, askerde rahat bir yere düşersem çocukları da yanıma alıcam, askerlik sonrası da inşallah bu sefer güzel bir yer çıkar diye ümit ediyorum, mantıklı mı yaptığım sizce, siz olsanız nasıl yapardınız? teşekkürler
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
apcaaa yazdı:çok teşekkür ederim yazınız için öncelikle
benim sorum şu şekilde, zorunlu hizmetin %50sini tamamladım, 350 günün 170i bitti diyelim.
Bugün istifa edip askere gitsem, 12 ay askerlik sonrası (bu arada 6 aylık devlette çalışamama durumu da ortadan kalkar değil mi?) tekrar dhy kurasına girip gittiğim yerin gün sayısının %50'sini tamamlayarak zorunlu hizmeti bitirmiş olurum. anladığım bu doğru mudur?
not: çok bunaldım, çocuklardan ayrıyım uzunca bir süredir, askerde rahat bir yere düşersem çocukları da yanıma alıcam, askerlik sonrası da inşallah bu sefer güzel bir yer çıkar diye ümit ediyorum, mantıklı mı yaptığım sizce, siz olsanız nasıl yapardınız? teşekkürler
ıstıfa ettıkten sonra yenı basladıgınız yerın mecburı suresı bastan baslıyor,oncekı %50 malesef sayılmıyor..
Kullanıcı avatarı
apcaaa yazdı:ama yukarıda yazıda -Mecburi hizmetini bitirmeden görevden ayrılan kişi tekrar göreve dönerse sadece kalan süresini bitirmekle yükümlüdür- yazıyor, aynı yere dönmeyi mi kastediyor acaba?
önceden bitirmeden ayrılanlara ceza olarak eski süreler ve yeni süreler birlikte yaptırılıyordu. bunun bittiğini belirtmek istemiştim ama yanlış anlaşılmış. o cümleyi düzelttim
Kullanıcı avatarı

 #2916498  gönderen zoeys
 10.06.2014 - 11:13:52
mecburisinden usandım geçmiyor arkadaş ya
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı

Re:

 #2916560  gönderen plasticsurgery
 10.06.2014 - 13:20:31
Pratisyenken mecburi hizmet yapmayan veya yarım bırakıp asistan olan kişiler uzman olduklarında sadece uzman doktor olarak yapmakla yükümlü oldukları süre kadar mecburi hizmet yaparlar. Pratisyenken yapmadıkları süreler eklenmez.
bu dogrumu degişmedi mi bu
apcaaa yazdı:çok teşekkür ederim yazınız için öncelikle
benim sorum şu şekilde, zorunlu hizmetin %50sini tamamladım, 350 günün 170i bitti diyelim.
Bugün istifa edip askere gitsem, 12 ay askerlik sonrası (bu arada 6 aylık devlette çalışamama durumu da ortadan kalkar değil mi?) tekrar dhy kurasına girip gittiğim yerin gün sayısının %50'sini tamamlayarak zorunlu hizmeti bitirmiş olurum. anladığım bu doğru mudur?
not: çok bunaldım, çocuklardan ayrıyım uzunca bir süredir, askerde rahat bir yere düşersem çocukları da yanıma alıcam, askerlik sonrası da inşallah bu sefer güzel bir yer çıkar diye ümit ediyorum, mantıklı mı yaptığım sizce, siz olsanız nasıl yapardınız? teşekkürler
Hocam askerlik işi tamamen şans. Genelde uzak yerler çıkıyor ve ailenin yanında olman cok zor. Benden sana tavsiye önce mecburiyi bitir. Hakkında hayırlısı olması dileğimle.
hsynvita yazdı:
apcaaa yazdı:çok teşekkür ederim yazınız için öncelikle
benim sorum şu şekilde, zorunlu hizmetin %50sini tamamladım, 350 günün 170i bitti diyelim.
Bugün istifa edip askere gitsem, 12 ay askerlik sonrası (bu arada 6 aylık devlette çalışamama durumu da ortadan kalkar değil mi?) tekrar dhy kurasına girip gittiğim yerin gün sayısının %50'sini tamamlayarak zorunlu hizmeti bitirmiş olurum. anladığım bu doğru mudur?
not: çok bunaldım, çocuklardan ayrıyım uzunca bir süredir, askerde rahat bir yere düşersem çocukları da yanıma alıcam, askerlik sonrası da inşallah bu sefer güzel bir yer çıkar diye ümit ediyorum, mantıklı mı yaptığım sizce, siz olsanız nasıl yapardınız? teşekkürler
Hocam askerlik işi tamamen şans. Genelde uzak yerler çıkıyor ve ailenin yanında olman cok zor. Benden sana tavsiye önce mecburiyi bitir. Hakkında hayırlısı olması dileğimle.
hocam ben uzman aile hekimiyim, askerde çok sıkıntılı bir yere gönderirler mi acaba?
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
semseddin yazdı:Pratısyen olarak mecburi hizmetini bitirdikten sonra tus kazanıp asistan olanlar, uzmanlıkta tekRar mecburi hizmet yapıyor mu şu durumda?

Yapiyor. Yandal yaparsan onunda mecburisi var.. pratisyenken yarim birakip asistan olursan kalan sure ekleniyor uzmanlikdan sonraki sureye. Hic pratisyenlik yapmassan o zaman sadece uzmanligin mecburisini yaparsin
Kullanıcı avatarı
plasticsurgery yazdı:
semseddin yazdı:Pratısyen olarak mecburi hizmetini bitirdikten sonra tus kazanıp asistan olanlar, uzmanlıkta tekRar mecburi hizmet yapıyor mu şu durumda?

Yapiyor. Yandal yaparsan onunda mecburisi var.. pratisyenken yarim birakip asistan olursan kalan sure ekleniyor uzmanlikdan sonraki sureye. Hic pratisyenlik yapmassan o zaman sadece uzmanligin mecburisini yaparsin
Hocam yukarıda pratisyenken asistanlığı kazanıp gidenlerin uzmanlıkta mecburi hizmetlerine pratisyenken yapmadıkları süre eklenmez yazıyor.

ACİL! ağustos kuraları ne zaman açılıyor?

 #2916689  gönderen candeniz
 10.06.2014 - 18:30:12
Arkadaşlar merhaba , ben bu haziranda mezun oluyorum , ağustos atamasına gireceğim. Tercih listesi açıklanmadan önce bir yurtdışına gidip dönmem gerek , acaba hangi tarihte en geç dönüş yaparsam zorunlu hizmet tercihlerini kaçırmamış olurum? Hergün siteden takip etmem gerektiğini duydum ama yaklaşık olarak , şu tarihten önce Türkiye'de olsan dediğiniz bir tarih var mı? Bir an önce uçak bileti almalıyım , yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.