Salı , Ağustos 11 2020
2. el kitap, ders notu, tıbbi malzeme gibi bir çok konuda medikal ilanınızı bu bölümde üyelerimizle
paylaşabilirsiniz...
Merhaba Değerli Araştırmacılar,

Biyoistatistik konusunda uzman tıbbi yazarlar tarafından, çalışma amacı göz önünde bulundurularak çalışma protokolüne ve veri toplama formuna uygun istatistik analiz planınızı hazırlamakta ve destekleyici grafik ve tablolar yardımıyla analiz sonuçlarının raporlanması konusunda sizlere destek sağlamaktayız. Uzmanlık tezinizin veya araştırma makalenizin bir parçası olan tıbbi istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuzda Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri size bu konuda yardımcı olacaktır.

Tecrübeli tıbbi istatistik editörlerimiz, verilerinizi analiz etmek üzere doğru istatistiksel testleri seçip, uygun paket programları kullanarak gerçekleştirdikleri istatistiksel analizler ile elde ettikleri bulgularınızı uygun grafik ve tablolarla sonuçlandıracaktır.

Biyoistatistik uzmanına araştırmanın sonunda değil, en başında, planlama aşamasında başvurulmalıdır. Bradford Hill, 1930


Hizmet dahilinde neler yapıyoruz:

Araştırmanın bilimsel özellik kazanması için planlama, yürütüm ve değerlendirme aşamalarında araştırmacılara yön veriyoruz.
Araştırmadaki hipotezlere bağlı olarak istatistik yöntemlerinin belirlenmesi
Elde edilen verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda uygun istatistik paket programı yardımıyla verilerin belirlenen test yöntemleriyle analiz edilmesi,
Analiz sonuçlarının (bulgular) bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde raporlanması,
Tablo ve grafiklerin bilimsel çerçevede isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yorumlanması,
Araştırma bulguları ile karşılaştırılması gereken ve aynı konuda yapılan diğer araştırmaların bulguları ve yöntemleri hakkında incelemeler yapılması, kısaca literatür taraması.
Araştırmacıların veri analizlerinde doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeleri için çalışmalarına ait istatistiklerini önsel olarak dergi hakemlerinden önce Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri ile değerlendiriyoruz.
Dergi hakemlerinden gelen eleştiriler doğrultusunda istatistik revizyonunun yapılması konusunda destek veriyoruz.
Bize neler göndermeniz gerekiyor:

Veri seti (Excel veya SPSS dosyası.)
Veri toplama formu (Örn: Anket Formu)
Veri toplama formunda yer alan kısaltmaların açıklamaları
Çalışma protokolü ve etik kurul formu
Hipotezler (karşılaştırılması gereken parametreler)
Talebe göre varsa özel olarak istenilen tablo şablonu
Raporlama dili
Varsa benzer çalışmalar

Size neler teslim ediyoruz:

İstatistik analiz sonuçlarının MS Office Word yardımıyla bulguların bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde sunulup, yorumlanıp rapor halinde araştırmacıya gönderilmesi
Grafiklerin makaleye uygun formatta oluşturulup teslim edilmesi (tercihen 300 dpi ve .tiff formatında)
Program çıktıları

İletişim için:
MERSİS No: 4675644453800001
Telefon: 0(507) 592 90 50
E-posta: info@modelistatistik.com

Gökhan Karakoç
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Uzmanı
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009